mt_ignore

Koniec plastikowych jednorazówek w UE

Parlament Europejski poparł przyjęty 2 tygodnie temu przez komisję ds. środowiska i zdrowia publicznego (ENVI) projekt rezolucji zakazującej do 2021 r. stosowania w UE jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe sztućce, talerzyki czy słomki i butelki do napojów. Obecnie takie produkty stanowią nawet 70 proc. odpadów w morzach i oceanach.

Wycofane z użytku mają być te produkty, co do których istnieją bardziej przyjazne środowisku naturalnemu alternatywy. Jeśli jakichś produktów nie da się łatwo zastąpić, ich produkcja i zużycie będą musiały zostać do 2025 r. zredukowane w „ambitny i trwały sposób”. Natomiast plastikowe butelki po napojach musiałyby być do tego samego roku zbierane i przetwarzane w co najmniej 90 proc. Idące w tym kierunku praktyki (np. pobieranie kaucji za plastikowe butelki) są już stosowane m.in. w Niemczech czy Holandii.

Czytaj więcej...Sprawozdanie, które przygotowała belgijska europosłanka Frédérique Ries (ALDE) przyjęto stosunkiem głosów 573 do 53. Od głosu wstrzymało się tylko 34 europosłów.

Groźny mikroplastik w oceanach

Zanieczyszczenie plastikiem w morzach i oceanach przybiera różne formy. Z jednej strony to duże odpady, które zanieczyszczają plaże lub zostają omyłkowo zjedzone przez morskie zwierzęta, co staje się przyczyną ich śmierci. Plastikowe nakrętki, patyczki higieniczne czy mieszadełka blokują po połknięciu ptakom czy żółwiom przewód pokarmowy. Drugi problem to tzw. mikroplastik, czyli drobinki tworzyw sztucznych o średnicy poniżej 5 mm. Po części pochodzą np. z kosmetyków, ale także z rozpadu większych kawałków plastiku, gdy się one starzeją lub są poddawane działaniu sił przyrody (wiatru, deszczu czy fal morskich).

Czytaj więcej...

Ołeh Sencow laureatem Nagrody Sacharowa

Czytaj więcej...Więziony w kolonii karnej w Rosji ukraiński reżyser i dramaturg otrzymał tegoroczną, przyznawaną za wolność myśli i sumienia Nagrodę Sacharowa. Wyróżnienie to ustanowił Parlament Europejski. O to, aby nagrodzić Ukraińca apelowali także europosłowie z Polski. Ostateczną decyzję podjęła konferencja przewodniczących PE.

Ołeh Sencow został aresztowany przez rosyjskie służby w Symferopolu na Krymie w maju 2014 r. Trafił potem do Rosji, gdzie za rzekome działania terrorystyczne skazano go na 20 lat pobytu w kolonii karnej.

 

Głodówka protestacyjna

Sam Sencow, który jest reżyserem filmowym i teatralnym, a także autorem sztuk scenicznych, przekonuje, że uwięziono go w związku z jego politycznymi przekonaniami. Wiele organizacji międzynarodowych uznało go już za więźnia sumienia. Od połowy maja 2018 r. Ukrainiec prowadził protest głodowy, domagając się uwolnienia siebie oraz innych przetrzymywanych w Rosji ukraińskich działaczy politycznych lub społecznych.

Czytaj więcej...

W przyszłym roku więcej pieniędzy na Erasmusa+

Czytaj więcej...Nawet o 10 proc. w stosunku do bieżącego roku wzrosną w 2019 r. środki przeznaczone na program Erasmus+. Oznacza to o 300 mln euro więcej pieniędzy na projekty związane z edukacją oraz szkołami i uczelniami wyższymi. Można już składać wnioski na przyszły rok.

Komisja Europejska opublikowała już zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2019 r. Łączy przewidywany budżet na ów okres to 3 mld euro. W ramach tej kwoty 30 mln euro ma zostać przeznaczonych na utworzenie europejskich szkół wyższych, co przywódcy państw członkowskich UE uzgodnili w listopadzie ubiegłego roku podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu. Dzięki temu zrealizowany ma być projekt Europejskiego obszaru edukacji.

Czytaj więcej...

Lepsze stanowienie prawa

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W obliczu zbliżających się wyborów europejskich i w kontekście przyszłości debaty europejskiej KE przedstawiła zmiany, jakie zamierza wprowadzić w procesie kształtowania polityki UE. Chodzi o bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, skupienie się na mniejszej liczbie działań i jednocześnie skuteczniejszym realizowaniu priorytetów politycznych. Komisja chce również usprawnienia współpracy z parlamentami narodowymi i regionami.

