Przejdź do treści

WISER - Podsumowanie

wiser zdjęcie
Szanowni Państwo,

na stronie wydarzenia “WISER- Kobiety w nauce i europejskich badaniach”, które odbyło się 4 grudnia br., opublikowane zostały: szczegółowy raport z konferencji oraz najważniejsze wnioski.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi dokumentami oraz nagraniem audio-wizualnym: tutaj 

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Wesołych Świąt

mt_ignore

Wielkopolska w grupie europejskich regionów na rzecz odbudowy w UE po pandemii COVID-19

grafika_znaki_transportMarszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, jako jeden z przedstawicieli 24 regionów europejskich z 9 państw członkowskich, podpisał wspólny list regionów w sprawie Europejskiego Planu Odbudowy. Sygnatariusze listu wzywają do wzmocnienia roli regionów w unijnym procesie decyzyjnym dotyczącym odbudowy po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Podkreślają przy tym potrzebę włączenia samorządów w tworzenie i wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Krajowych Planów Odbudowy. 

Dokument zwraca uwagę na fakt, iż regiony są na pierwszej linii walki z kryzysem. W związku z tym od początku pandemii podejmują kroki, aby sprostać wyzwaniom w obszarze zdrowia oraz poradzić sobie z konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi. Przedstawiciele regionów europejskich podkreślają także swoje doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu rozmaitych funduszy i programów europejskich, których środki przesunęły, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz potrzebami konkretnych samorządów, na działania na rzecz odbudowy.

Wspólny list został skierowany do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczących Rady i Parlamentu Europejskiego oraz przywódców Niemiec, Portugalii i Słowenii – krajów, które tworzą tzw. trojkę - grupę trzech państw sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ponadto, sygnatariusze zobowiązali się wobec siebie, aby przekazać wspólny list do najwyższych władz państwowych w swoim kraju. W związku z tym Marszałek Woźniak przekazał dzisiaj ten dokument do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Stałego Przedstawiciela RP przy UE oraz polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. List został również przesłany do przedstawicieli władz Hiszpanii, Finlandii, Francji, Niemiec, Belgii, Chorwacji, Włoch i Austrii.

Joint letter of European regions

Wspólny list regionów europejskich

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Regiony UE otrzymają dodatkowe 47,5 mld euro na walkę ze skutkami COVID-19

pexels carlos pernalete tua 730647

 

 

 

  • Z tych środków będą finansowane projekty od 1 lutego 2020 r. do końca 2023 r.
  • Środki REACT-EU będą udostępniane za pośrednictwem unijnych funduszy strukturalnych
  • Pomoc będzie udzielana głównie tym, którzy najbardziej ucierpieli wskutek kryzysu

Europosłowie zatwierdzili dodatkową pomoc dla regionów UE, która ma wesprzeć je w reagowaniu na społeczne i zdrowotne skutki pandemii COVID-19

Parlament zatwierdził, 654 głosami do 23, przy 17 wstrzymujących się od głosu, REACT-EU, pakiet o wartości 47,5 mld euro, który ma pomóc złagodzić bezpośrednie skutki pandemii COVID-19 we wszystkich regionach Unii.

Pomoc będzie udzielana za pośrednictwem unijnych funduszy strukturalnych. Na rok 2021 przeznaczono kwotę 37,5 mld euro, zaś na rok 2022 – 10 mld euro. Działania objęte REACT-EU będą kwalifikowały się do finansowania od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną. Środki finansowe można wykorzystywać do końca 2023 r.

Państwa UE będą mogły przeznaczyć część środków na Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także programy transgraniczne (Interreg). Inwestycje będą realizowane głównie w sektorach najbardziej dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii.

Szczegółowe informacje na temat porozumienia politycznego, jakie osiągnęli prawodawcy unijni 18 listopada, można znaleźć tutaj.

Kontekst

REACT-EU to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu zminimalizowanie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19. Ma ona formę poprawki do rozporządzenia o wspólnych przepisach, które reguluje okres programowania polityki spójności na lata 2014–2020.

