Komisarz Creţu podsumowuje osiągnięcia polityki spójności

Czytaj więcej...Komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Corina Creţu, której kadencja zbliża się do końca, podkreśla niektóre kluczowe sukcesy polityki spójności w regionach UE i wskazuje obszary, w których może ona odegrać znaczącą rolę jako główny filar europejskiego projektu.

Komisja Junckera realizowała działania w wielu obszarach w ciągu ostatnich pięciu lat. Jakie są trzy najważniejsze osiągnięcia polityki spójności, z których jest Pani najbardziej dumna?

Jestem dumna z licznych osiągnięć dokonanych podczas mojej kadencji na stanowisku komisarza ds. polityki regionalnej. Finansując setki tysięcy projektów w całej Europie, polityka spójności zapewnia, że każdy region, miasto i wieś mogą odnieść korzyści z projektu europejskiego. Stanowi to silne, bezpośrednie powiązanie między UE a jej regionami i miastami, co ma kluczowe znaczenie w czasach, gdy wśród obywateli szerzą się populizm i eurosceptycyzm.

Czytaj więcej...

UE potępia Rosję za obywatelstwa dla mieszkańców Donbasu

Czytaj więcej...Rosja ustanowiła specjalny przyspieszony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom opanowanych przez separatystów okolic Ługańska i Doniecka. Bruksela uznała to za atak na suwerenność Ukrainy. Rosyjski prezydent odpowiedział zaś, że wzorował się na rozwiązaniach stosowanych przez Węgry, Rumunię i Polskę.

Dekret o przyspieszonej ścieżce przyznawania obywatelstw mieszkańcom samozwańczych republik – donieckiej i ługańskiej – Władimir Putin podpisał w środę. Ukraina natychmiast zaprotestowała. „Nielegalne wydanie paszportów Federacji Rosyjskiej na podstawie tzw. południowoosetyjskiego i abchaskiego schematu to próba usprawiedliwienia i legitymizowania wojskowej obecności Rosji na okupowanym terytorium Donbasu” – powiedział ustępujący ukraiński prezydent Petro Poroszenko.

Krytyka rosyjskiej decyzji popłynęła także z otoczenia prezydenta-elekta Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj więcej...

Co przyniosą największe konsultacje społeczne w historii Europy?

Czytaj więcej...W wyniku największych konsultacji w historii Europy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej wybrali 10 najważniejszych zadań, których realizacja pozwoli na najbardziej pożądane ich zdaniem zmiany we Wspólnocie. Aż cztery związane są z ochroną środowiska, ale znalazły się też wśród nich kwestie ochrony zdrowia, podatków, edukacji czy praw pracowniczych.

Obecnie stanowią one Program obywatelski, dyskutowany z udziałem organizacji społecznych i partii politycznych ze wszystkich państw UE przed zbliżającymi się wyborami do PE.

Konsultacje WeEuropeans

Od 4 lutego do 15 marca WeEuropeans przeprowadziło największe konsultacje obywatelskie w historii Europy. Odbywały się one w mediach społecznościowych, bezpośrednio na stronach internetowych partnerów medialnych inicjatywy oraz na stronie internetowej WeEuropeans.eu. Udział w nich mógł wziąć każdy odpowiadając na pytanie: „Jakie konkretne kroki możemy podjąć, aby odrodzić Europę?”, zgłaszając własne propozycje lub głosując nad zgłoszonymi już wcześniej przez obywateli państw UE.

W pierwszej fazie projektu uczestnicy zgłaszali pomysły, których łącznie napłynęło ok. 30 tys. Potem we wszystkich z 27 państw UE odbyło się głosowanie, w wyniku którego powstały listy 10 najczęściej zgłaszanych propozycji w każdym z nich. W ten sposób zebrano 270 pomysłów, które w kolejnym etapie poddano ogólnounijnemu głosowaniu.

Propozycje wybrane w każdym z państw członkowskich zostały przetłumaczone, by umożliwić głosowanie wszystkim Europejczykom. Informacja o konsultacjach trafiła do 38 mln osób, z których 1,7 mln wzięło w nich udział oddając 11,3 mln głosów. O sukcesie zgłoszonych propozycji miało decydować to, jak szeroki konsensus osiągną wśród mieszkańców kontynentu.

Czytaj więcej...

Za 32 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – Czym jest dezinformacja i jak się przed nią bronić

Czytaj więcej...W kontekście zbliżających się wyborów do europarlamentu informowaliśmy już kilkukrotnie o zagrożeniu, jakim jest dezinformacja. To pozornie nowe zjawisko rozwija się głównie w mediach i internecie, który pierwotnie miał zwiększać dostęp do informacji, stanowić przestrzeń wolności i poszerzać obszar demokracji. W ostatnim czasie okazał się jednak również bardzo podatny na zagrożenia. Dezinformacja jest przemyślanym i skoordynowanym działaniem, polegającym na wprowadzaniu fałszywych informacji (fake news) do przestrzeni publicznej. Ma ono na celu zakłócać debatę publiczną, podważać zaufanie obywateli do instytucji publicznych i mediów, wpływać negatywnie na procesy wyborcze, a w ostateczności prowadzić do osłabienia społeczeństwa demokratycznego i jego dezintegracji.

