mt_ignore

Twój sukces może zainspirować innych!

Czytaj więcej...Trwa kolejna edycja konkursu EDUinspirator, w którym możesz podzielić się swoim sukcesem i zostać EDUInspiratorem 2018.

Jeśli byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych w ramach realizowanych programów unijnych i zdobyłeś nowe kwalifikacje, jeśli zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności  by zachęcać innych do działania, to właśnie dla Ciebie jest nasz konkurs!

W tym roku do konkursu można zgłaszać się w następujących kategoriach:

Edukacja szkolna;

Szkolnictwo wyższe;

Edukacja zawodowa;

Edukacja dorosłych;

Edukacja pozaformalna młodzieży;

Czytaj więcej...

Schody do doskonałości

ecKE przedłuża inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. - Regiony będą miały więcej możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału w zakresie badań. Inicjatywa „Schody do doskonałości” pomoże w łączeniu odpowiednich środków UE w celu sfinansowania innowacyjnych projektów - mówi komisarz Carlos Moedas.

Wspomniana inicjatywa pomoże regionom rozwinąć, zaktualizować i udoskonalić ich strategie inteligentnej specjalizacji – tj. regionalne strategie innowacji oparte na niszowych obszarach, w których regiony mogą się wykazać konkurencyjną przewagą – na potrzeby kolejnego okresu budżetowego 2021–2027. Pomoże im również w znalezieniu odpowiednich środków UE na sfinansowanie innowacyjnych projektów oraz w podjęciu współpracy z innymi regionami o podobnym potencjale w celu tworzenia klastrów innowacyjnych.

Czytaj więcej...

Pomoc dla Łodzi i Poznania z polityki spójności

transportPrawie 150 mln euro unijnych środków pomoże w modernizacji transportu publicznego i sieci kanalizacyjnej w Łodzi oraz Poznaniu. Stolica Wielkopolski rozbuduje linie tramwajowe oraz zwiększy tabor. Z kolei w Łodzi pieniądze z Funduszu Spójności posłużą m.in. do renowacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, z czego skorzysta ponad 14 tys. mieszkańców.

94 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczono na modernizację systemu transportu publicznego w Łodzi – trzecim co do wielkości polskim mieście. Trwa budowa nowych linii i remont zajezdni tramwajowych. Projekt obejmuje też zakup 30 nowych tramwajów. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo sieci i czystość powietrza oraz poprawi strumień ruchu, z korzyścią dla 700 tys. mieszkańców miasta.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu skomentowała: - W dziedzinach sieci wodociągowych, ale też zdrowia, innowacji czy infrastruktury energetycznej inwestycje z Funduszu Spójności przyczyniają się do poprawy codziennego życia ludzi w Polsce i w ramach następnego długoterminowego budżetu UE nadal tak będzie.

Kolejne 55 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczono na modernizację sieci wody pitnej i kanalizacji ściekowej w Poznaniu. Projekt obejmuje renowację oczyszczalni ścieków i kilku kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz budowę 126 km nowych sieci kanalizacyjnych, które umożliwią przyłączenie do sieci ponad 14 tys. mieszkańców. Trwa ponadto modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo dostaw wody jednej trzeciej z ponad półmilionowej ludności Poznania.

Autor: Komisja Europejska

Kredyty dla małych i średnich firm

180615 bgk18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld złotych (ok. 950 mln euro). – Ta współpraca zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy – powiedział wiceprezes EFI Roger Havenith.

Wsparcie to skierowane jest do ponad 18 000 MŚP w całej Polsce. Umowa stanowi część programu COSME - programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, a wspieranego przez Plan Inwestycyjny dla Europy, czyli Plan Junckera.

Czytaj więcej...

Budżet UE: UE gotowa do realizacji swoich ambicji ważnego gracza na arenie międzynarodowej

Czytaj więcej...W kolejnym budżecie długoterminowym UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje zwiększenie budżetu na działania zewnętrzne do kwoty 123 mld EUR. Budżet ten ma mieć również prostszą strukturę i być bardziej elastyczny, aby skuteczniej stawić czoła dzisiejszym globalnym wyzwaniom.

Budżet działań zewnętrznych UE będzie głównym narzędziem UE we wspieraniu krajów partnerskich w transformacji politycznej i gospodarczej i na drodze do zrównoważonego rozwoju, stabilności, konsolidacji demokracji, rozwoju społeczno-ekonomicznego i likwidacji ubóstwa. W budżecie przewidziano również nadal miejsce dla pomocy humanitarnej udzielanej przez UE na całym świecie. Jeśli chodzi o kraje sąsiadujące z UE, nowy budżet będzie również narzędziem pomagającym im w zbliżaniu się do jednolitego rynku UE.

Czytaj więcej...

Kompromis w sprawie unijnego celu OZE na 2030 r.

Czytaj więcej...Komisja Europejska, Parlament i państwa UE dogadały się w sprawie ważnej dyrektywy Pakietu Zimowego – tej w sprawie OZE. Nie ma jeszcze kompromisu w sprawie efektywności energetycznej.