REACT-EU jest kontynuacją dwóch wcześniejszych wniosków dotyczących polityki spójności: inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa i inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa. Obie inicjatywy zaowocowały zmianami sposobu wydatkowania środków na szczeblu regionalnym, tak aby ułatwić odbudowę gospodarczą. Środki na REACT-EU będą pochodzić z instrumentu Unii Europejskiej na rzecz odbudowy Next Generation EU.

Autor: Parlament Europejski.

Parlament przyjął porozumienie o czystości wody pitnej i odpadach plastikowych

pexels pixabay 416528

 

  • Mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść gospodarstwom domowym w UE oszczędności w wysokości ponad 600 mln euro rocznie
  • „Right2Water” to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stanie się obowiązującym prawem
  • Limity niektórych zanieczyszczeń będą bardziej rygorystyczne

Zatwierdzona przez Parlament dyrektywa w sprawie wody pitnej zapewni lepszy dostęp do wysokiej jakości wody wodociągowej, także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

We wtorek Parlament zatwierdził porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej wody pitnej.

Nowe przepisy mają zapewnić wysoką jakość wody wodociągowej w całej UE. Dyrektywa stanowi odpowiedź na inicjatywę obywatelską „Right2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej wody pitnej, podpisaną przez ponad 1,8 mln osób. Tym samym jest to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stała się prawem.

Państwa członkowskie będą zapewniać nieodpłatny dostęp do wody pitnej w budynkach publicznych. Klienci restauracji, stołówek i usług gastronomicznych powinni otrzymywać wodę do picia za darmo lub za niską opłatą. Państwa członkowskie powinny również starać się poprawić dostęp do wody bieżącej grupom znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i grupy mniejszościowe.

Monitorowanie i poprawa jakości wody wodociągowej

Woda z kranu powinna nadawać się do bezpośredniego spożycia i należy do tego zachęcać. W tym celu trzeba poprawić jakość wody wodociągowej poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych limitów dla niektórych zanieczyszczeń, np. ołowiu.

Do początku 2022 r. Komisja sporządzi wykaz substancji lub związków, których wpływ na zdrowie ludzkie budzi obawy społeczne lub naukowe, a następnie będzie go monitorować. W wykazie znajdą się m.in. środki farmaceutyczne, związki zaburzające gospodarkę hormonalną i mikrodrobiny plastiku.

Komisja ustanowi również europejskie wykazy substancji dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.

Państwa członkowskie będą pilnować, aby środki podejmowane w celu wdrożenia nowych norm opierały się na zasadzie ostrożności i w żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

Cytat

„Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby ją zaktualizować i zaostrzyć wymagania w odniesieniu do niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła zanieczyszczenia dotychczas nieobecne. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zawarte w dyrektywie przepisy dotyczące mikrodrobin plastiku i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A”, powiedział poseł sprawozdawca Christophe Hansen (PPE, LU).

Kolejne kroki

Dyrektywa wejdzie w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. W ciągu dwóch lat od wejścia dyrektywy w życie państwa członkowskie podejmą środki niezbędne do jej wykonania.

Tło

Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść gospodarstwom domowym w UE oszczędności w wysokości ponad 600 mln euro rocznie. Jeśli wzrośnie zaufanie obywateli do wody wodociągowej, zmniejszy się ilość odpadów plastikowych związanych z korzystaniem z wody butelkowanej, co zmniejszyłoby również ilość śmieci w morzu. Butelki plastikowe są jednym z przedmiotów jednorazowego użytku najczęściej spotykanych na europejskich plażach.

Klimat, brexit oraz obszary wiejskie tematami grudniowej sesji plenarnej w KR

logo KRWczoraj (10 grudnia) zakończyła się trzydniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas posiedzenia poruszono wiele aktualnych kwestii agendy unijnej, które są ważne dla europejskich samorządów lokalnych i regionalnych. Dotyczyły one m. in. zwiększenia ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19; skutków terytorialnych brexitu i umowy między UE a Wielką Brytanią; odbudowy i zwiększenia odporności na obszarach wiejskich oraz programu prac Komisji Europejskiej na 2021.

