Europejski Komitet Regionów dyskutuje o praworządności

Czytaj więcej...Chcę podziękować tym wszystkim, którzy dbają o poszanowanie prawa w Polsce” – powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas debaty z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i Koenem Lenaertsem, prezesem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prawa i wartości unijne, integracja imigrantów i budżet UE na lata 2021-2027 to główne tematy zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Sesję poprzedziła ceremonia uroczystego odsłonięcia tablicy w Europejskim Komitecie Regionów poświęconej byłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

Im bardziej  przestrzegana jest praworządność, tym silniejsza jest demokracja” – podkreślił Koen Lenaerts w dyskusji z samorządowcami. Zgodził się z nim Marszałek Marek Woźniak, twierdząc „Jeśli zasada niezależności sądów jest naruszana, to trudno mówić o demokracji”. Na ręce wiceprzewodniczącego Timmermansa M. Woźniak złożył podziękowania dla Komisji Europejskiej za troskę o Polskę w związku z przestrzeganiem praw podstawowych. „Myślę, że to bardzo pozytywnie odbije się na przyszłości mojego kraju i Unii Europejskiej” – powiedział Marszałek. Odnosząc się do sytuacji w Polsce, Timmermans stwierdził, że pomimo obawy, iż podejmowane działania mogą przyczynić się do wzrostu nastrojów antyunijnych, dzieje się wręcz przeciwnie. W Polsce w ostatnich latach wzrósł poziom zaufania do instytucji UE.

Prawa podstawowe mają fundamentalne znaczenie dla Unii Europejskiej. Wartości z nimi związane definiują to, kim jesteśmy jako Europejczycy” – mówił Frans Timmermans. Zaznaczył, że demokracja może być chroniona tylko przez niezawisłe sądy, także na poziomie samorządowym. „Każdy sędzia krajowy jest także sędzią unijnym, a Trybunał Sprawiedliwości jest sądem krajowym (…) Problemy z praworządnością w jednym państwie są problemem dla wszystkich” – podsumował. O prawie unijnym mówił K. Lenaerts, który przypomniał, że najważniejszą w hierarchii norm europejskich jest Karta Praw Podstawowych – pierwotne i konstytucyjne prawo UE. Oznacza to, że całe prawo tworzone w Unii Europejskiej musi być interpretowane w oparciu o jej zasady.

Do kwestii zasad i wartości unijnych, na których opiera się demokracja, odniósł się również Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Wziął on udział w uroczystej inauguracji inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów „Miasta i Regiony na rzecz integracji migrantów”. Ma ona na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz włączenia społecznego imigrantów na terenie Europy. „W integracji nie chodzi o słowa, ale o konkretne działania” – mówił komisarz. „Musimy uczynić fundusze unijne bardziej dostępnymi dla miast i regionów” – kontynuował. Jako jeden z przykładów podał Europejski Fundusz Społeczny, w ramach którego Komisja Europejska przeznaczyła w obecnym siedmioletnim budżecie 120 mln euro na rzecz wspierania grup słabszych - w tym również migrantów. W kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 fundusze unijne zostaną jeszcze bardziej nakierowane na działania na rzecz integracji społeczno-gospodarczej imigrantów.

Czytaj więcej...

Za 47 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! - Dokonania PE w ostatniej kadencji

Czytaj więcej...Parlament znajduje się w samym centrum europejskiej demokracji. Obywatele UE wybierają bezpośrednio swoich przedstawicieli, którzy debatują i - wspólnie z Radą - podejmują decyzje dotyczące unijnego prawa.

Ale stanowienie prawa to tylko jedna z ról Parlamentu. Posłowie omawiają i ustalają plan politycznych działań podczas debatach z przywódcami państw członkowskich, spotykają też liderów spoza UE, analizują zagrożenia, oceniają potrzebę działania oraz inicjują zmiany przepisów i tworzenie nowych zasad.

Parlamentarzyści europejscy oceniają pracę Komisji Europejskiej, śledzą, w jaki sposób prawa UE są wdrażane w państwach członkowskich i rozliczają z ich działań instytucje i organizacje, skupiając się w szczególności na przypadkach zagrożenia praw podstawowych. Pozostają w bliskim kontakcie z obywatelami. Korzystają oni ze swojego prawa - i obowiązku - demokratycznej kontroli skuteczności unijnej polityki UE bezpośrednio tam, gdzie, jest realizowana, z uwaga śledzą negocjacje umów międzynarodowych i głosują w sprawie ich wyniku, mogą zawetować akty Komisji.

Czytaj więcej...

