Juncker za federalizacją Europy: Orędzie o stanie Unii

Czytaj więcej...„Ja żyję projektem europejskim przez całe swoje życie, niezależnie od okoliczności, na dobre i na złe. (…) Byłem w Maastricht, w Amsterdamie, w Nicei, w Lizbonie. Odnosiłem z Europą sukcesy i z Europą cierpiałem, ale nigdy nie utraciłem miłości dla Unii Europejskiej”- powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w orędziu o stanie Unii Europejskiej.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił wyczekiwane Orędzie o Stanie Unii (State of the European Union – SOTEU). Do pięciu scenariuszy przyszłości wspólnej Europy, które przedstawił w marcu br., dołożył własny, który – jak tłumaczył – powstał w oparciu o jego własne życiowe doświadczenia.

Czytaj więcej...

WiFi4EU: bezpłatny dostęp do internetu dzięki nowemu projektowi UE

Czytaj więcej...Posłowie wsparli w głosowaniu projekt bezpłatnego WIFI w przestrzeni publicznej. Wprowadzono mechanizm finansowania miejsc, w których lokalnie, na terenie UE, bezprzewodowy dostęp do interentu będzie bezpłatny oraz powszechnie dostępny.

Czytaj więcej...

Współpraca na rzecz zapewnienia dostaw gazu w całej UE

Czytaj więcej... Kraj UE stojący w obliczu nagłego niedoboru gazu będzie mógł uruchomić pomoc transgraniczną z państw sąsiednich w oparciu o nowe zasady współpracy przyjęte przez Parlament.

Wystarczające dostawy gazu dla gospodarstw domowych, ciepłowni i jednostek świadczących podstawowe usługi socjalne (np. szpitale) stają się priorytetem. Państwo członkowskie może uruchomić mechanizm solidarności gazowej i wezwać inne państwa członkowskie do udzielenia pomocy w przypadku poważnego kryzysu dostaw.

Czytaj więcej...

Brexit: Unia Europejska chce ochrony produktów regionalnych przez Wielką Brytanię

Czytaj więcej...Komisja Europejska wydała oświadczenie, w którym domaga się zapewnienia przez Wielką Brytanię ochrony dla unijnych produktów posiadających oznaczenie geograficzne.

Komisja Europejska w środę 6 września opublikowała stanowisko dot. ochrony wartości intelektualnej, w  tym ochrony nazwy pochodzenia produktów. W dokumencie KE wezwała Wielką Brytanię do zagwarantowania ochrony marek żywnościowych z europejskimi oznaczeniami geograficznymi po wyjściu Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty.

Czytaj więcej...

Konferencja „Poznań poetek” na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli

Czytaj więcej...W imieniu polskiej sekcji Wydziału Języków, Literatur i Translatologii na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (ULB) zapraszamy na konferencję pt. „Poznań poetek”. Wydarzenie odbędzie się w j. polskim z okazji rozpoczęcia roku akademickiego. W konferencji wezmą udział: prof. dr hab Joanna Grądziel-Wójcik, dr hab Ewa Rajewska i dr Edyta Sołtys-Lewandowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się 18 września o godz. 19:00 w Maison des Arts de l'ULB, Avenue Jeanne 56, 1050 Bruksela.

Zdjęcia z Wielkopolski w unijnym konkursie fotograficznym – głosowanie do poniedziałku

Czytaj więcej...Zdjęcia z Wielkopolski zakwalifikowały się do konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie”, który odbywa się z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem konkursu jest zaprezentowanie, jak Unia Europejska odzwierciedlona jest w regionach, miastach i na wsiach. Głosować na wybrane przez siebie zdjęcia można do 11 września (poniedziałek).

Konkurs składa się z dwóch etapów. Podczas pierwszego z nich obywatele UE przesłali zdjęcia zrobione w Europie, w swoim miejscu zamieszkania, pracy lub w podróży, przedstawiające obiekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

Czytaj więcej...

Słodzone napoje znikną ze szkół w UE w 2018 r.

