Za 100 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!

Czytaj więcej...W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego będziemy dla Państwa publikować informacje i ciekawostki związane z Parlamentem Europejskim. Dzięki nim dowiecie się, czym zajmuje się ta instytucja, jak decyzje podejmowane przez europosłów wpływają na nasze życie, dlaczego warto głosować i jak to zrobić. Będzie także kilka ciekawostek z historii, konkurs oraz informacja o tym, jak wziąć udział w kampanii tym razem głosuję.eu.

Nasz cykl informacyjny rozpoczynamy dzisiaj – 100 dni przed wyborami. Pierwsza informacja przeznaczona jest dla tych, którzy lubią robić zdjęcia i chcieliby odwiedzić Parlament osobiście, zasiąść w sali obrad plenarnych i spotkać się z ludźmi, którzy na co dzień w nim pracują.

Weź udział w konkursie fotograficznym na Instagramie i wygraj wycieczkę na dni otwarte Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Zbliżają się wybory europejskie i owszem, to one ukształtują Unię. Europa to zawsze jednak przede wszystkim my, Europejczycy. Zatem uwiecznij jedną z europejskich twarzy i podziel się zdjęciem na Instagramie, a 4 maja będziesz mieć szansę odwiedzić Parlament Europejski w Brukseli.

Zasady

  • Zamieść na Instagramie zdjęcie przedstawiające Ciebie, samego lub w towarzystwie, albo kogoś, kto jest Ci bliski, i opowiedz nam historię, która się z tym wiąże.
  • Publikując zdjęcie, użyj hasztagu # iameurope i tagu @ europeanparliament
  • Zarejestruj się na europejskiej platformie wyborczej: thistimeimvoting.eu
  • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 kwietnia w południe (CET).

Czytaj więcej...

PE sprzeciwia się cięciom w polityce spójności po 2020 r.

Czytaj więcej...Europosłowie po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw wobec planowanych cięć w polityce spójności, polityce regionalne oraz finansowaniu projektów społecznych w dyskutowanych Wieloletnich Ramach Finansowych UE na lata 2021-2027. Nie chcą także uzależniania funduszy od krajowych celów gospodarczych.

Parlament przyjął uproszczone przepisy dotyczące inwestycji w regionach UE na lata 2021-2027 i jednocześnie odrzucił uzależnienie funduszy regionalnych UE od krajowych celów gospodarczych. Projekt nowych przepisów poparło 460 posłów, 170 głosowało przeciw, a 47 wstrzymało się od głosu.

Zdaniem europosłów utrzymanie dotychczasowych wydatków na rozwój regionów, spójność oraz sprawy socjalne w Unii Europejskiej w następnej finansowej siedmiolatce „będzie miało kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości inwestycji i pozwoli zwiększyć wsparcie dla regionów najsłabiej rozwiniętych.”

Utrzymanie finansowania inwestycji

PE uznał, że w latach 2021-2027 należy utrzymać finansowanie inwestycji na obecnym poziomie, czyli w wysokości 378,1 mld euro (w cenach z 2018 r.). Regiony słabiej rozwinięte powinny nadal móc korzystać ze znacznego wsparcia UE, przy stawkach współfinansowania wynoszących do 85 proc. (w porównaniu do 70 proc proponowanych przez Komisję Europejską) i 61,6 proc. udziału w funduszach rozwoju regionalnego, funduszu społecznym i funduszu spójności.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska przyjmuje nowy wykaz państw trzecich o nieskutecznych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Czytaj więcej...Komisja przyjęła dziś nowy wykaz 23 państw trzecich, które mają strategiczne braki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Celem tego wykazu jest ochrona systemu finansowego UE poprzez skuteczniejsze zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W wyniku przyjęcia nowego wykazu, banki i inne podmioty objęte unijnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy będą miały obowiązek przeprowadzania większej liczby kontroli („środki należytej staranności”) w odniesieniu do operacji z udziałem klientów i instytucji finansowych pochodzących z państw trzecich wysokiego ryzyka, aby lepiej identyfikować podejrzane przepływy pieniężne. Lista została sporządzona po dogłębnej analizie i w oparciu o nową metodykę, która odzwierciedla bardziej rygorystyczne kryteria określone w piątej dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, obowiązującej od lipca 2018 r.

Vĕra Jourova, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci stwierdziła: Ustanowiliśmy najwyższe na świecie standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale musimy zadbać o to, by brudne pieniądze pochodzące z innych krajów nie trafiały do naszego systemu finansowego. Brudne pieniądze są siłą napędową przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Zwracam się do państw, które znalazły się w wykazie, o niezwłoczne usunięcie braków. Komisja jest gotowa ściśle współpracować z tymi państwami w celu rozwiązania tych problemów, co przyniesie obopólne korzyści.

Czytaj więcej...

Emerytury: Rada potwierdza porozumienie w sprawie produktu ogólnoeuropejskiego

Czytaj więcej...Instytucje UE porozumiały się w sprawie nowych przepisów, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę.

Ambasadorowie państw UE zatwierdzili dziś porozumienie prezydencji z Parlamentem z 13 grudnia w sprawie proponowanego ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego, czyli nowego rodzaju programu emerytur indywidualnych.

Proponowane rozporządzenie ma dać większy wybór osobom chcącym oszczędzać na emeryturę, a zarazem ma stymulować rynek emerytur indywidualnych. Według Komisji tylko 27% Europejczyków między 25 a 59 rokiem życia wybrało produkt emerytalny.

Czytaj więcej...