Komunikat w sprawie wzmocnienia zasad proporcjonalności i pomocniczości w procesie decyzyjnym UE dotyczy również wdrożenia zaleceń grupy zadaniowej ds. zasady „robić mniej, ale efektywniej”.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: - Z zadowoleniem przyjmuję opinię grupy zadaniowej, że UE wnosi wartość dodaną we wszystkich obszarach, w których obecnie działa. W pewnym momencie będziemy musieli jednak zmierzyć się z faktem, że dysponując dostępnymi obecnie zasobami, nie możemy nadal podejmować dalszych działań w celu sprostania narastającym wyzwaniom. W przyszłości Komisja będzie musiała w jeszcze większym stopniu ustalać priorytety dla swoich działań i zasobów.

Czytaj więcej...

Eurobarometr: 87% Polaków docenia korzyści z członkostwa w UE

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Aż 87% polskich respondentów uważa, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski – wynika z najnowszego unijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego we wrześniu 2018.

Najnowszy Eurobarometr, badający stosunek obywateli państw członkowskich do UE, wskazuje na rosnące poparcie społeczne dla Unii Europejskiej. W 28 państwach członkowskich o korzyściach z przynależności do UE przekonanych jest 68% ankietowanych – jest to najwyższy wynik od 1983 roku.

Według badanych z Polski, członkostwo w UE korzystnie wpływa przede wszystkim na polski wzrost gospodarczy (46%, wzrost o 9 punktów proc. w porównaniu z badaniem z września 2017) oraz jakość życia w Polsce (36%). Unia otwiera ponadto przed polskimi obywatelami nowe możliwości zawodowe (42%). Nie bez znaczenia dla Polaków jest także unijna rola w utrzymywaniu pokoju i wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz pozytywny wpływ przynależności do UE na bilateralne stosunki Polski z innymi państwami członkowskimi.

Gdyby w Polsce odbyło się referendum nt. pozostania lub wyjścia z Unii Europejskiej, aż 71% ankietowanych zagłosowałoby za pozostaniem w UE, a tylko 11% za opuszczeniem Unii. Średnia unijna to 66% za pozostaniem w UE i 17% przeciwko. Co ciekawe, 51% badanych z Wielkiej Brytanii zadeklarowało, że w referendum zagłosowałoby za pozostaniem w Unii. Na opuszczenie UE oddałoby swój głos 34% ankietowanych Brytyjczyków.

Czytaj więcej...

DiscoverEU – nowa szansa

ecPo sukcesie pierwszej edycji DiscoverEU, 29 listopada 2018 r. rusza nowa edycja konkursu Komisji Europejskiej. Nagrodami będą 12 tysięcy dodatkowych bezpłatnych biletów dla osiemnastolatków, którzy chcą lepiej poznać Europę. - Cieszę się, że będziemy mogli zaoferować to doświadczenie kolejnym młodym ludziom! – powiedział komisarz Tibor Navracsics.

Do 11 grudnia 2018 r. wszyscy osiemnastolatkowie w UE będą mogli ubiegać się o darmowy bilet na podróżowanie po Europie w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. Z pierwszej edycji DiscoverEU skorzystały tysiące młodych ludzi. Uczestnicy, którzy nie znali się wcześniej, nawiązali ze sobą kontakt za pomocą mediów społecznościowych i podróżowali w grupach od miasta do miasta lub odwiedzali się w swoich miejscach zamieszkania.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: - Tego lata około 15 tys. osiemnastolatków wyruszyło w podróż po całej UE. Mieli okazję sami przekonać się, jak to jest być Europejczykiem. Mogli odkryć różnorodność i bogactwo kulturowe Europy, a także poznać ludzi z całej UE. Usłyszeliśmy wiele wspaniałych historii od uczestników konkursu. Cieszę się, że będziemy mogli zaoferować to doświadczenie kolejnym młodym ludziom w przyszłym roku!

Czytaj więcej...

Z Europy czyli najwyższej jakości

Czytaj więcej...

rolnik172,5 mln euro – tyle przeznaczy Komisja Europejska ze wspólnotowego budżetu na rolnictwo, aby promować unijne produkty rolno-spożywczych – zarówno w Europie jak i na całym świecie. W ciągu najbliższych trzech lat realizowanych zostanie 79 kampanii dotyczących szerokiego zakresu produktów, takich jak przetwory mleczne, oliwki i oliwa z oliwek czy owoce i warzywa.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan stwierdził: - Europa słynie na całym świecie z wysokiej jakości produktów spożywczych i dziedzictwa kulinarnego. Producenci unijni mogą liczyć na wsparcie ze strony Komisji Europejskiej w zachwalaniu produktów wysokiej jakości w Europie i poza jej granicami. Ja sam udałem się do kilku odległych krajów, między innymi do Chin, Japonii, Meksyku czy Kolumbii, aby otworzyć nowe rynki dla naszych produktów. Drzemie w nas ogromny potencjał.

