Spotkanie w Antwerpii poświęcone znanemu orientaliście z Poznania - prof. Wojciechowi Skalmowskiemu

Czytaj więcej...

W sobotę 17 marca br. w Antwerpii odbyło się wydarzenie poświęcone twórczości prof. Wojciecha Skalmowskiego, pochodzącego z Poznania krytyka literackiego, eseisty oraz znawcy kultury irańskiej, które upamiętniło jego 10. rocznicę śmierci. Spotkanie odbyło się w Muzeum MAS i stanowiło wydarzenie towarzyszące corocznej konferencji zorganizowanej przez Belgijskie Towarzystwo Królewskie na rzecz Studiów Orientalnych. Współorganizatorem wydarzenia była Ambasada RP w Królestwie Belgii wraz z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna członków Komisji Budżetowej w Luksemburgu

 Czytaj więcej...

W dniach 13-15 marca br. przedstawiciele Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyli wizytę studyjną w Luksemburgu. Głównym celem było zapoznanie się ze strukturą, funkcjonowaniem i działalnością Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Podczas wizyty grupa spotkała się m.in. z polskim audytorem Januszem Wojciechowskim, prof. Markiem Safjanem, sędzią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) oraz Maciejem Szpunarem, rzecznikiem generalnym w ETS. Wizyta została zorganizowana została przez Kancelarię Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Czytaj więcej...

Erasmus+ uruchamia w internecie nową, wirtualną wersję swoich działań na rzecz mobilności

Czytaj więcej... 

Erasmus+, jeden z najbardziej znanych i cieszących się największą popularnością programów UE, uruchamia dzisiaj w internecie nową, wirtualną wersję swoich działań na rzecz mobilności, aby skontaktować ze sobą większą liczbę studentów i młodych ludzi z krajów Europy i krajów południowego sąsiedztwa UE.

Komisja Europejska zapoczątkowała dzisiaj projekt Wirtualne wymiany Erasmusa+, który w ciągu następnych dwóch lat będzie promował dialog międzykulturowy i umożliwi co najmniej 25 tysiącom młodych ludzi rozwój umiejętności dzięki narzędziom cyfrowego uczenia się.

Czytaj więcej...

Finanse na przyszłość: poziom budżetu UE po 2020 r. musi odpowiadać celom politycznym

Czytaj więcej...

Parlament przedstawił swoje stanowisko w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu Unii. Powinien on zapewnić sfinansowanie nowych priorytetów i uzupełnienie niedoboru spowodowanego Brexitem. Parlament Europejski przyjął dwie rezolucje dotyczące wydatków i dochodów wieloletnich ram finansowych (WRF) obowiązujących począwszy od 2021 roku.

Wieloletnie ramy finansowe muszą zapewnić finansowanie na miarę nowych wyzwań

Parlament chce, aby unijny budżet był dostosowany do politycznych priorytetów i pozwalał sfinansować działania niezbędne w obliczu niektórych nowych, stojących przed wszystkimi państwami członkowskimi wyzwań, takich jak migracje, kwestie obronności, bezpieczeństwa czy zmiany klimatu. Posłowie uważają, że powinno to być możliwe bez szkody dla polityki regionalnej lub rolnej obecny i że dlatego poziom wydatków Unii musi zostać podniesiony z 1% do 1,3% PKB UE.

Czytaj więcej...

Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie Bio-Based Industries Joint Undertaking – rejestracja otwarta!

1

17 kwietnia b.r. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone wezwaniu konkursowemu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) zaplanowanemu na 2018 rok. W ramach konkursu, będzie można wnioskować o realizację projektów z 21 tematów, na łączną kwotę ponad 115 milionów euro.

Wydarzenie będzie składało się z dwóch sesji tematycznych:

- Sesja poranna: przydatne informacje o tym w jaki sposób starać się o dofinansowanie, kto może wziąć udział w konkursach, zasady uczestnictwa oraz porady w jaki sposób przygotować zwycięski wniosek.
- Sesja popołudniowa: bezpośrednie spotkania z przedstawicielami BBI JU i innymi interesariuszami, którzy w sposób szczegółowy i spersonalizowany odpowiedzą na pytania i wątpliwości uczestników wydarzenia, a także udzielą informacji i porad na temat odpowiednich zasobów krajowych i lokalnych, sieci oraz synergii pomiędzy programem BBI JU i innych inicjatyw.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska inauguruje centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności

Czytaj więcej...

W odpowiedzi na obawy konsumentów co do jakości żywności i nadużyć dotyczących żywności Komisja Europejska dokona jutro inauguracji centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności – prowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze.