Konkurs Komisji Europejskiej na najlepsze praktyki z zakresu cyfryzacji usług publicznych

Czytaj więcej...Zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu Sharing& Reuse Awards organizowanego przez Komisję Europejską. Konkurs odbywa się w ramach programu na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych.
Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów zajmujących się cyfryzacją usług publicznych, które chcą podzielić się swoim doświadczeniem w tym obszarze.
W konkursie nagrodzone zostaną:
1. Najbardziej innowacyjne oprogramowanie open source
2. Najlepsze oprogramowanie open source dla obywateli lub przedsiębiorstw
3. Najbardziej innowacyjne wspólne usługi informatyczne (powszechnie rozwijane lub dzielone)
4. Wspólne usługi informatyczne (powszechnie rozwijane lub dzielone) najkorzystniejsze dla obywateli lub przedsiębiorstw
Pierwsza nagroda w wysokości 15 000 EUR zostanie przyznana zwycięskiej drużynie w każdej z czterech powyższych kategorii.
Druga nagroda w wysokości 10 000 EUR zostanie przyznana zwycięzcom również w każdej z czterech kategorii.
Zdobywcy trzeciego i czwartego miejsca otrzymają certyfikaty doskonałości.
Aby zgłosić swoje uczestnictwo, wystarczy wypełnić formularz dostępny TUTAJ. Wszelkie zmiany w zgłoszeniu można wprowadzać do dnia 28 lutego 2019 r. do północy.
Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SR-awards
Autor: BIWW na podstawie Komisja Europejska

Czy nowy budżet Wspólnej Polityki Rolnej pomoże młodym rolnikom?

Czytaj więcej...Jeżeli na wsiach ma nastąpić wymiana pokoleniowa, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały znaleźć sposób, aby przyciągnąć do rolnictwa młodych ludzi. Ci uważają jednak, że podstawową kwestią jest uchwalenie takiego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), który weźmie pod uwagę ich potrzeby.

„Ponieważ wymiana pokoleniowa jest jednym z dziewięciu celów WPR, państwa członkowskie będą zobowiązane do zajęcia się tą kwestią”, powiedział serwisowi EURACTIV.com Jannes Maes, prezes stowarzyszenia młodych rolników (CEJA) w UE.

Czytaj więcej...

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje inicjatywę „Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!”

Czytaj więcej...Komisja Europejska podjęła dzisiaj decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!”.

Celem inicjatywy jest: utworzenie specjalnych przepisów, które wyraźnie odróżniają papierosy elektroniczne od tytoniu i wyrobów farmaceutycznych. Organizatorzy wzywają Komisję do wprowadzenia nowych przepisów [w dziedzinie papierosów elektronicznych], których założeniem jest obowiązkowe przestrzeganie ścisłych norm w zakresie jakości, bezpieczeństwa i produkcji oraz odpowiedzialne praktyki marketingowe zapewniające ochronę młodzieży”.

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji tej inicjatywy odnosi się wyłącznie do dopuszczalności prawnej zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja nie analizowała jeszcze jej treści.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 20 lutego 2019 r., kiedy to rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Czytaj więcej...

KE: Polska powinna wzmocnić nadzór weterynaryjny

Czytaj więcej...Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk przekazał wczoraj w Brukseli informacje dotyczące zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie nielegalnego uboju bydła. Chodzi o podwyższenie kar za nielegalny ubój, wzmocnienie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz nadzoru weterynaryjnego.

W poniedziałek (11 lutego) na comiesięcznym spotkaniu unijnych ekspertów ds. żywności, zwierząt i pasz Paweł Niemczuk przedstawił informacje w tej sprawie. Tymczasem – według nieoficjalnych doniesień RMF FM – ma on zostać już wkrótce zdymisjonowany.

Odpowiedź na zalecenia KE do końca tygodnia

Czytaj więcej...

Parlament Europejski chce zielonej polityki spójności

Czytaj więcej...Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego przegłosowała nowe regulacje dotczące polityki spójności. Po 2020 r. ma się ona stać bardziej zielona, zakazane w jej ramach będzie bowiem udzielanie wsparcia dla projektów związanych z paliwami kopalnymi.

Przyjęte rozporządzenie ma określać zbiór wytycznych stosowanych przez UE w celu zapewnienia wsparcia dla regionów. Polityka spójności, której budżet wynosi ponad 350 miliardów euro, jest równa prawie jednej trzeciej całkowitego budżetu UE. Fundusze te są inwestowane w projekty infrastrukturalne, społeczne i edukacyjne, a także projekty wspierające lokalną gospodarkę.

Czytaj więcej...

Europejski Komitet Regionów upamiętnia Pawła Adamowicza

Czytaj więcej...„Ponieśliśmy bardzo wielką stratę nie tylko jako członkowie polskiej delegacji, nie tylko jako polscy samorządowcy, ale także jako Europejczycy wierni wartościom, na których Europa jest zbudowana” – powiedział wczoraj Marszałek Marek Woźniak, wspominając Pawła Adamowicza podczas rozpoczęcia sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. „Chciałbym zwrócić uwagę, że każdemu takiemu tragicznemu wydarzeniu towarzyszą refleksje. Ważne, aby w klimacie tych refleksji wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dla mnie istotne jest, abyśmy pamiętali o odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas - politykach” – mówił M. Woźniak, odnosząc się do tematu mowy nienawiści.

Ta sesja plenarna poświęcona była w dużej części uhonorowaniu postaci Prezydenta Adamowicza, który przez ponad siedem lat reprezentował polskie samorządy w Brukseli. W zakończonej dzisiaj sesji udział wzięli również pełniąca funkcję Prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz brat zamordowanego Piotr Adamowicz. 

Czytaj więcej...