Za 90 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!

Czytaj więcej...Dezinformacja i fake news to tematy, które będą pojawiać się w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze ataki rosyjskich hakerów związane z majowymi wyborami miały już miejsce. Jak ujawnił amerykański Microsoft – o czym możemy przeczytać dzisiaj na portalu EURACTIV.pl – ponad 100 kont, w tym również w Polsce, zostało zaatakowanych w drugiej połowie zeszłego roku. Microsoft uważa, że Rosja będzie próbowała wpłynąć na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Atak polegał na przesłaniu maila z załącznikiem. Wystarczyło jego otwarcie, żeby hakerzy zyskiwali dostęp do konta.

Ponieważ temat dezinformacji jest niezwykle ważny, powrócimy jeszcze do niego w naszym cyklu informacyjnym.

Autor: Biuro Wielkopolskiej w Brukseli

 

Kolejne cyberataki Kremla. Tym razem przed wyborami do PE

Rosyjscy hakerzy włamali się do ponad stu kont e-mailowych europejskich think-tanków, w tym w Polsce. Ataku dokonała organizacja zaangażowana wcześniej w amerykańskie wybory.

Informacje te podał amerykański koncern Microsoft, wskazując, że Rosja zamierza wpływać na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego przewidzianych na maj tego roku. Hakerzy zaatakowali kilka organizacji pozarządowych oraz europejskich think-tanków, włamując się do e-maili ich pracowników. Szczególnie interesowały ich powiązania pracowników z urzędnikami rządowymi w poszczególnych krajach.

Według amerykańskiego koncernu Rosjanie złamali 104 konta w Belgii, Niemczech, Polsce, Serbii i we Francji.

Czytaj więcej...

Konkurs dla innowacyjnych miast – do wygrania nawet milion euro

Czytaj więcej...Komisja Europejska właśnie ogłosiła konkurs na Europejską Stolicę Innowacji 2019 r. Ta coroczna nagroda przyznawana jest europejskiemu miastu, które przyczynia się do intensywnego rozwoju innowacji, a w rezultacie do polepszenia życia mieszkańców.  Wcześniejsi laureaci konkursu to Barcelona, Amsterdam, Paryż i Ateny. Główną nagrodą w konkursie jest milion euro, ufundowanych z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. Przewidziano także pięć nagród po 100 tys. euro dla pozostałych miast-finalistów. Zgłoszenia należy składać do 6 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej...

Nabór na Master Class nt. polityki spójności w Brukseli dla młodych naukowców otwarty

Czytaj więcej...Zachęcamy młodych naukowców z Wielkopolski do aplikowania na Master Class nt. polityki spójności, które odbędą się w dniach 7-10 października tego roku w Brukseli. Będą one częścią Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - największego europejskiego wydarzenia poświęconego tematyce miejskiej i regionalnej.

Master Class to „zajęcia” prowadzone w wyjątkowym formacie, których celem jest współpraca ambitnych badaczy i naukowców. W ich ramach będą miały miejsce prezentacje prac i dorobku naukowego uczestników, wykłady i debaty panelowe z politykami, urzędnikami UE oraz wykładowcami akademickimi.

Master Class będą służyć w szczególności:

  • omówieniu ostatnich badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego w Europie oraz polityki spójności UE;
  • umożliwieniu doktorantom i początkującym badaczom wymiany poglądów i nawiązania kontaktów z decydentami politycznymi, urzędnikami UE i wykładowcami akademickimi z innych państw;
  • podniesieniu świadomości i zrozumienia potencjału badawczego w dziedzinie polityki spójności UE.

Kto może aplikować: doktoranci i naukowcy rozpoczynający karierę, którzy prowadzą badania związane z polityką spójności.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla rolników do 25 tysięcy euro

Czytaj więcej...Nowe zasady dotyczące przyznawania pomocy państwa: Komisja zwiększa wsparcie krajowe dla rolników do 25 tys. euro

Pułap wsparcia krajowego dla rolników znacznie wzrośnie, co umożliwi większą elastyczność i skuteczność, zwłaszcza w razie kryzysu i sytuacji wymagających szybkiej reakcji ze strony władz publicznych.

