Wiosna z H2020: zapraszamy na czat z prelegentami

Czytaj więcej...Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na wirtualną kampanię Wiosna z Horyzontem 2020, która – w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – zastąpiła III Dzień z Horyzontem 2020.

W czwartek, 26 marca br. w ramach cyklu „Wiosna z Horyzontem 2020” zapraszamy od godz. 10:00 na dwie filmowe prezentacje:

„Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa” – dr inż. Zygmunt Krasiński, Katarzyna Walczyk-Matuszyk, (Dyrekcja KPK PB UE ) opowiedzą o udziale Polski w Horyzoncie 2020 i o tym, co nas czeka od 2021 roku w nowym programie ramowym Horyzont Europa.

„Business & Science Poland” – w której Ewa Kocińska-Lange (Dyrektor Generalny ds. Badań i Innowacji, BSP) opowie o ofercie polskiego biura wsparcia B+R+I w Brukseli.

Czytaj więcej...

Szef Rady Europejskiej chce utworzenia Unijnego Centrum Kryzysowego

Czytaj więcej...Szef Rady Europejskiej Charles Michel zaproponował utworzenie Unijnego Centrum Kryzysowego. Jego zdaniem więcej decyzji powinno być podejmowanych na poziomie europejskim w sytuacjach takich jak ta obecna, czyli kryzysu związanego z pandemią.

Unia Europejska nie ma kompetencji w takich sprawach jak służba zdrowia czy ochrona granic, dlatego w sytuacji zagrożenia epidemicznego kraje członkowskie same podejmowały decyzje. Szef Rady Europejskiej Charles Michel uważa, że należy to zmienić i skoordynować działania na poziomie unijnym.

- Różne europejskie państwa miały swoje analizy sytuacji i podejmowały różne decyzje. Widzieliśmy brak jednolitego przywództwa - powiedział Charles Michel w wywiadzie dla telewizji VRT.

Przewodniczący Rady uważa, że utworzenie Europejskiego Centrum Kryzysowego pozwoli Unii skuteczniej zareagować na kryzys i lepiej przygotować się na podobne sytuacje w przyszłości.

Charles Michel uważa, że należałoby stworzyć też Europejską Agencję Obrony Cywilnej, aby zapewnić większą solidarność państw.

autor: Polska Agencja Prasowa

Koronawirus: udany przetarg Komisji na środki ochrony indywidualnej dla UE

Czytaj więcej...Zamówienie wspólne dotyczące środków ochrony indywidualnej zainicjowane przez Komisję Europejską w celu walki z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa zakończyło się powodzeniem.

Producenci złożyli oferty obejmujące – a w niektórych przypadkach nawet przekraczające – ilości wymagane przez państwa członkowskie biorące udział w zamówieniu w odniesieniu do każdej objętej zamówieniem pozycji. Zamówienie wspólne obejmuje maski typu 2 i 3, rękawiczki, gogle ochronne, osłony twarzy, maski chirurgiczne i kombinezony.

Dzięki temu szpitale, pracownicy służby zdrowia, domy opieki i osoby, które tego potrzebują, będą dysponowały niezbędnymi środkami, aby ochronić się przed wirusem i ograniczyć jego rozprzestrzenianie się.

Środki ochronne powinny być dostępne dwa tygodnie* po podpisaniu przez państwa członkowskie umów z oferentami, które powinno nastąpić bardzo szybko.

Czytaj więcej...

Wkrótce w Parlamencie: nadzwyczajna sesja plenarna dla przyspieszenia wdrożenia środków do walki z koronawirusem

Czytaj więcej...W czwartek 26 marca PE odbędzie nadzwyczajne posiedzenie plenarne w celu zatwierdzenia pierwszych środków mających pomóc ludziom i firmom w radzeniu sobie ze skutkami pandemii koronawirusa.

Parlament Europejski w pełni wspiera bezprecedensowe środki podejmowane przez UE, aby pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z pandemią i łagodzeniu jej skutków. Aby odegrać swoją rolę, Parlament robi wszystko, co w jego mocy, aby przyspieszyć implementację tych inicjatyw.