Unia Europejska dostrzega zagrożenie dezinformacją i od kilku lat podejmuje określone działania, żeby jej przeciwdziałać. W 2015 r. Rada Europejska wezwała do działań związanych z rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi (o ostatnich rosyjskich atakach informowaliśmy tutaj): w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (Komisja Europejska) powołano specjalną grupę zadaniową East StratCom. Bada i analizuje ona przypadki dezinformacji i jak dotychczas skatalogowała, przeanalizowała i nagłośniła ponad 5 000 przykładów dezinformacji prokremlowskiej oraz znacznie poszerzyła wiedzę na temat narzędzi, technik i zamiarów dezinformacji ze strony rosyjskich źródeł – strona poświęcona ich działaniom (w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim).

W 2018 r. Komisja Europejska opublikowała także plan działania przeciw dezinformacji, który zakłada m.in.:

 • zwiększenie wysiłków na rzecz zwalczania dezinformacji w Europie i poza jej granicami
 • chronienie europejskich systemów demokratycznych i debaty publicznej w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2019 r.,
 • stworzenie kodeksu postępowania platform internetowych (podpisały go już m.in. największe platformy internetowe takie jak Facebook, Google, Twitter i Mozilla) Kodeks zobowiązuje internetowych gigantów do wzmożonej walki z dezinformacją (informowaliśmy o tym tutaj). Jak informuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, w 2018 roku działania dezinformacyjne miały masowy charakter: w maju i czerwcu Twitter usunął ponad 70 mln fałszywych kont, z kolei Facebook od stycznia do września 2018 roku miał zamknąć ponad 2 miliardy fałszywych profili - trzykrotnie zwiększył też liczbę zespołu ds. bezpieczeństwa z 10 do 30 tys. osób.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Robert Sołtyk twierdzi, że według francuskiego Ministerstwa Obrony Narodowej (to ono zajmuje się kwestią dezinformacji) 80 % materiałów dezinformacyjnych, które pojawiło się na terytorium Francji, pochodziło z Rosji (reszta z nich pochodziła z Iranu oraz Chin). Nad tworzeniem fake newsów pracuje tam kilkanaście tysięcy osób każdego dnia (tzw. fabryki trolli). Dotyczą one nie tylko tematów politycznych, ale tych wywołujących duże emocje i prowadzących do niepokojów społecznych: np. kwestia szczepień dzieci. Jak zaznacza Robert Sołtyk, na działania dezinformacyjne codziennie narażone jest ok. 2,5 mln Polaków.

Czytaj więcej...

Unia rynków kapitałowych

Czytaj więcej...Parlament Europejski przyjął podstawę prawną dla unii rynków kapitałowych. Ma stać się ona motorem inwestycji na jednolitym rynku, zapewniając firmom dodatkowe źródła finansowania, a obywatelom nowe możliwości oszczędzania. - Alternatywne rynkowe źródła finansowania są szczególnie istotne dla innowacji, przedsiębiorczości i startupów – powiedział Valdis Dombrovskis.

Projekt dotyczący unii rynków kapitałowych stoi w centrum starań obecnej Komisji o zwiększenie dynamiki gospodarki europejskiej i inwestycji w innowacje oraz wspieranie konkurencyjności UE w skali światowej. Dzięki przyjęciu tych 11 (z 13 przedłożonych) wniosków unia rynków kapitałowych stanie się prawdziwym motorem inwestycji na jednolitym rynku, zapewniając przedsiębiorstwom z UE dodatkowe źródła finansowania, a obywatelom nowe możliwości oszczędzania. Unia rynków kapitałowych ułatwi dokonywanie inwestycji w projekty o pozytywnym bilansie środowiskowym, przyczyniając się w ten sposób do realizacji programu UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Silna unia rynków kapitałowych jest również niezbędna do dokończenia budowy unii bankowej w celu wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej oraz międzynarodowej roli euro.

Czytaj więcej...

Życzenia wielkanocne

Czytaj więcej...

Parlament Europejski daje zielone światło Programowi InvestEU

Czytaj więcej...Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie Programu InvestEU, który ma zwiększyć inwestycje w Europie w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE. Za sprawą tego głosowania jest on o krok bliżej powstania.

