Przejdź do treści

Prognoza gospodarcza z zimy 2021 r.: Ciężka zima, ale widać światło na końcu tunelu

logo komisjaEuropa nadal jest sparaliżowana pandemią koronawirusa. Ponowny wzrost liczby zakażeń oraz pojawienie się nowych, bardziej zakaźnych szczepów koronawirusa zmusiły wiele państw członkowskich do ponownego wprowadzenia lub zaostrzenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie rozpoczęcie programów szczepień w całej UE daje podstawę do ostrożnego optymizmu.

Wzrost gospodarczy przyspieszy w miarę znoszenia obostrzeń

prognozie gospodarczej z zimy 2021 r. przewiduje się, że gospodarka strefy euro odnotuje wzrost rzędu 3,8 proc. zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r. W prognozie przewiduje się również, że gospodarka UE odnotuje wzrost rzędu 3,7 proc. w 2021 r. i 3,9 proc. w 2022 r.

Oczekuje się, że gospodarka strefy euro i UE osiągnie poziom notowany przed kryzysem wcześniej niż przewidywano w prognozie gospodarczej z jesieni 2020 r. – głównie z powodu silniejszego niż oczekiwano tempa wzrostu przewidywanego w drugiej połowie 2021 r. i w 2022 r. 

Czytaj więcej...

MSCA IF 2020: Dobre wyniki polskich naukowców, mimo dużej konkurencji

Maria Skłodowska CurieKomisja Europejska ogłosiła wyniki ostatniego w programie Horyzont 2020 konkursu na granty indywidualne MSCA dla doświadczonych naukowców. W polskich jednostkach będzie realizowanych 14 grantów na kwotę ponad 2,2 mln euro. Po raz pierwszy jeden z grantów indywidualnych trafi do firmy. To najlepszy polski wynik w konkursach MSCA w H2020.

Komisja ogłosiła wyniki ostatniego w H2020 konkursu MSCA IF: przeznaczy 328 mln euro na sfinansowanie grantów dla 1630 doświadczonych naukowców. Polscy naukowcy otrzymają osiem grantów przyznanych w ramach MSCA i sześć  Widening Fellowship (składane do tego samego konkursu, ale finansowane z innej części H2020). Suma dofinansowania, jaka trafi do polskich jednostek to 2.255.160 euro. To najlepszy wynik z dotychczasowych, mimo największej konkurencji ze względu na liczbę złożonych wniosków – ponad 10 tys.! .

Czytaj więcej...

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie przez Parlament Europejski Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

logo komisjaKomisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania Parlamentu Europejskiego, który stanowi potwierdzenie osiągniętego w grudniu 2020 r. porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jest to ważny krok w kierunku udostępnienia państwom członkowskim 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowe narzędzie Next Generation EU – planu, dzięki któremu UE wyjdzie silniejsza z pandemii koronawirusa. Instrument ten odegra decydującą rolę, pomagając Europie w przezwyciężaniu gospodarczo-społecznych skutków pandemii oraz przyczyniając się do zwiększenia odporności gospodarek i społeczeństw UE oraz do zapewnienia transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Plany odbudowy i zwiększania odporności

Zatwierdzenie RRF przez Parlament Europejski toruje drogę do wejścia w życie instrumentu w drugiej połowie lutego. Następnie państwa członkowskie będą mogły oficjalnie przedkładać swoje krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, które będą oceniane przez Komisję i przyjmowane przez Radę. Plany odbudowy i zwiększania odporności zawierają reformy i projekty inwestycji publicznych, które otrzymają wsparcie w ramach RRF. Komisja jest już zaangażowana w intensywny dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi na temat przygotowania tych planów.

Czytaj więcej...

EIT Food Seedbed 2021 – program wsparcia innowatorów w branży rolno-spożywczej

 
 

pexels fauxel kpk 1Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do bezpłatnego programu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej, EIT Food Seedbed 2021. Aplikujący powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów. Nabór wniosków rozpocznie się 14 lutego i potrwa do 10 kwietnia 2021 r.

Aplikujący do programu powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów. Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-upy mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. Program dotyczy pomysłodawców i start-upów na wczesnych etapach rozwoju. Szczególnie zachęcamy do aplikowania osoby, których pomysł technologiczny jest związany z prowadzonymi badaniami, a jego dalszy rozwój wymaga zdobycia specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz kontaktów z potencjalnymi klientami w Polsce i innych krajach europejskich.

Czytaj więcej...

Przyszłość funduszy europejskich i odbudowa po pandemii jednym z tematów 1. sesji plenarnej KR w 2021 r.

