Wolontariusze Pomocy UE – trwa nabór do programu

Czytaj więcej...

Unia Europejska poszukuje wolontariuszy, którzy chcą nieść pomoc ludziom na całym świecie. Poszukiwane są osoby z doświadczeniem w zakresie tłumaczeń, zdrowia, logistyki, systemów wczesnego ostrzegania oraz wielu innych. Program Wolontariusze Pomocy UE przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych (od 18 roku życia), można odbyć go w różnych miejscach na świecie lub zdalnie – w domu przed komputerem. Nabory prowadzone są przez cały miesiąc: od 1 marca do 1 kwietnia 2019 r.

Program Wolontariusze Pomocy UE można odbyć na dwa sposoby:

  • w pełnym wymiarze godzin w ramach pomocy humanitarnej na całym świecie przez okres od 1 do 18 miesięcy;
  • online – w ten sposób wspiera się pomoc humanitarną niezależnie od tego, gdzie się znajduje, z możliwością dostosowania go do pozostałych obowiązków.

Ukazywanie solidarności jest czymś nieodłącznym i wspólnym nam wszystkim. Do zmieniania świata potrzebny jest wysiłek zespołowy. Jestem przekonany, że to doświadczenie pomoże mi zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym” – mówi jeden z wolontariuszy.

Aby zostać Wolontariuszem Pomocy UE należy mieć ukończone 18 lat, być obywatelem Unii Europejskiej lub długoterminowym rezydentem któregoś z państw członkowskich. Wolontariat internetowy będzie dostępny dla wolontariuszy dowolnej narodowości. Wolontariuszom Pomocy UE oddelegowanym do pomocy humanitarnej pokryte zostaną koszty związane ze szkoleniami, zakwaterowaniem oraz podrożą. Ponadto, będą mieli oni możliwość odbycia dodatkowych szkoleń w europejskiej organizacji humanitarnej przed wyjazdem na wolontariat.

Ogłoszenia o naborach

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej

Co musisz wiedzieć o nowej dyrektywie ws. praw autorskich w internecie

Czytaj więcej...Publikujemy odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań dotyczących dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Podstawą odpowiedzi jest porozumienie osiągnięte przez negocjatorów Parlamentu Europejskiego i Rady UE 13 lutego br.

Czego dotyczy dyrektywa o prawa autorskich?

Czytaj więcej...

Europejski program w zakresie migracji

Czytaj więcej...Przed zbliżającym się marcowym szczytem Rady Europejskiej Komisja podsumowuje postępy poczynione w ciągu ostatnich czterech lat oraz wyznacza działania konieczne, by sprostać bezpośrednim i przyszłym wyzwaniom w zakresie migracji.

W obliczu najpoważniejszego kryzysu uchodźczego od czasów drugiej wojny światowej Unii udało się doprowadzić do zasadniczej zmiany w zarządzaniu migracją i ochronie granic. UE oferuje ochronę i wsparcie milionom osób, ratuje ludzkie życie i zwalcza sieci przemytnicze. Dzięki jej działaniom liczba migrantów nielegalnie przybywających do Europy spadła do najniższego od pięciu lat poziomu. Należy jednak dołożyć więcej starań, aby unijna polityka migracyjna wytrzymała próbę czasu w konfrontacji ze stale zmieniającą się sytuacją geopolityczną i rosnącą globalną presją migracyjną (zob.zestawienie informacji).

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: W ciągu ostatnich czterech lat UE poczyniła znaczne postępy i osiągnęła konkretne efekty w walce z problemem migracji. W bardzo trudnych warunkach działaliśmy razem. Europa nie boryka się już z kryzysem migracyjnym, jakiego doświadczyliśmy w 2015 r., ale wciąż utrzymują się problemy strukturalne. Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić ochronę i opiekę osobom, którym udzielają schronienia. W dalszym ciągu powinniśmy działać wspólnie i solidarnie, stosować kompleksowe podejście i sprawiedliwie dzielić się odpowiedzialnością – to jedyna słuszna droga, jeżeli chcemy, by UE sprostała wyzwaniu migracji.

Czytaj więcej...

Gospodarka o obiegu zamkniętym – KE odnotowuje sukces

Czytaj więcej...Wszystkie 54 działania w ramach planu zainicjowanego w 2015 r. zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Przyczynią się one do zwiększenia konkurencyjności Europy, unowocześnienia jej gospodarki i przemysłu, co z kolei doprowadzi do tworzenia miejsc pracy, ochrony środowiska i trwałego wzrostu gospodarczego.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała kompleksowe sprawozdanie z realizacji przyjętego w grudniu 2015 r. planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. W sprawozdaniu przedstawiono główne wyniki realizacji planu działania i aktualne wyzwania pojawiające się na drodze ku neutralnej dla klimatu, konkurencyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym, w której presja wywierana na zasoby naturalne, zasoby wody słodkiej i na ekosystemy jest jak najmniejsza. Wyniki sprawozdania zostaną omówione podczas dorocznej konferencji zainteresowanych stron na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, która odbędzie się w Brukseli w dniach 6 i 7 marca.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, powiedział: Gospodarka o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla skierowania naszej gospodarki na ścieżkę zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Niniejsze sprawozdanie pokazuje, że Europa jest światowym liderem w tej dziedzinie. Jednocześnie wiele pozostaje do zrobienia, abyśmy powiększali nasz dobrobyt z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety oraz zamknęli obieg, by nie marnować naszych cennych zasobów.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Sprawozdanie jest bardzo optymistyczne. Pokazuje ono, że zmierzamy we właściwym kierunku, jeśli chodzi o tworzenie inwestycji, miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw. Przyszły potencjał zrównoważonego wzrostu jest ogromny, a Europa jest naprawdę najlepszym miejscem do rozwoju działalności przyjaznej dla środowiska. Sukces ten jest wynikiem współpracy europejskich zainteresowanych stron i decydentów.

Od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym

Trzy lata po jego przyjęciu plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym można uznać za w pełni zrealizowany. Wszystkie 54 działania zostały już wdrożone lub są w trakcie realizacji. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu wdrożenie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym przyspieszyło przejście w Europie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, co z kolei pomogło UE powrócić na ścieżkę tworzenia miejsc pracy. W 2016 r. sektory mające znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym zatrudniały ponad 4 mln pracowników, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2012.

Obieg zamknięty rozwinął nowe możliwości biznesowe, stworzył nowe modele biznesowe i otworzył nowe rynki, zarówno wewnątrz, jak i poza UE. W 2016 r. działania w zakresie obiegu zamkniętego, takie jak naprawa, ponowne wykorzystanie lub recykling, wygenerowały niemal 147 mld euro wartości dodanej, z kolei wartość inwestycji wyniosła około 17,5 mld euro.

Czytaj więcej...

Za 86 dni wybory do Parlamentu Europejskiego! Tym Razem Głosuję

Czytaj więcej...Do wyborów pozostało wciąż jeszcze dużo czasu, ale Parlament Europejski już teraz zachęca do większego zaangażowania. Nie chodzi tutaj o aktywność na rzecz konkretnych komitetów wyborczych, partii czy poszczególnych osób, ale o to, żeby przekonać jak najwięcej ludzi do pójścia 26 maja do urn wyborczych. 

Tym razem nie wystarczy tylko mieć nadziei na lepszą przyszłość - tym razem wszyscy muszą wziąć za nią odpowiedzialność. Dlatego tym razem nie prosimy tylko o Twój udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale także pomoc w przekonywaniu do tego innych. Kiedy każdy głosuje, wszyscy wygrywamy” – czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego.