Podczas sesji 26 marca, posłowie będą debatować i głosować nad następującymi środkami:

 • Inicjatywą inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa, która udostępni 37 miliardów euro z funduszy spójności dla państw UE na zaradzenie konsekwencjom kryzysu,
 • Wnioskiem ustawodawczym w sprawie rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności UE, aby obejmował również sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym,
 • Wnioskiem Komisji Europejskiej aby zatrzymać tzw. puste loty spowodowane przez wybuch pandemii Covid-19.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Komisja Europejska przedstawia praktyczne rozwiązania, które zapewnią stały przepływ towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom

Czytaj więcej...Komisja przedstawiła dziś nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas obecnej pandemii. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, bez względu na przewożone przez nie towary. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: Unijna sieć transportowa łączy całą UE. Nasze wytyczne mają na celu ochronę unijnych łańcuchów dostaw w tych trudnych warunkach, a także zapewnienie, by zarówno towary, jak i pracownicy transportu mogli podróżować bez opóźnień do miejsc, w których są potrzebni. Przyjęcie zbiorowego i skoordynowanego podejścia do transportu transgranicznego jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zielone korytarze mają również na celu ochronę pracowników transportu, którzy pracują na pierwszej linii kryzysu. Ten zestaw zaleceń ułatwi realizację ich i tak stresującej misji, a także zwiększy bezpieczeństwo i przewidywalność ich pracy.

Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy

Procedury na przejściach granicznych dla zielonych korytarzy należy ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum. Kontrole i badania przesiewowe należy przeprowadzać bez konieczności opuszczania przez kierowców pojazdów, a sami kierowcy powinni być poddawani jedynie minimalnym kontrolom. Kierowców pojazdów towarowych nie należy prosić o przedstawianie żadnego innego dokumentu niż paszport / dowód osobisty i prawo jazdy oraz, w razie konieczności, zaświadczenie od pracodawcy. Należy dopuścić elektroniczne składanie/wyświetlanie dokumentów.

Nie należy dyskryminować żadnego pojazdu towarowego ani kierowcy, niezależnie od miejsca pochodzenia i miejsca przeznaczenia, narodowości kierowcy lub kraju rejestracji pojazdu.

W związku z obecną sytuacją wzywa się również państwa członkowskie do czasowego zawieszenia wszystkich obecnych na ich terytorium zakazów jazdy, takich jak zakaz jazdy w weekend czy w nocy oraz zakazy sektorowe.

Czytaj więcej...

Mobilność w UE w obliczu COVID-19

Czytaj więcej...Mobilność jest jednym z wielu obszarów, którego codzienne funkcjonowanie w Unii Europejskiej wymaga pilnych i poważnych zmian w świetle trwającej epidemii wirusa COVID-19. Komisja Europejska prowadzi specjalną stronę internetową poświęconą podejmowanym przez siebie działaniom na polu mobilności w odpowiedzi na epidemię https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_pl.

Na stronie można znaleźć zbiorcze informacje ważne zarówno z punktu widzenia państw, regionów jak i indywidualnych obywateli. Dotyczą one m.in. środków ochrony zdrowia na granicach strefy Schengen, sytuacji w tzw. hotspotach, zaleceń i regulacji odnośnie różnych rodzajów transportu oraz praw pasażerów. Można tam także sprawdzić informacje dla podróżujących oraz źródła pomocy i porad dla konsumentów w Europie.

W ostatnich dniach Komisja Europejska podjęła szereg działań w obszarze mobilności, m.in.:

 • Odnośnie zaostrzenia środków ochrony zdrowia na granicach strefy Schengen, 16 marca Komisja przedstawiła wytyczne dla państw członkowskich dotyczące środków zarządzania granicami odnoszącymi się do zdrowia - w kontekście sytuacji wyjątkowej związanej z COVID-19. Celem jest chronienie zdrowia obywateli, zagwarantowanie odpowiedniego traktowania osobom, które są zmuszone odbyć podróż, a także zapewnienie dostępności towarów podstawowych i usług podstawowych.
  Komisja powołała także grupę koordynacyjną pod nazwą „COVID-19 / Grupa ds. Informacji o Koronawirusie – granice” z udziałem państw członkowskich, państw stowarzyszonych w ramach Schengen, Sekretariatu Generalnego Rady i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
 • W związku z sytuacją w tzw. hotspotach, Komisja zwołuje okresowe posiedzenia regionalnej grupy zadaniowej UE, z udziałem państw członkowskich i agencji UE, w celu omówienia gotowości i środków podejmowanych w związku z sytuacją w hotspotach.
  Komisja wspiera także finansowo projekty w zakresie zdrowia w państwach członkowskich pierwszej linii na granicach zewnętrznych oraz środki krajowe mające na celu stawienie czoła problemowi ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa w hotspotach i ośrodkach przyjmujących migrantów.
 • Nawiązując do praw pasażerów, Komisja opublikowała m.in. 18 marca 2020 r. wytyczne interpretacyjne, w których wyjaśnia, w jaki sposób należy stosować niektóre przepisy prawodawstwa unijnego w zakresie praw pasażerów w kontekście epidemii Covid-19.
  Prawa pasażerów są także objaśnione na stronach portalu Twoja Europa na temat praw pasażerów oraz na stronie z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi COVID-19.
 • Co do transportu lotniczego, morskiego, kolejowego i drogowego, grupa robocza ad hoc złożona z ekspertów z konsorcjum wspólnego działania „EU Healthy Gateways” (projekt finansowany z unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia) opublikowała rady dotyczące gotowości i reakcji na wybuch epidemii COVID-19.
  W kontekście lotnictwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała we współpracy z Komisją Biuletyn informacyjny dotyczący bezpieczeństwa, do którego dołączono materiały promocyjne dotyczące epidemii COVID-19, przeznaczone dla linii lotniczych i ich załóg oraz portów lotniczych. Komisja Europejska zaplanowała dodatkowo opracowanie specjalnych przepisów służących tymczasowemu złagodzeniu unijnych obowiązków w zakresie wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie spoczywających na liniach lotniczych.

Autor: Opracowanie Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie materiałów Komisji Europejskiej

Konsultacje Komisji Europejskiej: wsparcie UE dla transformacji energetycznej

Czytaj więcej...

W kolejnym okresie programowania (2021–2027) program LIFE pomoże Europie osiągnąć założone priorytety, przyczyniając się do: przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej i neutralną dla klimatu.

Konsultacje potrwają do 27 kwietnia 2020.

Formularz online: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027

 

autor: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Komisja Europejska

COVID-19: Komisja wydaje wytyczne w zakresie praw pasażerów w UE

Czytaj więcej...Dążąc do złagodzenia skutków ekonomicznych pandemii COVID-19 Komisja opublikowała dziś wytyczne służące spójnemu stosowaniu unijnych praw pasażerów w całej UE.

Rządy krajowe wprowadziły różne środki, w tym ograniczenia podróży i kontrole graniczne. Celem wytycznych jest zapewnienie pasażerów, że ich prawa są chronione.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: W kontekście masowego odwoływania i opóźnień, których doświadczają pasażerowie i przewoźnicy w związku z pandemią COVID-19, Komisja pragnie zapewnić pewność prawa co do sposobu stosowania praw pasażerów w UE. W przypadku odwołania podróży dostawca usług transportowych musi zwrócić pasażerom koszty lub zapewnić zmianę trasy podróży. Jeżeli pasażerowie sami zdecydują się na odwołanie podróży, zwrot kosztów biletu zależy od jego rodzaju, a przedsiębiorstwa mogą oferować bony do późniejszego wykorzystania. Dzisiejsze wytyczne zapewnią bardzo potrzebną pewność prawa w zakresie skoordynowanego stosowania unijnych praw pasażerów w całej Unii. Monitorujemy szybko zmieniającą się sytuację i w razie potrzeby będziemy podejmować dalsze kroki.

Wytyczne te pomogą pasażerom, branży i organom krajowym w tej bezprecedensowej sytuacji znaczących ograniczeń podróży pasażerów narzuconych przez rządy krajowe oraz w obliczu efektu domina w odniesieniu do usług transportowych w całej UE. Dzięki swej klarowności wytyczne mają również pomóc obniżyć koszty, jakie ponosi sektor transportu, poważnie cierpiący z powodu wystąpienia ognisk epidemicznych. Wytyczne obejmują prawa pasażerów podróżujących samolotem, koleją, autobusem/autokarem lub statkiem na trasach morskich i śródlądowych, jak również odpowiadające im obowiązki przewoźników.