Obawy co do fałszowania i jakości żywności podważają zaufanie konsumentów i powodują szkody w całym łańcuchu dostaw żywności w Europie, od rolników po sprzedawców detalicznych. Niedawne przypadki fałszowania żywności dotyczyły oliwy z oliwek, wina, miodu, ryb, nabiału, mięsa i drobiu. Ponadto konsumenci mogą być narażeni na nieuczciwe praktyki handlowe, zwłaszcza w odniesieniu do produktów spożywczych wykazujących istotne różnice w składzie na różnych rynkach, ale posiadających podobne opakowanie.
Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze, uruchomi nowe centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności w Strasburgu, w obecności wiceprzewodniczącego do spraw unii energetycznej Maroša Šefčoviča oraz komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věry Jourovej.
Przed uruchomieniem, komisarz Navracsics stwierdził: „W przypadku żywności nauka jest w stanie bezpośrednio i namacalnie wykazać korzyści, jakie przynosi obywatelom. Jakość spożywanej przez nas żywności jest ważna dla wszystkich, a ponieważ fałszowanie żywności to działalność przestępcza o charakterze transgranicznym, UE ma tu do odegrania ważną rolę. Inauguracja centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności jest ważnym krokiem. Centrum pomoże chronić integralność unijnego łańcucha żywnościowego i jakość produktów spożywczych, stanowiąc wyraźną wartość dodaną dla Europejczyków”.

Czytaj więcej...

Koszty transgranicznych usług doręczania paczek w UE będą przejrzystsze

Czytaj więcej...Aby ułatwić konsumentom zakupy przez internet, Parlament Europejski chce poprawić przejrzystość cen transgranicznych usług doręczania paczek.

Dlaczego konieczne są działania UE?

Wysokie ceny przesyłek za usługi transgraniczne są jedną z głównych przeszkód dla osób kupujących online i dla sprzedawców internetowych. Stawki za paczki wysyłane z jednego kraju UE do drugiego mogą być nawet pięciokrotnie wyższe niż ceny krajowe. Poza tym występują znaczne różnice między kosztem wysyłki paczki do tego samego miejsca z różnych państw członkowskich. Na przykład wysłanie paczki o wadze 2 kg z Belgii do Włoch kosztowałoby 32,8 euro, podczas gdy przesłanie takiej samej paczki z Holandii do Włoch kosztowałoby 13 euro.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na wydarzenie upamiętniające prof. W. Skalmowskiego - 17 marca

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...2

 

                                                                                                         

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu poświęconym dorobkowi naukowemu prof. Wojciecha Skalmowskiego, pochodzącego z Poznania krytyka literackiego, eseisty oraz znawcy kultury irańskiej.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum MAS w Antwerpii
17 marca 2018 r. o godz. 11:00
jako wydarzenie towarzyszące konferencji zorganizowanej przez
Belgijskie Towarzystwo Królewskie na rzecz Studiów Orientalnych.

Przedmowa:
Artur Orzechowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii

Mówcy:
Przedstawiciele uniwersytetów z Francji i Belgii, a także dr Szymon Grzelak
z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prosimy o rejestrację na wydarzenie do 15 marca wysyłając wiadomość na adres:
brussels.office@wielkopolska.eu

Spotkanie jest zorganizowane we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej
Polskiej w Królestwie Belgii.

 

Pierwsze „historyczne” spotkanie PESCO

Czytaj więcej...Ministrowie obrony UE 6 marca odbyli pierwsze spotkanie w formacie PESCO, czyli Stałej Współpracy Strukturalnej. W przyjmowanie aktów prawnych zaangażowani byli ministrowie 25 państw UE, które uczestniczą w pakcie.

Dwadzieścia pięć głów państw i rządów UE – czyli bez Danii, Malty i Wielkiej Brytanii – zawarło w grudniu 2017 r. porozumienie PESCO w celu wspólnego finansowania, rozwijania i rozmieszczenia sił zbrojnych na terenie Europy. Porozumienie ma na celu zakończenie marnowania miliardów euro w wyniku nieskoordynowanej polityki obronnej, a także ograniczenie zależności Europy od Waszyngtonu.

Czytaj więcej...

Europejska Stolica Innowacji 2018: ruszyła kolejna edycja konkursu

Czytaj więcej...Carlos Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, otworzył konkurs na Europejską Stolicę Innowacji w 2018 r. Konkurs – znany również jako iCapital – jest nagrodą dla miast i burmistrzów, którzy zbudowali najbardziej integracyjne i dynamiczne ekosystemy innowacji, z korzyścią dla obywateli i biznesu.

Zwycięskie miasto otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Innowacji 2018 i nagrodę w wysokości miliona euro. Tegoroczna edycja nagrodzi także pięć kolejnych miast jako zdobywców drugiego miejsca – każdy z nich otrzyma 100 tys. euro na zwiększenie skali działalności innowacyjnej.

Czytaj więcej...