Rozmowy o Europie z jej mieszkańcami, czyli dialogi obywatelskie w Twoim mieście

Czytaj więcej...Co stanie się z Unią po brexicie? Na co wydawane są środki z budżetu UE? - jak Unia Europejska zamierza walczyć ze smogiem? Te i inne pytania nurtują mieszkańców Unii Europejskiej - mają jednak oni szansę uzyskać odpowiedzi u źródła na frapujące ich kwestie. W jaki sposób? Zachęcamy władze lokalne lub regionalne, a także uniwersytety, szkoły i organizacje pozarządowe do zorganizowania dialogu obywatelskiego, który stanowić będzie okazję do poruszenia tematów i wymiany poglądów z mieszkańcami lub uczniami/studentami na sprawy istotne z perspektywy zarówno lokalnej, jak i europejskiej.

Co to jest dialog obywatelski?

Czytaj więcej...

Horyzont 2020 aż do „czarnych dziur”

Czytaj więcej...Opublikowano pierwsze zdjęcie czarnej dziury wykonane przez "Event Horizon Telescope", czyli międzynarodowy projekt skupiający naukowców finansowanych przez UE. Dzięki odkryciu uzyskano wizualne dowody na istnienie czarnych dziur i przesunięto granice wiedzy naukowej. Czarna dziura znajduje się 55 mln lat świetlnych od Ziemi, a jej masa jest 6,5 mld razy większa niż masa Słońca.

Pierwsza w historii obserwacja czarnej dziury jest wynikiem zakrojonej na szeroką skalę międzynarodowej współpracy badawczej w ramach projektu “Event Horizon Telescope  (EHT - Teleskop Horyzontu Zdarzeń), w której kluczową rolę odegrali naukowcy otrzymujący finansowanie z UE. Ich ogromne osiągnięcia naukowe przynoszą zmianę paradygmatu naszej wiedzy o czarnych dziurach, potwierdzają przewidywania teorii względności Alberta Einsteina i otwierają nowe możliwości badania wszechświata. Pierwszy obraz czarnej dziury, który udało się uchwycić, został dzisiaj pokazany na sześciu konferencjach prasowych odbywających się jednocześnie na całym świecie.

Czytaj więcej...

Refleksja nad praworządnością

Czytaj więcej...- Zdolność Unii do utrzymania praworządności jest obecnie – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu – uważa pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Komisja Europejska rozpoczęła proces refleksji na temat praworządności w Unii Europejskiej. Wnioski i konkluzje mają zostać zaprezentowane w czerwcu.

Przedstawiony komunikat zawiera przegląd dostępnych narzędzi do monitorowania, oceny i ochrony praworządności w Unii. W komunikacie analizowane są dotychczasowe doświadczenia, tak aby rozpocząć szerszą debatę w Unii Europejskiej na temat możliwości dalszego umacniania praworządności. Dotychczasowe doświadczenia wskazują w szczególności na potrzebę lepszego rozpowszechniania praworządności, wczesnego zapobiegania ryzyku naruszenia praworządności i skutecznego reagowania na przypadki jej nieprzestrzegania w Unii.

Czytaj więcej...

Unia energetyczna: od wizji do rzeczywistości

Czytaj więcej...KE w pełni zrealizowała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej – wynika z IV sprawozdania w tej sprawie. Europejczycy będą mieli dostęp do przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii. - Wyzwanie, jakim była transformacja sektora, przekształciliśmy w szansę dla europejskiej gospodarki – powiedział wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič.

Już teraz Europa przoduje w walce ze zmianą klimatu. Polityka europejska wdrażana w ciągu ostatnich pięciu lat we wszystkich obszarach sprawiła, że UE jest na dobrej drodze do pełnego wprowadzenia czystej energii i wykorzystania oferowanych przez nią możliwości gospodarczych, tworzenia wzrostu gospodarczego i miejsc pracy oraz do zapewnienia konsumentom zdrowszego środowiska.

