Przejdź do treści

Finał kampanii „Globalny cel: Zjednoczeni z myślą o przyszłości”

CoronowirusWakcjiKampania Globalny cel: Zjednoczeni z myślą o przyszłości, zainicjowana przez Komisję i międzynarodową organizację rzecznictwa obywatelskiego Global Citizen w dniu 28 maja, zakończy się światowym szczytem darczyńców i koncertem w sobotę 27 czerwca. Jej celem jest uruchomienie dodatkowych środków finansowych w celu opracowania i wprowadzenia szczepionek koronawirusowych, testów i metod leczenia. Dostęp do szczepionek wszędzie i dla wszystkich, którzy ich potrzebują, pozwoli na przezwyciężenie tej pandemii na świecie i uniknięcie jej powtórzenia. Pomoże również odbudować społeczności dotknięte pandemią w uczciwy i sprawiedliwy sposób.

Koncert

Szczyt pod hasłem Globalny cel: Zjednoczeni z myślą o przyszłości będzie transmitowany w sobotę wieczorem i będzie prowadzony przez aktora Dwayna Johnsona. Wystąpią w nim Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber i Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade oraz Christine and the Queens.

Czytaj więcej...

„Zielona lista” działalności gospodarczej

2020.06.22 zielona lista fotoKomisja Europejska z zadowoleniem odniosła się 18 czerwca do przyjęcia przez Parlament Europejski rozporządzenia w sprawie systematyki – kluczowego aktu prawnego, który przyczyni się do wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zwiększenie inwestycji sektora prywatnego w ekologiczne i zrównoważone projekty.

Jest to pierwsza na świecie „zielona lista”, czyli system klasyfikacji (systematyki) działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stworzony zostanie wspólny język przeznaczony do powszechnego stosowania przez inwestorów dokonujących inwestycji w projekty i rodzaje działalności gospodarczej, które wywierają znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Ten akt prawny będzie miał zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., ponieważ umożliwi inwestorom przekierowanie inwestycji na technologie i przedsięwzięcia o bardziej zrównoważonym charakterze.

Czytaj więcej...

Polityka handlowa UE do przeglądu

2020.06.19 polityka handlowa fotoKomisja Europejska rozpoczęła 16 czerwca gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, obejmujący konsultacje publiczne z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Celem Komisji jest wypracowanie konsensusu w sprawie nowego kierunku polityki handlowej UE w średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem nowych globalnych wyzwań oraz doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z koronawirusem.

Silna Unia Europejska potrzebuje silnej polityki handlowej i inwestycyjnej, aby wspierać odbudowę gospodarczą, tworzyć dobrej jakości miejsca pracy, chronić europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi praktykami w kraju i za granicą oraz zapewniać spójność z bardziej ogólnymi priorytetami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu, gospodarki cyfrowej i bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Komisja przyjmuje białą księgę dotyczącą subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku

2020.06.19 subsydia fotoKomisja Europejska przyjęła białą księgę mającą zaradzić problemowi zakłócającego wpływu subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku. Komisja chce obecnie uzyskać opinie i wkład wszystkich zainteresowanych stron na temat wariantów przedstawionych w białej księdze. Konsultacje publiczne, które otwarte będą do dnia 23 września 2020 r., pomogą Komisji w przygotowaniu odpowiednich wniosków ustawodawczych w tej dziedzinie.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę w dziedzinie konkurencji i klaster „Europa na miarę ery cyfrowej”, powiedziała: Gospodarka europejska jest otwarta i ściśle powiązana z resztą świata. Jeśli ma ona zachować swoją siłę, musimy zachować czujność. Dlatego właśnie potrzebujemy odpowiednich narzędzi, aby zapewnić, by subsydia zagraniczne nie zakłócały naszego rynku, tak jak robimy to w przypadku subsydiów krajowych. Publikowana dziś [17 czerwca 2020 r.] biała księga to impuls do rozpoczęcia ważnych dyskusji na temat sposobu zaradzenia problemowi skutków subsydiów zagranicznych. Jednolity rynek jest kluczowy dla dobrobytu Europy i funkcjonuje należycie tylko wtedy, gdy zapewnione są równe warunki działania.

Czytaj więcej...

