mt_ignore

Parlament Europejski głosuje za wzmocnieniem praw pasażerów kolei

Czytaj więcej...- Wyższe odszkodowanie w przypadku opóźnień
- Lepsza informacja o pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
- Ułatwiony dostęp dla pasażerów z rowerami

 Znowelizowane prawa pasażerów kolei powinny obejmować wyższe stawki odszkodowań za opóźnienia i lepszą pomoc dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Czytaj więcej...

Woda pitna w UE: poprawa jakości i dostępu

Czytaj więcej...3 października posłowie do PE przyjęli nowe przepisy dotyczące dalszej poprawy jakości wody pitnej, dostępu do niej wszystkich obywateli i ograniczenia odpadów z plastikowych butelek wody.

Większość mieszkańców UE ma dobry dostęp do wysokiej jakości wody pitnej. Według sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (2016 r.) ponad 98,5 % próbek wody pitnej badanych w latach 2011–2013 spełniało normy UE.

W dyrektywie UE w sprawie wody pitnej ustanowiono minimalne normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (picia, gotowania, innych celów domowych), aby chronić nas przed zanieczyszczeniami.

Czytaj więcej...

PE za kolejnym obniżeniem stawek roamingowych

Czytaj więcej...Parlament Europejski przegłosował pakiet telekomunikacyjny ograniczający ceny połączeń w UE. Dodatkowo znalazły się tam zapisy wspomagające rozwój superszybkiej sieci 5G oraz systemu połączeń alarmowych do roku 2020.

Dzięki nowym przepisom po raz kolejny spadną ceny połączeń w roamingu w państwach członkowskich UE oraz tych należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki inicjatywie „Roam Like at Home” dodatkowe opłaty za połączenia wykonywane zagranicą zostały w 2017 r. zniesione. Teraz PE wziął na celownik opłaty za połączenia wykonywane w kraju, ale do zagranicznego abonenta.

 

Czytaj więcej...

PE przeciwny zmniejszaniu środków na WPR i politykę spójności

Czytaj więcej...Europosłowie przyjęli rezolucję, w której potwierdzili wcześniejsze stanowisko co do kształtu przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej. Zgłosili „jedność i gotowość” do prowadzenia negocjacji z państwami członkowskimi. Jednocześnie podkreślili, że przedstawiona w maju przez Komisję Europejską propozycja jest zbyt oszczędna.

Negocjacje nad kształtem unijnego finansowania na lata 2021-2027 wchodzą w coraz poważniejszą fazę. Parlament Europejski chce wykorzystać swoją pozycję w negocjacjach, aby upomnieć się m.in. o politykę spójności oraz Wspólną Politykę Rolną (WPR).

 

Czytaj więcej...

Jesienna prognoza dla gospodarki

Czytaj więcej...Wzrost gospodarczy w strefie euro zmniejszy się z najwyższego od 10 lat poziomu – 2,4 proc. w 2017 r. – do 2,1 proc. w 2018 r., a następnie odnotuje dalszy łagodny spadek do 1,9 proc. w 2019 r. i 1,7 proc. w 2020 r. Oczekuje się, że ta sama tendencja będzie dotyczyć UE-27, dla której prognoza wzrostu wynosi 2,2 proc. w 2018 r., 2,0 proc. w 2019 r. i 1,9 proc. w 2020 r. Wzrost PKB Polski w bieżącym roku ma sięgnąć 4,8 proc., by w kolejnych dwóch latach nieco spowolnić - do 3,3 proc.

Czytaj więcej...

Prąd drożeje w całej Europie

Czytaj więcej...W ubiegłym miesiącu energia elektryczna na polskim rynku kosztowała aż o 41% więcej niż rok wcześniej. Tym samym odnotowaliśmy jeden z… najmniejszych wzrostów cen prądu w Europie. Jak to możliwe?

W październiku 2018 roku prąd na Towarowej Giełdzie Energii kosztował już ponad 59 euro w stosunku do 42 euro/MWh w październiku poprzedniego roku. Polska z jednego z najdroższych rynków w Europie stałą się dzięki temu… średniakiem.

