Przejdź do treści

Trwają konsultacje dot. przeglądu działań promujących unijne produkty rolne i spożywcze – Komisja Europejska czeka na Twój głos!

vegetablesKomisja Europejska jest w trakcie przeprowadzania konsultacji publicznych w trybie online nt.  przeglądu sposobów promowania unijnych produktów rolnych i spożywczych w Unii Europejskiej oraz w państwach trzecich. Odpowiedzi przesyłać można do 23 czerwca 2021 r. 

Jakie są cele konsultacji?

Kampanie promocyjne unijnych produktów rolnych mają na celu zarówno stworzenie nowych możliwości na rynku dla rolników z UE oraz szeroko pojętego przemysłu spożywczego, jak również mają ułatwić rozwój działalności przedsiębiorstw. Celem konsultacji jest poznanie opinii dot. możliwości wkładu działań promocyjnych w upowszechnianie zarówno bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji, jak również bardziej zrównoważonego odżywiania zgodnego z wytycznymi KE  ujętych w strategii „od pola do stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności oraz europejskiego planu walki z rakiem. Z uwagi na powyższe, przegląd działań promocyjnych powinien zwiększyć ich wkład w upowszechnianie zrównoważonej produkcji rolnej i konsumpcji - przechodzenie na dietę w większym stopniu bazującej na produktach roślinnych, z mniejszą ilością czerwonego oraz przetworzonego mięsa, a także innej żywności zwiększającej ryzyko zachorowania na raka. Równolegle powinna być utrzymana lub nawet zwiększana efektywność polityki wspierania konkurencyjności i odporności sektora rolno-spożywczego UE.   

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt

mt_ignore

Trwa rejestracja na warsztaty online nt. inteligentnych specjalizacji

LaptopJuż 15 kwietnia w godz. 10:00-13:15 odbędą się warsztaty w trybie zdalnym poświęcone tematyce inteligentnych specjalizacji. Organizatorami wydarzenia są Europejski Komitet Regionów i Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.  

Organizatorzy warsztatów chcą przedstawić temat w jaki sposób inteligentne specjalizacje mogą być efektywnym narzędziem, które zarówno pomaga terytorium w wychodzeniu z kryzysu spowodowanego pandemią, jak i umożliwia odkrywanie nowych rozwiązań dla bardziej zrównoważonych gospodarek, które sprzyjają włączeniu społecznemu. Spotkanie online stanowić będzie wyjątkową okazję do wymiany poglądów na tematy związane z konkretnymi osiągnięciami, dobrymi praktykami oraz wyzwaniami związanymi z wdrażaniem założeń inteligentnych specjalizacji w regionach UE. Ponadto, warsztaty mają wesprzeć rozwój dialogu pomiędzy praktykami, decydentami oraz naukowcami.

Podczas wydarzenia głos zabiorą m.in.: Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz Apostolos Tzitzikostas, który piastuje stanowisko przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. Wstępny program warsztatów dostępny jest tu.

Aby uczestniczyć w warsztatach należy zarejestrować się tu.  Uwaga – aby uzyskać dostęp do rejestracji należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu EU login, który stosowany jest przez Komisję Europejską, aby uwierzytelniać tożsamość użytkowników – instrukcja rejestracji znajduje się tu.

Opracowanie: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Europejskiego Komitetu Regionów

Komisja wypłaca sześciu państwom członkowskim kolejne 13 mld euro w ramach SURE

euroKomisja Europejska wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Jest to już trzecia wypłata w 2021 r. W wyniku tej operacji Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia 2,2 mld euro, Hiszpania 4,06 mld euro, Irlandia 2,47 mld euro, Włochy 1,87 mld euro, a Polska 1,4 mld euro. Irlandia otrzymała finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych pięć państw UE korzystało już z pożyczek w ramach SURE.

Pożyczki te pomagają państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności przeznaczone są one na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach samozatrudnionych. Dzisiejsze wypłaty są wynikiem szóstej emisji obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE, która spotkała się ze znacznym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Czytaj więcej...

Zostań ekspertem Komisji i oceniaj wnioski w programie Horyzont Europa

logo komisjaKomisja Europejska wystosowała nowe zaproszenie do rejestrowania się w bazie ekspertów na okres programowania 2021-2027. Eksperci, wybierani z bazy przez Komisję lub jej agencje wykonawcze, będą m.in. oceniać składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych z unijnych środków.

Eksperci wspierają Komisję w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji programów UE, w tym programu Horyzont Europa.

Szczegółowe oczekiwania i procedury są określone w zaproszeniu.

