Wielkopolscy radni w Brukseli z wizytą studyjną nt. integracji migrantów

Czytaj więcej...Wczoraj zakończyła się dwudniowa wizyta studyjna w Brukseli radnych z Wielkopolski, która poświęcona była kwestiom integracji migrantów. Członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkali się m.in. z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz burmistrzem Mechelen. Politycy wzięli również udział w lekcji dla dzieci z klasy migrantów w jednej z brukselskich szkół.

Program wyjazdu studyjnego koncentrował się wokół dwóch obszarów dotyczących migracji. Z jednej strony radni zapoznali się z unijną polityką w obszarze integracji cudzoziemców i możliwościami uzyskania dodatkowego finansowania, z drugiej natomiast poznali najlepsze praktyki realizowane przez belgijskie samorządy oraz inne regiony europejskie w tym zakresie.

W trakcie wizyty radni mieli okazję spotkać się z posłami do Parlamentu Europejskiego: Krystyną Łybacką, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Zdzisławem Krasnodębskim oraz przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Europejskiej (KE). Głównym tematem rozmów były działania podejmowane przez Unię Europejską w zakresie integracji cudzoziemców oraz możliwości finansowania projektów z tego obszaru. Justyna Głodowska-Wernert oraz Antoine Savary z KE zaznaczyli, że wyzwania związane z integracją różnią się w zależności od kraju członkowskiego. Unijna polityka integracyjna musi na te zróżnicowane terytorialnie potrzeby skutecznie odpowiadać, dlatego tak ważne jest, aby KE współpracowała w tym zakresie nie tylko z państwami, ale również włączała w nią unijne samorządy. To właśnie w miastach, regionach i na wsiach odbywa się cały proces integracyjny – podkreślali przedstawiciele Komisji Europejskiej. Ze swojej strony wielkopolscy radni przedstawili potrzeby i wyzwania stojące przed Wielkopolską, głównie związane z napływem Ukraińców do regionu i potrzebą ich integracji.

Czytaj więcej...

Unijne wsparcie dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Czytaj więcej...Wczoraj w Brukseli Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotkała się z unijną komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Coriną Creţu. Komisarz przekazała decyzję o unijnym dofinansowaniu dla jednego z kluczowych projektów, który będzie realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, tj. stworzenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Budowa ośrodka będzie wynosiła prawie 430 mln zł, z czego ponad połowę sfinansuje Unia Europejska. Będzie to największa i najnowocześniejsza placówka pediatryczna w regionie.

Komisarz Creţu podpisała wczoraj łącznie 25 decyzji o unijnym wsparciu dla inwestycji w poszczególnych regionach Europy. Jedenaście z nich dotyczyło Polski, pozostałe natomiast Bułgarii, Grecji, Rumunii, Portugalii, Włoch, Czech, Niemiec oraz Malty. „Te 25 projektów stanowią przykłady tego, jak UE pracuje nad poprawą codziennego życia naszych obywateli: m.in. poprzez poprawę jakości wody pitnej, szybszy transport kolejowy czy nowoczesne szpitale. W bieżącym okresie budżetowym przyjęłam 258 dużych projektów infrastrukturalnych o wartości 32 bilionów euro z funduszy unijnych. Te projekty są,  w pewnym sensie, ambasadorami polityki spójności i jestem dumna z każdego z nich” – powiedziała Corina Creţu podczas uroczystości.

Czytaj więcej...

Owoce i warzywa w szkole

Czytaj więcej...W kolejnym roku szkolnym europejskie szkoły ponownie mleko, owoce i warzywa. W latach 2017/2018 unijny program dotarł do ponad 20 mln uczniów w całej UE. - To ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat – powiedział komisarz Phil Hogan. W ramach programu Polska ma do wykorzystania ponad 25 mln euro.

27 marca br. przyjęto przydział środków budżetowych przeznaczonych na realizację unijnego programu dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach na rok szkolny 2019/2020. W ramach programu przeznaczono 145 mln euro na owoce i warzywa, a 105 mln euro na mleko i inne produkty mleczne. Programowi towarzyszą działania edukacyjne, które zapoznają dzieci z rolnictwem i propagują zdrową żywność.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: - Dzięki unijnemu programowi dla szkół nasi młodzi obywatele korzystają ze zdrowej, bezpiecznej żywności wysokiej jakości, produkowanej przez europejskich rolników, a jednocześnie dowiadują się, skąd ona pochodzi. Komisja jest dumna, że może wspierać te ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat.

