Europa inwestuje w obronność

Czytaj więcej...Ponad pół miliarda euro z Europejskiego Funduszu Obronnego sfinansuje w latach 2019–2020 projekty przemysłowe i badawcze w dziedzinie obronności. 19 marca ogłoszono zaproszenia do składania wniosków w tej dziedzinie. - Aby Europa mogła chronić, potrzebujemy najnowocześniejszych technologii i sprzętu obronnego – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Komisja Junckera podejmuje bezprecedensowe działania służące ochronie i obronie obywateli Europy. Od 2021 r. w pełni rozwinięty Europejski Fundusz Obronny będzie wspierał innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego oraz przyczyni się do strategicznej autonomii UE. Za sprawą dwóch prekursorów funduszu Komisja podejmuje obecnie działania mające na celu urzeczywistnienie współpracy w dziedzinie obronności w ramach budżetu UE. Działanie przygotowawcze Unii w zakresie badań nad obronnością (PADR) przynosi rezultaty już trzeci rok z rzędu. Wraz z decyzjami Komisji rozpoczyna się realizacja pierwszych finansowanych przez UE wspólnych projektów przemysłowych w dziedzinie obronności w ramach Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP). Działania skupią się na dziedzinach takich jak technologia dronów, łączność satelitarna, systemy wczesnego ostrzegania, sztuczna inteligencja, cyberobrona i nadzór morski.

Czytaj więcej...

Krystyna Łybacka z Wielkopolski wybrana najlepszą europosłanką

Czytaj więcej...Jest nam ogromnie miło poinformować, iż Pani Poseł Krystyna Łybacka została nominowana przez europejski magazyn The Parliament Magazine do nagrody – NAJLEPSZY EUROPOSEŁ W DZIEDZINIE EDUKACJI, KULTURY I MEDIÓW.

The Parliament Magazine co roku wybiera, w poszczególnych kategoriach tematycznych, trójkę najlepszych Europosłów, którzy szczególnie wyróżniają się swoją pracą i zaangażowaniem na rzecz budowania polityk unijnych oraz przybliżania Unii Obywatelom. Tegoroczne nagrody mają szczególny charakter, gdyż są przyznawane w roku wyborczym. Biorą one pod uwagę wcześniejsze osiągnięcia Europosła, jego stały wkład na rzecz rozwijania projektu europejskiego oraz pracę Europosła w regionie.

Pani Poseł Krystyna Łybacka pracuje w komisjach parlamentarnych: Kultury i Edukacji (CULT) oraz Przemysłu, Badań Naukowych i Energii; w delegacjach: do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja oraz do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO. Pani Poseł reprezentuje Parlament Europejski m.in. w: Narodowej Szkole Administracji Publicznej we Francji (École nationale d?administration – ENA) oraz Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT). Pani Poseł jest wiceprzewodniczącą Europejskiej Platformy uczenia się przez całe życie. Z ramienia frakcji Socjalistów i Demokratów (S&D) Poseł Krystyna Łybacka jest stałym sprawozdawcą ds. programu Erasmus+, kluczowego unijnego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Pani Poseł jest także sprawozdawcą największego w tej kadencji raportu komisji CULT dot. modernizacji edukacji w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Za 67 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – Jaka frekwencja?

Czytaj więcej...Czy frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie rekordowa? Według informacji pojawiających się od jakiegoś czasu w polskiej prasie jest na to szansa. Jak podaje portal EURACTIV, według najnowszych sondaży chęć udziału w wyborach deklaruje ponad 50 % uprawnionych do głosowania Polaków. Byłoby to odwrócenie trendu, gdyż od czasu pierwszych wyborów europejskich w 1979 r. frekwencja systematycznie spada. W przypadku Polski do urn w 2014 r. poszło tylko 23.83 % uprawnionych do głosowania (zob. frekwencję w wyborach europejskich na stronie Parlamentu Europejskiego). Więcej informacji w artykule poniżej.

Żeby dołożyć „małą cegiełkę” do zwiększania zainteresowania wyborami, już teraz zapraszamy Państwa na wydarzenie w Poznaniu, które organizujemy wspólnie z studentami UAM w ramach inicjatywy tym razem głosuję. Będzie o tym, dlaczego należy głosować, jaki realny wpływ na unijną politykę i życie mieszkańców naszego regionu ma Parlament Europejski. Szczegóły nt. wydarzenia oraz data już niedługo. Na razie możemy powiedzieć, że udało nam się zebrać bardzo ciekawe grono dyskutantów. Mamy nadzieję, na żywą dyskusję z euroentuzjastami, ale też z eurosceptykami.

Czytaj więcej...

