Przejdź do treści

Koronawirus: Plan naprawczy UE nie może pomijać klimatu

20200430PHT78231 originalUE rozważa, jak najlepiej poradzić sobie ze skutkami pandemii. Według posłów do PE, Zielony Ład musi być osią każdego pakietu na rzecz odbudowy.

Obecny kryzys zdrowotny i jego konsekwencje pozostają najpilniejszym priorytetem, ale Parlament Europejski koncentruje się również na strategii na czas po kryzysie.

W rezolucji z 17 kwietnia eurodeputowani stwierdzili, że UE potrzebuje ogromnego pakietu naprawczego i na rzecz odbudowy, który powinien opierać się na Zielonym Ładzie, aby stymulować gospodarkę i walczyć ze zmianą klimatu.

Czytaj więcej...

Globalna reakcja na pandemię COVID-19: zebrano 7,4 mld euro na powszechny dostęp do szczepionek

2020.05.05 74 mld4 maja odbyła się konferencja darczyńców, zorganizowana przez Komisję Europejską w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa. Komisja odnotowała, że kwota zadeklarowana przez darczyńców z całego świata wyniosła 7,4 mld euro – równowartość 8 mld dolarów USA. Obejmuje to 1,4 mld euro zadeklarowane przez Komisję. To niemal tyle, ile wynosi pierwotnie zakładana kwota 7,5 mld euro i dobry punkt wyjścia rozpoczętego wczoraj światowego maratonu składania deklaracji wkładów finansowych. Jego celem jest zgromadzenie znacznych środków na sfinansowanie współpracy w zakresie opracowania i wprowadzenia do powszechnego użytku metod diagnostycznych, metod leczenia a także szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oznajmiła 4 maja: Dziś świat okazał niezwykłą jedność na rzecz wspólnego dobra. Rządy i organizacje działające w dziedzinie zdrowia na całym świecie połączyły siły w walce z koronawirusem. Dzięki takiemu zaangażowaniu jesteśmy na dobrej drodze do opracowania, rozpoczęcia produkcji i wprowadzenia do użytku szczepionki dla wszystkich. To jednak dopiero początek. Musimy kontynuować dotychczasowe starania i być gotowi do wniesienia większego wkładu. Maraton deklaracji będzie trwał. Po rządach przychodzi kolej na społeczeństwo obywatelskie i ludzie na całym świecie – wszyscy muszą przystąpić do globalnej mobilizacji nadziei i determinacji.

Czytaj więcej...

Podsumowanie działań UE w zakresie ochrony europejskiego handlu w 2019 r.

OchronaHandluZgodnie ze sprawozdaniem rocznym opublikowanym dzisiaj przez Komisję Europejską środki ochrony handlu UE są skuteczne w ograniczaniu nieuczciwych międzynarodowych praktyk handlowych. Nałożone przez Komisję cła antydumpingowe lub antysubsydyjne prowadzą do zmniejszenia nieuczciwego importu średnio o 80 %, bez wywierania wpływu na inne dostawy zagraniczne. Obecnie środki UE chronią o 23 000 miejsc pracy więcej niż w ubiegłym roku.

Komisarz do spraw handlu Phil Hogan podkreślił: Silna i skuteczna ochrona handlu ma zasadnicze znaczenie dla ochrony naszych przedsiębiorstw i miejsc pracy przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz dla zapewnienia różnorodności dostaw. Zagwarantowanie, że nasze przedsiębiorstwa działają na uczciwych warunkach rynkowych, będzie miało jeszcze większe znaczenie po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Import oferuje konsumentom i przedsiębiorstwom większy wybór po konkurencyjnej cenie, musimy jednak upewnić się, że napływa on do Europy na uczciwych zasadach, a nie po cenach dumpingowych lub subsydiowanych, i że nie sprawia, że jesteśmy od niego nadmiernie zależni. Dlatego cieszę się, że obowiązujący system sprawnie funkcjonuje a reformy z ostatnich lat przynoszą korzyści.

Czytaj więcej...

Dodatkowe pożyczki płynnościowe dla wielkopolskich MŚP

2020.04.30 pożyczki WFR fotoWielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (WFR) – w celu wsparcia mikro, małych i średnich firm z obszaru województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego spowodowanego epidemią COVID-1 – przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci Pożyczki Płynnościowej. Pożyczek Płynnościowych będą mogli udzielać Pośrednicy Finansowi. Umowy w tej sprawie zostały podpisane 29 kwietnia 2020 roku w siedzibie WFR w Poznaniu.

