Przejdź do treści

UE ma ustanowić nowe partnerstwa europejskie i zainwestować prawie 10 mld euro w ekologiczną i cyfrową transformację

logo komisjaKomisja zaproponowała dzisiaj ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi lub przemysłem. Celem jest przyspieszenie przejścia do osiągnięcia zielonej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy oraz zwiększenie odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu. UE zapewni finansowanie w wysokości prawie 10 mld euro, które partnerzy uzupełnią o co najmniej równoważną kwotę inwestycji. Oczekuje się, że ten łączny wkład przyczyni się do uruchomienia dodatkowych inwestycji wspierających transformację i wywarcia długoterminowego pozytywnego wpływu na zatrudnienie, środowisko i społeczeństwo.

Proponowane zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie mają na celu poprawę gotowości i reagowania UE na choroby zakaźne, opracowanie wydajnych niskoemisyjnych statków powietrznych na potrzeby ekologicznego lotnictwa, wspieranie wykorzystania odnawialnych surowców biologicznych w produkcji energii, zapewnienie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii i infrastruktury cyfrowej oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego.

Dziesięć partnerstw, z których część opiera się na istniejących wspólnych przedsięwzięciach, to:

Czytaj więcej...

Konkurs ERA NET Co-fund na projekty dot. rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych

BudynkiNarodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund pn. Urban Transformation Capacities (ENUTC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Wstępne wnioski należy składać do 15 kwietnia 2021 r.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Czytaj więcej...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”.

 

erc logoKomisja Europejska przedstawiła dziś program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na 2021 r. Jest to pierwszy program prac w ramach nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 „Horyzont Europa”. Obejmuje on trzy główne zaproszenia do składania wniosków dotyczących badań pionierskich, a ich łączna wartość wynosi 1,9 mld euro. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) oferuje granty dla najlepszych naukowców z całego świata, którzy są gotowi przyjechać do Europy lub w niej pozostać. Finansowanie ma im pomóc w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych i technicznych, które mogą stanowić podstawę nowych gałęzi przemysłu, rynków i innowacji społecznych na miarę przyszłych wyzwań.

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel oznajmiła: Bardzo się cieszę, że przyjęliśmy dziś program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jest to ważny krok, gdyż dzięki temu najlepsi naukowcy i ich zespoły będą mogli składać wnioski o wsparcie w prowadzeniu badań pionierskich na różnych etapach swojej kariery. W ramach pierwszego konkursu młodzi naukowcy z całej Europy uzyskają wsparcie w tworzeniu własnych, niezależnych zespołów i programów badawczych. Od nich zależy bowiem przyszłość europejskich badań naukowych.

Prof. Jean-Pierre Bourguignon, przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, powiedział: Rada Naukowa ERBN z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ramach programu „Horyzont Europa” Europejska Rada ds. Badań Naukowych może nadal wspierać europejskich naukowców i ich najbardziej innowacyjne pomysły. Będziemy mogli przyznać więcej grantów niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki zaangażowaniu Komisji Europejskiej i niezrównanemu poświęceniu pracowników agencji wykonawczej jesteśmy gotowi, aby 25 lutego ogłosić zaproszenie do składania wniosków o granty dla początkujących naukowców na 2021 rok.

Czytaj więcej...

UE przygotowuje się na nowe warianty koronawirusa – rusza program HERA Incubator

KonferencjaUE zainwestuje 150 mln euro w badania nad przeciwdziałaniem nowym wariantom koronawirusa. W tym celu zamierza uruchomić europejski program HERA Incubator. Plany obejmują nowe inwestycje badawcze, na które przeznaczone zostanie 30 mln euro z programu Horyzont 2020 oraz dalsze 120 mln euro z programu Horyzont Europa.

Nowy program zapewni środki do wykrywania i przeciwdziałania dalszym mutacjom koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pomoże zapewnić dostęp do skutecznych szczepionek w przypadku pojawienia się nowego wirusa lub jego odmiany. Z programu Horyzont 2020 zostanie sfinansowane m.in. utworzenie sieci testowania szczepionek pod nazwą VACCELERATE. Finansowanie z programu Horyzont Europa uzupełni to działanie, zapewniając dalsze wsparcie dla udostępniania otwartych danych, badań oraz testowania szczepionek na dużych grupach społeczeństwa.

Pierwszy krok

Konsorcjum VACCELERATE podpisało umowę z Komisją Europejską o grant w wysokości 12 mln euro na szybkie utworzenie sieci badań klinicznych obejmującej 21 krajów (inne kraje są zachęcane do przyłączenia się). Będzie ściśle współpracować z Europejską Agencją Leków (EMA), aby umożliwić badania kliniczne szczepionek przeciw COVID-19 i przygotować Europę na inne pojawiające się choroby zakaźne w przyszłości. W szczególności pomoże określić bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek w grupach priorytetowych (np. osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci), ocenić skuteczność szczepionek dla nowych wariantów SARS-CoV-2 lub dla różnych kombinacji już istniejących szczepionek („mieszać i łączyć”). Będzie działać jako główny punkt zbiorczy dla twórców szczepionek, w tym MŚP, które szukają europejskiej infrastruktury do przeprowadzania testów szczepionek. Połączy się także z  CLIN-Net i LAB-Net – ogólnoeuropejską siecią ponad 1000 placówek i laboratoriów prowadzących badania kliniczne w 41 krajach.

Czytaj więcej...

