Komisja Europejska przeciwstawia się fałszowaniu historii

Czytaj więcej...Komisja Europejska potępiła wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina, w których próbował zniekształcić historię II wojny światowej oraz przedstawić Polskę jako sprawcę konfliktu.

W środę (15 stycznia) w Parlamencie Europejskim odbyła się debata o „przeinaczaniu historii Europy oraz upamiętnianiu II wojny światowej”. Podczas debaty wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova zdecydowanie potępiła wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina sugerujące odpowiedzialność Polski za wywołanie II wojny światowej.

„Komisja Europejska w pełni odrzuca wszelkie fałszywe twierdzenia, które próbują zniekształcać historię II wojny światowej lub przedstawiać ofiary, takie jak Polska, jako sprawców”, powiedziała podczas środowej debaty w PE Vera Jourova.

Przeszłość ważna dla przyszłości

Powodem zorganizowania debaty w PE były niedawne wystąpienia Władimira Putina oskarżające czołowych polskich dyplomatów okresu międzywojnia o współpracę z III Rzeszą i przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej. Rosyjski prezydent nazwał m.in. polskiego ambasadora w III Rzeszy w latach 1933-1939 Józefa Lipskiego „bydlakiem i antysemicką świnią” oraz oskarżył go o podzielanie opinii nazistów na temat Żydów. Putin ponadto usprawiedliwiał pakt Ribbentrop-Mołotow.

Czytaj więcej...

KE ujawniła pomysł na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Czytaj więcej...To część szerszego planu tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań mających przestawić unijną gospodarkę na neutralność klimatyczną do 2050 r., ale jednocześnie wesprzeć gospodarkę i stworzyć nowe miejsca pracy. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma zaś pomagać tym państwom, które czeka w związku z tym największa rewolucja w energetyce.

Europejski Zielony Ład to sztandarowa propozycja Komisji Europejskiej pod wodzą Ursuli von der Leyen. Plan obudowany zostanie działaniami inwestycyjnymi. Mają być one znaczne. Szacuje się, że aby osiągnąć wyznaczone obecnie cele klimatyczno-energetyczne potrzebne będzie zainwestowania dodatkowych 260 mld euro rocznie, czyli około 1,5 proc. unijnego PKB z 2018 r. KE chce w tym przypadku zaangażowania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Na przeciwdziałanie zmianom klimatycznych ma zostać przeznaczone nawet 25 proc. długoterminowego budżetu UE.

Czytaj więcej...

Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji

Czytaj więcej...Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. Wymaga to znacznych inwestycji zarówno ze strony UE i krajowego sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. Przedstawiony dzisiaj plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – zmobilizuje inwestycje publiczne i pomoże uruchomić fundusze prywatne przy pomocy unijnych instrumentów finansowych, w szczególności InvestEU, prowadząc do inwestycji o wartości co najmniej 1 bln euro.

Wprawdzie wszystkie regiony i sektory będą musiały wnieść swój wkład w transformację, jednak skala wyzwania nie jest wszędzie taka sama. Niektóre regiony będą szczególnie narażone na negatywny wpływ zjawisk, a przemiany gospodarcze i społeczne będą tam szczególnie głębokie. Specjalne wsparcie finansowe i praktyczne z mechanizmu sprawiedliwej transformacji przeznaczone zostanie na pomoc pracownikom i uruchamianie koniecznych inwestycji na tych obszarach.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Ludzie są najważniejszym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, który jest naszą koncepcją osiągnięcia do 2050 r. neutralności klimatycznej Europy. Skala stojącej przed nami transformacji jest bezprecedensowa. Okaże się ona skuteczna tylko wtedy, gdy będzie miała sprawiedliwy charakter – i będzie możliwa dla wszystkich. Będziemy wspierać społeczności i regiony UE, które będą musiały włożyć więcej wysiłku w tę transformacji, tak by nie pozostawić nikogo w tyle. Z Europejskim Zielonym Ładem wiążą się duże potrzeby inwestycyjne, które staną się dla nas nowymi szansami. Przedstawiony dziś plan, który ma uruchomić co najmniej 1 bln euro, będzie wskazywać kierunek i wyzwoli falę zielonych inwestycji.

Czytaj więcej...

PE chce ujednolicenia ładowarek do smartfonów

Czytaj więcej...Parlament Europejski debatował w Strasburgu nad kwestią ujednolicenia w UE ładowarek do osobistego sprzętu elektronicznego tak, aby można było stosować jedną do różnych urządzeń – smartfonów, tabletów czy czytników e-booków.

Sprawa po raz pierwszy pojawiła się na unijnej agendzie ponad 10 lat temu. W 2009 r. Komisja Europejska zainicjowała dobrowolne porozumienie producentów urządzeń mobilnych. Wówczas niemal każdy producent oferował dla swoich produktów ładowarki o innych gniazdach. Na rynku było dostępnych ponad 30 różnych rozwiązań technicznych.