Zwiększenie ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19 było tematem debaty z niemiecką minister federalną ds. środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego - Svenją Schulze. Przedstawicielka obecnie trwającej prezydencji niemieckiej w Radzie Unii Europejskiej podkreśliła, iż pomimo trwającej pandemii ważne jest wzmocnienie współpracy europejskiej w obszarze ochrony środowiska. Europejski Zielony Ład to punkt wyjścia umożliwiający stworzenie nowej Europy będącej bardziej ekologicznym i zrównoważonym miejscem do życia. To również strategia ożywienia gospodarczego całej Europy, dlatego tak ważne jest właśnie osiągnięte porozumienie państw członkowskich w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz instrumentu na rzecz naprawy i odporności, obejmującego środki na ochronę klimatu i różnorodność biologiczną. Ponadto, podczas debaty odniesiono się do kwestii porozumienia w sprawie nowego celu redukcji emisji w UE na 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r., co popierał Europejski Komitet Regionów. W międzyczasie Rada Europejska osiągnęła porozumienie w tej sprawie.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas sesji plenarnej KR była kwestia porozumienia pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią oraz skutki terytorialne brexitu. Z końcem grudnia br. zakończy się okres przejściowy. „Chciałbym zapewnić, że Londyn pozostanie kluczowym partnerem dla Brukseli i każdego europejskiego miasta, regionu i kraju. Jeżeli w ciągu najbliższych kilku dni nie uda się osiągnąć porozumienia handlowego, wezwę Borisa Johnsona i UE do przedłużenia okresu przejściowego. Brak porozumienia nie powinien być po prostu opcją” – powiedział burmistrz Londynu Sadiq Khan jednocześnie podkreślając potencjalne koszty braku porozumienia dla obu stron. Podczas debaty członkowie KR zobowiązali się do ścisłej współpracy w celu zapewnienia regularnej oceny wpływu terytorialnego brexitu oraz do wspólnych działań w przyszłości.

Czytaj więcej...

Fundamentalna transformacja transportu: Komisja przedstawia swój plan na rzecz zielonej, inteligentnej i przystępnej cenowo mobilności

 
 

Zielona unia europejskaKomisja Europejska przedstawiła dziś swoją strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który będzie ukierunkowywał prace w ciągu najbliższych czterech lat. Strategia ta stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i przystępnemu cenowo systemowi transportu emisje zmniejszą się o 90 proc. do 2050 r.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: Jeśli mamy osiągnąć nasze cele klimatyczne, emisje z sektora transportu muszą wykazywać wyraźną tendencję spadkową. Przyjęta dziś strategia doprowadzi do zmiany sposobu przemieszczania się ludzi i transportu towarów w Europie oraz ułatwi łączenie różnych rodzajów transportu w ramach jednej podróży. Wyznaczyliśmy ambitne cele dla całego systemu transportu, aby zapewnić zrównoważoną, inteligentną i odporną odbudowę po kryzysie związanym z COVID-19.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: Transport, który zapewnia sieć połączeń między obywatelami i przedsiębiorstwami, jest istotny dla nas wszystkich. Technologie cyfrowe mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki się przemieszczamy, dzięki czemu transport stanie się inteligentniejszy, wydajniejszy, a także bardziej przyjazny dla środowiska. Musimy stworzyć stabilne ramy, które ułatwią przedsiębiorstwom konieczne w nadchodzących dziesięcioleciach ekologiczne inwestycje. Dzięki wdrożeniu tej strategii stworzymy bardziej wydajny i odporny system transportu, który zmierza do ograniczenia emisji zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj więcej...