Komisja opublikowała również sprawozdanie oceniające, z którego wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 w unijnym programie dystrybucji uczestniczyło około 159 tys. szkół. W ramach programu, na który przeznaczono 182 mln euro z unijnego budżetu, rozdano europejskim dzieciom łącznie 255 500 ton świeżych owoców i warzyw oraz 178 mln litrów mleka.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski zatwierdził zakaz sprzedaży plastikowych jednorazówek

Czytaj więcej...Za projektem dyrektywy głosowało 560 europosłów, 35 było przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu.

Zakaz ma wejść w życie od 2021 roku. Obejmuje plastikowe jednorazówki: słomki, patyczki do uszu, talerze i sztućce, rączki do balonów, styropianowe kubki i pojemniki do żywności.

Nowe przepisy zakładają też, że producenci (w tym wielkie korporacje, takie jak Coca-Cola, Pepsico czy Nestle) przejmą na siebie finansową odpowiedzialność za wprowadzanie plastikowych odpadków do obiegu. Do 2029 roku plastikowe butelki w UE mają być zbierane w ilości odpowiadającej co najmniej 90 proc. tych wprowadzonych na rynek. Mają być też produkowane z co najmniej 30 proc. materiałów możliwych do przetworzenia.

Kolejny zapis: na opakowaniach papierosów, a także np. chusteczek czy plastikowych kubeczków pojawią się ostrzeżenia, że wyrzucanie ich szkodzi środowisku. UE szacuje, że dzięki dyrektywie uda się zaoszczędzić 22 mld euro kosztów środowiskowych spowodowanych szkodami, jakie wyrządzają plastikowe śmieci.

Czytaj więcej...

UE emituje coraz mniej CO2, Polska płaci coraz więcej

Czytaj więcej...Unijna polityka nakierowana na redukcję emisji dwutlenku węgla przynosi efekty. Opublikowany we wtorek coroczny raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) udowadnia, że w 2018 roku w całej Europie wyemitowano go o 50 mln ton mniej, co oznacza redukcję o 1,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To wynik odmienny od globalnego trendu.

Z powodu rosnącej konsumpcji energii – podsycanej dodatkowo ekstremalnymi temperaturami – emisje na świecie wzrosły o 1,7 proc. (o 33,1 mld ton). Oznacza to m.in., że w skali światowej trudno będzie powstrzymać wzrost temperatury zwiększający ryzyko ekstremalnych zjawisk, takich jak powodzie czy fale upałów. Ginąć będzie coraz więcej ludzi.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski za rezygnacją ze zmiany czasu

Czytaj więcej...
 • Rok 2021 mógłby być ostatnim rokiem, w którym w UE nastąpi sezonowa zmiana czasu
 • Państwa członkowskie zachowają prawo do decydowania o swojej strefie czasowej

Posłowie zagłosowali za zakończeniem praktyki przesuwania zegarów o godzinę wiosną i jesienią, od 2021 roku.

Państwa UE, które zdecydują się na zachowanie czasu letniego, powinny dokonać ostatniej zmiany czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 roku, te, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą przestawić zegary w ostatnią niedzielę października 2021 roku, mówi projekt przepisów przyjęty przez posłów 410 głosami do192, przy 51 wstrzymujących się od głosu.

Posłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej, aby zakończyć sezonowe zmiany czasu, ale głosowali za przesunięciem daty z 2019 na 2021 rok.

Czytaj więcej...

Za 61 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – 10 powodów, dla których warto głosować

Czytaj więcej...
 1. Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE.
 2. Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie.
 3. Posłowie reprezentują wszystkie główne siły polityczne 28 państw Unii Europejskiej, najrozmaitsze poglądy, doświadczenia, kompetencje. Parlament Europejski wpływa na sprawy tak ważne dla obywateli UE i poszczególnych państw, jak przyszłość Europy, prywatność w Internecie czy pełne otwarcie unijnego rynku usług.
 4. Europosłowie, częściej niż ich koledzy w parlamentach narodowych, kierują się swobodnym wyborem, osobistym stanowiskiem w konkretnej sprawie, niż układami koalicyjnymi.
 5. Jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją Unii Europejskiej. Sesje plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych są otwarte dla europejskich mediów i publiczności. Decyzje Parlamentu Europejskiego, przyjmowane przezeń dokumenty, rodzą się na oczach zainteresowanych obywateli. Europejscy deputowani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną działalność publiczną, źródła dochodów, stan majątkowy.
 6. Może sobie pozwolić, by być najodważniejszą z unijnych instytucji, pełną rolę "sumienia" Unii Europejskiej. Nie waha się, na przykład, skrytykować różnych państw na świecie za łamanie praw człowieka.
 7. Ujmuje się za słabymi, skrzywdzonymi, dyskryminowanymi w Unii Europejskiej i na świecie. Dba o prawa człowieka, konsumenta, o środowisko naturalne. Patronuje unijnemu rzecznikowi praw obywatelskich, rozpatruje petycje obywateli, organizuje przesłuchania, by poszukiwać rozwiązań trudnych problemów.
 8. Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie przepytuje ministrów przewodniczących pracom Rady UE, wysłuchuje sprawozdań prezesa Europejskiego Banku Centralnego.
 9. Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, przewidywalnym; jego regulamin ogranicza zbyt długie wystąpienia czy zgłaszanie wciąż nowych poprawek, choć tego nie wyklucza; szanuje pracę sprawozdawców i komisji.
 10. Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków, mówiących 24 oficjalnymi językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli.