M. Gabriel5 lutego br. (piątek) zakończyła się pierwsza w tym roku sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W jej trakcie europejscy samorządowcy dyskutowali m. in. na temat odbudowy sektorów kultury i kreatywnego, europejskiej przestrzeni badawczej, wieloletniego budżetu unijnego i nowej puli środków (Fundusz Next Generation) przeznaczonej na odbudowę gospodarki europejskiej po pandemii. Debaty dotyczyły również kampanii szczepień przeciwko COVID-19, a także priorytetów portugalskiej prezydencji, która rozpoczęła się 1 stycznia tego roku.

W debacie dotyczącej sektora kulturalnego i kreatywnego oraz europejskiej przestrzeni badawczej uczestniczyła unijna komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży - Maryia Gabriel. Sektor kulturalny i kreatywny jest zaraz obok turystyki, obszarem najbardziej dotkniętym skutkami trwającej pandemii COVID-19. Szacuje się, iż straty finansowe sięgnęły 70% w 2020 r. Kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają ważną rolę w rozwoju lokalnym i regionalnym. Są nie tylko jednymi z wartości europejskich, ale stanowią także podstawę europejskiej tożsamości i obywatelstwa. Dlatego tak ważne i potrzebne jest skoordynowane wsparcie dla obszarów kultury i sztuki ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich, o które apelowali przedstawiciele europejskich samorządów.  Komisarz podkreśliła, że konieczne są wspólne wysiłki, aby zapewnić, że kultura odegra kluczową rolę w tworzeniu bardziej zielonej i odpornej Europy, a władze lokalne i regionalne są największymi sojusznikami tego procesu. M. Gabriel odniosła się również do europejskiej przestrzeni badawczej, której wzmocnienie przyczyni się do odbudowy Europy. Zgodziła się z członkami KR, że wspólne działania Komisji Europejskiej oraz władz lokalnych i regionalnych powinny bardziej uwzględniać i wspierać potencjał regionalnych ekosystemów innowacji. 

Commissioner Ferreira and President TzitzikostasW czasie sesji plenarnej odbyła się także debata z Elisą Ferreirą - europejską Komisarz ds. spójności i reform na temat nowych programów polityki spójności i ich synergii z instrumentami mającymi na celu odbudowę Europy. Rozpoczynając debatę, Przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas wezwał do przestrzegania zasady partnerstwa, która wymaga zaangażowania samorządów, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w projektowanie i wdrażanie wszystkich funduszy i instrumentów. Komisarz Ferreira podkreśliła, że fundusze polityki spójności są na końcowych etapach procedury legislacyjnej i niedługo będzie możliwe ich wdrażanie. Zwróciła też uwagę na dostępność większych środków na działania związane z przejściem na zieloną i cyfrową gospodarkę, wyższy (8%) niż dotychczas procent budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) zarezerwowany dla obszarów miejskich, a także planowane wsparcie na turystykę i kulturę. Europejska komisarz odniosła się także do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, apelując jednocześnie do samorządów o konieczności zaangażowania się w proces tworzenia i wdrażania Krajowych Planów Odbudowy tak, aby te w jak największym stopniu uwzględniały lokalną i regionalną specyfikę.

Czytaj więcej...

Dni Przemysłu UE 2021 – rejestruj się już dziś na wydarzenie!

 

calendar industry daysDni Przemysłu UE (ang. EU Industry Days) to flagowe coroczne wydarzenie w Europie, które poświęcone jest tematyce związanej z szeroko pojętym przemysłem. Stanowi ono forum do dyskusji na tematy dotyczące wyzwań stojących przed przemysłem oraz możliwość wspólnego wypracowania rozwiązań w tym zakresie. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach 23-26.02 w trybie online.

Założeniem Dni Przemysłu UE jest zwrócenie uwagi na to, że polityki zarówno na poziomie unijnym, krajowym, jak i regionalnym oraz lokalnym współdziałają celem wspierania przemysłu w Europie w tworzeniu nowych miejsc pracy, pobudzaniu wzrostu gospodarczego i innowacji. Tematyka tegorocznej edycji wydarzenia koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

Czytaj więcej...

Europejski plan walki z rakiem: Nowe unijne podejście do profilaktyki, leczenia i opieki

 

logo komisjaDzisiaj, w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem, Komisja Europejska przedstawia europejski plan walki z rakiem, będący głównym priorytetem Komisji Ursuli von der Leyen w dziedzinie zdrowia i podstawowym filarem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Dzięki nowym technologiom, badaniom i innowacjom w planie walki z rakiem wyznaczono nowe podejście UE do profilaktyki, leczenia i opieki w zakresie raka. Obejmie ono cały schemat zarządzania chorobą, począwszy od profilaktyki, aż po jakość życia pacjentów chorych na raka i osób wyleczonych, koncentrując się na działaniach, w ramach których UE może wnieść największą wartość dodaną.

Europejski plan walki z rakiem będą wspierały działania obejmujące różne obszary polityki, począwszy od zatrudnienia, edukacji, polityki społecznej i równości, poprzez marketing, rolnictwo, energetykę, ochronę środowiska i klimat, po transport, politykę spójności i podatki.

