Przejdź do treści

Konkurs ERA NET Co-fund na projekty dot. rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych

BudynkiNarodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund pn. Urban Transformation Capacities (ENUTC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Wstępne wnioski należy składać do 15 kwietnia 2021 r.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Czytaj więcej...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”.

 

erc logoKomisja Europejska przedstawiła dziś program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na 2021 r. Jest to pierwszy program prac w ramach nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 „Horyzont Europa”. Obejmuje on trzy główne zaproszenia do składania wniosków dotyczących badań pionierskich, a ich łączna wartość wynosi 1,9 mld euro. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) oferuje granty dla najlepszych naukowców z całego świata, którzy są gotowi przyjechać do Europy lub w niej pozostać. Finansowanie ma im pomóc w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych i technicznych, które mogą stanowić podstawę nowych gałęzi przemysłu, rynków i innowacji społecznych na miarę przyszłych wyzwań.

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel oznajmiła: Bardzo się cieszę, że przyjęliśmy dziś program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jest to ważny krok, gdyż dzięki temu najlepsi naukowcy i ich zespoły będą mogli składać wnioski o wsparcie w prowadzeniu badań pionierskich na różnych etapach swojej kariery. W ramach pierwszego konkursu młodzi naukowcy z całej Europy uzyskają wsparcie w tworzeniu własnych, niezależnych zespołów i programów badawczych. Od nich zależy bowiem przyszłość europejskich badań naukowych.

Prof. Jean-Pierre Bourguignon, przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, powiedział: Rada Naukowa ERBN z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ramach programu „Horyzont Europa” Europejska Rada ds. Badań Naukowych może nadal wspierać europejskich naukowców i ich najbardziej innowacyjne pomysły. Będziemy mogli przyznać więcej grantów niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki zaangażowaniu Komisji Europejskiej i niezrównanemu poświęceniu pracowników agencji wykonawczej jesteśmy gotowi, aby 25 lutego ogłosić zaproszenie do składania wniosków o granty dla początkujących naukowców na 2021 rok.

Czytaj więcej...

UE przygotowuje się na nowe warianty koronawirusa – rusza program HERA Incubator

KonferencjaUE zainwestuje 150 mln euro w badania nad przeciwdziałaniem nowym wariantom koronawirusa. W tym celu zamierza uruchomić europejski program HERA Incubator. Plany obejmują nowe inwestycje badawcze, na które przeznaczone zostanie 30 mln euro z programu Horyzont 2020 oraz dalsze 120 mln euro z programu Horyzont Europa.

Nowy program zapewni środki do wykrywania i przeciwdziałania dalszym mutacjom koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pomoże zapewnić dostęp do skutecznych szczepionek w przypadku pojawienia się nowego wirusa lub jego odmiany. Z programu Horyzont 2020 zostanie sfinansowane m.in. utworzenie sieci testowania szczepionek pod nazwą VACCELERATE. Finansowanie z programu Horyzont Europa uzupełni to działanie, zapewniając dalsze wsparcie dla udostępniania otwartych danych, badań oraz testowania szczepionek na dużych grupach społeczeństwa.

Pierwszy krok

Konsorcjum VACCELERATE podpisało umowę z Komisją Europejską o grant w wysokości 12 mln euro na szybkie utworzenie sieci badań klinicznych obejmującej 21 krajów (inne kraje są zachęcane do przyłączenia się). Będzie ściśle współpracować z Europejską Agencją Leków (EMA), aby umożliwić badania kliniczne szczepionek przeciw COVID-19 i przygotować Europę na inne pojawiające się choroby zakaźne w przyszłości. W szczególności pomoże określić bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek w grupach priorytetowych (np. osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci), ocenić skuteczność szczepionek dla nowych wariantów SARS-CoV-2 lub dla różnych kombinacji już istniejących szczepionek („mieszać i łączyć”). Będzie działać jako główny punkt zbiorczy dla twórców szczepionek, w tym MŚP, które szukają europejskiej infrastruktury do przeprowadzania testów szczepionek. Połączy się także z  CLIN-Net i LAB-Net – ogólnoeuropejską siecią ponad 1000 placówek i laboratoriów prowadzących badania kliniczne w 41 krajach.

Czytaj więcej...

Konkurs Regiostars Awards 2021 rozpoczęty!

regiostars visualKomisja Europejska ogłosiła XIV edycję konkursu na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 maja 2021 r. Zapraszamy do udziału!

Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie.