Poza modernizacją europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej unia energetyczna przyczynia się do szybszego przejścia na czystą energię w kluczowych sektorach europejskiej gospodarki, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego, zapewniając jednocześnie transformację sprawiedliwą społecznie. Stworzenie odpornej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu i energii było jednym z priorytetów politycznych Komisji Jean-Claude'a Junckera. Teraz ogłaszamy pomyślne wdrożenie projektu, który w 2014 r. był jedynie wizją jednolitej, wzajemnie połączonej, bezpiecznej i zrównoważonej unii energetycznej. Sprawozdaniu towarzyszą dwa dokumenty ukazujące postępy poczynione w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Jednocześnie Komisja przedstawia sprawozdanie z wdrażania strategicznego planu działania na rzecz baterii oraz komunikat w sprawie skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w unijnej polityce energetycznej i klimatycznej.

Czytaj więcej...

Europejski Komitet Regionów dyskutuje o praworządności

Czytaj więcej...Chcę podziękować tym wszystkim, którzy dbają o poszanowanie prawa w Polsce” – powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas debaty z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i Koenem Lenaertsem, prezesem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prawa i wartości unijne, integracja imigrantów i budżet UE na lata 2021-2027 to główne tematy zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Sesję poprzedziła ceremonia uroczystego odsłonięcia tablicy w Europejskim Komitecie Regionów poświęconej byłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

Im bardziej  przestrzegana jest praworządność, tym silniejsza jest demokracja” – podkreślił Koen Lenaerts w dyskusji z samorządowcami. Zgodził się z nim Marszałek Marek Woźniak, twierdząc „Jeśli zasada niezależności sądów jest naruszana, to trudno mówić o demokracji”. Na ręce wiceprzewodniczącego Timmermansa M. Woźniak złożył podziękowania dla Komisji Europejskiej za troskę o Polskę w związku z przestrzeganiem praw podstawowych. „Myślę, że to bardzo pozytywnie odbije się na przyszłości mojego kraju i Unii Europejskiej” – powiedział Marszałek. Odnosząc się do sytuacji w Polsce, Timmermans stwierdził, że pomimo obawy, iż podejmowane działania mogą przyczynić się do wzrostu nastrojów antyunijnych, dzieje się wręcz przeciwnie. W Polsce w ostatnich latach wzrósł poziom zaufania do instytucji UE.

Prawa podstawowe mają fundamentalne znaczenie dla Unii Europejskiej. Wartości z nimi związane definiują to, kim jesteśmy jako Europejczycy” – mówił Frans Timmermans. Zaznaczył, że demokracja może być chroniona tylko przez niezawisłe sądy, także na poziomie samorządowym. „Każdy sędzia krajowy jest także sędzią unijnym, a Trybunał Sprawiedliwości jest sądem krajowym (…) Problemy z praworządnością w jednym państwie są problemem dla wszystkich” – podsumował. O prawie unijnym mówił K. Lenaerts, który przypomniał, że najważniejszą w hierarchii norm europejskich jest Karta Praw Podstawowych – pierwotne i konstytucyjne prawo UE. Oznacza to, że całe prawo tworzone w Unii Europejskiej musi być interpretowane w oparciu o jej zasady.

Do kwestii zasad i wartości unijnych, na których opiera się demokracja, odniósł się również Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Wziął on udział w uroczystej inauguracji inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów „Miasta i Regiony na rzecz integracji migrantów”. Ma ona na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz włączenia społecznego imigrantów na terenie Europy. „W integracji nie chodzi o słowa, ale o konkretne działania” – mówił komisarz. „Musimy uczynić fundusze unijne bardziej dostępnymi dla miast i regionów” – kontynuował. Jako jeden z przykładów podał Europejski Fundusz Społeczny, w ramach którego Komisja Europejska przeznaczyła w obecnym siedmioletnim budżecie 120 mln euro na rzecz wspierania grup słabszych - w tym również migrantów. W kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 fundusze unijne zostaną jeszcze bardziej nakierowane na działania na rzecz integracji społeczno-gospodarczej imigrantów.

Czytaj więcej...

Za 47 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! - Dokonania PE w ostatniej kadencji

Czytaj więcej...Parlament znajduje się w samym centrum europejskiej demokracji. Obywatele UE wybierają bezpośrednio swoich przedstawicieli, którzy debatują i - wspólnie z Radą - podejmują decyzje dotyczące unijnego prawa.