Czytaj więcej...Producenci słodkich napojów zrzeszeni w Europejskiej Organizacji Producentów Napojów Bezalkoholowych (Union of European Soft Drinks Association, UNESDA) zapowiedzieli, że pod koniec przyszłego roku zaprzestaną sprzedaży swoich produktów zawierających dodatek cukru na terenie wszystkich szkół w Unii Europejskiej. Organizacje promujące zdrowy styl życia przyjmują tę zapowiedź z radością, ale jednocześnie przyznają, że trzeba zrobić jeszcze więcej aby promować zdrowy sposób odżywiania wśród dzieci.

To rozszerzenie na wszystkie placówki edukacyjne wdrożonej w 2006 r. polityki, w ramach której producenci zrzeszeni w UNESDA (80% europejskiej branży) zdecydowali wycofać swoje słodzone napoje ze szkół podstawowych i zaprzestać adresowania reklam takich napojów do dzieci poniżej 12 roku życia. Do 2020 roku zawartość cukru w napojach ma także zostać obniżona na terenie UE o dalsze 10 proc. W latach 2000-2015 spadła już bowiem o ok. 12 proc. Jak oświadczył prezes UNESDA Stanislas de Gramont: „Chodzi o zapewnienie sytuacji, w której dzieci i młodzież nie mają dostępu do słodzonych napojów w godzinach szkolnych”.

Czytaj więcej...

Miliard euro dla energetyki i nauki

170906 energaTyle w sumie wyniosą kredyty udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny na modernizację energetycznej sieci dystrybucyjnej oraz na rozwój polskiej nauki. W ramach tzw. planu Junckera 250 mln euro otrzyma grupa Energa, zaś instrument finansowy InnovFin przeznaczy 730 mln EUR na prace badawczo-rozwojowe. O zawartych porozumieniach poinformowano podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poinformował, że udzielił kredytów w wysokości prawie 1 mld euro na strategiczne inwestycje w sektorze energetyki i w sektorze naukowo-badawczym, wzmacniając tym samym swoje długoletnie zaangażowanie na rzecz wspierania polskiej gospodarki. Promując konkurencyjne i bezpieczne dostawy energii, EBI przeznaczył dla grupy Energa 250 mln euro na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w północnej i środkowej Polsce. Finansowanie w formie innowacyjnych obligacji hybrydowych jest gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny element Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Dzięki kolejnym dwóm kredytom EBI Polska otrzyma 730 mln euro na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty badawcze, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa. Te operacje EBI są pierwszymi w ramach nowego instrumentu finansowego InnovFin Science, który powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020".

Czytaj więcej...

Naukowiec z Politechniki Poznańskiej laureatem prestiżowego europejskiego grantu na badania

Czytaj więcej...Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła wyniki konkursu ERC Starting Grant 2017. Miło nam poinformować, że jednym z laureatów, którzy otrzymają europejski grant na badania, jest naukowiec z Politechniki Poznańskiej, dr Krzysztof Fic. Jest on pierwszym naukowcem z Wielkopolski, który otrzyma grant bezpośrednio z ERC w ramach Starting Grant.

Projekt badawczy dr Krzysztofa Fica dotyczy superkondensatorów (urządzeń do przechowywania energii, takich jak baterie i akumulatory). Mają one zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. w medycynie (np. rozruszniki serca) oraz transporcie (samochody elektryczne). Wysokość dofinansowania na ten projekt to 1,385 miliona euro, które zostało przyznane na 5 lat. Oprócz poznańskiego naukowca granty otrzymało jeszcze trzech naukowców z Polski, w tym jeden z Warszawy oraz dwóch pracujących poza granicami kraju. Grant umożliwi rozwinięcie badań oraz budowę kondensatorów, które będą o wiele trwalsze i pojemniejsze.

Czytaj więcej...

Nowa wizja dla Wspólnej Polityki Rolnej

Czytaj więcej...W odpowiedzi na propozycje cięć w WPR Europejska Partia Ludowa przedstawia swoją wizję na dalszy rozwój unijnej polityki rolnej.

Europejska Partia Ludowa (EPP) jednogłośnie przyjęła w poniedziałek 4 września projekt nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r. Jest to największa wspólna polityka europejska, która rokrocznie pochłania ok. 40 proc. wydatków budżetowych Unii Europejskiej. WRP zatem jako pierwsza przychodzi na myśl tym, którzy poszukują cięć w zmniejszonym, po-brexitowym budżecie.

Czytaj więcej...