UE emituje coraz mniej CO2, Polska płaci coraz więcej

Czytaj więcej...Unijna polityka nakierowana na redukcję emisji dwutlenku węgla przynosi efekty. Opublikowany we wtorek coroczny raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) udowadnia, że w 2018 roku w całej Europie wyemitowano go o 50 mln ton mniej, co oznacza redukcję o 1,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To wynik odmienny od globalnego trendu.

Z powodu rosnącej konsumpcji energii – podsycanej dodatkowo ekstremalnymi temperaturami – emisje na świecie wzrosły o 1,7 proc. (o 33,1 mld ton). Oznacza to m.in., że w skali światowej trudno będzie powstrzymać wzrost temperatury zwiększający ryzyko ekstremalnych zjawisk, takich jak powodzie czy fale upałów. Ginąć będzie coraz więcej ludzi.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski za rezygnacją ze zmiany czasu

Czytaj więcej...
 • Rok 2021 mógłby być ostatnim rokiem, w którym w UE nastąpi sezonowa zmiana czasu
 • Państwa członkowskie zachowają prawo do decydowania o swojej strefie czasowej

Posłowie zagłosowali za zakończeniem praktyki przesuwania zegarów o godzinę wiosną i jesienią, od 2021 roku.

Państwa UE, które zdecydują się na zachowanie czasu letniego, powinny dokonać ostatniej zmiany czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 roku, te, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą przestawić zegary w ostatnią niedzielę października 2021 roku, mówi projekt przepisów przyjęty przez posłów 410 głosami do192, przy 51 wstrzymujących się od głosu.

Posłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej, aby zakończyć sezonowe zmiany czasu, ale głosowali za przesunięciem daty z 2019 na 2021 rok.

Czytaj więcej...

Za 61 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – 10 powodów, dla których warto głosować

Czytaj więcej...
 1. Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE.
 2. Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie.
 3. Posłowie reprezentują wszystkie główne siły polityczne 28 państw Unii Europejskiej, najrozmaitsze poglądy, doświadczenia, kompetencje. Parlament Europejski wpływa na sprawy tak ważne dla obywateli UE i poszczególnych państw, jak przyszłość Europy, prywatność w Internecie czy pełne otwarcie unijnego rynku usług.
 4. Europosłowie, częściej niż ich koledzy w parlamentach narodowych, kierują się swobodnym wyborem, osobistym stanowiskiem w konkretnej sprawie, niż układami koalicyjnymi.
 5. Jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją Unii Europejskiej. Sesje plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych są otwarte dla europejskich mediów i publiczności. Decyzje Parlamentu Europejskiego, przyjmowane przezeń dokumenty, rodzą się na oczach zainteresowanych obywateli. Europejscy deputowani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną działalność publiczną, źródła dochodów, stan majątkowy.
 6. Może sobie pozwolić, by być najodważniejszą z unijnych instytucji, pełną rolę "sumienia" Unii Europejskiej. Nie waha się, na przykład, skrytykować różnych państw na świecie za łamanie praw człowieka.
 7. Ujmuje się za słabymi, skrzywdzonymi, dyskryminowanymi w Unii Europejskiej i na świecie. Dba o prawa człowieka, konsumenta, o środowisko naturalne. Patronuje unijnemu rzecznikowi praw obywatelskich, rozpatruje petycje obywateli, organizuje przesłuchania, by poszukiwać rozwiązań trudnych problemów.
 8. Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie przepytuje ministrów przewodniczących pracom Rady UE, wysłuchuje sprawozdań prezesa Europejskiego Banku Centralnego.
 9. Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, przewidywalnym; jego regulamin ogranicza zbyt długie wystąpienia czy zgłaszanie wciąż nowych poprawek, choć tego nie wyklucza; szanuje pracę sprawozdawców i komisji.
 10. Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków, mówiących 24 oficjalnymi językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli.

Autor: Parlament Europejski biuro w Polsce

Horizon Impact Award 2019: pochwal się wpływem swojego projektu i wygraj 10 tys. euro

czwarty artKomisja Europejska ogłosiła konkurs Horizon Impact Award 2019. Nagroda ma na celu zilustrowanie szerszych korzyści społeczno-gospodarczych inwestycji UE w badania i innowacje oraz stworzenie wzorów do naśladowania i zainspirowanie beneficjentów, aby maksymalizowali wpływ swoich badań. Zgłoszenia należy wysyłać do 28 maja 2019 r.

Horizon Impact Award ma uhonorować projekty finansowane ze środków UE, których wyniki spowodowały skutki społeczne w całej Europie i poza nią. Konkurs jest otwarty wyłącznie dla projektów 7PR i zamkniętych projektów programu Horyzont 2020.

