Przejdź do treści

Pierwsza umowa UE ws. potencjalnej szczepionki na COVID-19 zawarta

Pierwsza umowa ws. szczepionki fotoKomisja Europejska osiągnęła 14 sierpnia pierwsze porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, a także przekazania jej w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowania do innych krajów w Europie. Pozytywne wyniki wstępnych rozmów z Sanofi-GSK ogłoszono w dniu 31 lipca, a z przedsiębiorstwem Johnson & Johnson w dniu 13 sierpnia. Komisja, w imieniu państw członkowskich UE, uzgodniła podstawę umowy ramowej na zakup 300 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez AstraZeneca po wykazaniu, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w stosunku do COVID-19, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek. Komisja nadal prowadzi rozmowy w sprawie podobnych umów z innymi producentami szczepionek.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Intensywne negocjacje prowadzone przez Komisję Europejską przynoszą rezultaty. Dzisiejsze [14.08.2020 r.] porozumienie jest pierwszym elementem wdrażania strategii Komisji Europejskiej w sprawie szczepionek. Strategia ta umożliwi nam dostarczanie w przyszłości szczepionek Europejczykom, a także naszym partnerom w innych częściach świata.

Czytaj więcej...

Erasmus+ gotowy do zdecydowanej odpowiedzi na pandemię

erasmus plus zmobilizowanyKomisja Europejska przyjęła 14 sierpnia aktualizację rocznego programu prac Erasmus+ na 2020 r., w którym przewidziano dodatkowe 200 mln euro na pobudzenie cyfrowej edukacji i szkoleń oraz promowanie rozwoju umiejętności i włączenia poprzez kreatywność i sztukę. Pandemia COVID-19 zakłóciła kształcenie i szkolenia, a nowe sposoby nauczania i uczenia się wymagają innowacyjnych, kreatywnych i włączających rozwiązań.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. promowania europejskiego stylu życia, powiedział: „Europejski obszar edukacji musi wspierać edukację cyfrową i umiejętności, aby łagodzić zakłócenia wywołane pandemią i wspierać rolę Europy w transformacji cyfrowej. Komisja Europejska opublikuje nadzwyczajne zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ o wartości 200 mln euro, które zapewnią więcej możliwości uczenia się, nauczania i dzielenia się w erze cyfrowej. Istnieją skuteczne, innowacyjne i integracyjne rozwiązania służące poprawie edukacji cyfrowej i umiejętności, które skorzystają na europejskim wsparciu”.

Czytaj więcej...

Nowe SELFIE dla wsparcia nauczania zdalnego – rejestracja otwarta dla szkół!

 

 selfie logoKomisja Europejska uruchomiła 12 sierpnia nową, ulepszoną wersję SELFIE: narzędzia autorefleksji celem pomocy szkołom podstawowym, średnim i zawodowym w jak najlepszym wykorzystaniu technologii cyfrowych do nauczania. W kontekście ponownego otwierania się szkół w całej Europie, SELFIE zostało zaktualizowane, aby pomóc im zastanowić się, jak dobrze radzą sobie z nauczaniem zdalnym podczas pandemii COVID-19 oraz zaplanować nowy rok szkolny w oparciu o potrzeby uczniów i nauczycieli.

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, odpowiedzialna za Wspólne Centrum Badawcze, powiedziała: „Pandemia koronawirusa spowodowała największe zakłócenia w obszarze edukacji w najnowszej historii Europy, a większość nauczania i uczenia się przeniosła się do Internetu. Dla wielu nauczycieli i uczniów był to pierwszy raz, kiedy w pełni wykorzystywali w ten sposób technologie cyfrowe. Zaktualizowane narzędzie SELFIE pomoże szkołom zastanowić się, jak sobie radzą i jakie działania mogą podjąć, aby jak najlepiej wykorzystać te technologie i zmaksymalizować możliwości uczenia się dla naszych dzieci.”

Czytaj więcej...

128 mln euro na 23 nowe projekty badawcze w ramach walki z COVID-19

 
 

23projektyKomisja Europejska wesprze 23 nowe projekty badawcze kwotą 128 mln euro w odpowiedzi na trwającą pandemię koronawirusa. Finansowanie w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” stanowi część zaplanowanej przez Komisję pomocy w wysokości 1,4 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, zapoczątkowanej przez Ursulę von der Leyen w maju 2020 r.