Cztery kluczowe obszary działania

Plan walki z rakiem skupia się wokół czterech kluczowych obszarów działania obejmujących dziesięć inicjatyw przewodnich i wiele działań wspierających. Będzie on realizowany z wykorzystaniem pełnego wachlarza instrumentów finansowania Komisji, przy czym łączna kwota 4 mld euro zostanie przeznaczona na działania związane z walką z rakiem, z uwzględnieniem środków z Programu UE dla zdrowia, programu „Horyzont Europa” i programu „Cyfrowa Europa”.

Czytaj więcej...

PULSATE Open Call: dołącz do programu wsparcia technologii laserowej

 

LightBulbIdeasProjekt PULSATE ogłosił otwarcie naboru w pierwszym konkursie dla innowatorów i użytkowników z zakresu zaawansowanej produkcji laserowej LBAAM oraz fotoniki. Do zdobycia jest nawet 150 tys. euro. Wnioski należy składać do 22 kwietnia br.

Budżet konkursu PULSATE Technology Transfer Experiments realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 wynosi 1,5 mln euro, co pozwoli to na sfinansowanie 10 pomysłów. Zwycięskie projekty, oprócz grantu w wysokości do 150 tys. euro otrzymają wsparcie techniczne i biznesowe.

Wyniki realizacji eksperymentów obejmą opracowanie innowacyjnego sprzętu laserowego, procesów, wyposażenia pomocniczego i oprogramowania, poszukiwanie rozwiązań szczególnie dostosowanych do elastycznych środowisk produkcyjnych, typowych dla MŚP oraz narzędzi cyfrowych poprawiających produktywność, elastyczność i identyfikowalność, obniżając bariery wejścia.

Czytaj więcej...

Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE

 

engineering Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r. W wyniku dzisiejszych wypłat Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro. Wszystkie wymienione dziewięć państw członkowskich otrzymało wsparcie finansowe w ramach SURE już w 2020 r., w ramach jednej z pierwszych trzech operacji emisji i wypłat, które miały miejsce w 2020 r.

Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże to państwom członkowskim pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek. Dzisiejsze wypłaty są wynikiem czwartej emisji obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE, która spotkała się z poważnym zainteresowaniem inwestorów. Ta znacząca nadsubskrypcja przełożyła się na korzystne warunki cenowe, które Komisja bezpośrednio przenosi na państwa członkowskie będące beneficjentami.

W wyniku dzisiejszych wypłat 15 państw członkowskich otrzymało łącznie w ramach instrumentu SURE 53,5 mld euro. Łącznie w ramach wszystkich wypłat z SURE Belgia otrzyma 7,8 mld euro, Cypr – 479 mln euro, Węgry – 504 mln euro, Łotwa – 192 mln euro, Polska – 11,2 mld euro, Słowenia – 1,1 mld euro, Hiszpania – 21,3 mld euro, Grecja – 2,7 mld euro i Włochy – 27,4 mld euro.

Czytaj więcej...

Rozpoczęły się konsultacje dot. przyszłej unijnej strategii ochrony gleb

floraKomisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne w trybie online ws. przygotowania nowej unijnej strategii ochrony gleb. Odpowiedzi obywateli Unii Europejskiej pomogą w opracowaniu kompleksowej przyszłej strategii na rzecz ochrony gleb. Ostatni dzień na wypełnienie kwestionariusza wyznaczony jest na 28 kwietnia br.

Dlaczego gleby są ważne a problemy z nimi związane są przedmiotem działań UE?

Gleby to niezbędne ekosystemy, które pełnią cenne funkcje takie jak dostarczanie żywności, energii i surowców, odpowiadanie za proces zapobiegania emisji dużych ilości dwutlenku węgla, oczyszczanie i infiltracja wody, zwalczanie szkodników i wiele innych. Gleba ma zatem fundamentalne znaczenie w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ochronie zdrowia ludzkiego, zachowaniu bioróżnorodności i ekosystemów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Zdrowe gleby stanowią kluczowy warunek osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli: neutralność klimatyczna, przywrócenie bioróżnorodności, zerowe zanieczyszczenie, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe, a także odporne środowisko. W unijnej strategii bioróżnorodności na 2030 r. ogłoszono przeprowadzenie aktualizacji strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby z 2006 r., celem odniesienia się do problemu degradacji gleb. W strategii ochrony różnorodności biologicznej UE na 2030 r. zwrócono uwagę na konieczność zintensyfikowania wysiłków na rzecz ochrony żyzności gleby, ograniczanie erozji oraz zwiększania zawartości substancji organicznych w glebie. Niezbędny jest zatem wyraźny postęp w przedmiocie rozpoznawania obszarów skażonych, rekultywacji gleb zdegradowanych oraz usprawnienia monitorowania jakości gleby.

Czytaj więcej...