Skutki zmian demograficznych w Europie

2020.06.18 zmiany demograficzne fotoKomisja Europejska przyjęła 17 czerwca pierwsze sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych. Przedstawiono w nim czynniki napędzające te długoterminowe zmiany oraz ich skutki w całej Europie. Zwrócono również uwagę na powiązania między strukturami demograficznymi a skutkami kryzysu i możliwościami wyjścia z kryzysu.

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: Kryzys ujawnił wiele słabych punktów, a niektóre z nich są związane z głębokimi zmianami demograficznymi, które już dotknęły nasze społeczeństwa i społeczności w całej Europie. To podwójne wyzwanie musi przyczynić się do ukształtowania naszego sposobu myślenia o opiece zdrowotnej, opiece społecznej, budżetach publicznych i życiu publicznym w nadchodzących dziesięcioleciach. Musi nam pomóc w rozwiązaniu kwestii, takich jak dostęp do usług, opieka środowiskowa, a nawet samotność. Ostatecznie chodzi o to, jak żyjemy razem jako społeczeństwo. Rozwiązanie problemu zmian demograficznych ma kluczowe znaczenie dla budowania bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Koronawirus: UE przeznacza środki na transport środków medycznych, zespołów medycznych i pacjentów

2020.06.18 transport medyczny fotoPaństwa członkowskie Unii Europejskiej mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, z przeznaczeniem na transport podstawowych towarów, zespołów medycznych i pacjentów dotkniętych koronawirusem. Jest to uzupełnieniem wsparcia już dostępnego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz dostaw środków ochrony za pośrednictwem rescEU.

Dzisiaj w ramach pilotażowej operacji dostarczono siedem ton środków ochrony indywidualnej do Bułgarii. Ładunek obejmował ponad 500 000 masek ochronnych zakupionych przez Bułgarię, przy czym UE pokryła koszty transportu.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga dostarczać niezbędne wyposażenie medyczne tam, gdzie jest ono potrzebne. Ponadto wspiera państwa członkowskie w przewozie personelu medycznego lub przyjmowaniu pacjentów z innych państw członkowskich, co jest dowodem europejskiej solidarności. Po skutecznym dostarczeniu środków ochrony do Bułgarii w najbliższych tygodniach zrealizujemy więcej operacji powiedział komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Komisja przedstawia unijną strategię szczepień

P043685_543825Aby chronić ludzi na całym świecie, Komisja Europejska przedstawiła dziś europejską strategię mającą przyspieszyć opracowanie, produkcję i dystrybucję szczepionek przeciwko COVID-19. Skuteczna i bezpieczna szczepionka na koronawirusa będzie najlepszym sposobem trwałego pokonania pandemii. Liczy się czas. Im szybciej szczepionka powstanie, tym więcej żyć, źródeł utrzymania i miliardów euro uda się uratować. W dzisiejszej strategii zaproponowano wspólne podejście UE w oparciu o mandat otrzymany od unijnych ministrów zdrowia.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: To moment nauki i solidarności. Jeszcze nic nie jest pewne, ale jestem przekonana, że możemy zmobilizować odpowiednie zasoby, by opracować szczepionkę i raz na zawsze pokonać wirusa. Musimy być gotowi do produkcji i użycia takiej szczepionki w Europie i na świecie. Szczepionka będzie przełomem w walce z koronawirusem i świadectwem tego, co partnerzy mogą osiągnąć, gdy połączą swoje pomysły, badania i zasoby. Unia Europejska zrobi wszystko, co w jej mocy, by zapewnić dostęp do szczepionki wszystkim ludziom na świecie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Czytaj więcej...

Zaawansowanie cyfrowe w Europie

 DESI 2020 fotoKomisja Europejska udostępniła 11 czerwca wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na rok 2020. Służy on do monitorowania ogólnego stanu zaawansowania cyfrowego w Europie oraz śledzenia postępów państw UE pod względem ich konkurencyjności cyfrowej. Tegoroczna edycja DESI pokazuje, że wszystkie państwa członkowskie odnotowały postępy we wszystkich kluczowych obszarach analizowanych w ramach indeksu. Staje się to coraz istotniejsze w kontekście pandemii koronawirusa, która pokazała, jak bardzo istotne stały się technologie cyfrowe, które umożliwiają kontynuowanie pracy, monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa oraz przyspieszenie poszukiwania leków i szczepionek. Ponadto wskaźniki ważne dla ożywienia, analizowane w ramach DESI, dowodzą, że państwa członkowskie powinny zintensyfikować działania na rzecz zwiększenia zasięgu sieci o bardzo dużej przepływności, przydzielać widmo dla sieci 5G, aby umożliwić komercyjne uruchomienie usług 5G, działać na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych ludności oraz w dalszym ciągu wspierać digitalizację przedsiębiorstw i sektora publicznego.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager stwierdziła: Kryzys związany z koronawirusem pokazał, jak ważne dla ludzi i przedsiębiorstw są wzajemny kontakt i możliwość interakcji w internecie. Będziemy nadal współpracować z państwami członkowskimi, aby określić obszary, w których potrzebne są dalsze inwestycje, tak aby wszyscy Europejczycy mogli korzystać z usług cyfrowych i innowacji.