Konkurs Regiostars Awards 2021 rozpoczęty!

regiostars visualKomisja Europejska ogłosiła XIV edycję konkursu na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 maja 2021 r. Zapraszamy do udziału!

Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie.

W 2021 r. wśród ww. kategorii znalazły się:

1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym (SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world)

2. ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich (GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting)

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Europejskim Komitecie Regionów – konferencja „Więcej kobiet w polityce”

For more women in politics web 900x600Często kobiety rozpoczynają karierę w polityce krajowej lub europejskiej od piastowania mandatu na poziomie lokalnym lub regionalnym, a mimo to nadal rzadkością jest równowaga płci w większości zgromadzeń samorządowych. W 2019 r. według indeksu równości płci 2020 przygotowanym przez Europejski Instytut ds. Równości Płci, równowaga płci w europejskich zgromadzeniach regionalnych została osiągnięta w zaledwie pięciu państwach członkowskich UE. Kobiety stanowiły 1/3 członków zgromadzeń regionalnych w dwudziestu państwach członkowskich UE, a w trzech państwach członkowskich UE aż 80% mężczyzn pełniło funkcje polityczne we władzach samorządowych. W latach 2017-2019 na szczeblu miejskim/lokalnym odnotowano zwiększenie liczby kobiet o zaledwie 0,5 %. Już 8 marca w godzinach 9:15-15:45 odbędzie się konferencja organizowana przez Europejski Komitet Regionów, której tematem będzie zaangażowanie kobiet w politykę na szczeblach: lokalnym, regionalnym i europejskim. Na wydarzenie można rejestrować się do 3 marca. 

Działania Europejskiego Komitetu Regionów na rzecz równości płci 

Europejski Komitet Regionów, jako zgromadzenie polityczne reprezentantów szczebla lokalnego i regionalnego w UE, zaangażował się w działania na rzecz równości płci, przyjmując „Strategię na rzecz równości płci wśród członków KR” oraz opinię KR w sprawie „Unii na rzecz równości: strategia na rzecz równości płci 2020-2025”.  We wspomnianej opinii apeluje się o uznanie władz lokalnych i regionalnych za kluczowych partnerów w przygotowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii UE na rzecz równości płci, w której wymieniona została władza i proces decyzyjny w polityce jako jeden z pięciu priorytetów.

Czytaj więcej...

Nowy europejski Bauhaus – KE organizuje serię webinariów na temat tej inicjatywy

bauhausNowy europejski Bauhaus to twórcza inicjatywa, która znosi granice między nauką i technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną, aby pozwolić projektantom znaleźć rozwiązania codziennych problemów. Aby przybliżyć Europejczykom tę inicjatywę, Komisja Europejska zaprasza w dniach 22-26 lutego br. na serię webinariów.

Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Jego najważniejszymi wartościami są więc zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne.

Najbliższe seminaria on-line:

  • Poniedziałek 22 lutego 2021, godz. 11:00 (CET)
  • Wtorek 23 lutego 2021, godz. 11:00 (CET)
  • Środa, 24 lutego 2021, godz. 11:00 (CET)
  • Piątek 26 lutego 2021, godz. 11:00 (CET)

Link do transmisji będzie dostępny TUTAJ.

Czytaj więcej...

Europejskie Dni Badań i Innowacji w czerwcu oficjalnie zainaugurują program HE

EUROPEAN RESEARCH DAYS 2021Tegoroczne Europejskie Dni Badań i Innowacji odbędą się 23 i 24 czerwca 2021 r. – poinformowała Komisja Europejska. Wydarzenie będzie oficjalną inauguracją Horyzontu Europa, nowego programu UE w zakresie badań i innowacji (2021-2027).

Program wydarzenia będzie koncentrował się na nowych inicjatywach mających na celu wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz podkreśli znaczenie wspólnych badań i innowacji w podnoszeniu się po pandemii koronawirusa, a także dla bardziej ekologicznej i bardziej cyfrowej przyszłości.

Czytaj więcej...

INEA oficjalnie przemieni się w CINEA

INEAAgencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA), która w poprzedniej perspektywie finansowej zarządzała programami i obszarami H2020 związanymi z transportem, energią i telekomunikacją, zostanie zastąpiona przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Jej kluczową rolą będzie realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Pakiet dotyczący delegowania programów do sześciu agencji wykonawczych został zatwierdzony przez Komisję 12 lutego i opublikowany w Dzienniku Urzędowym 15 lutego 2021 r.

Czytaj więcej...

Nabór ekspertów do unijnej inicjatywy w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu

 
 
 
 
 
 

obrazeknapietnesateko Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN, do której należy Wielkopolska, jest zaangażowana w Inicjatywę Wspólnego Planowania ds. Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywności i Zmian Klimatu (FACCE-JPI) finansowaną w ramach programu Horyzont 2020. Obecnie aktualizowana jest lista ekspertów Rady Doradczej tej inicjatywy

FACCE-JPI została uruchomiony w 2010 r. w celu stymulowania współpracy między państwami UE i zapewnienia spójności w programowaniu badań naukowych w pięciu głównych tematach:

 

  • Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście zmian klimatycznych;
  • Zrównoważona intensyfikacja systemów rolniczych;
  • Rozwijanie synergii i unikanie kompromisów związanych z dostawami żywności, różnorodnością biologiczną i usługami ekosystemowymi;
  • Dostosowanie do zmian klimatu;
  • Łagodzenie skutków zmian klimatycznych.

Czytaj więcej...