Komisja przyjęła dziś zmienione zasady dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnictwa (tzw. pomocy de minimis), zwiększając maksymalną kwotę, którą organy krajowe mogą wykorzystać w celu wsparcia rolników bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Komisji. Decyzja ta pozwoli państwom UE na zwiększenie wsparcia dla rolników bez zakłócania sytuacji na rynku, a jednocześnie spowoduje zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla organów krajowych.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, stwierdził: „Wniosek Komisji w sprawie nowych zasad pomocy państwa dla sektora rolnego odzwierciedla wartość tej formy wsparcia w czasach kryzysu. Zwiększając maksymalną kwotę pomocy dla rolników, władze krajowe będą miały większą elastyczność i będą mogły szybciej i skuteczniej reagować, by wesprzeć rolników znajdujących się w trudnej sytuacji. W niektórych przypadkach kwota pomocy państwa, która może zostać przyznana rolnikom indywidualnym, zostanie zwiększona o 66 proc. Te nowe zasady będą uzupełniać zwykłe zasady dotyczące zgłoszonej pomocy państwa, które państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu stosować.”

Czytaj więcej...

Margrethe Vestager gwiazdą Komisji Europejskiej

Czytaj więcej...Unijna komisarz ds. ochrony konkurencji Margrethe Vestager jest faworytem, aby zastąpić Jean-Claude’a Junckera na fotelu szefa Komisji Europejskiej, wynika z ogólnoeuropejskiego sondażu internetowego, którego wyniki ogłoszono 19 lutego.

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Burson & Wolfe (BCW) we współpracy z EURACTIV, zaproszono respondentów do oceny na temat wszystkich komisarzy europejskich w skali od 0 do 10.

Czytaj więcej...

Polityka spójności po 2020 r.: przygotowanie przyszłych inwestycji UE w dziedzinie zdrowia

Czytaj więcej...Komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się dziś z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.

Przy okazji spotkania przy okrągłym stole, które odbyło się dziś w Komisji z udziałem stowarzyszeń działających w sektorze zdrowia, takich jak Europejski Stowarzyszenie Zarządzania Służbą Zdrowia i EuroHealthNet, komisarze zainicjowali nowy projekt pilotażowy. Ma on usprawnić pracę transgranicznych służb ratunkowych w Pirenejach, między regionami przygranicznymi Francji, Hiszpanii i Księstwa Andory. Komisarze ogłosili również, że w tym roku zdrowie będzie nową kategorią, w której przyznane zostaną nagrody w konkursie RegioStars.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis stwierdził: Jak wynika z najnowszego badania Eurobarometru, niemal 70% Europejczyków chce, aby UE robiła więcej w dziedzinie zdrowia. Dzięki funduszom w ramach polityki spójności możemy podejmować działania, które przynoszą odczuwalne zmiany tam, gdzie są one potrzebne, co pokazuje, że wsłuchujemy się w potrzeby naszych obywateli. Bardzo się też cieszę, że zdrowie staje się nową kategorią w konkursie RegioStars. To kolejne potwierdzenie, że musimy i potrafimy wprowadzać w życie zasadę „zdrowie we wszystkich politykach” określoną w Traktacie.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu dodała: Inwestycje w dziedzinie zdrowia, na które w ramach polityki spójności przeznaczamy ponad 4 mld euro z obecnego budżetu UE, są prawdziwym przejawem Europy, która chroni. Opieka zdrowotna ewoluuje, a inwestycje UE muszą ewoluować wraz nią. Dlatego właśnie zorganizowaliśmy debatę z pracownikami służby zdrowia. Chcemy, by ich zalecenia pomogły wytyczyć kierunek przy planowaniu inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w kolejnej dekadzie.

Czytaj więcej...

REGIOSTARS to nagrody przyznawane w Europie za najbardziej innowacyjne projekty regionalne

Czytaj więcej...Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy.

Kategorie tematyczne

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku.

Czytaj więcej...

Za 97 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!

Czytaj więcej...Prezentujemy pierwsze prognozy podziału miejsc w nowym Parlamencie Europejskim. Najwięcej miejsc, tak samo jak obecnie, mają uzyskać Europejska Partia Ludowa i Partia Europejskich Socjalistów; w Parlamencie utrzymają swoje miejsca również partie eurosceptyczne. Warto zwrócić uwagę, że liczba europosłów zmniejszy się z 751 do 705, ponieważ zabraknie posłów z Wielkiej Brytanii. Tak jednak stanie się tylko pod warunkiem, że kraj ten faktycznie wyjdzie z UE przed wyborami. Jeśli Brexit się przedłuży, wybory europejskie trzeba będzie przeprowadzić także na wyspach brytyjskich.