Dzięki InvestEU łatwiej będzie uzyskać unijne środki finansowe na projekty inwestycyjne, a finansowanie takich projektów będzie bardziej skuteczne. Program ten bazuje na sukcesie planu Junckera i połączy pod jednym szyldem Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych z 13 innymi instrumentami finansowymi UE, które wspierają obecnie inwestycje w Unii.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Plan inwestycyjny pozwolił Europie powrócić do dawnej formy i umożliwił realizację głównego priorytetu obecnej Komisji, jakim jest tworzenie miejsc pracy i zapewnienie wzrostu gospodarczego. Możemy jednak zrobić jeszcze więcej w tym zakresie i temu właśnie służy Program InvestEU. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu unijnego budżetu InvestEU pomoże Europie pozostać atrakcyjnym miejscem dla inwestorów z całego świata. W ciągu najbliższych dziesięciu lat program ten umożliwi uruchomienie co najmniej 650 mld euro na inwestycje w przyszłość Europy, w jej gospodarkę i jej obywateli.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział z tej okazji: Instrumenty wsparcia inwestycyjnego nowej generacji w UE są niemal gotowe. Już wkrótce firmy i przedsiębiorcy uzyskają łatwiejszy dostęp do unijnych środków finansowych, dzięki którym będą mogli przekształcić swoje pomysły w konkretne projekty. Pozwoli to Unii utrzymać wiodącą rolę w dziedzinie innowacji i działań na rzecz klimatu, a jednocześnie zapewni nowe miejsca pracy i zrównoważony pod względem społecznym, środowiskowym i gospodarczym model wzrostu gospodarczego.

Czytaj więcej...

Oferta pracy w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Czytaj więcej...

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli poszukuje kandydata na umowę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy:

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie : preferowane kierunki: politologia, ekonomia, prawo, europeistyka, administracja, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, prawo europejskie, zarządzanie państwem i pokrewne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość specyfiki, potencjału oraz potrzeb Województwa Wielkopolskiego
 • znajomość problematyki Unii Europejskiej oraz polityk unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które bezpośrednio wpływają na samorządy, dodatkowym atutem będzie dobra znajomość programu Horyzont 2020 i specyfiki środowiska naukowego w Wielkopolsce
 • znajomość struktury i zakresu działania instytucji i organów doradczych UE
 • umiejętność redagowania różnego rodzaju tekstów, w tym: artykułów prasowych, newsletterów, wywiadów, raportów, sprawozdań i pism, dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z komunikacją
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1
 • umiejętność tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na polski i vice versa
 • biegła obsługa komputera - pakietu aplikacji biurowych MS Office oraz urządzeń biurowych

Czytaj więcej...

Za 40 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – Sprawdź, ile wiesz o UE

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Parlament_Europejski.jpeg'
There was a problem loading image 'images/Parlament_Europejski.jpeg'

Czytaj więcej...Wydaje Ci się, że wiesz dużo o Unii Europejskiej, a może myślisz, że wiesz za mało? Możesz sprawdzić swoją wiedzę w quizie, który przed wyborami w maju przygotował Parlament Europejski. Ile języków urzędowych jest w Unii? Który kraj przystąpił ostatnio do UE? W quizie można wybrać poziom dla początkujących lub, jeśli czujesz się pewnie, poziom ekspercki.

Zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy udanej zabawy! Quiz dostępny jest pod linkiem.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Parlament Europejski

Baltic Pipe z dofinansowaniem UE

Czytaj więcej...Unia Europejska sfinansuje jedną trzecią inwestycji Baltic Pipe czyli gazociągu, którym po dnie morza będzie można przesyłać surowiec z Norwegii do Danii i Polski. W uroczystości podpisania porozumienia grantowego ze spółkami GAZ SYSTEM i INEA w Brukseli uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete oraz polski premier Mateusz Morawiecki.

Dzięki Baltic Pipe od 2022 roku norweski gaz ma trafiać do odbiorów w Polsce, Danii oraz krajów sąsiednich. Zdolność przesyłowa ma wynosić 10 mld metrów sześciennych rocznie. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku i częściowo zostanie sfinansowana z Instrumentu „Łącząc Europę”, który wyasygnuje na ten cel 214,9 milionów euro.

- Gdy ruszaliśmy z projektem unii energetycznej ponad 4 lata temu, jednym z naszym priorytetów było zapewnienie wyższego bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. To, co osiągnęliśmy przez ostatnie 4 lata, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, również dzięki bliskiej współpracy z Polską, jest niezwykłe - mówił wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič.

- Komisarz Cañete, komisarz Šefčovič podkreślają, że to oznacza zwiększenie bezpieczeństwa całej Europy Środkowej, a więc coś, co jest odwrotnością Nord Stream 2 - mówił premier Mateusz Morawiecki.

- Połączenie gazowe między Polską a Danią ma wymiar strategiczny – jest ono potrzebne do dywersyfikacji dostaw. Jednak inwestycja jest korzystna również dla UE, której zależy na zwiększeniu wymiany handlowej i wzroście konkurencyjności europejskiego rynku gazu – powiedział prezes GAZ SYSTEM Tomasz Stępień.

Czytaj więcej...