Frontex szuka pracowników

170718 frontex mainEuropejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zwiększa zatrudnienie. Frontex, którego siedziba znajduje się w Warszawie, szuka specjalistów i stażystów chętnych do pracy zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii. Agencji zależy na ekspertach w takich dziedzinach jak analiza ryzyka, technologie informatyczno-komunikacyjne, zarządzanie m.in. kadrami, wymiana informacji, prawo itp. Jeśli chcesz pracować dla UE, to może być szansa dla Ciebie!

W związku z kryzysem migracyjnym i koniecznością lepszego zabezpieczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej w 2016 r. podjęto decyzję o utworzeniu - na bazie Frontexu - Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Czytaj więcej...

UE rozszerza współpracę badawczą z Brazylią i RPA

Czytaj więcej...Unia Europejska wzmacnia współpracę z partnerami strategicznymi Brazylią i Republiką Południowej Afryki w obszarze lepszego zrozumienia ekosystemów morskich i klimatu. 13 lipca 2017 r. w Belem Tower w Lizbonie powołano South Atlantic Research and Innovation Flagship Initiative i podpisano oświadczenie o współpracy w zakresie badań i innowacji na obszarze Oceanu Atlantyckiego.

Pod dokumentem podpisali się: Carlos Moedas, unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji, Gilberto Kassab – minister odpowiedzialny za naukę, technologie i innowacje w Brazylii oraz minister nauki i technologii RPA, Naledi Pandor.

Czytaj więcej...

Komisja pomaga regionom budować odporną gospodarkę w dobie globalizacji

Czytaj więcej...Globalizacja przyniosła ogromne korzyści gospodarkom słabiej rozwiniętym na świecie oraz wiele możliwości Europejczykom; chociaż korzyści płynące z globalizacji są szeroko rozprzestrzenione, to jej koszty często rozkładają się nierównomiernie, co zostało podkreślone w dokumencie Komisji dotyczącym wykorzystania możliwości płynących z globalizacji.

 Aby poradzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą modernizacja gospodarcza, Europa musi zapewnić swobodę swoim regionom i pomóc im w tworzeniu wartości. Oznacza to, że muszą być innowacyjne, wprowadzać cyfryzację, odchodzić od paliw kopalnych i rozwijać umiejętności swoich mieszkańców.

Czytaj więcej...

EKES: konkurs inicjatyw

Czytaj więcej...Do 8 września Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2017 r. wyróżnione będą najlepsze innowacyjne projekty na rzecz promowania wysokiej jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości, które skupiają się na młodzieży, migrantach i innych osobach mających trudności z dostępem do rynku pracy.

Nagroda – w sumie 50 tys. euro - zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Termin zgłaszania kandydatur upływa 8 września 2017 r., a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w Brukseli.

Czytaj więcej...

Konferencja dot. projektu HousErasmus+

Czytaj więcej...W dniach 21-22 września w Brukseli odbędzie się konferencja dotycząca zakwaterowania dla studentów europejskiego programu Eramsus+ (At home in Europe: Accommodate international students). Wydarzenie jest zorganizowane przez sieć ESN (Erasmus Student Network) zrzeszającą osoby studiujące i odbywające staż za granicą. Konferencja dotyczy projektu HousErasmus+: Poprawa mobilności i zakwaterowania, współfinansowanego przez Erasmus+, działanie: Współpraca nakierowana na przyszłość (Forward-Looking Cooperation).

Podczas wydarzenia wszyscy zainteresowani tematyką międzynarodowych domów studenckich będą mieli okazję podyskutować o najlepszych rozwiązaniach oraz wyzwaniach w tym zakresie. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach dla uczestników, panelach dyskusyjnych oraz zobaczyć prezentację wyników dwuletnich badań przeprowadzonych w ramach projektu wraz z przedstawieniem opracowanych zaleceń dla poprawy sytuacji w Europie.

Czytaj więcej...

