Największe wydarzenie nt. przyszłości badań i innowacji w Brukseli – zachęcamy do udziału!

Czytaj więcej...Komisja Europejska zaprasza na Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli, które odbędą się w dniach 24-26 września 2019 r. Będzie to najważniejsze wydarzenie poświęcone kolejnemu programowi ramowemu na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. Dyskusje toczone w jego trakcie będą miały realny wpływ na ostateczny kształt programu, dlatego tak ważna jest obecność przedstawicieli Wielkopolski na Europejskich Dniach Badań i Innowacji. Zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże, a ilość miejsc ograniczona – dlatego zachęcamy do jak najszybszej rejestracji.

Europejskie Dni Badań i Innowacji mają na celu zgromadzenie najlepszych i najzdolniejszych naukowców, przedsiębiorców, innowatorów i decydentów w Europie. Wydarzenie – otwarte dla wszystkich i bezpłatne – składać się będzie z 3 głównych części: konferencji politycznej wysokiego szczebla, centrum innowacji europejskich oraz wystawy pt. „Nauka jest cudowna” - prezentującej projekty finansowane przez Unię Europejską. Europejskie Dni Badań i Innowacji, oprócz jednego z kluczowych wydarzeń w tym roku dotyczących prac nad Horyzontem Europa, to także wyjątkowe forum do spotkania, debaty
i współtworzenia strategicznych priorytetów dla inwestycji UE w badania i innowacje. Będzie na nim można przedstawić sugestie, komentarze i wątpliwości dotyczące Horyzontu Europa (bazując na doświadczeniu z obecnej perspektywy finansowej).

Czytaj więcej...

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim nabierają kształtu

Czytaj więcej...Dwa tygodnie temu wybraliśmy Parlament Europejski, a politycy i media w Polsce już koncentrują swoją uwagę na kolejnych wyborach, do Sejmu i Senatu. Tymczasem nowy Parlament Europejski organizuje się i podejmuje pierwsze decyzje.

Europejska Partia Ludowa, największa grupa polityczna w Europarlamencie już się ukonstytuowała. Jej szefem został ponownie Manfred Weber, a jedną z zastępczyń jest Ewa Kopacz. W kuluarach trzeszczy od plotek, co się może wydarzyć w najbliższych tygodniach, bo układanki na samej górze – czyli kto zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Banku Centralnego oraz Wysokim Przedstawicielem ds. Polityki Zagranicznej – będą miały reperkusje dla niższych, ale bardzo ważnych stanowisk, jak przewodniczący komisji parlamentarnych.

Niektórzy grają w pokera. Na przykład komisarze, którzy startowali do Parlamentu Europejskiego, muszą wybrać: czy wezmą mandat poselski i stracą stanowisko komisarza, czy też będą kontynuować pracę w Komisji licząc, że znajdą się w niej w kolejnym rozdaniu. W takiej sytuacji jest na przykład bułgarska komisarz Mariya Gabriel, która zdecydowała się nie przyjąć mandatu europejskiego licząc na dalszy ciąg pracy w Komisji. A wciąż nie wiemy, kto będzie nowym szefem tej instytucji.

Zimna wojna Beaty Szydło i Ewy Kopacz

Słychać, że Ewa Kopacz może niedługo zmienić pracę i zamieni wice-szefowanie grupie EPL na wice-szefowanie Parlamentowi Europejskiemu. W takiej sytuacji PO i PSL mogą liczyć jeszcze na przewodniczenie jednej komisji parlamentarnej, ale której – nie wiadomo. Jest na to za wcześnie, jako że „o wszystkim decyduje d’Hondt”: każda z grup PE ma prawo do stanowisk i po kolei dobierane są stanowiska wciąż dostępne zgodnie z zasadą kolejności. Największa EPL wybiera pierwsza, potem socjaldemokraci z S&D, potem liberałowie, którzy zmienili nazwę z ALDE na Odnowić Europę (RE). Następni pod względem liczby mandatów są Zieloni (ok. 75 posłów), jednak jako że EPL (ok. 180 posłów) jest od nich ponad dwukrotnie większa, drugie stanowisko dla EPL zostanie dobrane wcześniej niż pierwsze dla Zielonych.

Czytaj więcej...

RODO? Wiem!

Czytaj więcej...Rok po wprowadzeniu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych Komisja Europejska publikuje wyniki badania Eurobarometr na temat RODO. Wyniki pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach, swoich prawach i istnieniu krajowych organów ochrony danych, do których mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich praw.