Czytaj więcej...

Re-open EU: Komisja uruchamia stronę internetową w celu bezpiecznego wznowienia podróży i turystyki w UE

P043147 497532W dniu dzisiejszym Komisja uruchamia „Re-open EU” platformę internetową, która ma pomóc w bezpiecznym wznowieniu podróży i turystyki w całej Europie. Zapewni ona informacje w czasie rzeczywistym na temat granic i dostępnych środków transportu oraz usług turystycznych w państwach członkowskich. Na stronie Re-open EU znajdą się praktyczne informacje dostarczane przez państwa członkowskie na temat ograniczeń w podróżowaniu, zdrowia publicznego i środków bezpieczeństwa, takich jak niezbędny odstęp między osobami czy obowiązek noszenia maseczek, oraz inne przydatne informacje dotyczące unijnych i krajowych ofert turystycznych. Dzięki temu Europejczycy będą mogli odpowiedzialnie i świadomie zarządzać nadal istniejącym ryzykiem związanym z pandemią koronawirusa przy planowaniu wakacji i podróży w miesiącach letnich i w późniejszym okresie.

Thierry Breton, Komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział: Po tygodniach izolacji otwierają się granice wewnętrzne UE. Strona Re-open EU, którą dzisiaj uruchamiamy, zapewni podróżującym łatwy dostęp do informacji, które pomogą im bez obaw ułożyć plany podróży i zachować bezpieczeństwo podczas wyjazdu. Pomoże to również właścicielom małych restauracji i hoteli, a także miastom w całej Europie, czerpać inspiracje z innowacyjnych rozwiązań wymyślonych przez innych.

Czytaj więcej...

Koronawirus: UE intensyfikuje walkę z dezinformacją


komisja europejskaKomisja i Wysoki Przedstawiciel oceniają dziś swoje dotychczasowe działania w ramach walki z dezinformacją wokół pandemii koronawirusa i proponują strategię na przyszłość. Jest to zgodne z zobowiązaniem europejskich przywódców z marca 2020 r. do zdecydowanego zwalczania dezinformacji i zwiększania odporności społeczeństw europejskich. Pandemii koronawirusa towarzyszy masowa fala nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, w tym próby wywierania wpływu przez podmioty zagraniczne na obywateli Unii i debatę publiczną w UE. We wspólnym komunikacie przeanalizowano bezpośrednią reakcję na dezinformację i zaproponowano konkretne działania, które można szybko wprowadzić w życie.

Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell powiedział: Dezinformacja w dobie koronawirusa może zabić. Mamy obowiązek ochrony naszych obywateli, zwracając ich uwagę na fałszywe informacje oraz ujawniając podmioty stosujące takie praktyki. W dzisiejszym świecie opartym na technologii, w świecie, w którym wojownicy zamiast mieczy dzierżą klawiatury, a ukierunkowane działania w zakresie wywierania wpływu i kampanie dezinformacyjne są uznaną bronią państw i podmiotów niepaństwowych, Unia Europejska intensyfikuje swoje działania i możliwości reakcji.

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: W czasie pandemii Europę zalała fala dezinformacji. Jej źródeł należy szukać zarówno w UE, jak i poza nią. Aby walczyć z dezinformacją, musimy zmobilizować wszystkie istotne podmioty – od platform internetowych po organy publiczne – oraz wspierać niezależnych weryfikatorów informacji i niezależne media. Platformy internetowe podjęły już wprawdzie właściwe kroki w czasie pandemii, muszą one jednak zintensyfikować swoje wysiłki. Nasze działania są silnie osadzone w prawach podstawowych, w szczególności wolności wypowiedzi i informacji.

Czytaj więcej...