Horyzont Europa a Wielkopolska – czyli dlaczego warto uczestniczyć w trwających konsultacjach

Czytaj więcej...Nowy program ramowy UE na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021. Rekordowo wysoki budżet programu, który wynosi 100 mld €, czyni go największym unijnym programem badawczym w historii. To, ile środków z tych funduszy trafi do Wielkopolski zależy również od tego, w jakim stopniu wdrażanie programu będzie dostosowane do potrzeb i możliwości partnerów z regionu. O tym, jaki będzie ostateczny kształt programu zadecydują obywatele UE w procesie współdecydowania. W piątek rozpoczęły się konsultacje dot. programu Horyzont Europa z obywatelami UE, które zakończą się 8 września. Do udziału w nich zachęcamy partnerów z Wielkopolski!

Dlaczego warto zaangażować się w konsultacje?

Udział w konsultacjach w przyczyni się do wpływu na ostateczny kształt przyszłego programu Horyzont Europa. Rezultaty konsultacji stanowić będą podstawę do opracowania pierwszego strategicznego planu programu Horyzont Europa, na podstawie którego tworzone będą z kolei plany prac i nabory wniosków przez pierwsze cztery lata trwania programu.
Kto może wziąć udział w konsultacjach?
Konsultacje są adresowane zarówno do władz samorządowych, organizacji pozarządowych, jak i do uniwersytetów, ośrodków badawczych oraz przedstawicieli biznesu. Komisja Europejska zaprasza wszystkie osoby zainteresowane przyszłością europejskich badań i innowacji do wypełnienia ankiety.

Czytaj więcej...

Finlandia przejmuje prezydencję w UE

Czytaj więcej...Trzecia w historii fińska prezydencja w Unii Europejskiej postawi na walkę o klimat i praworządność, ale to nie jedyne priorytety Finów na najbliższe sześć miesięcy. Wspólna Europa musi przezwyciężyć aktualne trudności, by wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Skandynawowie nie zapominają o obywatelach i regionie Bałkanów Zachodnich.

Państwo, które sprawuje rotacyjną (półroczną) prezydencję w Radzie Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za kierowanie pracami Rady oraz zapewnieniem ciągłości realizacji inicjatyw UE. Finowie w najbliższym półroczu – o czym EURACTIV.pl już pisał – zamierzają postawić na klimat i praworządność, ale to nie jedyne priorytety ambitnej fińskiej prezydencji. Ponadto Finlandia odziedziczyła kilka nierozwiązanych kwestii bieżących po poprzednikach, jak brexit, i rozszerzenie UE w regionie Bałkanów Zachodnich czy potrzeba kontynuacji starań o uczynienie UE bardziej konkurencyjną na arenie międzynarodowej i jeszcze bardziej prospołeczną.
TWITTER

Wartości na trudne czasy

Zdaniem autorów programu fińskiej prezydencji odpowiedzią na współczesne wyzwania jest ochrona „kamieni węgielnych integracji europejskiej”: pokoju, bezpieczeństwa, stabilności, demokracji i dobrobytu. Tylko wspólne działanie w ich obronie „mogą stawić czoła głównym obecnym bolączkom”.

Dlatego, aby dążyć do bardziej sprawiedliwej UE, w której wszyscy obywatele mogą równomiernie korzystać z dobrodziejstw rozwoju gospodarczego i społecznego ważne jest przestrzeganie praw człowieka i praworządności – zasad „zakorzenionych w europejskich instytucjach.

Finowie zwracają jednak uwagę. że przy budowie społecznego dobrobytu nie można pominąć kwestii zrównoważonego rozwoju klimatycznego i ekonomicznego. Stąd zapowiedź premiera Anttiego Rinne dotyczący doprowadzenia do paneuropejskiego konsensusu klimatycznego, polegającego na osiągnięciu przez państwa członkowskie bezemisyjnych gospodarek do 2050 r.

Czytaj więcej...

Klimat i oczekiwania EKR wobec unijnych instytucji w ich nowej kadencji – tematami spotkań M. Woźniaka w Brukseli

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Wczoraj (26.06) w Brukseli Marszałek Marek Woźniak spotkał się z unijną Komisarz Elżbietą Bieńkowską odpowiedzialną za kwestie rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Komisarz przedstawiła polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Marszałek Woźniak, najważniejsze zagadnienia związane z przyszłością UE. „Klimat, środowisko i efektywność energetyczna to będą tematy wiodące w nowej perspektywie finansowej” - powiedziała komisarz. Wiąże się to z faktem, iż cel ten będzie obecny w praktycznie każdej polityce unijnej, w tym również przemysłowej. Unia Europejska poprzez wspieranie finansowe m.in. odnawialnych źródeł energii, ma zamiar docelowo przejść na gospodarkę zero-emisyjną. Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że temat ochrony klimatu jest coraz bardziej rozumiany i popierany przez obywateli: „w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość społeczna w tym zakresie” – zaznaczył.

Czytaj więcej...

Czy w UE istnieją podwójne standardy przy produkcji żywności?