– Wielka nauka jest tym, co porusza nasz świat do przodu, i bardziej niż kiedykolwiek patrzymy na świat badań, aby znaleźć rozwiązania stojących przed nami wyzwań. Tą nagrodą chcemy uczcić naukowców, których praca zmieniła nasze codzienne życie – powiedział Carlos Moedas, komisarz ds. badań naukowych i innowacji.

Nagroda umożliwia osobom lub zespołom zaprezentowanie swoich najlepszych praktyk i osiągnięć. Zachęci to innych beneficjentów do wykorzystywania wyników projektów i zarządzania nimi w najlepszy możliwy sposób.

Pięciu zwycięzców zostanie ogłoszonych podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli we wrześniu 2019. Każdy z nich otrzyma 10 tys. euro.

Więcej informacji o konkursie Horizon Impact Award 2019.

 

 

Polska dostanie miliardy na walkę ze smogiem?

Czytaj więcej...Nawet 8 mld euro może dostać Polska na walkę ze smogiem w przyszłej perspektywie finansowej. Ale jest warunek: musimy naprawić program „Czyste powietrze”. Ten obecny nadaje się do śmieci.

To, że walka z polskim smogiem będzie jednym z priorytetów Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-27, oficjalnie wyraziła już Komisja Europejska. W dokumencie KE, który stanowi podstawę do unijnych negocjacji czytamy: „Polska gospodarka należy do najmniej efektywnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Słaba izolacja publicznych i prywatnych budynków przyczynia się do wyższego zużycia energii i ubóstwa energetycznego. W Polsce znajdują się również najbardziej zanieczyszczone miasta UE, zwłaszcza na południu i w centralnej części kraju. Zielona transformacja energetyczna wymaga dodatkowego wsparcia” – czytamy w dokumencie KE, w którym dalej eksperci wyliczają, że priorytetowe inwestycje unijne dotyczyć będą „głębokiej transformacji związanej z wydajnością energetyczną” – zwiększenia produkcji czystej, zielonej energii, zmniejszenia zużycia energii w ogóle, a także „zastąpienia kotłów na paliwa kopalne instalacjami niskoemisyjnymi”.

Czytaj więcej...

Horyzont Europa już widoczny

Czytaj więcej...Jest wstępne polityczne porozumienie w sprawie „Horyzont Europa” - unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji. W budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje przydzielenie na ten cel 100 mld euro. - Jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia w 2021 r. najambitniejszego w historii europejskiego programu badań naukowych i innowacji – powiedział komisarz Carlos Moedas.

Inwestowanie w badania naukowe i innowacje to inwestowanie w przyszłość Europy, w wiedzę i nowe rozwiązania w celu utrzymania i poprawy europejskiego stylu życia. Dlatego też Komisja Junckera wyznaczyła nowy ambitny cel, jakim jest pogłębienie europejskiego potencjału innowacyjnego, zapewnienie trwałego dobrobytu i zachowanie naszej globalnej konkurencyjności. Program „Horyzont Europa”, zaproponowany przez Komisję w czerwcu 2018 r. jako część budżetu długoterminowego UE na lata 2021–2027, jest najambitniejszym w historii programem w dziedzinie badań naukowych i innowacji, dzięki któremu UE utrzyma się w czołówce światowych badań i innowacji.|

Czytaj więcej...

Europa inwestuje w obronność

Czytaj więcej...Ponad pół miliarda euro z Europejskiego Funduszu Obronnego sfinansuje w latach 2019–2020 projekty przemysłowe i badawcze w dziedzinie obronności. 19 marca ogłoszono zaproszenia do składania wniosków w tej dziedzinie. - Aby Europa mogła chronić, potrzebujemy najnowocześniejszych technologii i sprzętu obronnego – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Komisja Junckera podejmuje bezprecedensowe działania służące ochronie i obronie obywateli Europy. Od 2021 r. w pełni rozwinięty Europejski Fundusz Obronny będzie wspierał innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego oraz przyczyni się do strategicznej autonomii UE. Za sprawą dwóch prekursorów funduszu Komisja podejmuje obecnie działania mające na celu urzeczywistnienie współpracy w dziedzinie obronności w ramach budżetu UE. Działanie przygotowawcze Unii w zakresie badań nad obronnością (PADR) przynosi rezultaty już trzeci rok z rzędu. Wraz z decyzjami Komisji rozpoczyna się realizacja pierwszych finansowanych przez UE wspólnych projektów przemysłowych w dziedzinie obronności w ramach Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP). Działania skupią się na dziedzinach takich jak technologia dronów, łączność satelitarna, systemy wczesnego ostrzegania, sztuczna inteligencja, cyberobrona i nadzór morski.

Czytaj więcej...

