PE zatwierdził umowę brexitową

Czytaj więcej...Europosłowie na mini-sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli zatwierdzili umowę brexitową, która określa warunki opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Pożegnano też brytyjskich europosłów, dla których było to już ostatnie posiedzenie.

Wynegocjowane przez Komisję Europejską i rząd Borisa Johnsona porozumienie już wcześniej zatwierdził brytyjski parlament. Wczoraj (29 stycznia) przyszedł czas na Parlament Europejski. Za zatwierdzeniem umowy opowiedziało się 621 europosłów, przeciwko było 49 zaś wstrzymało się 13.

Ostatecznie wejście w życie umowy przypieczętują dziś wszystkie państwa członkowskie podczas spotkania ich ambasadorów akredytowanych przy instytucjach europejskich. Dzięki temu jutro o 23:00 czasu polskiego (w Londynie wybije wówczas północ) Wielka Brytania przestanie być członkiem UE.

Niemal zaraz potem rozpoczną się negocjacje na temat nowej umowy handlowej między Londynem a Brukselą. To od niej zależeć będą przyszłe brytyjsko-unijne relacje gospodarcze. Na przeprowadzenie tych negocjacji zostało niewiele czasu, zaledwie 11 miesięcy. Wraz z końcem bieżącego roku kończy się także wcześniej ustalony okres przejściowy, w którym obowiązywać będą jeszcze dotychczasowe regulacje.

Jeśli do 31 grudnia 2020 r. nie będzie nowej umowy handlowej, obie strony prowadzić będą wymianę handlową na o wiele mniej korzystnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Premier Johnson wyklucza bowiem wystąpienie do UE o wydłużenie okresu przejściowego.

Czytaj więcej...

Ankieta dla zainteresowanych podmiotów w sprawie Europejskich ekosystemów innowacji (Horyzont Europa)

Czytaj więcej...

Ankieta stanowi część szeroko zakrojonych konsultacji przeprowadzonych przez grupę zadaniową ds. ekosystemów innowacji działającej w ramach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. badań i innowacji. Respondenci mają czas do 31 stycznia 2020 r. na przedstawienie swoich odpowiedzi.

W swoim wniosku dotyczącym kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa", w którym określono priorytety UE i finansowanie badań naukowych i innowacji w latach 2021-2027, Komisja Europejska po raz pierwszy włączyła sekcję dotyczącą Europejskich ekosystemów innowacji w ramach III filaru programu "Horyzont Europa", z proponowanym budżetem w wysokości 500 mln EUR.

Konkretnie, propozycja wzywa do "nawiązania kontaktu z regionalnymi i krajowymi podmiotami zajmującymi się innowacją i wspierania realizacji wspólnych transgranicznych programów innowacyjnych przez Państwa Członkowskie i państwa stowarzyszone, począwszy od wzmocnienia umiejętności miękkich na rzecz innowacji, a skończywszy na działaniach w zakresie badań i innowacji, w celu zwiększenia skuteczności europejskiego systemu innowacji". Uzupełni to wsparcie z EFRR dla Ekosystemów Innowacji i partnerstw międzyregionalnych w zakresie tematów inteligentnej specjalizacji".

Czytaj więcej...

Weź udział w konkursie CZEŚĆ, EUROPO! i wygraj wyjazd do Brukseli!

Czytaj więcej...Zbierz dwu lub trzyosobowy zespół, zaplanuj i przeprowadź akcję, dzięki której Twoi rówieśnicy dowiedzą się czegoś o Europie, i wygraj wyjazd!

Rejestracja szkół trwa do 16 lutego br.!

Idea projektu zrodziła się we wrześniu 2018 roku. Zauważyliśmy, że dotychczas zdecydowana większość konkursów o Europie i Unii Europejskiej wymagała od uczestników znajomości „suchych” faktów, koniecznością było spędzanie długich godzin nad książkami czy pisanie wieloetapowych testów. Dodatkowo, wśród kilku inicjatyw o tej tematyce skierowanych do młodych, brakowało konkursu, w którym udział wziąć mogli uczniowie szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podpisała umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

Czytaj więcej...Już tylko dwa formalne kroki dzielą Wielką Brytanię od wyjścia z Unii Europejskiej. Po czwartkowej zgodzie królowej Elżbiety II, dziś swój podpis na umowie dotyczącej wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii złożyli Ursula von der Leyen i Charles Michel.