W 23 projektach, które znalazły się na liście, bierze udział 347 zespołów badawczych z 40 krajów (m.in. z Polski), w tym 34 uczestników z 16 krajów spoza UE. Finansowanie umożliwi naukowcom walkę z pandemią i jej skutkami poprzez wzmocnienie potencjału przemysłowego w zakresie produkcji i wdrażania łatwo dostępnych rozwiązań, rozwój technologii medycznych i narzędzi cyfrowych, lepsze zrozumienie skutków behawioralnych i społeczno-ekonomicznych pandemii oraz analizę dużych grup pacjentów (kohort) w całej Europie. Te działania badawcze uzupełniają wcześniejsze wysiłki na rzecz rozwoju diagnostyki, leczenia i szczepionek.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Finansowanie kryzysowe z programu „Horyzont 2020” umożliwi naukowcom szybkie opracowywanie rozwiązań dla pacjentów, pracowników opieki, szpitali, społeczności lokalnych i przedsiębiorstw z udziałem tych podmiotów. Wyniki tych działań pomogą lepiej radzić sobie z zakażeniem koronawirusem i zwiększyć szanse na przeżycie. Tak szybka i zdecydowana mobilizacja społeczności badawczej budzi nadzieję.

Czytaj więcej...

Zwiększenie świadomości obywateli nt. wartości demokratycznych UE – nabór wniosków otwarty!

 
 

parlament europejskiParlament Europejski ogłosił zaproszenie do składania wniosków mających na celu podniesienie świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez promowanie zaangażowania obywateli za pośrednictwem trzech różnych ścieżek: zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania społeczności i zaangażowania młodzieży.

Oczekiwane rezultaty podejmowanych działań to podniesienie świadomości na temat roli i wartości demokratycznych Parlamentu Europejskiego jako głosu obywateli UE oraz głębsze z nimi współdziałanie, w szczególności za pośrednictwem społeczności together.eu (wspolnie.eu).

Społeczność together.eu to ogólnoeuropejska społeczność obywateli powołana z inicjatywy Parlamentu Europejskiego w celu utrzymywania stałego dialogu między PE a obywatelami UE, wspierania tożsamości europejskiej i demokratycznego zaangażowania oraz zbudowania kanału komunikacyjnego i dostarczania informacji obywatelom. Każda zainteresowana osoba może stać się częścią tej społeczności, rejestrując się na stronie together.eu i przestrzegając kodeksu postępowania.

Czytaj więcej...

Działalność UE w zakresie polityki regionalnej i miejskiej w 2019 r.

Działalność UE w zakresie polityki regionalnej i miejskiej w 2019 r. fotoDyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej opublikowała na początku tego tygodnia broszurę podsumowującą swoją działalność w 2019 r.

DG REGIO oferuje fachową wiedzę w zakresie przemian, transformacji strukturalnej i wdrażania polityki regionalnej i miejskiej. Jej budżet ma pomagać przekształcać priorytety Unii Europejskiej w rezultaty, które zmieniają życie ludzi na lepsze.

Marc Lemaître, Dyrektor Generalny DG REGIO, stwierdził: „Polityka spójności odgrywa kluczową rolę w przyszłości Europy. Jest w pierwszej linii jeśli chodzi o reagowanie na kryzys COVID-19 i stanowi główny filar pakietu odbudowy. W dłuższej perspektywie będzie ona podstawą Zielonego Ładu dla wszystkich regionów, bez pozostawiania nikogo w tyle.”

Oprócz broszury podsumowującej, DG REGIO opublikowała wcześniej sprawozdanie roczne ze swojej działalności w 2019 r. Zawiera ono więcej szczegółów i informacji na temat wyników, zarządzania i budżetu DG REGIO w ubiegłym roku. W kontekście obecnych i przyszłych zadań Dyrekcji, sprawozdanie podkreśla w jaki sposób polityka spójności wspiera europejskie regiony i ludzi w stawianiu czoła wyzwaniom cyfrowej rewolucji i zielonej gospodarki neutralnej dla klimatu. Dokument zwraca również uwagę na rolę DG REGIO jako źródła fachowej wiedzy i wsparcia w zakresie przemian i transformacji strukturalnych. W tym kontekście, sprawozdanie pokazuje dlaczego polityka spójności powinna być traktowana jako kluczowe narzędzie dla rozwiązywania obecnych wyzwań w Europie.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

REACT-EU pomoże w walce z kryzysem

REACT EU pomoże w walce z kryzysem fotoW listach do ministrów UE odpowiedzialnych za politykę spójności, komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira oraz komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit wyjaśnili w zeszłym tygodniu, w jaki sposób państwa członkowskie mogą korzystać z funduszu REACT-UE.