Autor: Parlament Europejski biuro w Polsce

Horizon Impact Award 2019: pochwal się wpływem swojego projektu i wygraj 10 tys. euro

czwarty artKomisja Europejska ogłosiła konkurs Horizon Impact Award 2019. Nagroda ma na celu zilustrowanie szerszych korzyści społeczno-gospodarczych inwestycji UE w badania i innowacje oraz stworzenie wzorów do naśladowania i zainspirowanie beneficjentów, aby maksymalizowali wpływ swoich badań. Zgłoszenia należy wysyłać do 28 maja 2019 r.

Horizon Impact Award ma uhonorować projekty finansowane ze środków UE, których wyniki spowodowały skutki społeczne w całej Europie i poza nią. Konkurs jest otwarty wyłącznie dla projektów 7PR i zamkniętych projektów programu Horyzont 2020.

– Wielka nauka jest tym, co porusza nasz świat do przodu, i bardziej niż kiedykolwiek patrzymy na świat badań, aby znaleźć rozwiązania stojących przed nami wyzwań. Tą nagrodą chcemy uczcić naukowców, których praca zmieniła nasze codzienne życie – powiedział Carlos Moedas, komisarz ds. badań naukowych i innowacji.

Nagroda umożliwia osobom lub zespołom zaprezentowanie swoich najlepszych praktyk i osiągnięć. Zachęci to innych beneficjentów do wykorzystywania wyników projektów i zarządzania nimi w najlepszy możliwy sposób.

Pięciu zwycięzców zostanie ogłoszonych podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli we wrześniu 2019. Każdy z nich otrzyma 10 tys. euro.

Więcej informacji o konkursie Horizon Impact Award 2019.

 

 

Polska dostanie miliardy na walkę ze smogiem?

Czytaj więcej...Nawet 8 mld euro może dostać Polska na walkę ze smogiem w przyszłej perspektywie finansowej. Ale jest warunek: musimy naprawić program „Czyste powietrze”. Ten obecny nadaje się do śmieci.

To, że walka z polskim smogiem będzie jednym z priorytetów Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-27, oficjalnie wyraziła już Komisja Europejska. W dokumencie KE, który stanowi podstawę do unijnych negocjacji czytamy: „Polska gospodarka należy do najmniej efektywnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Słaba izolacja publicznych i prywatnych budynków przyczynia się do wyższego zużycia energii i ubóstwa energetycznego. W Polsce znajdują się również najbardziej zanieczyszczone miasta UE, zwłaszcza na południu i w centralnej części kraju. Zielona transformacja energetyczna wymaga dodatkowego wsparcia” – czytamy w dokumencie KE, w którym dalej eksperci wyliczają, że priorytetowe inwestycje unijne dotyczyć będą „głębokiej transformacji związanej z wydajnością energetyczną” – zwiększenia produkcji czystej, zielonej energii, zmniejszenia zużycia energii w ogóle, a także „zastąpienia kotłów na paliwa kopalne instalacjami niskoemisyjnymi”.

Czytaj więcej...

Horyzont Europa już widoczny

Czytaj więcej...Jest wstępne polityczne porozumienie w sprawie „Horyzont Europa” - unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji. W budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje przydzielenie na ten cel 100 mld euro. - Jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia w 2021 r. najambitniejszego w historii europejskiego programu badań naukowych i innowacji – powiedział komisarz Carlos Moedas.

Inwestowanie w badania naukowe i innowacje to inwestowanie w przyszłość Europy, w wiedzę i nowe rozwiązania w celu utrzymania i poprawy europejskiego stylu życia. Dlatego też Komisja Junckera wyznaczyła nowy ambitny cel, jakim jest pogłębienie europejskiego potencjału innowacyjnego, zapewnienie trwałego dobrobytu i zachowanie naszej globalnej konkurencyjności. Program „Horyzont Europa”, zaproponowany przez Komisję w czerwcu 2018 r. jako część budżetu długoterminowego UE na lata 2021–2027, jest najambitniejszym w historii programem w dziedzinie badań naukowych i innowacji, dzięki któremu UE utrzyma się w czołówce światowych badań i innowacji.|

Czytaj więcej...