mt_ignore

Prezydencja rumuńska: posłowie czekają na WRF, przyszłość UE do opanowania

Czytaj więcej...Po raz pierwszy od wejścia do UE w 2007 r. Rumunia przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie w dniu 1 stycznia. Rumuńscy posłowie do PE powiedzieli nam, czego oczekują.

 

Na ten sześciomiesięczny okres Rumunia wyznaczyła następujące priorytety: 

  • stymulować wzrost gospodarczy w UE;
  • poprawić warunki konkurencyjności;
  • zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne;
  • propagować wspólne wartości europejskie: demokrację, wolność i poszanowanie godności ludzkiej w UE i poza jej granicami;
  • skoncentrować się na walce z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, nietolerancją i populizmem.

Czytaj więcej...

Co nam przyniesie w Europie 2019 rok?

Czytaj więcej...Co wydarzy się w rozpoczętym właśnie roku? Jakie wydarzenia mogą mieć największy wpływ na UE w nadchodzących 12 miesiącach? Los zapewne przyniesie nam zdarzenia, których dziś jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale część spraw jest już na europejskiej agendzie. Oto nasz subiektywny wybór wydarzeń w Europie (nie tylko w UE), na które możemy czekać w 2019 r.

1.Brexit

Przed nami ostatnie 3 miesiące członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. 29 marca dojdzie do brexitu. No chyba, że… nie dojdzie. Bo właściwie to wciąż nic nie wiadomo. W trzecim tygodniu stycznia nad projektem umowy brexitowej zagłosuje Izba Gmin. Jeśli je zatwierdzi, brexit odbędzie się zgodnie z planem.

Czytaj więcej...

Christmas wishes from Wielkopolska

Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne

Czytaj więcej...

Fundusze UE pobudzają rozwój

Czytaj więcej...Do października bieżącego roku prawie dwie trzecie budżetu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 zostało przeznaczone na konkretne projekty. Komisja Europejska opublikowała wyniki w połowie okresu budżetowego 2014–2020. - Liczby mówią same za siebie: realizacja programów przebiega bardzo sprawnie – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Do końca 2017 r. 1 milion firm, w tym 74 tys. przedsiębiorstw typu start-up, otrzymało wsparcie na rozwój, innowacje, wprowadzanie nowych produktów i tworzenie nowych miejsc pracy. Łącznie do wsparcia unijnego wytypowano w całej UE 1,7 miliona projektów inwestycyjnych, a w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wsparcia udzielono 2,7 miliona beneficjentów.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: - Sprawozdanie pokazuje, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne pomagają nam w dążeniu do ogólnounijnych celów związanych ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem w kluczowych dziedzinach takich jak badania naukowe i innowacje oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Poczynione postępy dobitnie świadczą o wartości dodanej funduszy strukturalnych dla firm i obywateli.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: - Polityka spójności przynosi rezultaty. Liczby mówią same za siebie: realizacja programów przebiega bardzo sprawnie w połowie okresu budżetowego 2014–2020. Oprócz tych imponujących liczb są jednak jeszcze historie milionów Europejczyków, których życie zmienia się na lepsze dzięki unijnym inwestycjom. To jest bardzo mocny argument za kontynuowaniem dobrze działającej polityki spójności po 2020 r.

Czytaj więcej...

UE ws. amerykańskich wiz dla obywateli Wspólnoty

Czytaj więcej...Komisja Europejska zapowiedziała dalsze wysiłki dyplomatyczne w celu zniesienia wiz do USA dla obywateli państw UE, wobec których wciąż są one obowiązkowe.

Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który nie stosuje wzajemności wizowej wobec wszystkich obywateli Wspólnoty. Przedostatnia była Kanada, ale 1 grudnia zeszłego roku kraj ten zniósł obowiązek wizowy dla obywateli Rumunii i Bułgarii.

KE będzie kontynuować dialog z Waszyngtonem

KE przedstawiła wczoraj (19 grudnia) postępy, jakie udało jej się osiągnąć w ostatnim roku w staraniach o wzajemność wizową z USA. Zapowiedziała też, że – w koordynacji z pięcioma państwami członkowskimi Unii, których obywatele nadal potrzebują amerykańskich wiz, by wjechać do tego kraju (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Polska i Rumunia) – będzie w dalszym ciągu prowadziła z Waszyngtonem rozmowy w tej sprawie.

Czytaj więcej...

Będzie odrębny budżet dla strefy euro

Czytaj więcej...Podczas ubiegłotygodniowego szczytu w Brukseli europejscy przywódcy postanowili o zainaugurowaniu prac nad odrębnym budżetem dla strefy euro.