Programy te mają pomóc unijnym producentom z sektora rolno-spożywczego w informowaniu konsumentów o jakości ich produktów i – co za tym idzie – w promowaniu ich produktów w UE, a ponadto mają się przyczynić do otwarcia nowych rynków. Koncentrują się one na szeregu priorytetów, takich jak podkreślenie wysokiej jakości europejskiej żywności opatrzonej oznaczeniami geograficznymi czy też metod produkcji ekologicznej.

Czytaj więcej...

Komisja ds. rolnych w PE przeciwna cięciom w WPR

Czytaj więcej...Posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim (AGRI) odrzucili w swojej opinii przygotowanej dla Komisji Budżetowej (BUDG) możliwe cięcia we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r. Wskazali przy tym na wiele nowych wyzwań, przed jakimi stoją rolnicy w Unii Europejskiej.

Jak przekonują w swojej opinii europosłowie z komisji AGRI, Unia Europejska nie może ograniczyć finansowania dla swojego sektora rolnego, jeśli chce, aby produkty rolne były dostarczane unijnym obywatelom na takim samym poziomie jak teraz. „Unia Europejska potrzebuje odpornego, zrównoważonego i konkurencyjnego sektora rolnego, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, dostarczać konsumentom wysokiej jakości i bezpieczną żywność po przystępnych cenach, chronić krajobrazy i środowisko naturalne oraz zapewnić odpowiedni standard życia rolnikom” – napisano w dokumencie przekazanym do komisji BUDG.

Czytaj więcej...

Timmermans kolejnym kandydatem na przewodniczącego KE

Czytaj więcej...Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans oficjalnie ogłosił, że zamierza kandydować na stanowisko przewodniczącego KE. Przekazując tę informację w swojej rodzinnej miejscowości Heerlen, Timmermans wyraził nadzieję, że poprowadzi „piękną i optymistyczną kampanię” w obronie UE.

57-letni Holender, który prowadzi z polskim rządem negocjacje ws. praworządności w naszym kraju, zapowiedział też, że zamierza bronić europejskich wartości przed siłami nacjonalistycznymi.
Nowy przewodniczący Komisji ma zostać wyłoniony po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju przyszłego roku.

Duże szanse Timmermansa na poparcie ze strony europejskich socjalistów

Jednak żeby mieć szanse na stanowisko, Frans Timmermans musi najpierw uzyskać nominację unijnej centrolewicy na przewodniczącego KE. Kadencja obecnego przewodniczącego Komisji kończy się jesienią 2019 roku, a swego kandydata na jego następcę europejscy socjaliści mają ogłosić jeszcze tej jesieni.

Czytaj więcej...

PE chce wycofania jednorazowych plastikowych produktów od 2021 r.

Czytaj więcej...Ponad 70 proc. odpadów w morzach i oceanach (tzw. marine litter) to dziś plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, czyli wykonane z tworzyw sztucznych sztućce, talerzyki, słomki do napojów lub patyczki higieniczne. Komisja ds. środowiska i zdrowia publicznego w Parlamencie Europejskim (ENVI) przyjęła rezolucję dotyczącą wprowadzenia w 2021 r. zakazu stosowania takich produktów.

Obok jednorazowych łyżeczek, widelców, talerzyków i słomek, na liście znalazły się też jednorazowe opakowania stosowane w restauracjach typu fast food, mieszadełka do napojów oraz cienkie foliowe torby. Co do innych produktów – jeśli nie istnieje dla nich bardziej ekologiczna alternatywa – np. pojemników na żywność, państwa członkowskie otrzymałyby trochę więcej czasu na wprowadzenie zakazu. Restrykcje obowiązywałyby od 2025 r. Natomiast plastikowe butelki po napojach musiałyby być do tego samego roku zbierane i przetwarzane w co najmniej 90 proc.

Komisja ENVI przyjęła rezolucję ogromną większością głosów. Za było aż 51 europosłów, przeciw tylko 3, zaś od głosu wstrzymało się 10 osób. Jak przekonywała autorka sprawozdania w tej sprawie, belgijska europosłanka Frederique Ries, UE ma do odegrania szczególną rolę w kwestii rozwiązania problemu odpadów morskich z tworzyw sztucznych. „Europa odpowiada tylko za niewielką część plastiku zanieczyszczającego nasze oceany. Może jednak i powinna odgrywać kluczową rolę w znajdowaniu rozwiązań na poziomie globalnym, tak jak to miało miejsce w przeszłości w walce ze zmianami klimatu” – mówiła już po głosowaniu Ries.

Czytaj więcej...