Andrus Ansip , wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, oznajmił: - Europejczycy stają się bardziej świadomi swoich praw cyfrowych – to optymistyczna wiadomość. Jednak tylko trzech na dziesięciu Europejczyków słyszało o wszystkich swoich nowych prawach dotyczących ochrony danych. Dla przedsiębiorstw zaufanie klientów jest twardą walutą, a zaufanie zaczyna się od zrozumienia przez klientów ustawień prywatności i gwarantowanej przez nie poufności. Świadomość przysługujących praw jest warunkiem wstępnym do korzystania z nich. Obie strony mogą odnieść jedynie korzyści z bardziej przejrzystego i prostszego stosowania przepisów o ochronie danych.

Věra Jourová , komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: - Pomoc Europejczykom w odzyskaniu kontroli nad swoimi danymi osobowymi jest jednym z naszych największych priorytetów. Jednak spośród 60 proc. Europejczyków, którzy czytają oświadczenia o ochronie prywatności, jedynie 13 proc. czyta je w całości. Dzieje się tak, gdyż oświadczenia są zbyt długie lub zbyt trudne do zrozumienia. Ponownie apeluję do wszystkich przedsiębiorstw i platform internetowych o zapewnienie zwięzłych i przejrzystych oświadczeń o ochronie prywatności, zrozumiałych dla wszystkich użytkowników. Zachęcam wszystkich Europejczyków do korzystania z przysługujących im praw do ochrony danych oraz do optymalizacji swoich ustawień prywatności.

Wyniki badania Eurobarometr wskazują w oparciu o opinie 27 tys. Europejczyków, że 73 proc. respondentów słyszało co najmniej o jednym z sześciu praw zagwarantowanych w RODO, o które pytano w badaniu. Obywatele są najbardziej świadomi prawa do uzyskania dostępu do swoich danych (65 proc.), prawa do poprawiania danych, jeżeli są one błędne (61 proc.), prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (59 proc.) oraz prawa do usunięcia własnych danych (57 proc.).

Ponadto 67 proc. respondentów wie o obowiązywaniu RODO, a 57 proc. respondentów wie o istnieniu krajowych organów ochrony danych. Wyniki wskazują również, że kwestia ochrony danych budzi zaniepokojenie, gdyż 62 proc. respondentów obawia się braku pełnej kontroli nad danymi osobowymi przekazywanymi online.

Czytaj więcej...

Szansa dla młodych polityków na udział w największym wydarzeniu samorządowym

Czytaj więcej...Wielkimi krokami zbliża się Europejski Tydzień Regionów i Miast, który jest najważniejszym europejskim wydarzeniem poświęconym tematyce samorządowej. W tegorocznej edycji dzięki inicjatywie jednego z organizatorów wydarzenia Europejskiego Komitetu Regionów (KR) aktywny udział w imprezie będą mogli wziąć również młodzi politycy szczebla lokalnego lub regionalnego. Gospodarze wydarzenia nie tylko przygotowują dla nich specjalny program, ale także pokryją koszty ich podróży. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca, zaś przyjęcizostaną poinformowani o tym 28 lipca br.

Czym jest Europejski Tydzień Regionów i Miast?

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Bio-based Industries Joint Undertaking

Czytaj więcej...Do 4 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) w 21 tematach konkursowych w obszarze procesów, produktów, surowców oraz wdrożeń rynkowych wpływających na konkurencyjny przemysł oparty na materiałach pochodzenia biologicznego i zrównoważony rozwój. Budżet konkursu wynosi 135 mln euro.

Czym jest przedsięwzięcie Bio-based Industries Joint Undertaking?Jest to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej oraz europejskiego sektora przemysłowego, który reprezentowany jest przez Bio-based Industries Consortium. Przedsięwzięcie przeprowadzane jest w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, funkcjonującego w zakresie programu finansowania badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020.

Jakie rodzaje projektów można składać w ramach konkursu?

W ramach konkursu wyodrębnione są trzy typy projektów: Research and Innovation Actions (RIA), Innovation Actions (IA-FLAGs i DEMOs) oraz Coordination & Support Actions (CSAs)

Czytaj więcej...

Otwary nabór na FET-Proactive

Czytaj więcej...Do 3 września 2019 r. można wziąć udział w naborze wniosków na projekty w ramach FET-Proactive: Transition to Innovation Activities. Działania te są włączone w pilotażowy program Europejskiej Rady na rzecz Innowacji - Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot (działania w zakresie badań i innowacji). Dla każdego z projektów przewidziano maksymalnie 24-miesięczny okres realizacji oraz dofinansowanie do 2 milionów euro. 

Cele i założenia

Celem prowadzonego naboru jest wsparcie przekształcenia perspektywicznych rezultatów projektów finansowanych w ramach FET w przełomowe rozwiązania technologiczne lub społeczne oraz przełomowe innowacje. Wsparcie w ramach tego tematu ma zapewnić obiecującym rozwiązaniom przejście z poziomu TRL 2/3 (osiągniętego na zakończenie typowego projektu FET Open lub FET Proactive) do poziomu walidacji i demonstracji. Stanowić to będzie solidną podstawę dla przedsiębiorczości, inwestycji oraz tworzenia nowych przedsięwzięć (biznesów).
Obszary tematyczne

Czytaj więcej...