30 milionów w debacie

Czytaj więcej...Cztery miesiące od przedstawienia przez Komisję Białej księgi w sprawie przyszłości Europy, w debacie na jej temat uczestniczy ponad 30 milionów obywateli. Komisja Europejska organizuje nie tylko bezpośrednie Dialogi Obywatelskie, konferencje i dyskusje, ale również stara się zaangażować Europejczyków korzystając z platform internetowych i serwisów społecznościowych.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Bardzo cieszy mnie fakt, że tak wiele osób włącza się do debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej, którą Komisja zapoczątkowała, publikując białą księgę w dniu 1 marca 2017r. Wyrażono już wiele różnych opinii, daje się też odczuć silne dążenie do dokonania pozytywnych zmian. Ja swoją wizję przedstawię we wrześniu, ale tak naprawdę to wy nakreślicie kształt Europy przyszłości. To właśnie wy tworzycie historię. Bądźcie nadal aktywni i wyrażajcie swoje opinie!

Czytaj więcej...

Gospodarka wobec demografii

170717 esdeJesteśmy na drodze do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Jednocześnie obecna młodzież i jej dzieci mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż ich rodzice – ocenia komisarz Marianne Thyssen. KE opublikowała tegoroczne wydanie przeglądu „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie” (Employment and Social Developments in Europe – ESDE).

W tym roku potwierdziły się pozytywne tendencje na rynku pracy i w kwestiach społecznych oraz trwały wzrost gospodarczy. Ponad 234 mln osób ma pracę, przez co zatrudnienie w UE nigdy jeszcze nie było tak wysokie jak obecnie, a bezrobocie jest najniższe od grudnia 2008 r.

Czytaj więcej...

Brexit: Co zawiera European Union (Withdrawal) Bill?

Czytaj więcej...13 lipca brytyjski rząd opublikował European Union (Withdrawal) Bill, czyli 62-stronnicowy projekt ustawy o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wlk. Brytanię.

Pierwsze zapowiedzi dotyczące projektu stworzenia ustawy o opuszczeniu UE przez Wlk. Brytanię miały miejsce jesienią ubiegłego roku. Na początku października 2016 r. na zjeździe rządzącej Partii Konserwatywnej premier Theresa May ogłosiła prace nad tzw. Great Repeal Bill, która miała uregulować wszelkie zmiany w prawie brytyjskim po wyjściu z europejskiej wspólnoty. 30 marca br. ministerstwo ds. wyjścia Wlk. Brytanii z UE ujawniło treść „białej księgi”, w której przedstawiono najważniejsze założenia przyszłego Great Repeal Bill.

Czytaj więcej...

Biuro Wielkopolski w Brukseli na Twitterze

Czytaj więcej...Podążając za trendami w komunikacji i starając się jak najlepiej przekazywać informacje Państwu na temat tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, Biuro Wielkopolski w Brukseli w czerwcu utworzyło profil na portalu społecznościowym Twitter. Nazwa konta to WielkopolskaBXL, które każdego dnia zdobywa nowych obserwatorów. Dzięki profilowi mamy możliwość przekazywania Państwu najświeższych wiadomości o ważnych działaniach przedstawicieli regionu w Brukseli, a także inicjatywach i decyzjach politycznych podejmowanych przez instytucje UE w obszarach ważnych z Państwa punktu widzenia m.in. na temat finansowania projektów, oraz o ciekawych przedsięwzięciach.

Czytaj więcej...

Rejestracja na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017 otwarta

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Rozpoczęła się rejestracja na debaty, warsztaty i konferencje organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, którego 15. edycja odbędzie się w Brukseli w dniach 9-12 października 2017 r. Jest to największe wydarzenie poświęcone unijnej polityce regionalnej. Każdego roku bierze w nim udział kilka tysięcy przedstawicieli europejskich samorządów, instytucji unijnych, świata akademickiego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W tym roku hasłem przewodnim będą „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Organizatorami wydarzenia są Komisja Europejska, Europejski Komitet Regionów oraz europejskie regiony i miasta.

Rejestrować się na poszczególne wydarzenia, które odbędą się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, można jedynie na oficjalnej stronie do 30 września. Podobnie jak w ubiegłym roku nie będzie możliwości potwierdzenia uczestnictwa na miejscu.  Ponieważ miejsca na niektóre wydarzenia kończą się w pierwszych tygodniach, zachęcamy do jak najszybszej rejestracji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają jednak kosztów dojazdu ani noclegu.

Czytaj więcej...