Zgoda Brukseli na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu

Czytaj więcej...Komisja Europejska zgodziła się na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu, który funkcjonuje od końca 2015 roku. Dzięki temu zdolności polskiego gazoportu do przyjmowania skroplonego gazu zwiększą się z 5 do 7,5 mld metrów sześciennych rocznie.

Jednak największym gazoportem na Bałtyku (mniej więcej trzykrotnie większym od Świnoujścia) ma być wspólne przedsięwzięcie Gazpromu i Shella w rosyjskim porcie Ust-Ługa.

KE: Rozbudowa Świnoujścia zgodna z unijnym prawem

KE stwierdziła, że plany rozbudowy są zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi pomocy państwa zwłaszcza na ochronę środowiska i energetykę. W ocenie unijnych urzędników polski projekt przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu w Polsce i państwach bałtyckich poprzez dywersyfikację dostaw i utworzenie nowych szlaków transportu gazu w regionie.

Pod koniec stycznia do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu dotarła 50. dostawa skroplonego gazu ziemnego LNG.

Podpisanie polsko-amerykańskiej umowy ws. dostaw LNG, źródło PGNiG
Wzmocniona współpraca Polski i USA w dziedzinie energii
Minister energii Krzysztof Tchórzewski i sekretarz ds. energii USA Rick Perry podpisali wczoraj (8 listopada) deklarację o wzmocnionej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Tego samego dnia PGNiG i Cheniere Marketing International podpisali 24-letnią umowę na zakup gazu ziemnego LNG.

KE zatwierdziła pomoc na budowę tego terminalu LNG w 2011 roku. Zwiększenie jego zdolności zostało potem włączone do listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE w ramach planu połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP).

Czytaj więcej...

Ostatnia szansa dla naukowców na zdobycie prestiżowych grantów ERC

Czytaj więcej...Granty ERC dotyczą wszystkich dziedzin wiedzy i przyznawane są naukowcom, którzy prowadzą nowatorskie i przełomowe projekty badawcze. Są one realizowane w ramach programu Horyzont 2020. Granty przyznaje Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) – niezależna jednostka utworzona przez Komisję Europejską, finansująca najwyższej jakości badania naukowe prowadzone na terenie Unii Europejskiej. Granty ERC to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim prestiż, rozpoznawalność i niezależność naukowa. W Wielkopolsce realizowane są obecnie dwa granty ERC: na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Politechnice Poznańskiej.

Oferta grantów ERC kierowana jest do naukowców z całego świata i dotyczy jednego z 3 podstawowych grantów: Advanced Grant, Starting Grant oraz Consolidator Grant. 21 maja 2019 ogłoszony zostanie konkurs dotyczący grantów typu Advanced. Po nim odbędą się ostatnie konkursy w ramach Horyzontu 2020. Zaplanowane są one na lato 2019 (granty Starting i Synergy), jesień 2019 (granty Consolidator) i wiosnę 2020 (Advanced). Czas na przygotowanie zgłoszenia wynosi ok. 2-3 miesięcy. Budżet pojedynczego grantu może wynosić od 1,5 (Starting) do 10 mln euro (Synergy). Zwykle przyznawane są one na 5 lat.

Czytaj więcej...

Dach nad głową dla każdego

Czytaj więcej...Inicjatywa obywatelska „Housing for All” zostanie zarejestrowana – taką zadecydowała Komisja Europejska. Celem inicjatywy jest zapewnienie lepszych warunków prawnych i ram finansowych, aby ułatwić dostęp do mieszkań w Europie. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej 7 państw Unii, wówczas KE będzie musiała podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Organizatorzy wzywają Komisję Europejską do zapewnienia:

  • łatwiejszego dostępu do mieszkań socjalnych i po przystępnej cenie dla wszystkich;
  • niestosowania kryteriów z Maastricht do inwestycji publicznych, które mają zaspokajać zapotrzebowanie na lokale socjalne i po przystępnej cenie;
  • lepszego dostępu do środków unijnych dla deweloperów budowlanych nienastawionych na zysk i stosujących zasady zrównoważoności;
  • społecznych i opartych na konkurencji zasad wynajmu krótkoterminowego
  • sporządzania statystyk dotyczących potrzeb mieszkaniowych w Europie.

    Czytaj więcej...

Za 73 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – Parlament Europejski a Rosja

Czytaj więcej...Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wykluczył możliwość strategicznego partnerstwa UE z Rosją. Jako powód PE wymienia bezprawne postępowanie Kremla wobec Ukrainy, a także prowokacyjne działania w stosunku do innych państw. Wniosek został przegłosowany większością 240 głosów.

Pojawiają się również propozycje nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Powodów jest kilka i związane są przede wszystkim z działaniami wojennymi na Ukrainie, które trwają nieprzerwanie od 2014 r. Kolejną delikatną kwestią w relacjach obu stron jest interwencja rosyjska podczas wojny w Syrii, a także relacje z Libią i Republiką Środkowoafrykańską.