Sztuczna inteligencja: Komisja przyspiesza prace nad wytycznymi w zakresie etyki

Czytaj więcej...Komisja przedstawiła dziś kolejne kroki ku budowaniu zaufania do sztucznej inteligencji dzięki rozpoczęciu nowego etapu prac grupy ekspertów wysokiego szczebla.

Opierając się na pracach grupy niezależnych ekspertów powołanej w czerwcu 2018 r., Komisja rozpoczyna dziś etap pilotażowy, aby zapewnić, że wytyczne w zakresie etyki dotyczące rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) będzie można wdrożyć w praktyce. Komisja zwraca się do przedstawicieli sektora przemysłu, instytutów badawczych i organów publicznych o przetestowanie listy kontrolnej, stanowiącej uzupełnienie wytycznych, sporządzonej przez grupę ekspertów wysokiego szczebla.

Czytaj więcej...

Program Youth4Regions – szansa na sukces dla aspirujących dziennikarzy!

Czytaj więcej...Chcesz sprawdzić się w roli dziennikarza na dużym międzynarodowym wydarzeniu? To prostsze niż myślisz. Dzisiaj rusza inicjatywa Youth4Regions organizowana przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Ma ona zachęcać do poznawania polityki regionalnej. Wystarczy, że przygotujesz krótki materiał o tym, jak fundusze unijne przyczyniły się do poprawy jakości życia w Twoim miejscu zamieszkania. Zgłoszenia można nadsyłać od 8 kwietnia do 15 lipca.

Czytaj więcej...

Za 51 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! – Nowa strona poświęcona wyborom

Czytaj więcej...Nowa, dynamiczna strona internetowa, która zawierać będzie wszystkie wyniki poprzednich i obecnych wyborów europejskich jest już dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

https://wyniki-wybory.eu/ będą aktualizowane w czasie rzeczywistym podczas nocy wyborczej 26 maja na podstawie ogólnych wyników wyborów europejskich, z uwzględnieniem podziałów na kraje, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez władze krajowe.

Poprzednie wybory europejskie

Strona internetowa zawiera skład wszystkich ustępujących parlamentów europejskich od 1984 roku, podział na partie krajowe oraz grupy polityczne od 1979 roku, a także wszystkie wyniki na szczeblu krajowym od 2009 roku. Strona zawiera również informacje na temat tendencji w wyborach europejskich, na przykład na temat równowagi płci.

Czytaj więcej...

Gaz ziemny: Parlament rozszerzył przepisy UE na gazociągi spoza Unii

Czytaj więcej...
  • Gazociągi z krajów trzecich będą podlegać przepisom UE
  • Przejrzystość prawna dla istniejącej i przyszłej infrastruktury gazowej pochodzącej spoza UE
  • Jasne procedury przypadku decyzji Komisji Europejskiej o wyjątkowym traktowaniu

Nowe przepisy dla rynku gazowego, przyjęte w czwartek, zapewniają objęcie gazociągów spoza Unii przepisami UE, jasne zasady dla operatorów oraz konkurencyjność dostaw gazu w UE.

Czytaj więcej...

Wielkopolscy radni w Brukseli z wizytą studyjną nt. integracji migrantów

Czytaj więcej...Wczoraj zakończyła się dwudniowa wizyta studyjna w Brukseli radnych z Wielkopolski, która poświęcona była kwestiom integracji migrantów. Członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkali się m.in. z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz burmistrzem Mechelen. Politycy wzięli również udział w lekcji dla dzieci z klasy migrantów w jednej z brukselskich szkół.

Program wyjazdu studyjnego koncentrował się wokół dwóch obszarów dotyczących migracji. Z jednej strony radni zapoznali się z unijną polityką w obszarze integracji cudzoziemców i możliwościami uzyskania dodatkowego finansowania, z drugiej natomiast poznali najlepsze praktyki realizowane przez belgijskie samorządy oraz inne regiony europejskie w tym zakresie.

W trakcie wizyty radni mieli okazję spotkać się z posłami do Parlamentu Europejskiego: Krystyną Łybacką, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Zdzisławem Krasnodębskim oraz przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Europejskiej (KE). Głównym tematem rozmów były działania podejmowane przez Unię Europejską w zakresie integracji cudzoziemców oraz możliwości finansowania projektów z tego obszaru. Justyna Głodowska-Wernert oraz Antoine Savary z KE zaznaczyli, że wyzwania związane z integracją różnią się w zależności od kraju członkowskiego. Unijna polityka integracyjna musi na te zróżnicowane terytorialnie potrzeby skutecznie odpowiadać, dlatego tak ważne jest, aby KE współpracowała w tym zakresie nie tylko z państwami, ale również włączała w nią unijne samorządy. To właśnie w miastach, regionach i na wsiach odbywa się cały proces integracyjny – podkreślali przedstawiciele Komisji Europejskiej. Ze swojej strony wielkopolscy radni przedstawili potrzeby i wyzwania stojące przed Wielkopolską, głównie związane z napływem Ukraińców do regionu i potrzebą ich integracji.