Jeśli jesteś już zarejestrowany jako ekspert, bo odpowiedziałeś na jedno z poprzednich zaproszeń i zdecydowałeś się kwalifikować do wszystkich programów, pozostaniesz dostępny w bazie danych dla obecnych i przyszłych programów (np. Horyzont Europa).

Strona rejestracji została zaktualizowana o opcję zgody na wszystkie usługi i programy. Jeśli wybrano opcję pracy dla „Wszystkich programów i podprogramów wyżej wybranych instytucji unijnych i spoza UE”, domyślnie udostępniasz się do wszystkich obecnych i przyszłych programów i nie są potrzebne żadne dodatkowe działania z Twojej strony.

Masz również możliwość nie wyrażenia zgody na żadną z opcji, co oznacza, że nikt nie może Cię zakontraktować ani zaprosić.

Autor: KPK

Tydzień z Klastrami

horizon europe logoSzanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa.

Podobnie jak poprzednie programy ramowe, program Horyzont Europa będzie finansował miedzy innymi projekty konsorcjów międzynarodowych o bardzo szerokim zakresie tematycznym. W ramach II filaru programu (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) będziecie Państwo mogli aplikować o projekty na różnych poziomach gotowości technologicznej.  W ramach budżetów od 1 do ponad 20 mln euro na projekt będziecie mieli Państwo szansę odpowiedzieć na pytania stawiane przez Komisję Europejską i realizować swój pomysł w ramach międzynarodowego projektu. Na tę część programu Horyzont Europa, przeznaczona jest ponad połowa łącznego budżetu – czyli ponad 50 mld euro. Jest zatem o co się ubiegać!

A w jakich zakresach tematycznych można aplikować o projekty? Zagadnienia zostały zebrane w 6 klastrów, czyli po prostu 6 obszarów tematycznych. W każdym z tych obszarów będą ogłaszane konkursy, w ramach których Komisja Europejska określi wyzwania, którym postarają się sprostać wykonawcy projektów.

W trakcie naszego wydarzenia dowiecie się Państwo więcej odnośnie poszczególnych klastrów tematycznych.

Całość odbędzie się w formie wydarzenia online w dniach 19 – 23 kwietnia.

Startujemy codziennie o godzinie 10:00.

Rejestracja i szczegóły dotyczące poszczególnych dni:

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie Programu UE dla zdrowia

pexels karolina grabowska 4386467Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze wejście w życie Programu UE dla zdrowia. Zostało ono poprzedzone przyjęciem przez Radę 17 marca oraz głosowaniem w sprawie programu przez Parlament Europejski 9 marca. Jest to ostatni krok w kierunku udostępnienia 5,1 mld euro na wzmocnienie odporności systemów opieki zdrowotnej i promowanie innowacji w tym sektorze. Program UE dla zdrowia wniesie znaczący wkład w odbudowę po pandemii COVID-19 poprzez uczynienie populacji UE zdrowszą, wspieranie walki z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia oraz zwiększenie gotowości i zdolności UE w dziedzinie skutecznego reagowania w przyszłości na kryzysy zdrowotne w ramach przyszłej silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Dziś zaczynamy wyznaczać nowy kierunek unijnej polityki zdrowotnej. Wejście w życie Programu UE dla zdrowia zapewni nam narzędzia, dzięki którym dokonamy długotrwałych zmian w dziedzinie zdrowia publicznego. Bezprecedensowy budżet w wysokości 5,1 mld euro umożliwi nam prowadzenie ukierunkowanych inwestycji, aby zwiększyć naszą gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej i zbudować silniejsze, bardziej odporne i dostępne systemy opieki zdrowotnej. Tego słusznie od Unii oczekują nasi obywatele.

Program UE dla zdrowia to ambitny i ukierunkowany program finansowania na lata 2021–2027, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we wszystkich politykach i działaniach Unii zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Program UE dla zdrowia, zaproponowany przez Komisję 28 maja 2020 r., jest odpowiedzią UE na pandemię COVID-19, która wywarła ogromny wpływ na personel medyczny i pracowników służby zdrowia, pacjentów i systemy opieki zdrowotnej w UE. Program UE dla zdrowia jest w kategoriach pieniężnych największym w historii programem UE w dziedzinie zdrowia. Zapewni on finansowanie krajom UE, organizacjom zdrowotnym i organizacjom pozarządowym.

Program UE dla zdrowia ma na celu:

  • poprawę i wspieranie zdrowia w Unii;
  • ochronę ludności w Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia;
  • zwiększenie dostępności i przystępności cenowej produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów istotnych w kontekście kryzysu;
  • wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ich odporności i zasobooszczędności.

