Spory o komisarza ds. ochrony europejskiego stylu życia

Czytaj więcej...Wśród zaproponowanych przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej tek tematycznych, znalazła się m.in. taka, która obejmować ma „ochronę europejskiego stylu życia”, pod czym kryją się zagadnienia związane z migracją, bezpieczeństwem, zatrudnieniem i edukacją. Ma ona łączyć się z funkcją wiceprzewodniczącego KE. Ale określenie „ochrona europejskiego stylu życia” wywołało spory w Brukseli.

Ursula von der Leyen we wtorek (10 września) przedstawiła przesłane jej przez państwa członkowskie nazwiska kandydatów na nowych komisarzy. Dzień później poinformowała o proponowanym podziale tek tematycznych w nowej KE.

Czytaj więcej...

Mariya Gabriel z Bułgarii kandydatką na komisarza ds. innowacji i młodzieży

Czytaj więcej...Ursula von der Leyen, przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawiła we wtorek oficjalnie listę kandydatów na komisarzy z podziałem na stanowiska. Tekę komisarza ds. innowacji i młodzieży ma objąć Mariya Gabriel (Bułgaria). Obecny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Portugalczyk Carlos Moedas odejdzie z urzędu 31 października.

Mariya Gabriel jest obecnie komisarzem ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, a w nowej Komisji ma przyjąć rozszerzone portfolio, łączące edukację z badaniami i innowacjami (teka „Innowacje i Młodzież”).

Mariya Gabriel przejmie zarządzanie Horyzontem Europa, największym jak dotąd programem badawczym w UE z budżetem ponad 94 mld euro. Oprócz HE szerokie portfolio komisarz Gabriel obejmie obszar edukacji, obecnie nadzorowany przez komisarza ds. edukacji Tibora Navracsicsa.

Zgodnie z „listem misyjnym” skierowanym do Gabriel przez Ursulę von der Leyen, celem jej misji jest „zapewnienie wystarczających przepływów inwestycji w celu przełomowych badań i przełomowych innowacji, zwłaszcza przez Europejską Radę ds. Innowacji”. Gabriel będzie również zobowiązana do współpracy z państwami członkowskimi „w celu zbudowania prawdziwej Europejskiej Przestrzeni Badawczej”, nadzorowania trzykrotnie wiekszego niż poprzedni programu wymiany studentów Erasmus + i zapewnienia „pełnego wdrożenia” inicjatywy europejskich uniwersytetów – programy będące obecnie w kompetencjach komisarza Navracsicsa.

Czytaj więcej...

Pełny skład Komisji Europejskiej zaproponowany

Czytaj więcej...Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła dziś swój zespół i nową strukturę Komisji w kolejnej kadencji.

Działania nowej Komisji będą odzwierciedleniem priorytetów i ambicji określonych w wytycznych politycznych. Struktura nowej Komisji wynika z celów, które zatwierdził Parlament Europejski, wybierając Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji.

W centrum naszego zainteresowania leżą zmiany w zakresie klimatu, technologii i demografii, które wpływają na nasze społeczeństwo i sposób życia. Istniejące rządy decydują się same kroczyć nowymi ścieżkami. Pojawiają się i umacniają nowe potęgi. Wywołuje to niepokój i lęk w wielu społecznościach w całej Europie. Unia musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. Możemy jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie naszej – jedynej w swoim rodzaju – społecznej gospodarki rynkowej do dzisiejszych nowych ambicji.

Podejmując się tego, musimy w pełni wykorzystać nasze siły, talenty i potencjał. Musimy skupić się na równości i tworzyć szanse dla wszystkich – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, dla tych, którzy pochodzą ze wschodu, jak i dla tych z zachodu, południa czy północy, młodszych i starszych. Musimy bronić naszych wspólnych wartości i stać na straży praworządności. W ciągu najbliższych pięciu lat wszystkie instytucje europejskie muszą ściśle ze sobą współpracować, aby rozwiać te obawy i stworzyć szanse.