Czytaj więcej...

Unijne wsparcie dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Czytaj więcej...Wczoraj w Brukseli Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotkała się z unijną komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Coriną Creţu. Komisarz przekazała decyzję o unijnym dofinansowaniu dla jednego z kluczowych projektów, który będzie realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, tj. stworzenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Budowa ośrodka będzie wynosiła prawie 430 mln zł, z czego ponad połowę sfinansuje Unia Europejska. Będzie to największa i najnowocześniejsza placówka pediatryczna w regionie.

Komisarz Creţu podpisała wczoraj łącznie 25 decyzji o unijnym wsparciu dla inwestycji w poszczególnych regionach Europy. Jedenaście z nich dotyczyło Polski, pozostałe natomiast Bułgarii, Grecji, Rumunii, Portugalii, Włoch, Czech, Niemiec oraz Malty. „Te 25 projektów stanowią przykłady tego, jak UE pracuje nad poprawą codziennego życia naszych obywateli: m.in. poprzez poprawę jakości wody pitnej, szybszy transport kolejowy czy nowoczesne szpitale. W bieżącym okresie budżetowym przyjęłam 258 dużych projektów infrastrukturalnych o wartości 32 bilionów euro z funduszy unijnych. Te projekty są,  w pewnym sensie, ambasadorami polityki spójności i jestem dumna z każdego z nich” – powiedziała Corina Creţu podczas uroczystości.

Czytaj więcej...

Owoce i warzywa w szkole

Czytaj więcej...W kolejnym roku szkolnym europejskie szkoły ponownie mleko, owoce i warzywa. W latach 2017/2018 unijny program dotarł do ponad 20 mln uczniów w całej UE. - To ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat – powiedział komisarz Phil Hogan. W ramach programu Polska ma do wykorzystania ponad 25 mln euro.

27 marca br. przyjęto przydział środków budżetowych przeznaczonych na realizację unijnego programu dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach na rok szkolny 2019/2020. W ramach programu przeznaczono 145 mln euro na owoce i warzywa, a 105 mln euro na mleko i inne produkty mleczne. Programowi towarzyszą działania edukacyjne, które zapoznają dzieci z rolnictwem i propagują zdrową żywność.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: - Dzięki unijnemu programowi dla szkół nasi młodzi obywatele korzystają ze zdrowej, bezpiecznej żywności wysokiej jakości, produkowanej przez europejskich rolników, a jednocześnie dowiadują się, skąd ona pochodzi. Komisja jest dumna, że może wspierać te ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat.

Komisja opublikowała również sprawozdanie oceniające, z którego wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 w unijnym programie dystrybucji uczestniczyło około 159 tys. szkół. W ramach programu, na który przeznaczono 182 mln euro z unijnego budżetu, rozdano europejskim dzieciom łącznie 255 500 ton świeżych owoców i warzyw oraz 178 mln litrów mleka.

Czytaj więcej...

Parlament Europejski zatwierdził zakaz sprzedaży plastikowych jednorazówek

Czytaj więcej...Za projektem dyrektywy głosowało 560 europosłów, 35 było przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu.

Zakaz ma wejść w życie od 2021 roku. Obejmuje plastikowe jednorazówki: słomki, patyczki do uszu, talerze i sztućce, rączki do balonów, styropianowe kubki i pojemniki do żywności.

Nowe przepisy zakładają też, że producenci (w tym wielkie korporacje, takie jak Coca-Cola, Pepsico czy Nestle) przejmą na siebie finansową odpowiedzialność za wprowadzanie plastikowych odpadków do obiegu. Do 2029 roku plastikowe butelki w UE mają być zbierane w ilości odpowiadającej co najmniej 90 proc. tych wprowadzonych na rynek. Mają być też produkowane z co najmniej 30 proc. materiałów możliwych do przetworzenia.

Kolejny zapis: na opakowaniach papierosów, a także np. chusteczek czy plastikowych kubeczków pojawią się ostrzeżenia, że wyrzucanie ich szkodzi środowisku. UE szacuje, że dzięki dyrektywie uda się zaoszczędzić 22 mld euro kosztów środowiskowych spowodowanych szkodami, jakie wyrządzają plastikowe śmieci.

Czytaj więcej...