Umowa w tej sprawie między producentami weszła w życie w 2011 r., a potem kilkakrotnie była odnawiana, ostani raz w marcu 2018 r. Dzięki temu większość producentów elektroniki oferuje w Unii Europejskiej (ale bywa, że także na innych rynkach) sprzęt, który ładuje się za pomocą końcówki micro-USB, który zastępowany jest stopniowo przez nowocześniejszy USB-C.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu JPI UE: Urban Accessibility and Connectivity

Czytaj więcej...Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe, ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN UAC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w systemu ZSUN/OSF.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Czytaj więcej...

Michel: UE musi być mocniej zaangażowana na Bliskim Wschodzie

Czytaj więcej...Przewodniczący Rady Europejskiej stwierdził, że chce większego zaangażowania Unii Europejskiej w regionie Bliskiego Wschodu w związku z utrzymującym się tam napięciem. Charles Michel wezwał też prezydenta Iranu do przestrzegania umowy nuklearnej.

Szef Rady Europejskiej zabrał głos w sprawie napięcia wokół Iranu po tym, jak w ubiegłym tygodniu lotnictwa USA zbombardowało w Bagdadzie wyjeżdżający z tamtejszego lotniska konwój i zabiło wysokiego rangą irańskiego dowódcę generała Kassima Sulejmaniego. W efekcie doszło do poważnej eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie zakończonej wtorkowym (7 stycznia) irańskim ostrzałem rakietowym amerykańskich baz wojskowych w Iraku.

Czytaj więcej...

„Europa dla obywateli”: Otwarte nabory wniosków i spotkanie w Poznaniu

Czytaj więcej...Agencja Wykonawcza EACEA zarządzająca programem “Europa dla obywateli” ogłosiła otwarte nabory wniosków!

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

O dofinansowanie można ubiegać się w ramach:
Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europytermin do 4 lutego 2020 r. (jeden nabór w roku)
Komponentu 2. Działania 2.1 Partnerstwo miastnajbliższy termin do 4 lutego 2020 r.
Komponentu 2. Działania 2.2 Sieci miastnajbliższy termin do 3 marca 2020 r.
Komponentu 2. Działania 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiegotermin do 1 września 2020 r. (jeden nabór w roku)

Czytaj więcej...

Granty na Eurogranty – skorzystaj z pomocy w przygotowaniu wniosku projektowego

Czytaj więcej...Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 19 grudnia 2019 r. konkurs „Granty na Eurogranty”. Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Maksymalna wysokość grantu to 280.060 zł. Wnioski można składać od 21 stycznia 2020 r.

O granty te mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze: projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Co nasz czeka: plany UE na rok 2020

Czytaj więcej...UE pracuje nad wieloma nowymi wnioskami legislacyjnymi. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czego możesz się spodziewać w 2020 roku.

Kryzys klimatyczny

Walka z kryzysem klimatycznym to jeden z głównych priorytetów UE. Komisja Europejska pracuje nad pakietem środków pod nazwą Europejski Zielony Ład, dzięki któremu Europa ma się stać kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Możemy oczekiwać projektów przepisów o zrównoważonej produkcji żywności, bardziej trwałych produktach, pestycydach, strategii bioróżnorodności na 2030 rok oraz planów ograniczenia szkodliwych emisji z lotnictwa i żeglugi.

Wieloletni budżet UE

Negocjacje budżetu UE na lata 2021-2027 trwają. Parlament nawołuje do zwiększenia funduszy na walkę ze zmianą klimatu, wsparcie innowacji i ochronę naszych granic.

Czytaj więcej...

Chorwacja rozpoczęła prezydencję w UE

Czytaj więcej...Po raz pierwszy w swojej historii Chorwaci będą przewodniczyć pracom Unii Europejskiej. Zagrzeb staje przed dwoma poważnymi wyzwaniami – brexitem i negocjacjami unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Chorwacja do przejęcia unijnej prezydencji od Finlandii przygotowywała się już od dłuższego czasu. Pierwszy raz w historii to Zagrzeb będzie koordynował bieżące prace Unii Europejskiej. Chorwacja państwem członkowskim UE jest od 1 lipca 2013 r. Ma więc najkrótszy ze wszystkich państw staż członkowski.

Brexit na początek

Chorwatów czekają od razu wielkie wyzwania. Wszystko wskazuje na to, że do brexitu dojdzie wraz z końcem stycznia i 1 lutego Wielka Brytania przestanie być państwem członkowskim. Ale to wcale nie kończy brexitowych procedur. Do końca 2020 r. będzie obowiązywał jeszcze wynegocjowany wcześniej okres przejściowy. Ale w tym czasie trzeba będzie uzgodnić nową umowę handlową między Londynem a Brukselą.

Pozostało na to zaledwie 11 miesięcy, a to bardzo mało czasu. Wcześniej zakładano, że potrzeba będzie prawie 2 lata. Ale brytyjski rząd już zapowiada, że nie zgodzi się na przedłużenie okresu przejściowego nawet jeśli wraz z początkiem 2021 r. Wielka Brytania i UE miałyby przejść na o wiele mniej korzystne dla obu stron reguły Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

Czytaj więcej...