WiSER – kobiety w nauce i europejskich badaniach

O wiser zdjęciekobietach w nauce i badaniach europejskich dyskutowano podczas konferencji „WiSER – Women in Science and European Research” współorganizowanej w dniu 4 grudnia br. przez Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Wielkopolskie środowisko naukowe reprezentowała prof. Bogumiła Kaniewska, pierwsza rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Celem  wydarzenia było zogniskowanie się wokół problematyki utrzymujących się nierówności na tle płci w europejskim środowisku badawczym - kobiety nadal stanowią w nim zdecydowaną mniejszość, a ich odsetek w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie wynosi 22 %. Sytuację kobiet w nauce pogorszyła utrzymująca się pandemia COVID-19, przekładając się na zmniejszenie liczby prac akademickich oraz wniosków o stypendia składanych przez kobiety, które często muszą godzić rozwój kariery zawodowej ze sprawowaniem obowiązków rodzinnych. Powyższe tylko potwierdza konieczność wprowadzenia rozwiązań instytucjonalnych, których zadaniem byłoby wsparcie kobiet w tych obszarach. Zaproszone mówczynie - przedstawicielki instytucji UE i reprezentantki uniwersytetów, instytucji badawczych oraz organizacji na rzecz promowania kobiet w badaniach i nauce dyskutowały na temat możliwości i wyzwań związanych z wdrażaniem polityki równości płci w środowisku akademickim i badawczo-rozwojowym.

W imieniu Maryi Gabriel unijnej komisarz ds. innowacji, badań, kultury i edukacji wydarzenie otworzyła członkini jej gabinetu Snezhina Petrova, która podkreśliła duże znaczenie tematyki związanej z kobietami w nauce i badaniach. Mówczyni poruszyła temat europejskiej przestrzeni badawczej, która wspiera wdrażanie planów na rzecz równości płci (ang. Gender Equality Plans) będących czynnikiem sprzyjającym wielu pozytywnym zmianom na szczeblu państw członkowskich w obszarze badań. Ponadto, S. Petrova wskazała, iż w agendzie unijnej szczególna uwaga poświęcona będzie dwóm obszarom: przeciwdziałaniu przemocy na tle płci w środowisku akademickim oraz włączeniu wymiaru płci w kontekście badań i innowacji.

Czytaj więcej...

Nowy grant, nowe możliwości! Trwa nabór na dofinansowanie projektów związanych ze Wspólną Polityką Rolną!

logo komisjaDo 21 stycznia 2021 r. istnieje możliwość aplikowania o granty unijne dot. działań informacyjnych na tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną (WPR). Polityka rolna jest jedną z kluczowych płaszczyzn działań Unii Europejskiej. Określa się ją jako partnerstwo pomiędzy sektorem rolniczym a społeczeństwem, a także współpracę pomiędzy Europą a rolnikami. WPR jest kluczowa, ponieważ jest wspólną polityką dla wszystkich państw członkowskich i ich mieszkańców, którzy codziennie czerpią z niej korzyści.      

Co warto wiedzieć przed złożeniem aplikacji:

- nadrzędnym celem zaproszenia do składania wniosków jest zbudowanie zaufania w UE oraz wśród wszystkich jej obywateli, rolników, a także osób niezwiązanych z sektorem rolniczym. Ponadto, jako priorytet wskazano zwiększenie świadomości dot. korzyści z funkcjonowania WPR;

- zgłoszenia powinny obejmować spójne, bezstronne i kompleksowe informacje, aby przedstawić dokładne ramy WPR;   

Czytaj więcej...

Transport na obszarach podmiejskich w obliczu wyzwań związanych z pandemią COVID-19 tematem Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE

PosiedzeniePan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, 2 grudnia 2020 roku, wziął udział w 33. Zgromadzeniu Ogólnym Sieci PURPLE. Wielkopolska jest aktywnym członkiem Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE od 2012 roku.
W tym roku głównym tematem Zgromadzenia był wpływ pandemii na rozwój obszarów podmiejskich. Regiony partnerskie PURPLE, w tym Wielkopolska reprezentowana przez pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Biura Wielkopolski w Brukseli od czerwca br. pracują nad dokumentem pt. „Obszary podmiejskie w obliczu wyzwań Covid 19”.

Podczas 33. Zgromadzenia Ogólnego Pan Marszałek przedstawił sytuację wielkopolskiej kolei w czasach pandemii, wskazując jak ważną rolę pełni transport zbiorowy oraz jakie są zagrożenia dla jego funkcjonowania. Ponadto przedstawił szereg działań prowadzonych przez Samorząd Województwa mających na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu funkcjonowania wielkopolskich kolei. Rozpoczęta dziś przez Pana Marszałka dyskusja nt. transportu zbiorowego aktywnie wpisze się w inicjatywę Europejskiego Roku Kolei, który będzie obchodzony 2021 roku.

Autor: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego