Przejdź do treści

Nowe inicjatywy UE dla wzmocnienia rolnictwa ekologicznego

Nowe inicjatywy UE dla wzmocnienia rolnictwa ekologicznego fotoKomisja Europejska rozpoczęła 4 września konsultacje publiczne w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. Priorytetem Komisji jest zapewnienie sektorowi rolnictwa ekologicznego odpowiednich narzędzi, a także dobrze funkcjonujących i opartych na konsensusie ram prawnych, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie na rolnictwo ekologiczne 25 proc. gruntów rolnych. Chociaż nowe rozporządzenie w sprawie produkcji ekologicznej stanowi silną podstawę, prawodawstwo wtórne, które należy jeszcze przyjąć, musi być równie solidne. Na wniosek państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego, państw trzecich i innych zainteresowanych stron Komisja zaproponowała zatem 4 września br. odroczenie wejścia w życie nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej o rok, tj. z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej...

Konkurs „Juvenes Translatores” dla uczniów szkół średnich

2020.09.03 Konkurs Juvenes Translatores fotoKomisja Europejska ogłosiła wczoraj rozpoczęcie tegorocznej edycji konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores adresowanego do uczniów szkół średnich z całej Europy. Od 2 września szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą rejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z całej Europy. W tym roku uczestniczące nastolatki będą musiały przetłumaczyć tekst pt. „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oznajmił: Młodzi ludzie w Europie wiedzą, jak ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie odgrywają języki. Pomagają one nie tylko w lepszym wzajemnym zrozumieniu kultur i poglądów, lecz także w znalezieniu pracy. Gorąco zachęcam szkoły i uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Juvenes Translatores i odkrycia świata tłumaczeń.

Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z 552 możliwych kombinacji językowych, z których każda obejmuje dwa z 24 języków urzędowych UE. W zeszłorocznym konkursie uczniowie wybrali 150 różnych kombinacji.

Czytaj więcej...

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2020 – zapisy otwarte!

2020.09.02 Europejskie Dni Badań i Innowacji fotoW dniu dzisiejszym została otwarta rejestracja do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji – corocznym sztandarowym wydarzeniu Komisji Europejskiej, które gromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, aby mogli oni debatować i wspólnie kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie i poza nią.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 22-24 września i z uwagi na pandemię COVID-19 będzie miała w pełni wirtualny charakter. Będą więc w niej mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od miejsca, w którym będą się znajdować.

W ciągu trzech dni przewidziano intensywne aktywności w ramach współtworzenia polityki, prowokujące do myślenia panele dyskusyjne oraz możliwości znajdowania partnerów. Sesje interaktywne umożliwią uczestnikom wymianę informacji na temat tego, w jaki sposób polityka i finansowanie badań naukowych i innowacji mogą pomóc w odbudowie Europy i utorować drogę do zielonej, cyfrowej i odpornej na kryzysy przyszłości.

Czytaj więcej...

Ruszają konsultacje nt. Planu strategicznego i misji w ramach programu Horyzont Europa

Konsultacje Horyzont Europa fotoCelem wsparcia opracowania ambitnego programu badań naukowych i innowacji UE, który pomaga w ożywieniu Europy, a także w transformacji ekologicznej i cyfrowej, Komisja Europejska uruchomiła 1 września dwa procesy konsultacji społecznych dot. nowego programu Horyzont Europa 2021-2027, a konkretniej jego pierwszego Planu strategicznego oraz misji. Oba procesy konsultacji prowadzone są w języku angielskim i potrwają odpowiednio do 18 i 14 września br.

Horyzont Europa, a zwłaszcza jego Plan strategiczny, jest rozwijany za pośrednictwem intensywnego procesu współtworzenia (ang. co-design). Celem takiego podejścia jest zidentyfikowanie zagadnień o największym znaczeniu dla obywateli UE. Do tej pory ponad 9000 osób wzięło udział w tym procesie, co czyni go jednym z największych projektów współtworzenia jakie Komisja Europejska kiedykolwiek prowadziła. Kluczowym wydarzeniem w ramach niniejszego procesu współtworzenia będą wirtualne Europejskie Dni Badań i Innowacji w dniach 22-24 września br., podczas których wyniki prowadzonych konsultacji zostaną poddane dyskusji (od dziś możliwa jest rejestracja online na to wydarzenie).

Czytaj więcej...

Nowy rok szkolny – więcej cyfrowości dzięki Funduszom Europejskim

Nowy rok szkolny fotoPo zakłóceniach w obszarze edukacji wywołanych pandemią COVID-19 w pierwszej połowie 2020 roku, dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny, a dzieci wracają do szkół. Jednocześnie Fundusze Europejskie zapewniają wsparcie dla tworzenia rozwiązań, które mogą wesprzeć edukację zdalną.

Powszechny dostęp do internetu

W ramach programu Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro środków z Unii Europejskiej będzie zaangażowanych w rozbudowę sieci szerokopasmowych. Powstanie blisko 106 tys. kilometrów nowych sieci internetowych. Dzięki już dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 r. w zasięgu szybkiego internetu znajdzie się około 2 miliony gospodarstw domowych. Natomiast szybki internet, powyżej 100 Mb/s, dotrze do ponad 11 tysięcy placówek oświatowych.

Wsparcie dla nauczania zdalnego

Projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła +” to odpowiedź na sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy był niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych z programu Polska Cyfrowa szkoły wyposażane są w taki sprzęt, który później udostępniają potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po powrocie lekcji do szkół, sprzęt też tam trafi – będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów.

Czytaj więcej...