Krystyna Łybacka z Wielkopolski wybrana najlepszą europosłanką

Czytaj więcej...Jest nam ogromnie miło poinformować, iż Pani Poseł Krystyna Łybacka została nominowana przez europejski magazyn The Parliament Magazine do nagrody – NAJLEPSZY EUROPOSEŁ W DZIEDZINIE EDUKACJI, KULTURY I MEDIÓW.

The Parliament Magazine co roku wybiera, w poszczególnych kategoriach tematycznych, trójkę najlepszych Europosłów, którzy szczególnie wyróżniają się swoją pracą i zaangażowaniem na rzecz budowania polityk unijnych oraz przybliżania Unii Obywatelom. Tegoroczne nagrody mają szczególny charakter, gdyż są przyznawane w roku wyborczym. Biorą one pod uwagę wcześniejsze osiągnięcia Europosła, jego stały wkład na rzecz rozwijania projektu europejskiego oraz pracę Europosła w regionie.

Pani Poseł Krystyna Łybacka pracuje w komisjach parlamentarnych: Kultury i Edukacji (CULT) oraz Przemysłu, Badań Naukowych i Energii; w delegacjach: do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja oraz do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO. Pani Poseł reprezentuje Parlament Europejski m.in. w: Narodowej Szkole Administracji Publicznej we Francji (École nationale d?administration – ENA) oraz Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT). Pani Poseł jest wiceprzewodniczącą Europejskiej Platformy uczenia się przez całe życie. Z ramienia frakcji Socjalistów i Demokratów (S&D) Poseł Krystyna Łybacka jest stałym sprawozdawcą ds. programu Erasmus+, kluczowego unijnego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Pani Poseł jest także sprawozdawcą największego w tej kadencji raportu komisji CULT dot. modernizacji edukacji w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Za 67 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – Jaka frekwencja?

Czytaj więcej...Czy frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie rekordowa? Według informacji pojawiających się od jakiegoś czasu w polskiej prasie jest na to szansa. Jak podaje portal EURACTIV, według najnowszych sondaży chęć udziału w wyborach deklaruje ponad 50 % uprawnionych do głosowania Polaków. Byłoby to odwrócenie trendu, gdyż od czasu pierwszych wyborów europejskich w 1979 r. frekwencja systematycznie spada. W przypadku Polski do urn w 2014 r. poszło tylko 23.83 % uprawnionych do głosowania (zob. frekwencję w wyborach europejskich na stronie Parlamentu Europejskiego). Więcej informacji w artykule poniżej.

Żeby dołożyć „małą cegiełkę” do zwiększania zainteresowania wyborami, już teraz zapraszamy Państwa na wydarzenie w Poznaniu, które organizujemy wspólnie z studentami UAM w ramach inicjatywy tym razem głosuję. Będzie o tym, dlaczego należy głosować, jaki realny wpływ na unijną politykę i życie mieszkańców naszego regionu ma Parlament Europejski. Szczegóły nt. wydarzenia oraz data już niedługo. Na razie możemy powiedzieć, że udało nam się zebrać bardzo ciekawe grono dyskutantów. Mamy nadzieję, na żywą dyskusję z euroentuzjastami, ale też z eurosceptykami.

Czytaj więcej...

Zgoda Brukseli na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu

Czytaj więcej...Komisja Europejska zgodziła się na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu, który funkcjonuje od końca 2015 roku. Dzięki temu zdolności polskiego gazoportu do przyjmowania skroplonego gazu zwiększą się z 5 do 7,5 mld metrów sześciennych rocznie.

Jednak największym gazoportem na Bałtyku (mniej więcej trzykrotnie większym od Świnoujścia) ma być wspólne przedsięwzięcie Gazpromu i Shella w rosyjskim porcie Ust-Ługa.

KE: Rozbudowa Świnoujścia zgodna z unijnym prawem

KE stwierdziła, że plany rozbudowy są zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi pomocy państwa zwłaszcza na ochronę środowiska i energetykę. W ocenie unijnych urzędników polski projekt przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu w Polsce i państwach bałtyckich poprzez dywersyfikację dostaw i utworzenie nowych szlaków transportu gazu w regionie.

Pod koniec stycznia do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu dotarła 50. dostawa skroplonego gazu ziemnego LNG.

Podpisanie polsko-amerykańskiej umowy ws. dostaw LNG, źródło PGNiG
Wzmocniona współpraca Polski i USA w dziedzinie energii
Minister energii Krzysztof Tchórzewski i sekretarz ds. energii USA Rick Perry podpisali wczoraj (8 listopada) deklarację o wzmocnionej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Tego samego dnia PGNiG i Cheniere Marketing International podpisali 24-letnią umowę na zakup gazu ziemnego LNG.

KE zatwierdziła pomoc na budowę tego terminalu LNG w 2011 roku. Zwiększenie jego zdolności zostało potem włączone do listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE w ramach planu połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP).

Czytaj więcej...