W tym celu Parlamentu Europejski prowadzi kampanię informacyjną Tym Razem Głosuję (tymrazeglosuje.eu). Kampania jest apolityczna, co znaczy, że nie wspiera żadnej partii, ruchu politycznego ani kandydatów. Promuje natomiast znaczenie i rolę Parlamentu Europejskiego jako jedynej instytucji UE wybieranej bezpośrednio przez obywateli. W jej ramach możliwe jest zaangażowanie się w promowanie wyborów na bardzo różne sposoby. Od bardzo podstawowego, czyli zapisania się na newsletter, aby otrzymywać informacje na różne tematy (m.in. aktualne informacje na temat wyborów i zaproszenia na wydarzenia), poprzez zachęcenie swoich znajomych do zainteresowania się inicjatywą – aż po dołączenie do zespołu Tym Razem Głosuję. Decydując się na trzecią opcję, ma się do wyboru:

- pomoc zespołowi internetowemu
- pomoc zespołowi lokalnemu przy organizacji wydarzeń
- samodzielną organizację wydarzenia.

Więcej informacji na temat samej inicjatywy, jak i wydarzeń, które odbyły się w jej ramach w Polsce znajdziecie Państwo poniżej.

Tym Razem Głosuję
Wydarzenia w Polsce
Niezbędnik wolontariusza

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie tymrazemglosuje.eu

Eurobarometr 90: co Polacy myślą o Unii?

Czytaj więcej...Polacy pozytywnie postrzegają UE, ufają Parlamentowi Europejskiemu i wiedzą na jakich zasadach wybierani są posłowie. Rośnie zadowolenie z funkcjonowania demokracji i biegu spraw w Polsce. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych sądzi, że polskie media publiczne nie są wolne od politycznych nacisków. Komisja Europejska publikuje najnowszy raport Eurobarometr 90 na temat opinii publicznej w krajach UE.

Ponad połowa badanych Polaków postrzega Unię Europejską pozytywnie i ufa unijnemu parlamentowi. Na pół roku przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego zdecydowana większość (70 proc.) wie na jakich zasadach wybierani są europejscy posłowie, podczas gdy taką wiedzę wykazuje 59 proc. ogółu Europejczyków. Poziom zaufania do unijnych instytucji oraz pozytywnego nastawienia do Unii Europejskiej są w Polsce wyższe od europejskiej średniej.

Rośnie zadowolenie z funkcjonowania demokracji i biegu spraw w Polsce. Nie zmieniają się jednak kwestie, które Polaków niepokoją – wzrost cen i kosztów utrzymania oraz służba zdrowia. 54 proc. Polaków jest zadowolonych z biegu spraw w ich kraju (średnia europejska to 35 proc. pozytywnych ocen).

W ciągu roku zadowolenie z funkcjonowania w Polsce demokracji wzrosło o 3 punkty procentowe. Od 2015 roku także nieznacznie wzrasta zaufanie do polskiego rządu, któremu ufa dziś co trzeci obywatel. Niewiele zmieniło się w kwestiach, które od dłuższego czasu najbardziej niepokoją Polaków, szczególnie w przypadku wzrostu cen/inflacji i kosztów utrzymania. Pogłębia się przekonanie, że to obecnie jeden z największych problemów. Tak samo jak w listopadzie 2017 roku, obecnie 58 proc. Polaków nie ufa wymiarowi sprawiedliwości, co jest najwyższym wynikiem w ciągu ostatnich pięciu lat.

Media są postrzegane jako coraz mniej wiarygodne, a istnienie fake newsów stanowi - zdaniem Polaków - duży problem. 73 proc. ankietowanych jest zdania, że dezinformacja jest zagrożeniem dla demokracji. Z roku na rok rośnie poczucie, że nie należy ufać informacjom o sprawach politycznych pochodzącym z serwisów społecznościowych. Dodatkowo, ponad połowa Polaków sądzi, że polskie media publiczne nie są wolne od politycznych nacisków, a wiarygodność przedstawianych w polskich mediach informacji Polacy oceniają gorzej od ogółu Europejczyków.

W dniach 8-22 listopada 2018 roku Kantar Public Polska zrealizował na zlecenie Komisji Europejskiej badanie Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1025 osób w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.