Nowe przepisy dla bardziej ekologicznych i bezpiecznych samochodów w UE

Nowe przepisy fotoJutro zaczyna obowiązywać rozporządzenie UE w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Rozporządzenie, przyjęte w maju 2018 r., znacząco zmieniło i zaostrzyło poprzedni system homologacji typu i nadzoru rynku. Nowe przepisy podniosą jakość i niezależność homologacji typu i badań pojazdów, zwiększą liczbę kontroli pojazdów już znajdujących się na unijnym rynku oraz wzmocnią cały system dzięki lepszemu europejskiemu nadzorowi.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział: Europejczycy słusznie oczekują, że będą prowadzić najbardziej ekologiczne i najbezpieczniejsze samochody. Wiąże się to z surowymi kontrolami samochodów wprowadzonych do obrotu i poruszających się po naszych drogach. Wymaga to również rzeczywistego egzekwowania przepisów i nadzoru na szczeblu europejskim: dlatego właśnie od chwili obecnej Komisja będzie w stanie przeprowadzać kontrole samochodów, wycofywać samochody na terenie całej UE oraz nakładać grzywny w wysokości do 30 tys. euro za samochód w przypadku złamania prawa. Reformy te uzupełniają nasze działania na rzecz bardziej ekologicznej i bezpieczniejszej mobilności, co w kontekście wyzwań związanych z kryzysem wymaga jeszcze bardziej przyszłościowych inwestycji w infrastrukturę i innowacje. Nasze wysiłki na rzecz przywrócenia zaufania konsumentów, wzmocnienia jednolitego rynku i wspierania długoterminowej rentowności i globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego idą ze sobą w parze.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska podpisuje pierwszą umowę z AstraZeneca

Komisja Europejska podpisuje pierwszą umowę z AstraZeneca foto27 sierpnia, po jej formalnym podpisaniu między AstraZeneca a Komisją, weszła w życie pierwsza umowa, którą Komisja Europejska wynegocjowała z firmą farmaceutyczną w imieniu państw członkowskich UE. Umowa pozwoli wszystkim państwom członkowskim na zakup szczepionki przeciwko COVID-19 UE, a także na przekazanie jej w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub jej redystrybucję w innych krajach europejskich.

Dzięki umowie wszystkie państwa członkowskie będą mogły nabyć łącznie 300 mln dawek szczepionki AstraZeneca, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek, które zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności.

Komisja nadal prowadzi rozmowy w sprawie podobnych umów z innymi producentami szczepionek i pomyślnie zakończyła wstępne rozmowy z firmami: Sanofi-GSK – 31 lipca, Johnson & Johnson – 13 sierpnia, CureVac – 18 sierpnia i Moderna – 24 sierpnia.

Czytaj więcej...

Ruszają zapisy na wydarzenia Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020!

Ruszają zapisy fotoW dniu dzisiejszym została otwarta rejestracja na wydarzenia w ramach 18. edycji październikowego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC) #EURegionsWeek. EWRC to największe doroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej, a jego organizatorami są Europejski Komitet Regionów oraz Komisja Europejska. Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku w oficjalnym programie Tygodnia znalazło się wydarzenie, którego partnerem – w ramach międzynarodowego konsorcjum – jest Województwo Wielkopolskie.

W tym roku, trwający zwykle 4 dni program EWRC, zostanie rozłożony na 3 tygodnie. Każdy z tygodni zostanie poświęcony jednemu z aktualnie ważnych tematów:

  • 5-9 października: Tworzenie możliwości dla obywateli
  • 12-16 października: Spójność i współpraca
  • 19-22 października: Zielona Europa, równolegle z Zielonym Tygodniem (największą w Europie doroczną konferencją na temat polityki ochrony środowiska, organizowaną przez Komisję Europejską)

Czytaj więcej...

Propozycja 11,2 mld euro wsparcia dla Polski w ramach instrumentu SURE

Propozycja 112 mld euro fotoKomisja Europejska przedstawiła Radzie UE wnioski dotyczące decyzji w sprawie przyznania 15 państwom członkowskim wsparcia finansowego w wysokości 81,4 mld euro w ramach instrumentu SURE. Instrument SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa. Jest to jedno z trzech działań osłonowych uzgodnionych przez Radę Europejską w celu ochrony pracowników, przedsiębiorstw i krajów.

Po zatwierdzeniu tych wniosków przez Radę UE wsparcie finansowe zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach. Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Czytaj więcej...

Europejska inicjatywa obywatelska „Right to Cure”

Europejska inicjatywa obywatelska Right to Cure fotoKomisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right to Cure” (Prawo do terapii). Organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej wzywają Unię do „przedłożenia zdrowia publicznego nad prywatne zyski [oraz] zapewnienia, aby szczepionki oraz terapie zapobiegające rozprzestrzenianiu się i przeciwdziałające pandemii stały się światowym dobrem publicznym, nieodpłatnie dostępnym dla każdego”.

Europejska inicjatywa obywatelska wymienia następujące cele:

  1. zapewnienie, aby prawa własności intelektualnej, w tym patenty, nie ograniczały dostępności jakiejkolwiek opracowanej w przyszłości szczepionki lub terapii przeciw wirusowi COVID-19;
  2. zapewnienie, aby przepisy UE dotyczące danych i wyłączności rynkowej nie ograniczały bezpośredniej skuteczności wydawanych przez państwa członkowskie obowiązkowych licencji;
  3. wprowadzenie zobowiązania prawnego, wymagającego od beneficjentów funduszy UE dzielenia się wiedzą, własnością intelektualną bądź danymi lub zasobami patentowymi dotyczącymi technologii medycznych w kontekście COVID-19;
  4. wprowadzenie zobowiązania prawnego, wymagającego od beneficjentów funduszy UE zachowania przejrzystości w odniesieniu do wkładów publicznych, kosztów produkcji, jak również klauzul dotyczących dostępności i przystępności cenowej w połączeniu z licencjami niewyłącznymi.

Czytaj więcej...