Fiasko tzw. trilogu czyli negocjacji między państwami UE reprezentowanymi przez przewodniczącą obecnie Unii Bułgarię, Parlamentem Europejskim oraz Komisją zdążył w środę po południu ogłosić na Twitterze luksemburski europoseł z Zielonych – Claude Turmes. Rozmowy trwały jednak dalej i mimo że część uczestników rozmów była chwilami bliska opuszczenia sali, udało się osiągnąć porozumienie, w okolicach 3 nad ranem.

Czytaj więcej...

Budżet UE: wzmocnić potencjał UE w zakresie bezpieczeństwa i obronności

Czytaj więcej...W kolejnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje zwiększenie strategicznej autonomii Unii i jej zdolności do zapewnienia ochrony swoim obywatelom oraz umocnienie jej pozycji na arenie międzynarodowej.

Europejski Fundusz Obronny, którego budżet wynosi 13 mld euro, zapewni impuls finansowy dla międzynarodowych inwestycji w najnowocześniejsze i w pełni interoperacyjne technologie i sprzęt w takich obszarach, jak oprogramowanie szyfrujące i technologia dronów. Ponadto wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przy poparciu Komisji, zaproponowała dzisiaj utworzenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, którego budżet wyniesie 10,5 mld euro. Instrument, który obejmuje środki nienależące do długoterminowego budżetu UE, przyczyni się do zwiększenia zdolności UE do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zagwarantowania bezpieczeństwa międzynarodowego.

Czytaj więcej...

UE wciąż przoduje na rynku rolno – spożywczym

Czytaj więcej...Jak podaje w swoim raporcie za 2017 r. Komisja Europejska, UE pozostaje światowym liderem w eksporcie produktów rolno-spożywczych. Wynik ten jest lepszy o 3,6 proc. w porównaniu do 2016 r.

Eksport z Unii Europejskiej w porównaniu do roku wcześniejszego wzrósł o 138 mld euro, czyli 5,1 proc., a import o 117 mld euro, co oznacza wzrost o 4,6 proc.

Jednak KE studzi powszechny entuzjazm i ostrzega przed możliwymi zagrożeniami dla rynku rolno-spożywczego w UE, takimi jak „rosnący protekcjonizm” w Stanach Zjednoczonych, czy zaburzenie równowagi rynkowej spowodowane zbliżającym się brexitem.

Raport wskazuje też na pozytywne prognozy dla rynku europejskiego, takie jak wzrost liczby ludności na świecie, czy zmiany w preferencjach i sposobie żywienia. Skorzystają na tym europejscy producenci, którzy zatrudniają już 7,5 proc. wszystkich pracowników UE (łącznie to 44 mln).

Czytaj więcej...

Budżet UE: Komisja proponuje znaczące zwiększenie nakładów na ochronę granic i migrację

Czytaj więcej...W przyszłym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje blisko trzykrotne zwiększenie nakładów na migrację i zarządzanie granicami – do 34,9 mld euro w porównaniu z 13 mld euro w poprzednim okresie.

Wniosek Komisji jest odpowiedzą na większe wyzwania związane z migracją, mobilnością i bezpieczeństwem. Nowy budżet przewiduje bardziej elastyczne instrumenty finansowania, aby móc zaradzić nieprzewidzianym zjawiskom migracyjnym i lepiej chronić granice. Utworzony zostanie nowy, odrębny fundusz zintegrowanego zarządzania granicami, a Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zostanie powiększona o stałą służbę złożoną z około 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej. Nowy fundusz zarządzania granicami zapewni też wsparcie na zakup sprzętu, dzięki czemu pomoże państwom członkowskim w prowadzeniu kontroli celnych.

Czytaj więcej...

DiscoverEU: zdobądź jeden z 15 tys. biletów i podróżuj tego lata po UE

Czytaj więcej...Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat w dniu 1 lipca 2018 r., być obywatelami Unii i – gotowi wyruszyć w nadchodzącym lecie w podróż.

Od dzisiaj (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego) do 26 czerwca (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego) młodzi ludzie mogą ubiegać się o bilety, które umożliwią im zwiedzanie Europy od lipca do końca października bieżącego roku. Dzięki DiscoverEU będą mogli lepiej poznać różnorodność Europy i jej bogactwo kulturowe, nawiązać nowe przyjaźnie i poczuć swoją europejską tożsamość. Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics, powiedział: DiscoverEU to doskonała okazja dla młodych ludzi, aby poznawać Europę bezpośrednio, podczas podróży, której nie zastąpi żadna książka ani żaden film dokumentalny. Jestem pewien, że doświadczenie to nie tylko wzbogaci życie młodych ludzi, ale i społeczności, które odwiedzą. Dzisiejszy dzień oznacza początek 15 tys. niezapomnianych przygód w Europie, których w tym roku i w następnych latach będzie jeszcze więcej.

Czytaj więcej...