Nowa struktura dostosowana do zamierzeń

W skład nowego kolegium wejdzie ośmiu wiceprzewodniczących, wśród nich Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – Josep Borrell. Wiceprzewodniczący będą odpowiedzialni za główne priorytety określone w wytycznych politycznych. Będą oni wytyczać kierunki naszych prac w najistotniejszych, nadrzędnych kwestiach, takich jak Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, gospodarka, która służy ludziom, ochrona naszego europejskiego stylu życia, silniejsza pozycja Europy na świecie oraz nowy impuls dla demokracji europejskiej. Struktura nowego kolegium skupia się wokół komisarzy. Będą oni zarządzać wiedzą fachową zapewnianą przez dyrekcje generalne. Trzech wiceprzewodniczących wykonawczych będzie sprawować podwójną funkcję. Każdy z nich będzie jednocześnie wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za jedno z trzech głównych zagadnień programu nowo wybranej przewodniczącej, jak również komisarzem.

Zobacz pełen skład poniżej:

Czytaj więcej...

Jesień w Parlamencie pod znakiem przesłuchań kandydatów do Komisji Europejskiej

Czytaj więcej...Wyjątkowo pracowicie spędzą cztery ostatnie miesiące tego roku europarlamentarzyści. Poza ostatnimi dniami roku nie będą mieli ani jednego tygodnia bez parlamentarnej aktywności. Kalendarz prac Parlamentu Europejskiego na ten rok przewiduje sześć terminów na posiedzenia plenarne, również sześć - na spotkania grup politycznych i 11 - na obrady komisji. Na pracę posłów w terenie przeznaczono - z konieczności - tylko jeden tydzień.

We wrześniu i październiku na legislacyjną pracę PE nałoży się proces tworzenia nowej Komisji Europejskiej. Kadencja obecnej Komisji, którą kieruje Jean-Claude Juncker, ma się zakończyć 31 października. Przyszła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen już zapowiedziała, że chciałaby zakończyć proces kształtowania kolegium komisarzy w tym terminie i zobowiązała się przedstawić już na początku września pełen skład kandydatów. Wówczas mogliby się włączyć europosłowie.

Wszystkich 27 kandydatów muszą przesłuchać komisje PE; niektórych kilka z nich. Wszystko wskazuje na to, że proces przesłuchań zacznie się 23 września; na ów tydzień kalendarz przewiduje posiedzenia komisji. Gdyby przez cztery dni wszystkim kandydatom nie udało się stanąć przed komisjami, także w następnych dwóch tygodniach możliwe byłyby przesłuchania.

Przesłuchania są precyzyjnie opisane w regulaminie PE. Każdy kandydat lub kandydatka odbywa trzygodzinne, transmitowane na żywo spotkanie z jedną lub kilkoma komisjami Parlamentu, zajmującymi się proponowaną dla nich tematyką. Po przesłuchaniu komisje przygotowują ocenę kompetencji kandydata, która jest kierowana do Konferencji Przewodniczących, składającej się z liderów grup politycznych i przewodniczącego PE.

Jeśli komisje nie zgłoszą zastrzeżeń do kandydatów, na plenarnym posiedzeniu PE, rozpoczynającym się 21 października, mogłoby dojść do głosowania nad składem Komisji Europejskiej.

Tej jesieni nieco w cieniu procesu tworzenia KE pozostaną parlamentarne prace legislacyjne. Oprócz własnych, nowych inicjatyw europosłowie będą musieli dokończyć szereg spraw po poprzednikach. Projekty legislacyjne, które były przedmiotem głosowania poprzedniego PE nie ulegają bowiem dyskontynuacji, ale pozostają prawomocne dla kolejnego Parlamentu.

Już na początku tej kadencji na czoło parlamentarnej legislacji wysuwa się projekt nowego budżetu na lata 2021-2027. Propozycje Komisji dotyczące nowego wieloletniego programu przedstawione w maju i czerwcu 2018 r. zakładają skupienie się UE na kilku kluczowych sprawach jak: ochrona klimatu (na którą przeznaczone ma zostać 1 na każde wydane 4 euro); programy dla młodzieży, w tym Erasmus na który trafić ma ponad dwa razy więcej środków niż w poprzedniej perspektywie). Na finansowanie badań i innowacji; strategiczne inwestycje europejskie; jednolity rynek i programy kosmiczne przeznaczone ma być łącznie 187,4 mld euro; na działania zewnętrzne trafić ma 123 miliardy euro; wydatki na ochronę granic i programy migracyjne mają być zwiększone do 34,9 mld euro, a wydatki na bezpieczeństwo i obronę wzrosnąć do 27,5 mld euro.