Królowa Elżbieta II zaakceptowała w czwartek ustawę regulującą warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kończy to formalną procedurę „rozwodową” po stronie brytyjskiej. Jednocześnie w piątek (24 stycznia) przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podpisali umowę o wyjściu Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty. Do realizacji brexitu pozostały już tylko dwa formalne kroki.

To tylko formalność

Wyjście Wielkiej Brytanii znacznie przyśpieszyło po środowej rezygnacji Izby Lordów ze starań o wprowadzenie poprawek do ustawy w sprawie porozumienia o wystąpieniu w UE – nazywanej w skrócie WAB (Withdrawal Agreement Bill). W dzień później, tj. w czwartek brytyjska królowa Elżbieta II wyraziła zgodę na wejście w życie wspomnianej ustawy. Zgoda monarchini jest aktem wieńczącym prace legislacyjne dotyczące wyjścia z UE. Jak zauważa brytyjska prasa podpis królowej był formalnością. Ostatni raz brytyjski monarcha odmówił złożenia podpisu pod przedstawionym mu uchwalonym prawem w 1707 r.

Czytaj więcej...

Wielkopolskie konsorcjum na rzecz seniorów docenione na arenie UE

Czytaj więcej...Sukcesem zakończyły się starania o przyznanie statusu Europejskiej Strony Referencyjnej konsorcjum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i biznesu z branży IT, działającego w ramach Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (firmę Apollogic) w ramach Partnerstwa w Innowacji na Rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się w Europie.

W postępowaniu konkursowym Uniwersytet Medyczny w Poznaniu otrzymał pierwszą gwiazdkę i stał się tym samym jednym z pierwszych w Polsce centrum, które w przyszłości będą uprawnione do ubiegania się o środki pieniężne w ramach projektów sektorowych. Jednym z warunków uzyskania takiego statusu było włączenie w skład konsorcjum aplikującego jednostki samorządu terytorialnego. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu przez Marzenę Wodzińską, Członkinię Zarządu Województwa w grudniu 2019 r. listu intencyjnego w tej sprawie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a UMP.

Czytaj więcej...

Nie przegap projektów "Działania na rzecz klimatu, środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami"!

Czytaj więcej...Zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów w ramach programu "Horyzont 2020" Wyzwanie 5 "Działania na rzecz klimatu, środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami" zostały ogłoszone - nie przegapcie ich!

Na projekty w obszarze działań w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami czeka 318 mln EUR. Wnioski można składać do 13 lutego 2020 r.

Ponadto można ubiegać się o przekrojowe zaproszenie do składania wniosków w ramach "Konkurencyjnych i niskoemisyjnych sektorów przemysłu", które zostało otwarte w lipcu 2019 r.

Sprawdź kalendarium, aby dowiedzieć się więcej. Aplikuj!

Więcej informacji (j. angielski):

Horizon 2020 Work Programme for 2018-20
Horizon 2020 online manual for applicants
How to find project partners
2019 Information Days - 2020 calls

autor: Komisja Europejska

Seal of Excellence – ogłoszenie konkursu nr 2/1.1.1/2020

Czytaj więcej...Zapraszamy do udziału w konkursie „Seal of Excellence”, skierowanym, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, które posiadają certyfikat Seal of Excellence. Są to takie projekty MŚP, które zostały pozytywnie ocenione w ramach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) w ramach programu Horyzont 2020, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania z UE. Na konkurs przeznaczyliśmy 50 mln PLN.

W ramach konkursu MŚP mają możliwość sfinansowania badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Te ostatnie są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, w trakcie której będzie istniała możliwość poprawy wniosku na podstawie uwag przekazanych przez NCBR. Elementem oceny będzie także spotkanie wnioskodawcy z panelem oceniającym wniosek. Kryteria oceny w ramach konkursu pozostają niezmienione względem jego poprzednich edycji.