Czytaj więcej...Nie ma wyraźnych różnic między żywnością sprzedawaną na wschodzie i zachodzie Unii Europejskiej mimo tego, że niektórzy producenci w identycznych opakowaniach sprzedają różne produkty o różniącym się składzie, wynika z raportu opublikowanego dziś przez Komisję Europejską.

W raporcie nie stwierdzono jednak wyraźnego podziału między wschodem i zachodem Wspólnoty, wbrew skargom krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które informowały o praktykach niektórych koncernów spożywczych sprzedających żywność niższej jakości w państwach tzw. nowej Unii.

Fakt, choć na mniejszą skalę

Czytaj więcej...

Szczyt UE: Dyskusja o obsadzie najważniejszych stanowisk jeszcze potrwa

Czytaj więcej...Przywódcy państw członkowskich zgromadzeni na szczycie w Brukseli dyskutowali o obsadzie najważniejszych stanowisk w UE, a przede wszystkim o tym kto pokieruje nową Komisją Europejską. Rozmowy prowadzono oficjalnie podczas roboczej kolacji oraz zakulisowo. Nie udało się jednak ustalić żadnych nazwisk.

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli dotychczasowy szef KE Jean-Claude Juncker przekonywał tymczasem, że wyłonienie kandydata jego następcę jest możliwe już teraz. Mowa o kandydacie, bo osobę wskazaną przez Radę Europejską będzie jeszcze musiał zatwierdzić Parlament Europejski.

Nie udało się jednak uzgodnić żadnych nazwisk. Dlatego przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał kolejny szczyt, który odbędzie się 30 czerwca. „Do tego czasu będę dalej prowadził konsultacje ze stolicami państw członkowskich” – powiedział Tusk. Z kolei Juncker żartował: „Z pewnym rozbawieniem zauważam, że niełatwo mnie zastąpić.”

Tusk zdał relację z dotychczasowych negocjacji

Oficjalnie jednak przywódcy państw członkowskich mieli jedynie wysłuchać sprawozdania Tuska, który od końca maja (czyli od wyborów do PE) ma za zadanie sondować europejskie stolice na temat tego kogo byłyby skłonne poprzeć. Jeszcze przed samym szczytem Tusk odbywał ostatnie spotkania, rozmawiał m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel, premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem czy premierem Polski Mateuszem Morawieckim.

Czytaj więcej...

TSUE: Niemiecka winieta sprzeczna z unijnym prawem

Czytaj więcej...W ogłoszonym dziś wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że niemiecka opłata za użytkowanie dróg federalnych przez samochodoy osobowe ma charakter dyskryminujący, ponieważ jej faktyczny koszt ponoszony jest jedynie przez właścicieli i kierowców samochodów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich.

Trybunał uznał także, że tak funkcjonująca opłata stanowi naruszenie obowiązujących w UE zasad swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług.

Plan wprowadzenia myta dla samochodów osobowych (niem. Pkw-Maut) zrodził się już wiele lat temu, a pierwsze podjęte w tej kwestii decyzje polityczne obowiązywać miały od 1 stycznia 2015 r. Niemcy uzasadniały wówczas, że koszt korzystania z dróg, a także związanego z tym zanieczyszczania środowiska ponosić powinni sami użytkownicy dróg, a uzyskane w ten sposób dochody miały iść w całości na finansowanie infrastruktury drogowej. Na wprowadzenie myta za użytkowanie dróg federalnych przez pojazdy osobowe nie zgodziła się jednak wtedy Komisja Europejska, zaalarmowana przez Austrię, Belgię, Danię i Holandię, które już wówczas zagroziły zaskarżeniem niemieckiego przepisu do TSUE. Główny zarzut pod adresem niemieckiego rządu dotyczył zwolnienia z opłaty obywateli Niemiec, co przez inne państwa Wspólnoty uznane zostało za dyskryminujące wobec większości obywateli UE.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO GRUPY EKSPERTÓW DS. INWESTOWANIA W ZDROWIE

Czytaj więcej...Komisja Europejska ogłosiła nabór na ekspertów do wielosektorowego i niezależnego panelu ekspertów, który będzie doradzał Komisji w zakresie efektywnych metod inwestowania w zdrowie.
Zespół składać się będzie z wybranych na okres 3 lat niezależnych naukowców o ugruntowanej pozycji, z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym i multidyscyplinarnym w dziedzinie zdrowia. Członkowie będą uczestniczyć w posiedzeniach plenarnych (5 rocznie), spotkaniach grup roboczych (od 3 do 5 rocznie) i na wniosek Komisji w innych działaniach, w których ich zaangażowanie jest istotne. Zadaniem panelu jest sporządzanie opinii na potrzeby Komisji Europejskiej.

Eksperci powinni posiadać wyższe wykształcenie, specjalistyczną wiedzę i co najmniej 10-letnie doświadczenie z wybranego zakresu:

  • planowania w dziedzinie zdrowia i ustalania priorytetów budżetowych;
  • zarządzania szpitalami i opieką zdrowotną;
  • opieki zdrowotnej;
  • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;

    Czytaj więcej...