Kolejny krok do stworzenia europejskiego superkomputera

Czytaj więcej...Projekt europejskiego superkomputera wchodzi w decydującą fazę. Komisja Europejska ogłosiła listę państw, które stworzą pierwsze ośrodki obliczeń. Ich zadaniem będzie wspieranie naukowców, przemysłu i biznesu w opracowywaniu zastosowań w wielu kluczowych dziedzinach, w tym m. in. w walce ze zmianami klimatu.

Centra obliczeniowe powstaną w Hiszpanii, Włoszech, Finlandii, Portugalii, Czechach, Słowenii, Bułgarii i Luksemburgu. Koszt projektu realizowanego w ramach Wspólnego przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) wyceniono na 840 mln euro. W konsorcjum uczestniczy 19 z 28 państw członkowskich Wspólnoty.

Czytaj więcej...

Jadwiga Emilewicz komisarzem ds. energii w nowej KE?

Czytaj więcej...Polski rząd dostał nieoficjalną propozycję objęcia teki komisarza ds. energii w tworzącej się właśnie nowej Komisji Europejskiej. Wytypowano już nawet kandydatkę.

Według informacji portalu WysokieNapiecie.pl taki sygnał przesłała do polskiego rządu Margrethe Vestager. Ta Dunka, dziś komisarz ds. konkurencji, jest faworytką do objęcia funkcji przewodniczącej nowej Komisji Europejskiej. Potrzebuje jednak poparcia, o które zabiega także w Polsce. Od kilku źródeł zarówno w Warszawie, jak i w Brukseli usłyszeliśmy, że złożyła polskiemu rządowi ofertę objęcia portfela komisarza ds. energii. Ale warunkiem jest, aby funkcję tę objęła kobieta, w nowej Komisji ma bowiem być zachowany damsko-męski parytet.

Choć podobno Vestager nie mówiła o tym wprost, najczęściej wymienianą w Brukseli kandydatką jest Jadwiga Emilewicz, obecna minister przemysłu i technologii. Obie panie poznały się ostatnio bliżej przy okazji negocjowania ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Czytaj więcej...

Ostatni budżet Junckera

Czytaj więcej...Konkurencyjna gospodarka, edukacja i zatrudnienie młodych ludzi, wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE oraz poza nią, reagowanie na zmiany klimatyczne – to priorytetowe obszary, na których skupia się KE prezentując propozycję budżetu na 2020 r. - Jest to ostatni budżet proponowany przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera – przypomniał komisarz Günther H. Oettinger.

Jest to siódmy i ostatni budżet w ramach obecnego długoterminowego budżetu UE na lata 2014–2020 i stosują się do niego ograniczenia tego wieloletniego planu. Celem jest optymalizacja finansowania istniejących programów i nowych inicjatyw oraz pobudzenie tworzenia europejskiej wartości dodanej zgodnie z priorytetami Komisji Jean-Claude'a Junckera.

Günther H. Oettinger, komisarz europejski odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: - Projekt budżetu UE na 2020 r. jest ostatnim budżetem proponowanym przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera. Jego celem jest dalsze wspieranie priorytetów UE – tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, młodzieży, przeciwdziałania zmianie klimatu, bezpieczeństwa i solidarności – oraz przygotowanie przejścia do następnego cyklu budżetowego. Zwracam się do Rady i nowego Parlamentu o terminowe osiągnięcie porozumienia, które zapewni stabilność przyszłości UE.

Czytaj więcej...

Karta praw podstawowych – 10 lat później

Czytaj więcej...Po 10 latach od przyjęcia Karta praw podstawowych spełnia pokładane w niej nadzieje. Stanowi fundament Unii wartości i określa nasze prawa, wolności i zasady – ocenia pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Jednak z badania Eurobarometru wynika, że nadal jedynie czterech na 10 obywateli wspólnoty słyszało o Karcie, a zaledwie co dziesiąty wie, czym ona jest.

Komisja Europejska publikuje swoje coroczne sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE przez instytucje UE i państwa członkowskie. W tym roku przypada 10. rocznica wejścia Karty w życie. Z tej okazji Komisja publikuje również badanie Eurobarometru dotyczące świadomości obywateli na temat Karty.

Dzięki Karcie w ciągu ostatnich dziesięciu lat instytucje UE w swoich działaniach rozwinęły kulturę praw podstawowych. System egzekwowania prawa nie wykorzystuje jeszcze jednak Karty w pełni, a poziom świadomości na jej temat utrzymuje się na niskim poziomie.

Czytaj więcej...