Fundusz jest częścią narzędzia NextGenerationEU i będzie koncentrował się na wspieraniu odporności rynku pracy, zatrudnienia, MŚP, rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu przyszłościowych podstaw dla cyfrowej i zielonej transformacji oraz trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Szefowie państw lub rządów UE zgodzili się na przyznanie funduszowi budżetu w wysokości 47,5 miliarda euro na szczycie Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca. To porozumienie nie oznacza końca procesu legislacyjnego, ale by zapewnić szybkie wyjście z kryzysu związanego z koronawirusem, ważne jest, aby państwa członkowskie przystąpiły do szybkiego programowania zasobów.

Czytaj więcej...

Krok do zagwarantowania Europejczykom przyszłej szczepionki przeciw COVID-19

Krok do zagwarantowaniaKomisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Sanofi przewiduje możliwość zakupu szczepionki przez wszystkie państwa członkowskie UE. Przewidziano, że gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciwko COVID-19, Komisja, na podstawie umowy ramowej, będzie miała możliwość zakupu 300 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Komisja wciąż prowadzi również intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Komisja Europejska czyni wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić Europejczykom szybki dostęp do szczepionki, która jest bezpieczna i da im ochronę przed koronawirusem. Ogłoszone 31 lipca porozumienie z firmą Sanofi jest pierwszym ważnym filarem szerszej europejskiej strategii w dziedzinie szczepionek. Wkrótce poczynimy dalsze kroki. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkoma innymi firmami. Chociaż dziś nie wiemy, która szczepionka będzie najskuteczniejsza, Europa inwestuje w zróżnicowany zestaw obiecujących szczepionek, opracowywanych w oparciu o różne rodzaje technologii. Zwiększa to nasze szanse na szybkie uzyskanie skutecznego remedium na koronawirusa. Szczepionka byłaby prawdziwie ogólnoświatowym dobrem. Jesteśmy gotowi pomóc uzyskać dostęp do szczepionki również krajom znajdującym się w trudniejszej sytuacji, co pozwoliłoby im znaleźć wyjście z tego kryzysu.

Czytaj więcej...

Ocena wykorzystania inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na COVID-19

Ocena wykorzystania inicjatywy inwestycyjnej fotoKomisja Europejska opublikowała 29 lipca pierwszą, wstępną ocenę tego, w jaki sposób państwa członkowskie UE wykorzystują pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa (CRII). Od czasu przyjęcia pierwszej propozycji CRII państwa członkowskie z niespotykaną szybkością zmobilizowały ogromne ilości zasobów w ramach polityki spójności w celu zwalczania kryzysu związanego z koronawirusem. Jak dotąd 26 krajów UE i Wielka Brytania skorzystały z elastyczności przewidzianej w CRII, a 18 krajów odpowiednio dostosowało swoje programy polityki spójności.

Komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, powiedziała: - Wyniki, które dziś [29.07.2020 r.] publikujemy, pokazują, że pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa są bardzo potrzebną pomocą dla naszych państw członkowskich. Zapewniły one krajom środki prawne do ponownego dostosowania ich planów inwestycyjnych i szybkiego uruchomienia finansowania UE w obszarach najbardziej potrzebujących, takich jak sektor zdrowia, a także zatrudnienie i wsparcie dla MŚP.

Czytaj więcej...

Dawki Veklury dla leczenia COVID-19 w UE

Dawki Veklury dla leczenia COVID 19 fotoKomisja Europejska podpisała wczoraj umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru). Veklury był pierwszym lekiem dopuszczonym na szczeblu UE w terapii COVID-19. Od początku sierpnia w celu zaspokojenia pilnych potrzeb partie Veklury będą udostępniane państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu przy koordynacji i wsparciu Komisji.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: W ciągu ostatnich tygodni Komisja niestrudzenie współpracowała z Gilead, aby osiągnąć porozumienie zapewniające dostarczenie do UE zapasów pierwszego środka dopuszczonego do stosowania w leczeniu COVID-19. Wczoraj, niespełna miesiąc po dopuszczeniu remdesiwiru, została podpisana umowa, która umożliwi leczenie tysięcy pacjentów od początku sierpnia. Komisja nie szczędzi starań na rzecz zapewnienia dostępu do bezpiecznej i skutecznej terapii oraz wspiera prace nad opracowaniem szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wczorajsza umowa jest kolejnym ważnym krokiem w naszej walce z tą chorobą.

Czytaj więcej...