Więcej informacji:

Autor: Komisja Europejska

Europe CARES – nowa inicjatywa obywatelska

Czytaj więcej..."Wysokiej jakości edukacja włączająca dla dzieci niepełnosprawnych – Europe CARES” – to kolejna inicjatywa obywatelska, którą zarejestruje Komisja Europejska. Jej celem jest zapewnienie prawa do nauki włączającej niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w Unii Europejskiej. Obecnie ponad 70 mln obywateli Unii boryka się z jakąś niepełnosprawnością, zaś 15 milionów dzieci ma specjalne potrzeby.

Wiele z tych osób napotyka ogromne przeszkody utrudniające im korzystanie z ich praw do wysokiej jakości edukacji włączającej. Dlatego też organizatorzy wzywają Komisję do opracowania projektu ustawy w sprawie wspólnych ram UE w zakresie edukacji włączającej, która zagwarantuje, że żadne dziecko nie zostanie pozostawione samemu sobie, jeśli chodzi o usługi wczesnej interwencji, edukacji i przechodzenia na rynek pracy.

Na mocy Traktatów Unia może podejmować działania prawne mające na celu zwalczanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a także wspierać działania państw członkowskich dotyczące systemów edukacji i szkolenia zawodowego. W związku z tym Komisja uznała tę inicjatywę za prawnie dopuszczalną i podjęła decyzję o zarejestrowaniu jej. Na tym etapie procesu Komisja nie analizowała jeszcze jej treści.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 4 marca 2019 r., kiedy to rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała przeanalizować ją i zareagować na nią w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Czytaj więcej...

Zimowy pakiet europejskiego semestru – po raz pierwszy dotyczy on regionów

Czytaj więcej...Zimowy pakiet europejskiego semestru: ocena postępów państw członkowskich w realizacji priorytetów gospodarczych i społecznych

W swojej dorocznej ocenie sytuacji gospodarczej i społecznej państw członkowskich Komisja Europejska podkreśla potrzebę wspierania inwestycji, prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej oraz wdrażania dobrze zaplanowanych reform.

Wyzwania, z jakimi zmagają się państwa, są bardzo różne i wymagają odpowiednich i zdecydowanych działań.

Obecny przegląd sytuacji w poszczególnych państwach ma miejsce w kontekście prognozowanego na 2019 r., a więc siódmy rok z rzędu, wzrostu europejskiej gospodarki, który jednak przebiega w bardziej umiarkowanym tempie. Wskaźnik zatrudnienia jest rekordowo wysoki, natomiast stopa bezrobocia rekordowo niska. Stan finansów publicznych wszędzie uległ poprawie, choć niektóre państwa wciąż borykają się z wysokim poziomem zadłużenia. Nadal utrzymują się jednak problemy. W dalszym ciągu niska jest wydajność, nasila się zjawisko starzenia się społeczeństwa, a szybkie zmiany technologiczne wywierają znaczący wpływ na rynki pracy. W niektórych państwach członkowskich rzeczywiste dochody gospodarstw domowych nadal utrzymują się na poziomie niższym niż przed kryzysem. Bezrobocie osób młodych zostało znacznie ograniczone, ale w niektórych państwach jest wciąż zbyt wysokie. W czasie coraz bardziej odczuwalnej niepewności na całym świecie niezwykle ważne jest, by państwa członkowskie UE podjęły intensywniejsze wysiłki na rzecz zwiększenia wydajności i poprawy odporności swoich gospodarek oraz zapewniły, by korzyści ze wzrostu gospodarczego czerpali wszyscy obywatele.

Czytaj więcej...

Liczba wniosków o azyl w UE spadła do poziomu z 2014 r.

Czytaj więcej...W 2018 r. wniosek o udzielenie na terenie Unii Europejskiej ochrony międzynarodowej złożyło 634,7 tys. osób. To o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Tym samym liczba wniosków o azyl spadła do poziomu z 2014 r., czyli sprzed wybuchu kryzysu migracyjnego.