Przewiduje się, że tegoroczne wybory do PE będą miały największe znaczenie w 40-letniej historii tej instytucji z powodu przyszłości samej Unii Europejskiej.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony Parlamentu Europejskiego, który co dwa tygodnie do końca kwietnia i co tydzień w maju do czasu nocy wyborczej będzie publikował uaktualnione prognozy.

Parlament Europejski opublikował pierwszy zestaw prognoz swojego składu w następnej kadencji przygotowany w oparciu o krajowe dane z badań opinii publicznej zebrane do początku lutego 2019 roku. Dane opierają się na selekcji wiarygodnych sondaży przeprowadzonych przez krajowe instytuty badawcze w państwach członkowskich i zebranych na zamówienie Parlamentu przez agencję Kantar Public.

Krajowe partie są przyporządkowane istniejącym obecnie w parlamencie grupom politycznym lub wedle ich afiliacji z daną europejską partią polityczną. Wszystkie nowe partie i ruchy polityczne, które nie zadeklarowały jeszcze swoich zamiarów, są klasyfikowane jako "inne".

Wedle prognozy podziału miejsc po brexicie, opartych na dzisiejszych preferencjach wyborczych w całej UE-27, następny Parlament Europejski byłby odzwierciedleniem większej niż kiedykolwiek fragmentacji sceny politycznej. Następny Parlament będzie liczył mniej posłów (705) niż ustępujący Parlament (751).

Czytaj więcej...

Dokumenty ważne w całej UE

Czytaj więcej...Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci. W całej UE w życie wchodzą przepisy zmniejszające koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia.

Obecnie, w przypadku zamieszkania w innym kraju, należy uzyskać pieczęć poświadczającą autentyczność dokumentów urzędowych, takich jak akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Dotyczy to około 17 milionów obywateli UE.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem taka pieczęć i procedury biurokratyczne związane z jej uzyskaniem nie będą już wymagane przy przedstawianiu dokumentów urzędowych wydanych w innym kraju UE. Zgodnie z nowymi przepisami obywatele nie będą już zobowiązani do przedstawienia w wielu przypadkach tłumaczenia przysięgłego swoich dokumentów urzędowych. Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano solidne zabezpieczenia mające zapobiec oszustwom.

To wspaniała wiadomość dla obywateli, którzy mieszkają lub chcą mieszkać w innym kraju UE niż kraj ich pochodzenia, powiedziała Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci. - Nie będzie już kosztownych i czasochłonnych procedur biurokratycznych dla obywateli, którzy potrzebują przedstawić dokument urzędowy potrzebny do zawarcia małżeństwa lub podjęcia pracy w kraju zamieszkania. Sprawi to, że życie codzienne obywateli mieszkających i pracujących w innym kraju członkowskim Unii stanie się łatwiejsze i tańsze.

Czytaj więcej...

Artyści pod ochroną UE

Czytaj więcej...

Porozumienie Parlamentu i Rady w sprawie praw autorskich na rynku cyfrowym UE

  • Platformy internetowe powinny płacić za wykorzystywanie pracy artystów i dziennikarzy.
  • Niektóre przesyłane materiały, takie jak memy lub GIF-y, mogą być swobodnie udostępniane.
  • Niektóre przesyłane materiały, takie jak memy lub GIF-y, mogą być sHiperłącza do artykułów informacyjnych, wraz z "pojedynczymi słowami lub bardzo krótkimi fragmentami" mogą być udostępniane bezpłatnie.
  • Dziennikarze muszą otrzymywać część związanych z prawem autorskim dochodów uzyskanych przez ich wydawnictwo.
  • Platformy start-upowe podlegają lżejszym wymogom.
  • Dyrektywa nie narzuca filtrów.

Twórcy i wydawcy wiadomości będą mogli negocjować z internetowymi gigantami dzięki porozumieniu osiągniętemu w zakresie praw autorskich, które zawiera również gwarancje wolności słowa.

Czytaj więcej...