Dalsze kroki

Oczekuje się, że program wejdzie w życie 26 marca, kiedy to zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Pierwszy program prac na 2021 r. zostanie przyjęty i wdrożony przez Komisję po konsultacji z państwami członkowskimi w ramach grupy sterującej ds. Programu UE dla zdrowia, określonej w rozporządzeniu w sprawie Programu UE dla zdrowia. Program będzie realizowany przez nową agencję wykonawczą – Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji – która rozpocznie pracę 1 kwietnia.

Dodatkowe informacje

Finansowanie w ramach Programu UE dla zdrowia

Europejska Unia Zdrowotna

Nabór trwa – sięgnij po EU Prize for Women Innovators 2021

WomanOtwarty jest nabór zgłoszeń do pierwszej w Horyzoncie Europa edycji nagrody dla innowatorek – EU Prize for Women Innovators 2021. Do zdobycia są trzy nagrody główne po 100 tys. euro oraz nagroda dla „wschodzącej innowatorki” w wysokości 50 tys. euro. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2021 r.

Możliwości stwarzane przez nowe technologie i przełomowe innowacje mają zapewnić sprawiedliwą i zrównoważoną odbudowę, której Europa potrzebuje. Ale Europie grozi utrata tych możliwości, jeśli połowa jej populacji zostanie pominięta jako źródło innowacji i kreatywnych talentów.

Nagroda UE dla innowatorek jest wyrazem uznania dla przedsiębiorczych kobiet, stojących za przełomowymi innowacjami. W ten sposób UE stara się podnosić świadomość potrzeby zwiększenia liczby kobiet w gronie innowatorów oraz tworzyć wzorce do naśladowania dla kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Nagroda przyznawana jest najbardziej utalentowanym przedsiębiorczyniom z całej UE i krajów stowarzyszonych z Horyzontem Europa.

W kategorii głównej przyznawane są trzy nagrody po 100 tys. euro każda. Czwarta nagroda w wysokości 50 tys. euro jest przyznawana obiecującej „Rising Innovator” w wieku do 30 lat.

Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2021 r.

Wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem portalu Funding and Tenders . Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu przed złożeniem wniosku.

Więcej na ten temat na stronie KE.

autor: KPK

Erasmus+: ponad 28 mld euro na wspieranie mobilności i możliwości uczenia się dla wszystkich, w całej Unii Europejskiej i poza jej granicami

lady_airportKomisja przyjęła dziś pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Za pomocą tego nowego i zaktualizowanego programu z budżetem opiewającym na 26,2 mld euro (dla porównania w latach 2014-2020 wynosił on 14,7 mld euro), który dopełnia kwota ok. 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, będziemy finansować projekty w zakresie mobilności edukacyjnej i współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Program ma być w jeszcze większym stopniu włączający i ma wspierać transformację ekologiczną i cyfrową, zgodnie z założeniami europejskiego obszaru edukacji. Erasmus+ będzie również wspierać odporność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas stwierdził: Z zadowoleniem przyjmuję uruchomienie nowego programu Erasmus+, który okazał jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Będzie on nadal oferować możliwości uczenia się setkom tysięcy Europejczyków i beneficjentom z krajów stowarzyszonych. Umożliwiając zdobywanie doświadczeń, które wiążą się z mobilnością i osiąganiem zrozumienia z innymi Europejczykami, a jednocześnie mogą odmienić życie, program pomoże nam także realizować nasze ambicje związane z budowaniem bardziej sprawiedliwej i ekologicznej Europy.

Czytaj więcej...

Europejski Zielony Ład: Komisja przedstawia działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej

natureDziś Komisja opublikowała plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych i znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej.

Produkcja ekologiczna przynosi szereg istotnych korzyści: pola, na których prowadzi się uprawy ekologiczne charakteryzują się większą o około 30 proc. różnorodnością biologiczną, zwierzęta hodowane ekologicznie cieszą się wyższym poziomem dobrostanu i przyjmują mniej antybiotyków, rolnicy ekologiczni osiągają wyższe dochody a ich gospodarstwa są bardziej odporne, natomiast konsumenci dokładnie wiedzą, co dostają dzięki unijnemu logo produkcji ekologicznej. Plan działania jest zgodny z Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu” oraz strategią na rzecz różnorodności biologicznej.

Plan działania ma zapewnić szybko rozwijającemu się sektorowi ekologicznemu odpowiednie narzędzia do osiągnięcia celu 25 proc. rolnictwa ekologicznego. Aby zapewnić zrównoważony wzrost w tym sektorze w planie działania przedstawiono 23 działania, oparte na trzech aspektach: pobudzaniu konsumpcjizwiększaniu produkcji i dalszej poprawie zrównoważonego charakteru sektora.

Czytaj więcej...