Dane na temat wniosków o ochronę międzynarodową złożonych w państwach członkowskich UE podał Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Wynika z nich, że od 2016 r. liczba osób składających wnioski o azyl w UE sukcesywnie spada. Jeszcze 3 lata temu było to ponad 1 mln wniosków rocznie.

Wciąż najwięcej osób składających wniosek o ochronę międzynarodową to obywatele Syrii. Było ich w ubiegłym roku 74,8 tys. Na kolejnych miejscach tego rankingu znaleźli się obywatele Afganistanu (45,3 tys.) oraz Iraku (42,1 tys.). 1/5 wniosków została złożona przez obywateli krajów, które mają z UE umowę o ruchu bezwizowym. Jednocześnie ten sam kraj jest w gronie tych, które najgłośniej sprzeciwiały się …

Mniej pozytywnych decyzji

Jednocześnie spadł odsetek pozytywnych decyzji o przyznaniu ochrony międzynarodowej. W pierwszej instancji wydano w 2018 r. 593,5 tys. decyzji. 34 proc. to decyzje pozytywne. Jeszcze w 2017 r. było to 40 proc. Najczęściej ochronę międzynarodową przyznawano obywatelom Syrii (87 proc.), Jemenu (87 proc.) oraz Erytrei (82 proc.). Najmniej pozytywnych decyzji otrzymywali natomiast obywatele Gruzji (3 proc.) i Gambii (4 proc.).

Wzrosła natomiast liczba tzw. wniosków kolejnych, czyli składanych przez osoby, które już przebywają na terenie UE i ochronę międzynarodową ubiegają się po raz kolejny. Było ich w 2018 r. o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W sumie takie wnioski stanowią jednak tylko 10 proc. wszystkich złożonych w ubiegłym roku. Było ich 62,2 tys. Składali je głównie obywatele państw Bałkanów Zachodnich. Najwięcej – Albańczycy.

Urzędy azylowe w państwach członkowskich są też coraz mniej przeciążone złożonymi wnioskami, choć wciąż nie uporały się do końca z ich nawałem z lat 2015-2017. Na koniec 2018 r. w całej UE trwało 448,3 tys. postępowań w pierwszej instancji. Było to jednak o 26,5 tys. mniej niż rok wcześniej. Ale na koniec 2016 r. w urzędach rozpatrywano ponad 1 mln wniosków.

Pierwszy w historii szczyt UE-Liga Państw Arabskich

Czytaj więcej...Pierwszy w historii szczyt UE-Liga Państw Arabskich rozpoczął się w niedzielę i potrwa dwa dni. Ma przede wszystkim służyć rozwiązaniu kryzysów w Jemenie, Syrii i Libii. Na marginesie szczytu toczą się też inne dyskusje, głównie związane z brexitem.

Na szczyt przyjechało 24 z 28 europejskich liderów. Zabrakło m.in. prezydenta Francji Emmanuela Macrona, którego zastępuje minister spraw zagranicznych Jean–Yves Le Drian. Szefów resortu spraw zagranicznych wysłały także Hiszpania, Litwa i Łotwa.

Oprócz tego do Egiptu pojechał szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz Najwyższa Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Federica Mogherini.

Konflikty w Jemenie, Libii i Syrii

„Mam nadzieję, że uda się nam skoncentrować na partnerstwie, jeśli chodzi o relacje gospodarcze, a także wspópracy, przykładowo w zakresie Palestyny… i wskrzeszeniu pomysłu stworzenia dwóch państw” – mówiła reporterom Mogherini.

Wyraziła również nadzieję na „wspólne stanowisko” w sprawie konfliktu w Syrii, Libii oraz Jemenie, w przypadku którego zwróciła uwagę na chęć pełnego wdrożenia porozumienia sztokholmskiego z 2018 r.

ONZ próbuje ocalić rozejm między jemeńskimi bojownikami Huti a rządem, do którego doszło w grudniu zeszłego roku.

Czytaj więcej...