Nabór na „Maria Skłodowska-Curie Actions” – dwa razy większa szansa na uzyskanie grantu

Czytaj więcej...Trwają nabory na program dla naukowców „Maria Skłodowska-Curie Actions” (MSCA). Aplikacje można składać do 11 lub 16 września i dotyczą one dwóch rodzajów grantów: przeznaczonych dla indywidualnych naukowców oraz publicznych lub prywatnych instytucji. Dodatkową szansą dla polskich jednostek jest udział w grantach Widening Fellowships, czyli projektach realizowanych przez naukowców w tzw. kraju widening. Dzięki tej opcji wysoko ocenione wnioski indywidualnych naukowców, które nie znalazły się na głównej liście rankingowej, mogą być będą sfinansowane z budżetu wideningowego

W ramach MSCA można zrealizować 4 rodzaje projektów: Individual Fellowships (IF) (indywidualne granty badawczo-szkoleniowe), Innovative Training Networks (ITN) (innowacyjne szkolenie naukowców), Research and Innovation Staff Exchange (RISE) (wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami), Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) (współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych).

Czytaj więcej...

UE wyprzedziła w dziedzinie innowacji USA. Wielkopolska w polskiej czołówce

Czytaj więcej...Około dwóch trzecich wzrostu gospodarczego w Europie w ostatnich dziesięcioleciach napędzane jest przez innowacje. Coroczna europejska tablica wyników innowacyjności zawiera ocenę porównawczą wyników w zakresie badań i innowacji państw całej UE.

Opublikowane wczoraj (17.06) przez Komisję Europejski Ranking Innowacyjności i Ranking Innowacyjności Regionów za 2019 r. pokazują, że wyniki UE w tej dziedzinie poprawiają się co roku od czterech lat z rzędu. Średnio od 2011 r. wyniki Unii Europejskiej w zakresie innowacji wzrosły o 8,8 %. Na poziomie globalnym w 2019 r. UE wyprzedziła po raz pierwszy Stany Zjednoczone i znalazła się na piątym miejscu (za Koreą Płd., Kanadą, Australią, Japonią). Przewaga UE nad Brazylią, Indiami, Rosją i RPA jest wciąż znaczna.

Dane dotyczące poszczególnych państw członkowskich zawarte w opublikowanych wczoraj rankingach pomagają państwom członkowskim, regionom i UE jako całości określać obszary, w których wyniki są dobre, oraz dziedziny, w których potrzebne są reformy polityczne sprzyjające propagowaniu innowacji.

W oparciu o uzyskane wyniki państwa UE dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i słabi innowatorzy. Unijnym liderem innowacji w 2019 r. jest Szwecja. Polskę zaliczono do grupy państw tzw. umiarkowanych innowatorów (ang. Moderate Innovators).

Regionalna tablica wyników innowacji (RIS) jest regionalnym rozszerzeniem europejskiej tablicy wyników innowacji. Tablica obejmuje 238 regionów w 23 krajach UE i EOG oraz 5 krajów UE uwzględnione na poziomie krajowym.

Czytaj więcej...

UE potępia rosyjską dezinformację w trakcie wyborów do PE

Czytaj więcej...Komisja Europejska przedstawiła w piątek wnioski na temat dezinformacji w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zebrane dowody wskazują na rosyjską inspirację. Głównym celem była dyskredytacja Parlamentu oraz zniechęcenie obywateli do głosowania.

Bruksela podsumowała niedawną kampanię do PE pod kątem wpływu rosyjskiej dezinformacji. Potwierdziły się przypuszczenia odnośnie prób zakłócenia przebiegu procesu wyborczego poprzez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. Jednak unijna komisarz ds. sprawiedliwości i spraw konsumenckich Vĕra Jourová podkreśliła, że obyło się bez wielkiego skandalu. Raport Brukseli informuje, że tym razem nie było jednego dominującego wątku przeprowadzonej akcji dezinformacyjnej, a jej autorzy skupili się na próbach podważenia wiarygodności Parlamentu Europejskiego, zniechęceniu do udziału w głosowaniu oraz sprowokowaniu radykalizacji wyborców.

Sukces UE?

KE poinformowała, że dysponuje wystarczającymi dowodami, by obarczyć Rosję za akcję dezinformacyjną podczas kilku miesięcy poprzedzających wybory do PE.

KE twierdzi, że kampanie koordynowane przez UE w miesiącach poprzedzających wybory do PE dały pozytywny efekt, czego efektem jest najwyższa od 20 lat frekwencja wynosząca 50,97 proc. Sukces ten ma jednak wielu ojców i został osiągnięty dzięki współpracy mediów społecznościowych (Facebook, Google, Twitter, YouTube) z władzami krajowymi, które w 2018 r. podpisały „kodeks dobrych praktyk”, określający m.in. postępowanie w sprawie dezinformacji.

Według raportu, Google w okresie między styczniem a majem br. usunęło ponad 3 mln kont z serwisu YouTube. Facebook zdezaktywował ponad 2 mln fałszywych kont w pierwszym kwartale roku, a Twitter zweryfikował wiarygodność 77 mln kont.

Czytaj więcej...