Pomysł utworzenia osobnego mechanizmu finansowego przeznaczonego tylko dla państw należących do strefy euro przedstawił kilka miesięcy temu prezydent Francji Emmanuel Macron. Latem udało mu się do niego przekonać kanclerz Niemiec Angelę Merkel, która początkowo była bardzo sceptyczna. Do końca przeciwna była większość krajów członkowskich spoza strefy euro, w tym Polska. Pojawiała się bowiem obawa o to, że będzie to wstęp do budowania „Europy dwóch prędkości”. Taki koncept Francja forsowała już w czasach rządów Jacquesa Chiraca.

Czytaj więcej...

Bez roamingu, bez ograniczeń

Czytaj więcej...Półtora roku po zniesieniu opłat roamingowych Europejczycy coraz swobodniej korzystają z usług łączności mobilnej za granicą. Z przygotowanego przez KE sprawozdania wynika, że odnotowano natychmiastowy i znaczący wzrost liczby usług połączeń z telefonów komórkowych i transmisji danych, z których korzystają obywatele UE podróżując do innych krajów Unii.

Podczas podróży do innych krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w pełni korzystają oni z nowych możliwości, jakie otworzył przed nimi jednolity rynek cyfrowy. Takie wnioski płyną ze sprawozdania okresowego Komisji na temat skutków zniesienia opłat roamingowych, jakie odnotowano od 15 czerwca 2017 r. Wykorzystanie mobilnych usług transmisji danych zwiększyło się średnio pięciokrotnie (w porównaniu z poziomem sprzed czerwca 2017 r.). Liczba połączeń wykonywanych przez podróżnych wzrosła mniej więcej dwukrotnie w porównaniu z tamtym okresem.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Półtora roku temu opłaty roamingowe w UE zostały zniesione. Obok innych praw na rynku cyfrowym, takich jak zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego i prawo do przenoszenia treści, jest to dobry przykład realnych korzyści, jakie UE oferuje obywatelom w życiu codziennym. Musimy również w dalszym ciągu informować Europejczyków o przysługujących im prawach cyfrowych, tak aby mogli oni rzeczywiście jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak bierze udział w posiedzeniu komisji COTER

Czytaj więcej...Dzisiaj w Brukseli odbyło się posiedzenie komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. W trakcie posiedzenia członkowie zdecydowali o obszarach priorytetowych, na których skupią się w przyszłym roku, przedyskutowali trzy projekty opinii oraz wyznaczyli nową przewodniczącą komisji. Została nią Isabelle Boudineau, wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania, z którym Wielkopolska aktywnie współpracuje na poziomie europejskim.

Gratulując wyboru na przewodniczącą, Marszałek Woźniak podkreślił bardzo dobrą współpracę Wielkopolski i Nowej Akwitanii: „Mamy wspólny Dom Regionów w Brukseli, który jest doskonałym projektem. Wspólnie walczyliśmy o przyszłość polityki spójności. Gościliśmy komisarz Creţu (przyp. BIWW – unijna komisarz ds. polityki spójności), której przekazaliśmy nasze wspólne uwagi nt. przyszłości polityki spójności”.

W przyszłym roku w Unii Europejskiej toczyć się będą intensywne dyskusje nt. przyszłego budżetu unijnego oraz rozdziału środków w jego ramach na poszczególne polityki i inicjatywy unijne. Instytucje będą podejmować również ostateczne decyzje dotyczące kształtu i zasad wdrażania tych polityk. Pod tym kątem Komisja COTER zaplanowała swoje prace w 2019 r., zwracając również uwagę na to, jak ważna będzie współpraca członków z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji. W przyjętym dzisiaj dokumencie znalazło się sześć obszarów priorytetowych: polityka spójności 2021-2027; wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027; wdrożenie agendy miejskiej dla UE; odnowienie agendy terytorialnej po 2020 r.; współpraca transgraniczna i EUWT; oraz transport.

Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat trzech opinii dotyczących: bezpieczeństwa ruchu drogowego; usprawnienia realizacji sieci TEN-T; europejskiego semestru i polityki spójności oraz tego, jak można dostosować reformy strukturalne do długotrwałych inwestycji. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej i austriackiej prezydencji w Radzie UE.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Autor zdjęcia: Europejski Komitet Regionów

Uczciwa konkurencja w transporcie lotniczym – Rada popiera wstępne porozumienie

Czytaj więcej...UE wprowadza w sektorze transportu lotniczego mechanizm, który zapewni uczciwą konkurencję z pozaunijnymi liniami lotniczymi. Ma też pomóc utrzymać warunki sprzyjające wysokiej jakości sieci połączeń lotniczych w UE. Dzisiaj ambasadorowie państw UE zatwierdzili wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie reformy, którą uznaje się za niezwykle ważną dla sektora transportu lotniczego. Globalna konkurencja w tym sektorze rośnie, a brakowało dotąd skutecznego narzędzia eliminującego nieuczciwe praktyki handlowe.

Czytaj więcej...