Czytaj więcej...

LIFE z perspektywą na klimat

Czytaj więcej...Parlament i Rada UE zawarły wstępne porozumienie w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w latach 2021–2027. W nowej perspektywie finansowej LIFE ma być programem, który otrzyma proporcjonalnie najwyższy budżet. KE proponuje również, aby co najmniej 25 proc. wydatków UE we wszystkich programach przyczyniało się do realizacji celów klimatycznych.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w ramach kolejnego długoterminowego budżetu na lata 2021–2027.

Celem finansowania będzie ochrona środowiska i łagodzenie skutków zmiany klimatu, wspieranie przejścia na czystą energię, poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Będzie to jedno z narzędzi, dzięki którym UE będzie mogła zrealizować swoje cele w dziedzinie klimatu i dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Czytaj więcej...

e-VAT bez luk

Czytaj więcej...Internetowe platformy handlowe zostaną włączone do systemu zwalczania uchylania się od opodatkowania. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskie UE dotyczące szczegółowych środków niezbędnych do uproszczenia przepisów VAT w odniesieniu do sprzedaży towarów on-line. - Dostosowujemy przepisy do wymogów XXI wieku – powiedział komisarz Pierre Moscovici.

Przepisy zapewnią sprawne wdrożenie nowych środków VAT dla handlu elektronicznego uzgodnionych w grudniu 2017 r., które wejdą w życie w styczniu 2021 r. Mają one pomóc państwom członkowskim odzyskać 5 mld euro przychodów podatkowych rocznie od sprzedaży przez internet. Do 2020 r. wartość ta wzrośnie do 7 mld euro. Decyzję w tej sprawie podjęli ministrowie gospodarki i finansów krajów UE na posiedzeniu w Brukseli.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził: - Krok po kroku zamykamy luki powodujące utratę dochodów podatkowych i pozbawiające tym samym kraje UE środków, które mogłyby być wykorzystane na infrastrukturę publiczną i inwestycje publiczne. Jednocześnie dostosowujemy przepisy VAT do wymogów XXI wieku, charakteryzującego się coraz bardziej zdigitalizowaną i zglobalizowaną gospodarką. Przedsiębiorstwa powinny oczekiwać płynnego przejścia na nowy system VAT w handlu elektronicznym w 2021 r.

Czytaj więcej...

Unia przygląda się Chinom

chinaaW kontekście rosnącej potęgi gospodarczej i coraz większych wpływów politycznych Chin UE dokonuje przeglądu stosunków z Pekinem oraz przedstawia związane z nimi możliwości i wyzwania. Należą do nich m.in. zrównoważona wymiana handlowa, ochrona krytycznej infrastruktury cyfrowej, monitorowanie bezpośrednich inwestycji oraz wzajemność w dostępie do zamówień publicznych.

Wskazują one 10 konkretnych działań, które zostaną poddane pod dyskusję szefom państw lub rządów UE w celu ich zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 21 marca.

Unia Europejska i Chiny są zaangażowane w kompleksowe partnerstwo strategiczne. W Europie wzrasta jednak przekonanie, iż zmieniła się skala wyzwań i możliwości, które obecnie wiążą się z Chinami. Publikując wspólny komunikat, Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel pragną zainicjować dyskusję nad udoskonaleniem europejskiej strategii i nad tym, jak uczynić ją bardziej realistyczną, stanowczą i wielowymiarową.

Chiny są dla UE jednocześnie partnerem do współpracy, z którym Unia dzieli te same skoordynowane cele, partnerem negocjacyjnym, z którym UE musi wypracować równowagę interesów, konkurentem gospodarczym dążącym do osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie technologii, lub rywalem systemowym, który promuje alternatywne modele sprawowania rządów. UE będzie wykorzystywać powiązania między różnymi obszarami polityki i sektorami w celu skuteczniejszej realizacji swoich celów. Zarówno UE, jak i jej państwa członkowskie mogą osiągnąć swoje cele dotyczące Chin tylko wówczas, gdy będą działać jednomyślnie.

Wiceprzewodnicząca Komisji i Wysoka Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini powiedziała: - Chiny są strategicznym partnerem Unii Europejskiej. Prowadzimy ścisłą dwustronną i wielostronną współpracę w sprawach, w których mamy wspólne interesy – począwszy od handlu i łączności, aż po Wspólny kompleksowy plan działania dotyczący Iranu oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jesteśmy gotowi podtrzymywać silne zaangażowanie także w przypadku odmiennych lub wręcz konkurencyjnych strategii politycznych. Taki jest cel 10 działań, które proponujemy z myślą o zacieśnieniu relacji z Chinami, w duchu wzajemnego szacunku.

Czytaj więcej...