W 2019 r. Komisja Europejska zmieniła nazwę konkursu SME Instrument (faza II) w programie Horyzont 2020 na EIC Accelerator. Z tego względu w konkursie NCBR dofinansowanie będą mogły uzyskać także te projekty ocenione pozytywnie w konkursie EIC Accelerator, które nie otrzymały dofinansowania, lecz zostały wyróżnione certyfikatem Seal of Excellence i będą mogły zostać zrealizowane w takim samym zakresie przedmiotowym jak w SME Instrument (faza II).

Konkurs jest podzielony na siedem rund, wnioski można składać od 14 lutego do 30 września 2020 r.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 2/1.1.1/2020 – Seal of Excellence

autor: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Polskie Powroty – NAWA zaprasza do składania wniosków

Czytaj więcej...Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwiera nabór wniosków w programie Polskie Powroty. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a od tego roku także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wnioski można składać do 31 marca 2020 r.

– Dzięki programowi Polskie Powroty otrzymałem możliwość stworzenia własnej międzynarodowej grupy badawczej i samodzielnej pracy naukowej – mówi dr Jan Stanek, który w ramach Programu Polskie Powroty został zatrudniony w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ubiegłym roku wrócił on z ośrodka naukowego we Francji.

W tym roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza trzecią edycję programu. Celem Polskich Powrotów jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych czy instytutach badawczych. Program tworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Czytaj więcej...

Komisja Europejska przeciwstawia się fałszowaniu historii

Czytaj więcej...Komisja Europejska potępiła wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, w których próbował zniekształcić historię II wojny światowej oraz przedstawić Polskę jako sprawcę konfliktu.

W środę (15 stycznia) w Parlamencie Europejskim odbyła się debata o „przeinaczaniu historii Europy oraz upamiętnianiu II wojny światowej”. Podczas debaty wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova zdecydowanie potępiła wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina sugerujące odpowiedzialność Polski za wywołanie II wojny światowej.

„Komisja Europejska w pełni odrzuca wszelkie fałszywe twierdzenia, które próbują zniekształcać historię II wojny światowej lub przedstawiać ofiary, takie jak Polska, jako sprawców”, powiedziała podczas środowej debaty w PE Vera Jourova.

Przeszłość ważna dla przyszłości

Powodem zorganizowania debaty w PE były niedawne wystąpienia Władimira Putina oskarżające czołowych polskich dyplomatów okresu międzywojnia o współpracę z III Rzeszą i przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej. Rosyjski prezydent nazwał m.in. polskiego ambasadora w III Rzeszy w latach 1933-1939 Józefa Lipskiego „bydlakiem i antysemicką świnią” oraz oskarżył go o podzielanie opinii nazistów na temat Żydów. Putin ponadto usprawiedliwiał pakt Ribbentrop-Mołotow.

Czytaj więcej...

KE ujawniła pomysł na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Czytaj więcej...To część szerszego planu tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań mających przestawić unijną gospodarkę na neutralność klimatyczną do 2050 r., ale jednocześnie wesprzeć gospodarkę i stworzyć nowe miejsca pracy. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma zaś pomagać tym państwom, które czeka w związku z tym największa rewolucja w energetyce.

Europejski Zielony Ład to sztandarowa propozycja Komisji Europejskiej pod wodzą Ursuli von der Leyen. Plan obudowany zostanie działaniami inwestycyjnymi. Mają być one znaczne. Szacuje się, że aby osiągnąć wyznaczone obecnie cele klimatyczno-energetyczne potrzebne będzie zainwestowania dodatkowych 260 mld euro rocznie, czyli około 1,5 proc. unijnego PKB z 2018 r. KE chce w tym przypadku zaangażowania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Na przeciwdziałanie zmianom klimatycznych ma zostać przeznaczone nawet 25 proc. długoterminowego budżetu UE.

Czytaj więcej...