Innym ze wzbudzających kontrowersje tematów jest polityka migracyjna i reforma wspólnotowego systemu azylowego. Wspólnota dostrzegła potrzebę zreformowania tego systemu, gdy w 2015 r. doszło do ogromnego kryzysu migracyjnego, a Komisja Europejska w odpowiedzi na ten kryzys zaproponowała następnie przymusowy rozdział uchodźców między kraje członkowskie. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiły się kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska. Komisja Europejska, widząc, że bardzo trudno będzie znaleźć konsensus w UE dla tego pomysłu, zaproponowała następnie ustalenie tylko niektórych elementów reformy systemu azylowego, tych, co do których jej zdaniem możliwy byłby konsensus. Chodzi np. o reformę unijnej agencji ds. azylu.

W "spadku" po poprzednim PE pozostały też m.in. projekty nowego rozporządzenia w sprawie ochrony prywatności w komunikacji elektronicznej, przepisów ograniczających możliwości działania terrorystów i dotyczących bezpieczeństwa Strefy Schengen.

Pierwszymi powakacyjnymi okazjami powrotu do prac legislacyjnych będą obrady komisji PE przewidziane na okres od 2 września oraz posiedzenie plenarne, zaplanowane na 16-19 września.

Autor: Polska Agencja Prasowa – kurier.pap.pl

Wszystkich 27 kandydatów muszą przesłuchać komisje PE; niektórych kilka z nich. Wszystko wskazuje na to, że proces przesłuchań zacznie się 23 września; na ów tydzień kalendarz przewiduje posiedzenia komisji. Gdyby przez cztery dni wszystkim kandydatom nie udało się stanąć przed komisjami, także w następnych dwóch tygodniach możliwe byłyby przesłuchania.

Przesłuchania są precyzyjnie opisane w regulaminie PE. Każdy kandydat lub kandydatka odbywa trzygodzinne, transmitowane na żywo spotkanie z jedną lub kilkoma komisjami Parlamentu, zajmującymi się proponowaną dla nich tematyką. Po przesłuchaniu komisje przygotowują ocenę kompetencji kandydata, która jest kierowana do Konferencji Przewodniczących, składającej się z liderów grup politycznych i przewodniczącego PE.

Jeśli komisje nie zgłoszą zastrzeżeń do kandydatów, na plenarnym posiedzeniu PE, rozpoczynającym się 21 października, mogłoby dojść do głosowania nad składem Komisji Europejskiej.

Tej jesieni nieco w cieniu procesu tworzenia KE pozostaną parlamentarne prace legislacyjne. Oprócz własnych, nowych inicjatyw europosłowie będą musieli dokończyć szereg spraw po poprzednikach. Projekty legislacyjne, które były przedmiotem głosowania poprzedniego PE nie ulegają bowiem dyskontynuacji, ale pozostają prawomocne dla kolejnego Parlamentu.

Już na początku tej kadencji na czoło parlamentarnej legislacji wysuwa się projekt nowego budżetu na lata 2021-2027. Propozycje Komisji dotyczące nowego wieloletniego programu przedstawione w maju i czerwcu 2018 r. zakładają skupienie się UE na kilku kluczowych sprawach jak: ochrona klimatu (na którą przeznaczone ma zostać 1 na każde wydane 4 euro); programy dla młodzieży, w tym Erasmus na który trafić ma ponad dwa razy więcej środków niż w poprzedniej perspektywie). Na finansowanie badań i innowacji; strategiczne inwestycje europejskie; jednolity rynek i programy kosmiczne przeznaczone ma być łącznie 187,4 mld euro; na działania zewnętrzne trafić ma 123 miliardy euro; wydatki na ochronę granic i programy migracyjne mają być zwiększone do 34,9 mld euro, a wydatki na bezpieczeństwo i obronę wzrosnąć do 27,5 mld euro.

Innym ze wzbudzających kontrowersje tematów jest polityka migracyjna i reforma wspólnotowego systemu azylowego. Wspólnota dostrzegła potrzebę zreformowania tego systemu, gdy w 2015 r. doszło do ogromnego kryzysu migracyjnego, a Komisja Europejska w odpowiedzi na ten kryzys zaproponowała następnie przymusowy rozdział uchodźców między kraje członkowskie. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiły się kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska. Komisja Europejska, widząc, że bardzo trudno będzie znaleźć konsensus w UE dla tego pomysłu, zaproponowała następnie ustalenie tylko niektórych elementów reformy systemu azylowego, tych, co do których jej zdaniem możliwy byłby konsensus. Chodzi np. o reformę unijnej agencji ds. azylu.