Kontrakty spot BASE (na dostawę prądu w tej samej ilości przez cały następny dzień) ostro podrożały w całej Europie. Za nimi w górę poszły także kontrakty tygodniowe, miesięczne i roczne. Najmniejszy wzrost odczuła Francja – o 32%. O ponad połowę prąd podrożał w Skandynawii, o 62% na Litwie i o ponad 80% w Niemczech i Czechach. Na tym tle Polska, ze wzrostem o 42%, prezentuje się całkiem nieźle – wynika z danych firmy doradczej Montel, przygotowanych dla portalu WysokieNapiecie.pl.

Czytaj więcej...

Programy pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020. Sprawdź, na co zostanie przeznaczone 30 mld euro

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Informujemy, że zostały opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. LINK

Komisja Europejska w ubiegły piątek podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Program finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, którego budżet opiewa na 77 mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie. Środki z tego programu umożliwiły dokonanie przełomowych odkryć o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju nauki, takich jak odkrycie planet pozasłonecznych i fal grawitacyjnych. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje tworzące rynek.

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, stwierdził: – Sztuczna inteligencja, genetyka, technologia łańcucha bloków: nauka jest dziś fundamentem najbardziej obiecujących przełomowych innowacji. Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju technologii i będzie odgrywać istotną rolę w pobudzaniu innowacyjności. Komisja podejmuje skoordynowane wysiłki, aby liczni w Europie innowatorzy mogli stać się liderami rynku światowego. Taki jest też cel Europejskiej Rady ds. Innowacji, która dziś rozpoczyna swoją działalność.

Czytaj więcej...

Wyrzucanie jedzenia przyczynia się do katastrofy klimatycznej

Czytaj więcej...Co roku w Polsce marnuje się aż 9 mln ton żywności. Taka ilość wystarczyłaby do nakarmienia wszystkich mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Jednocześnie, marnowanie żywności przyczynia się do większych emisji gazów cieplarnianych.

Marnowanie żywności ma negatywny wpływ na klimat, przyczyniając się do globalnej emisji gazów cieplarnianych rzędu 3,49 mld ton CO2eq. W Polsce jest ona szacowana na 16,5 mln ton CO2eq, To ponad połowa emisji produkowanej przez rolnictwo w naszym kraju.

 

Czytaj więcej...

Konkurencyjny parasol nad rolnictwem

agriKomisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnym. Wynika z niego, że działania europejskich organów ochrony konkurencji mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu lepszych warunków w transakcjach sprzedaży swoich produktów dużym nabywcom lub spółdzielniom. - Rolnicy mają szczególne miejsce, jeśli chodzi o prawo konkurencji – powiedział komisarz Phil Hogan.

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: - Sprawozdanie wyraźnie udowadnia, jak cenne są działania prowadzone przez europejskie organy ochrony konkurencji w sektorze rolnym, w szczególności w zakresie ochrony rolników przed zachowaniami antykonkurencyjnymi i zapewnienia rolnikom oraz konsumentom możliwości korzystania z w pełni otwartego rynku wewnętrznego. Będziemy kontynuować współpracę z krajowymi organami ochrony konkurencji.

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: - W kontekście polityki zorientowanej na rynek wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności jest kwestią najwyższej wagi. W sprawozdaniu podkreślono, że prawo rolne i prawo konkurencji idą w parze w dążeniu do bardziej sprawiedliwych i skutecznych rezultatów zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów. Nie zapominajmy o tym, że rolnicy mają szczególne miejsce, jeśli chodzi o prawo konkurencji. Uznane organizacje producentów mogą im pomóc we wzmocnieniu pozycji w łańcuchu dostaw żywności.

Czytaj więcej...

Fundusze europejskie: Co dalej z zastrzykiem pieniędzy dla polskiej gospodarki?

Czytaj więcej...Fundusze europejskie mocno wpłynęły na polską gospodarkę. Były jednym z czynników, który pozwolił Polsce uniknąć poważnych skutków kryzysu finansowego. Rozpoczęły się już negocjacje nad nowym siedmioletnim okresem finansowania. Parlament Europejski chce, aby jego głos był podczas tych negocjacji dobrze słyszalny.

Zdecydowana większość, bo aż 87 proc. Polaków uważa, że członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej jest korzystne. To dużo więcej niż unijna średnia, która wynosi 62 proc. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż z cyklu Eurobarometru.

Czytaj więcej...