„Właśnie zakończyliśmy prace nad jedną z form wsparcia dla wielkopolskich firm – pożyczką płynnościową na zwiększenie kapitału obrotowego. Będzie stanowiła nasz komplementarny element pomocy, który uzupełni tzw. tarcze rządowe. To nie jest nasze ostatnie zdanie w walce z kryzysem! Cały czas działa pod moim przewodnictwem zespół roboczy ds. instrumentów wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw” podkreślał przy tej okazji Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Jakie pieniądze, na co?

Kwota przeznaczona na ten cel w ramach środków będących w dyspozycji WFR to 36 mln zł, powiększona o wkład własny Pośredników Finansowych, z możliwością jej podwojenia.

Czytaj więcej...

Unijne pożyczki płynnościowe dla MŚP jako wsparcie w czasach COVID-19

2020.04.29 money pink coins pig 9660Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe, bez odsetek. Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Finansowane z funduszy europejskich pożyczki płynnościowe są kierowane do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Źródłem finansowania jest program Inteligentny Rozwój (POIR). Mają one pozwolić przedsiębiorcom na pokrycie bieżących potrzeb finansowych czy ochronę miejsc pracy. Są udzielane na preferencyjnych warunkach i nie mają charakteru branżowego – są skierowane do ogółu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Będzie można je łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Doraźna pomoc na korzystnych warunkach

Pożyczka płynnościowa z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Dotacja jest udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę – bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy należności u kontrahentów.

Czytaj więcej...

Komisja przyjmuje pakiet bankowy w odpowiedzi na COVID-19

2020.04.28 pakiet bankowy fotoKomisja przyjęła dziś pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów bankowych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej Unii Europejskiej. Pakiet ten ma zagwarantować, że banki będą nadal mogły udzielać kredytów, aby wesprzeć gospodarkę i pomóc łagodzić poważne skutki gospodarcze koronawirusa. W skład pakietu wchodzi komunikat wyjaśniający w sprawie unijnych standardów rachunkowości i ram ostrożnościowych, a także wniosek dotyczący przyspieszonego wprowadzenia ukierunkowanych zmian („quick-fix”) w unijnych przepisach bankowych.

Dzięki przepisom przyjętym po kryzysie finansowym banki w UE są obecnie bardziej odporne i lepiej przygotowane do radzenia sobie ze wstrząsami gospodarczymi. Dzisiejszy komunikat przypomina, że przepisy UE umożliwiają bankom i ich organom nadzoru podejmowanie elastycznych – ale nadal odpowiedzialnych – działań w odpowiedzi na kryzysy gospodarcze, tak by wspierać obywateli i przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzisiejsze rozporządzenie wprowadza również pewne ukierunkowane zmiany, aby jak najbardziej zwiększyć zdolność instytucji kredytowych do udzielania kredytów i pokrywania strat związanych z pandemią koronawirusa, przy jednoczesnym zapewnieniu ich stałej odporności.

Czytaj więcej...

SmartEEs2: Nabór na eksperymenty aplikacyjne w zakresie elektroniki do walki z COVID-19

F3BF.tmpSmartEEs2 to projekt dofinansowany z unijnego programu Horyzont 2020 oferujący zrównoważony ekosystem dla wdrażania, przyspieszenia i transferu pojawiających się rozwiązań w dziedzinie elektroniki. Ten oryginalny europejski program akceleracyjny ma na celu pomoc innowacyjnym firmom w cyfryzacji ich działalności dzięki wsparciu w zakresie testów, eksperymentów i produkcji elastycznej i nadającej się do noszenia elektroniki (ang. flexible and wearable electronics, FWE).

SmartEEs2 organizuje nabory na eksperymenty aplikacyjne i zaprasza do zgłaszania swoich propozycji wszystkie zainteresowane firmy spełniające określone kryteria. Wyróżnione firmy otrzymują wsparcie zgodne z zasadami naboru, a pozostałe mogą ponownie zastosować ich pomysły i/lub dołączyć do społeczności SmartEEs i korzystać ze swojego członkostwa.

Czytaj więcej...

Teleszczyt UE: Jest zgoda na Fundusz Odbudowy

2020.04.23 von der leyer michel 1Przywódcy państw członkowskich UE zgodzili się podczas czwartego już teleszczytu na utworzenie Funduszu Odbudowy Gospodarki, który ma pomóc w walce z wywołanym pandemią koronawirusa kryzysem. Ale nie ma jeszcze zgody co do jego wysokości i źródeł finansowania. Szczegóły Funduszu Odbudowy Gospodarki ma przygotować Komisja Europejska, o co poprosili ją przywódcy państw członkowskich w konkluzjach z teleszczytu. KE swoje propozycje przedstawi do 6 maja razem z innymi propozycjami zmian w unijnym budżecie.