W "spadku" po poprzednim PE pozostały też m.in. projekty nowego rozporządzenia w sprawie ochrony prywatności w komunikacji elektronicznej, przepisów ograniczających możliwości działania terrorystów i dotyczących bezpieczeństwa Strefy Schengen.

Pierwszymi powakacyjnymi okazjami powrotu do prac legislacyjnych będą obrady komisji PE przewidziane na okres od 2 września oraz posiedzenie plenarne, zaplanowane na 16-19 września.

Szkolenie dla menedżerów projektów badawczych w Brukseli

Czytaj więcej...Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Biuro PolSCA wraz z grupą V4 szkolenia dla menedżerów europejskich projektów badawczych –„V4 Training”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2019 r. w Brukseli.

Jest ono przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem projektami europejskimi w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Językiem szkolenia jest angielski, a tematyka koncentruje się zarówno wokół najważniejszych zagadnień dotyczących Horyzontu 2020, jak i nowego programu ramowego Horyzont Europa. Wykłady oraz warsztaty prowadzone będą przez urzędników i specjalistów m.in. z Komisji Europejskiej oraz europejskich instytucji, działających w Brukseli na rzecz badań naukowych i innowacji.

Czytaj więcej...

Oferty grantów i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i naukowców - WRZESIEŃ

Czytaj więcej...

Zespół EURAXESS opublikował najnowsze zestawienie ofert grantów i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i pracowników nauki na różnych etapach kariery. Oferty pochodzą z różnych źródeł: krajowych, europejskich (Horyzont 2020) i zagranicznych.

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki WRZESIEŃ 2019

Jeśli chcą Państwo co miesiąc otrzymywać najnowsze oferty na maila, zachęcamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE na adres: mobility@kpk.gov.pl

 Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie kpk.gov.pl

Czas na przesłuchania kandydatów na komisarzy

Czytaj więcej...Zanim nowa Komisja Europejska, czyli organ wykonawczy UE, będzie mogła objąć urząd, Parlament sprawdzi kompetencje kandydatów na komisarzy podczas publicznych przesłuchań.

W dniach 23–26 maja, ponad 200 000 000 obywateli w 28 krajach UE poszło do urn, aby wybrać swoich przedstwicieli do Parlamentu Europejskiego, udzielając im tym samym silnego mandatu demokratycznego, w tym również do głosowania nad kandydaturami członków nowej Komisji Europejskiej oraz sprawdzania ich kompetencji. Wybrani przez obywateli UE posłowie do Parlamentu Europejskiego wysłuchają również pomysłów kandydatów oraz ocenią ich gotowość do podejmowania konkretnych działań w kwestiach, które są ważne dla Europejczyków.

W lipcu, posłowie do PE wybrali Ursulę von der Leyen na następną Przewodniczącą Komisji Europejskiej. Na przełomie września i października, Parlament planuje sprawdzić kompetencje i umiejętności zaproponowanego przez nią zespołu komisarzy, który skompletowała spośród kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie. Zapewnienie równości płci jest jednym z jej priorytetów.

Wysłuchania: jak to działa

Po zatwierdzeniu przez Radę ostatecznej listy kandydatów na komisarzy, nowa Przewodnicząca Komisji przedstawi swój nowy zespół, czyli kolegium komisarzy, z podziałem na obszary, którymi będą się zajmować.

Jednak zanim kandydaci na komisarzy będa mogli objąć urząd, Parlament Europejski zorganizuje wysłuchania sprawdzające, czy mają oni odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do sprawowania proponowanych stanowisk.

Każdy kandydat lub kandydatka przejdzie trzygodzinne, transmitowane na żywo przesłuchanie przed komisją lub komisjami Parlamentu zajmującymi się proponowaną dla nich tematyką. Po przesłuchaniu, odpowiednie komisje przygotują ocenę kompetencji poszczególnych kandydatów, która zostanie następnie sfinalizowana przez Konferencję Przewodniczących, składającą się z liderów grup politycznych w PE i przewodniczącego PE.