Na przykład jeżeli połączenie jest odwołane, pasażerowie mogą dokonać wyboru między zwrotem ceny biletu lub zmianą planu podróży, która pozwoli im dotrzeć do miejsca docelowego w późniejszym terminie. Jednocześnie wytyczne wyjaśniają, że obecne okoliczności są „nadzwyczajne”, w związku z czym nie można powoływać się na niektóre prawa – takie jak prawo do odszkodowania – w przypadku odwołania lotu w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia podróży.

Przebieg procedury

Unia Europejska to jedyny region na świecie, gdzie pasażerom przysługuje cały szereg praw bez względu na to, czy podróżują samolotem, koleją, statkiem, autobusem czy autokarem. Przewoźnicy muszą oferować zwrot kosztów (tj. zwrot kosztów biletu) lub zmianę trasy podróży pasażerom, których połączenie odwołano. Przewoźnicy są też zobowiązani zapewnić im opiekę w zakresie wyżywienia i zakwaterowania. Przepisy dotyczące odszkodowania różnią się w zależności od rodzaju transportu.

Więcej informacji

Wytyczne interpretacyjne dotyczące przepisów UE dotyczących praw pasażerów w kontekście rozwoju sytuacji w zakresie Covid-19

Prawa pasażerów UE

Przegląd środków krajowych w poszczególnych państwach

Reakcja UE na wystąpienie koronawirusa

 

autor: Komisja Europejska

Luźniejsze zasady dot. pomocy publicznej

Czytaj więcej...Do końca tego roku obowiązywać mają tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim dodatkowe wsparcie gospodarki. Obejmują one dotacje bezpośrednie, zwolnienia podatkowe, zaliczki, jak również gwarancje państwowe na pożyczki. - Skutki gospodarcze epidemii COVID-19 są poważne. Musimy działać szybko, aby w największym możliwym stopniu poradzić sobie z jej skutkami – mówi komisarz Margrethe Vestager.

Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19. Wraz z wieloma innymi środkami wsparcia, które mogą być stosowane przez państwa członkowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, tymczasowe ramy prawne umożliwiają państwom członkowskim zapewnienie dostępności do wystarczającej płynności wszystkim rodzajom przedsiębiorstw oraz zachowanie ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po zakończeniu epidemii COVID-19.

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: - Skutki gospodarcze epidemii COVID-19 są poważne. Musimy działać szybko, aby w największym możliwym stopniu poradzić sobie z jej skutkami. Musimy przy tym działać w sposób skoordynowany. Nowe tymczasowe ramy prawne umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności, jaką przewidują zasady pomocy państwa, w celu wsparcia gospodarki w tym trudnym czasie.

Zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi dotyczącymi pomocy państwa na rzecz wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19, których podstawę stanowi art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uznaje się, że w całej gospodarce UE występują poważne zakłócenia.

Czytaj więcej...

Poznańscy naukowcy opracowali własny test na koronawirusa

Czytaj więcej...Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu opracował prototyp testu na koronawirusa. Badania potwierdziły skuteczność polskiego produktu. Naukowcy zapowiedzieli, że są w stanie wytwarzać go w większych ilościach, co jest szczególnie ważne w obliczu problemów z dostępnością testów na SARS-CoV-2.

- Test powstaje w oparciu o odczynniki naszej produkcji. Wyniki, jakie daje są zgodne z tym, co wskazują obecnie dostępne testy. Możemy więc powiedzieć, że już opracowaliśmy własny prototyp – powiedział w piątek (20 marca) na konferencji prasowej prof. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Ekspert wyjaśnił, jak doszło do opracowania tekstu. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością rozszerzenia diagnostyki zakażeń koronawirusem, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) zdecydował się wspomóc swoimi zasobami Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) w Poznaniu. Pracownicy ICHB PAN zadeklarowali m.in. pomoc w organizowaniu dodatkowych centrów diagnostycznych. Opracowano procedury umożliwiające wykorzystanie w walce z koronawirusem najwyższej klasy aparaturę znajdującej się w posiadaniu instytutu.

- W ciągu następnych godzin po spotkaniu ustawiliśmy w instytucie pięć stanowisk, potrzebnych do tego typu badań i jeszcze tego samego dnia zrobiliśmy 180 testów. Co więcej, robiąc te testy w ciągu dwóch dni doszliśmy do tego, jak sami możemy w je wykonywać. Gdyby były problemy z dostępnością, to przy współudziale dwóch polskich firm jesteśmy w stanie wytwarzać je w większych ilościach – mówił prof. Figlerowicz.

Czytaj więcej...