Ale stanowienie prawa to tylko jedna z ról Parlamentu. Posłowie omawiają i ustalają plan politycznych działań podczas debatach z przywódcami państw członkowskich, spotykają też liderów spoza UE, analizują zagrożenia, oceniają potrzebę działania oraz inicjują zmiany przepisów i tworzenie nowych zasad.

Parlamentarzyści europejscy oceniają pracę Komisji Europejskiej, śledzą, w jaki sposób prawa UE są wdrażane w państwach członkowskich i rozliczają z ich działań instytucje i organizacje, skupiając się w szczególności na przypadkach zagrożenia praw podstawowych. Pozostają w bliskim kontakcie z obywatelami. Korzystają oni ze swojego prawa - i obowiązku - demokratycznej kontroli skuteczności unijnej polityki UE bezpośrednio tam, gdzie, jest realizowana, z uwaga śledzą negocjacje umów międzynarodowych i głosują w sprawie ich wyniku, mogą zawetować akty Komisji.

Czytaj więcej...

Sztuczna inteligencja: Komisja przyspiesza prace nad wytycznymi w zakresie etyki

Czytaj więcej...Komisja przedstawiła dziś kolejne kroki ku budowaniu zaufania do sztucznej inteligencji dzięki rozpoczęciu nowego etapu prac grupy ekspertów wysokiego szczebla.

Opierając się na pracach grupy niezależnych ekspertów powołanej w czerwcu 2018 r., Komisja rozpoczyna dziś etap pilotażowy, aby zapewnić, że wytyczne w zakresie etyki dotyczące rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) będzie można wdrożyć w praktyce. Komisja zwraca się do przedstawicieli sektora przemysłu, instytutów badawczych i organów publicznych o przetestowanie listy kontrolnej, stanowiącej uzupełnienie wytycznych, sporządzonej przez grupę ekspertów wysokiego szczebla.

Czytaj więcej...

Program Youth4Regions – szansa na sukces dla aspirujących dziennikarzy!

Czytaj więcej...Chcesz sprawdzić się w roli dziennikarza na dużym międzynarodowym wydarzeniu? To prostsze niż myślisz. Dzisiaj rusza inicjatywa Youth4Regions organizowana przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Ma ona zachęcać do poznawania polityki regionalnej. Wystarczy, że przygotujesz krótki materiał o tym, jak fundusze unijne przyczyniły się do poprawy jakości życia w Twoim miejscu zamieszkania. Zgłoszenia można nadsyłać od 8 kwietnia do 15 lipca.

Czytaj więcej...

Za 51 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – Nowa strona poświęcona wyborom

Czytaj więcej...Nowa, dynamiczna strona internetowa, która zawierać będzie wszystkie wyniki poprzednich i obecnych wyborów europejskich jest już dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

https://wyniki-wybory.eu/ będą aktualizowane w czasie rzeczywistym podczas nocy wyborczej 26 maja na podstawie ogólnych wyników wyborów europejskich, z uwzględnieniem podziałów na kraje, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez władze krajowe.

Poprzednie wybory europejskie

Strona internetowa zawiera skład wszystkich ustępujących parlamentów europejskich od 1984 roku, podział na partie krajowe oraz grupy polityczne od 1979 roku, a także wszystkie wyniki na szczeblu krajowym od 2009 roku. Strona zawiera również informacje na temat tendencji w wyborach europejskich, na przykład na temat równowagi płci.

Czytaj więcej...

Gaz ziemny: Parlament rozszerzył przepisy UE na gazociągi spoza Unii

Czytaj więcej...
  • Gazociągi z krajów trzecich będą podlegać przepisom UE
  • Przejrzystość prawna dla istniejącej i przyszłej infrastruktury gazowej pochodzącej spoza UE
  • Jasne procedury przypadku decyzji Komisji Europejskiej o wyjątkowym traktowaniu

Nowe przepisy dla rynku gazowego, przyjęte w czwartek, zapewniają objęcie gazociągów spoza Unii przepisami UE, jasne zasady dla operatorów oraz konkurencyjność dostaw gazu w UE.

Czytaj więcej...