Wcześniej spodziewano się kwietniowego terminu przedstawienia nowych propozycji budżetowych, ale KE potrzebuje więcej czasu na konsultacje ze stolicami państw członkowskich. Pozostał bowiem nierozwiązany spór, który ujawnił się przed szczytem i dotyczył formy w jakiej działać ma Fundusz Odbudowy Gospodarki. Państwa południowej Europy, a przede wszystkim Włochy, Hiszpania, Grecja czy Portugalia, ale także kilka innych państw, w tym Polska, chcą, aby nowy fundusz wypłacał bezzwrotne dotacje. Kraje Europy północnej, w tym Austria, Dania, Holandia, Szwecja czy Niemcy, wolałyby, aby fundusz udzielał preferencyjnych pożyczek.

Ostateczny kształt Funduszu Odbudowy Gospodarki opracuje więc Komisja Europejska, choć jej projekt będą jeszcze zatwierdzać państwa członkowskie. „Ten fundusz powinien być wystarczający duży, by wesprzeć te sektory i rejony Europy, które zostały najbardziej dotknięte przez kryzys. Dlatego poprosiliśmy Komisję Europejską, by przeanalizowała potrzeby i natychmiast przygotowała propozycje, będące odpowiedzią na wyzwania, którym musimy stawić czoła” – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Czytaj więcej...

UE uruchamia instrument gwarancji na rzecz rozwoju umiejętności oraz kształcenia w całej Europie

2020.04.23 six woman standing and siting inside the room 1181622Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Komisja Europejska uruchamiają nowy pilotażowy instrument gwarancji na rzecz poprawy dostępu osób i organizacji inwestujących w umiejętności i kształcenie do źródeł finansowania. Instrument o wartości 50 mln euro przewiduje wsparcie dla studentów, uczących się, przedsiębiorstw inwestujących w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników oraz organizacji oferujących kształcenie i szkolenie.

Pilotażowy instrument gwarancji w obszarze umiejętności i kształcenia (ang. Skills and Education Guarantee Pilot, instrument gwarancji S&E) to nowa inicjatywa na zasadzie finansowania dłużnego, której celem jest pobudzanie inwestycji w obszarze edukacji, szkoleń i umiejętności. Jest to część strategii zmierzającej do zwiększenia zatrudnienia i zareagowania na zmieniające się potrzeby gospodarki europejskiej. Inicjatywa ta ma szczególne znaczenie w trudnej sytuacji gospodarczej, z jaką borykają się obecnie obywatele i przedsiębiorstwa w Europie w wyniku pandemii koronawirusa. Posłuży ona wsparciem dla przedsiębiorstw i uczących się w okresie kryzysu, a także po jego zakończeniu. Dzięki niej Europa będzie mogła się rozwijać i utrzymać pozycję lidera w obszarze globalnych zmian technologicznych, rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy oraz przyspieszyć ożywienie gospodarcze.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedział: Pilotażowy instrument gwarancji może uruchomić inwestycje o wartości 200 mln w obszarze kształcenia i umiejętności, a tym samym jest kolejnym krokiem na drodze do ukształtowania – w okresie odnowy po pandemii COVID-19 – gospodarek i społeczeństw bardziej odpornych i w większym stopniu sprzyjających włączeniu społecznemu. Dzięki temu instrumentowi udostępnione zostanie wsparcie konieczne do poszerzania możliwości nauczania i nabywania umiejętności w niektórych najbardziej krytycznych sektorach, takich jak sektor zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, gospodarki cyfrowej i ekologicznej. Udostępnienie finansowania osobom uczącym się, przedsiębiorstwom i organizacjom oferującym kształcenie oznacza, że skorzysta z niego maksymalna liczna osób i przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Komisja zatwierdza kolejny środek wsparcia dla polskich przedsiębiorców

Europen logo GITKomisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 500 mln złotych (około 110 mln euro), który ma wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa. Program zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych w dniu 3 kwietnia 2020 r.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Polski program o wartości 110 mln euro ułatwi udzielanie gwarancji publicznych w odniesieniu do pożyczek oraz pożyczek z dopłatami do oprocentowania w celu wsparcia całej polskiej gospodarki w okresie pandemii. Około 3 tys. krajowych przedsiębiorstw działających w Polsce będzie w stanie zaspokoić bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach. W dalszym ciągu ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić, by krajowe środki wsparcia mogły pomóc w ograniczaniu skutków gospodarczych pandemii koronawirusa.

Czytaj więcej...