Unijne decyzje ws. podatków większością głosów?

Czytaj więcej...Unijny komisarz ds. finansowych Pierre Moscovici przedstawił wczoraj w Strasburgu propozycję KE, zgodnie z którą decyzje dotyczące kwestii podatkowych zapadałyby we Wspólnocie większością kwalifikowaną.

Obecnie wymagają one jednomyślności państw członkowskich UE.

Większość kwalifikowana w interesie obywateli

“Proponujemy stopniowe, podkreślam słowo „stopniowe”, przechodzenie na głosowanie większością kwalifikowaną, jeśli chodzi o kwestie podatkowe” – tłumaczył we wtorek (15 stycznia) europosłom Pierre Moscovici. Przekonywał też, że Komisji Europejskiej chodzi o bardziej skuteczne podejmowanie decyzji w UE.

Czytaj więcej...

Europejskie reakcje na zabójstwo prezydenta Gdańska

Czytaj więcej...Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem wczoraj (13 stycznia) wieczorem podczas koncertu kończącego gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilkanaście godzin później, mimo wielogodzinnej operacji, zmarł w szpitalu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Pawła Adamowicza pożegnał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Nazwał go przy tym „człowiekiem >>Solidarności<< i wolności oraz Europejczykiem.” „Mój dobry przyjaciel został zamordowany. Niech spoczywa w pokoju” – napisał Tusk na oficjalnym koncie przewodniczącego Rady Europejskiej

Czytaj więcej...

Prezydencja rumuńska: posłowie czekają na WRF, przyszłość UE do opanowania

Czytaj więcej...Po raz pierwszy od wejścia do UE w 2007 r. Rumunia przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie w dniu 1 stycznia. Rumuńscy posłowie do PE powiedzieli nam, czego oczekują.

 

Na ten sześciomiesięczny okres Rumunia wyznaczyła następujące priorytety: 

  • stymulować wzrost gospodarczy w UE;
  • poprawić warunki konkurencyjności;
  • zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne;
  • propagować wspólne wartości europejskie: demokrację, wolność i poszanowanie godności ludzkiej w UE i poza jej granicami;
  • skoncentrować się na walce z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, nietolerancją i populizmem.

Czytaj więcej...

Co nam przyniesie w Europie 2019 rok?

Czytaj więcej...Co wydarzy się w rozpoczętym właśnie roku? Jakie wydarzenia mogą mieć największy wpływ na UE w nadchodzących 12 miesiącach? Los zapewne przyniesie nam zdarzenia, których dziś jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale część spraw jest już na europejskiej agendzie. Oto nasz subiektywny wybór wydarzeń w Europie (nie tylko w UE), na które możemy czekać w 2019 r.

1.Brexit

Przed nami ostatnie 3 miesiące członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. 29 marca dojdzie do brexitu. No chyba, że… nie dojdzie. Bo właściwie to wciąż nic nie wiadomo. W trzecim tygodniu stycznia nad projektem umowy brexitowej zagłosuje Izba Gmin. Jeśli je zatwierdzi, brexit odbędzie się zgodnie z planem.

Czytaj więcej...

Christmas wishes from Wielkopolska

Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne

Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne

Czytaj więcej...

Fundusze UE pobudzają rozwój

Czytaj więcej...Do października bieżącego roku prawie dwie trzecie budżetu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 zostało przeznaczone na konkretne projekty. Komisja Europejska opublikowała wyniki w połowie okresu budżetowego 2014–2020. - Liczby mówią same za siebie: realizacja programów przebiega bardzo sprawnie – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Do końca 2017 r. 1 milion firm, w tym 74 tys. przedsiębiorstw typu start-up, otrzymało wsparcie na rozwój, innowacje, wprowadzanie nowych produktów i tworzenie nowych miejsc pracy. Łącznie do wsparcia unijnego wytypowano w całej UE 1,7 miliona projektów inwestycyjnych, a w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wsparcia udzielono 2,7 miliona beneficjentów.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: - Sprawozdanie pokazuje, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne pomagają nam w dążeniu do ogólnounijnych celów związanych ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem w kluczowych dziedzinach takich jak badania naukowe i innowacje oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Poczynione postępy dobitnie świadczą o wartości dodanej funduszy strukturalnych dla firm i obywateli.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: - Polityka spójności przynosi rezultaty. Liczby mówią same za siebie: realizacja programów przebiega bardzo sprawnie w połowie okresu budżetowego 2014–2020. Oprócz tych imponujących liczb są jednak jeszcze historie milionów Europejczyków, których życie zmienia się na lepsze dzięki unijnym inwestycjom. To jest bardzo mocny argument za kontynuowaniem dobrze działającej polityki spójności po 2020 r.

Czytaj więcej...

UE ws. amerykańskich wiz dla obywateli Wspólnoty

Czytaj więcej...Komisja Europejska zapowiedziała dalsze wysiłki dyplomatyczne w celu zniesienia wiz do USA dla obywateli państw UE, wobec których wciąż są one obowiązkowe.

Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który nie stosuje wzajemności wizowej wobec wszystkich obywateli Wspólnoty. Przedostatnia była Kanada, ale 1 grudnia zeszłego roku kraj ten zniósł obowiązek wizowy dla obywateli Rumunii i Bułgarii.

KE będzie kontynuować dialog z Waszyngtonem

KE przedstawiła wczoraj (19 grudnia) postępy, jakie udało jej się osiągnąć w ostatnim roku w staraniach o wzajemność wizową z USA. Zapowiedziała też, że – w koordynacji z pięcioma państwami członkowskimi Unii, których obywatele nadal potrzebują amerykańskich wiz, by wjechać do tego kraju (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Polska i Rumunia) – będzie w dalszym ciągu prowadziła z Waszyngtonem rozmowy w tej sprawie.

Czytaj więcej...

Będzie odrębny budżet dla strefy euro

Czytaj więcej...Podczas ubiegłotygodniowego szczytu w Brukseli europejscy przywódcy postanowili o zainaugurowaniu prac nad odrębnym budżetem dla strefy euro.

Pomysł utworzenia osobnego mechanizmu finansowego przeznaczonego tylko dla państw należących do strefy euro przedstawił kilka miesięcy temu prezydent Francji Emmanuel Macron. Latem udało mu się do niego przekonać kanclerz Niemiec Angelę Merkel, która początkowo była bardzo sceptyczna. Do końca przeciwna była większość krajów członkowskich spoza strefy euro, w tym Polska. Pojawiała się bowiem obawa o to, że będzie to wstęp do budowania „Europy dwóch prędkości”. Taki koncept Francja forsowała już w czasach rządów Jacquesa Chiraca.

Czytaj więcej...