Czasami wysłuchania mogą doprowadzić do wycofania kandydatury lub zmiany teki. Na przykład w 2014 r., Alenka Bratušek (kandydatka na komisarz ds. Unii Energetycznej) wycofała swoją kandydaturę po negatywnej ocenie wystawionej przez komisje parlamentarne zajmujące się energią i środowiskiem.

Po zakończeniu przesłuchań, Parlament zagłosuje nad składem nowej Komisji Europejskiej. Dopiero na tej podstawie, nowa Komisja będzie mogła rozpocząć swoją kadencję. Ten proces wzmacnia legitymację demokratyczną działań przyszłego organu wykonawczego UE.

Więcej informacji
Nowo wybrana przewodnicząca Ursula von der Leyen

Biuletyn o wysłuchaniach

Biuletyn o kontroli parlamentarnej

autor: Parlament Europejski

Młodzi tłumacze: konkurs Komisji Europejskiej dla 17-latków

Czytaj więcej...Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj 13. edycję dorocznego konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkół średnich z całej Europy. Od 2 września szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE będą mogły zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z całej Europy. W tym roku nastoletni uczestnicy będą musieli przetłumaczyć tekst na temat tego, co młodzi ludzie mogą zrobić, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości Europy.

Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z 552 możliwych kombinacji językowych, z których każda obejmuje dwa z 24 języków urzędowych UE. W zeszłorocznej edycji konkursu uczniowie wykorzystali łącznie 154 kombinacje językowe.

Szkoły mogą zarejestrować się do 20 października 2019 r. w południe (pierwszy etap dwuetapowego procesu). Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Następnie Komisja Europejska zaprosi 751 szkół do kolejnego etapu. Liczba szkół wybranych z każdego kraju UE będzie równa liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim. Szkoły zostaną wybrane losowo przez komputer.

Wylosowane szkoły muszą zgłosić do udziału w konkursie od dwojga do pięciorga uczniów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej narodowości urodzeni w 2002 r.

Czytaj więcej...

Wojciechowski już po pierwszej rozmowie z von der Leyen

Czytaj więcej...Kolejny polski kandydat na unijnego komisarza Janusz Wojciechowski powiedział wczoraj dziennikarzom, że widzi szanse na dobrą współpracę z szefową-elekt Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zastrzegł jednak, że na razie nie zapadły ostateczne decyzje ws. składu “europejskiego rządu”.

Z przyszłą przewodniczącą Komisji Europejskiej Janusz Wojciechowski spotkał się w środę (28 sierpnia) w Brukseli. Przekazał potem dziennikarzom, że rozmowa była „bardzo rzeczowa” i „konkretna”. “Jestem zadowolony po rozmowie, rozmawialiśmy o rolnictwie” – powiedział.

Polski kandydat zaskoczony wiedzą przyszłej szefowej KE na swój temat

Wojciechowski nie krył zaskoczenia wiedzą Ursuli von der Leyen dotyczącą jego aktywności w dziedzinie rolnictwa, i to zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (ETO).

Polski kandydat na komisarza UE jest co prawda prawnikiem i pracował w tym zawodzie, ale przez wiele lat pracował w komisji rolnictwa PE, a teraz jest audytorem w ETO zajmującym się m.in.kwestiami dotyczącymi polityki rolnej, żywności i dobrostanu zwierząt.

Czytaj więcej...

Bruksela ma nowe pomysły dla klimatu

Czytaj więcej...Milion nowych ładowarek do aut elektrycznych, skup starych komórek a przede wszystkim osobny fundusz na rzecz zielonej transformacji – to tylko niektóre z propozycji Komisji Europejskiej na nową kadencję.

Serwis Politico dotarł do dokumentu zbierającego pomysły poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej na jej nową kadencję. Wśród nich znajdują się propozycje dotyczące uruchomienia nowych instytucji i środków na transformację energetyczną w nowej perspektywie finansowej.

Plan działania dla sprawiedliwej zielonej transformacji

W części redagowanej przez dyrekcję generalną ds. budżetu przyznaje się, że dotychczas aspekt społeczny polityki klimatycznej nie był wystarczająco brany pod uwagę. Wysokie koszty związane z transformacją niskoemisyjną będą powodowały dalsze rozwarstwienie w UE.

Czytaj więcej...