W 2021 r. wśród ww. kategorii znalazły się:

1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym (SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world)

2. ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich (GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting)

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Europejskim Komitecie Regionów – konferencja „Więcej kobiet w polityce”

For more women in politics web 900x600Często kobiety rozpoczynają karierę w polityce krajowej lub europejskiej od piastowania mandatu na poziomie lokalnym lub regionalnym, a mimo to nadal rzadkością jest równowaga płci w większości zgromadzeń samorządowych. W 2019 r. według indeksu równości płci 2020 przygotowanym przez Europejski Instytut ds. Równości Płci, równowaga płci w europejskich zgromadzeniach regionalnych została osiągnięta w zaledwie pięciu państwach członkowskich UE. Kobiety stanowiły 1/3 członków zgromadzeń regionalnych w dwudziestu państwach członkowskich UE, a w trzech państwach członkowskich UE aż 80% mężczyzn pełniło funkcje polityczne we władzach samorządowych. W latach 2017-2019 na szczeblu miejskim/lokalnym odnotowano zwiększenie liczby kobiet o zaledwie 0,5 %. Już 8 marca w godzinach 9:15-15:45 odbędzie się konferencja organizowana przez Europejski Komitet Regionów, której tematem będzie zaangażowanie kobiet w politykę na szczeblach: lokalnym, regionalnym i europejskim. Na wydarzenie można rejestrować się do 3 marca. 

Działania Europejskiego Komitetu Regionów na rzecz równości płci 

Europejski Komitet Regionów, jako zgromadzenie polityczne reprezentantów szczebla lokalnego i regionalnego w UE, zaangażował się w działania na rzecz równości płci, przyjmując „Strategię na rzecz równości płci wśród członków KR” oraz opinię KR w sprawie „Unii na rzecz równości: strategia na rzecz równości płci 2020-2025”.  We wspomnianej opinii apeluje się o uznanie władz lokalnych i regionalnych za kluczowych partnerów w przygotowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii UE na rzecz równości płci, w której wymieniona została władza i proces decyzyjny w polityce jako jeden z pięciu priorytetów.

Czytaj więcej...

Nowy europejski Bauhaus – KE organizuje serię webinariów na temat tej inicjatywy

bauhausNowy europejski Bauhaus to twórcza inicjatywa, która znosi granice między nauką i technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną, aby pozwolić projektantom znaleźć rozwiązania codziennych problemów. Aby przybliżyć Europejczykom tę inicjatywę, Komisja Europejska zaprasza w dniach 22-26 lutego br. na serię webinariów.

Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Jego najważniejszymi wartościami są więc zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne.

Najbliższe seminaria on-line:

  • Poniedziałek 22 lutego 2021, godz. 11:00 (CET)
  • Wtorek 23 lutego 2021, godz. 11:00 (CET)
  • Środa, 24 lutego 2021, godz. 11:00 (CET)
  • Piątek 26 lutego 2021, godz. 11:00 (CET)

Link do transmisji będzie dostępny TUTAJ.

Czytaj więcej...

Europejskie Dni Badań i Innowacji w czerwcu oficjalnie zainaugurują program HE

EUROPEAN RESEARCH DAYS 2021Tegoroczne Europejskie Dni Badań i Innowacji odbędą się 23 i 24 czerwca 2021 r. – poinformowała Komisja Europejska. Wydarzenie będzie oficjalną inauguracją Horyzontu Europa, nowego programu UE w zakresie badań i innowacji (2021-2027).

Program wydarzenia będzie koncentrował się na nowych inicjatywach mających na celu wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz podkreśli znaczenie wspólnych badań i innowacji w podnoszeniu się po pandemii koronawirusa, a także dla bardziej ekologicznej i bardziej cyfrowej przyszłości.

Czytaj więcej...

INEA oficjalnie przemieni się w CINEA

INEAAgencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA), która w poprzedniej perspektywie finansowej zarządzała programami i obszarami H2020 związanymi z transportem, energią i telekomunikacją, zostanie zastąpiona przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Jej kluczową rolą będzie realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Pakiet dotyczący delegowania programów do sześciu agencji wykonawczych został zatwierdzony przez Komisję 12 lutego i opublikowany w Dzienniku Urzędowym 15 lutego 2021 r.

Czytaj więcej...

Nabór ekspertów do unijnej inicjatywy w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu

 
 
 
 
 
 

obrazeknapietnesateko Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN, do której należy Wielkopolska, jest zaangażowana w Inicjatywę Wspólnego Planowania ds. Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywności i Zmian Klimatu (FACCE-JPI) finansowaną w ramach programu Horyzont 2020. Obecnie aktualizowana jest lista ekspertów Rady Doradczej tej inicjatywy

FACCE-JPI została uruchomiony w 2010 r. w celu stymulowania współpracy między państwami UE i zapewnienia spójności w programowaniu badań naukowych w pięciu głównych tematach:

 

  • Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście zmian klimatycznych;
  • Zrównoważona intensyfikacja systemów rolniczych;
  • Rozwijanie synergii i unikanie kompromisów związanych z dostawami żywności, różnorodnością biologiczną i usługami ekosystemowymi;
  • Dostosowanie do zmian klimatu;
  • Łagodzenie skutków zmian klimatycznych.

Czytaj więcej...

Prognoza gospodarcza z zimy 2021 r.: Ciężka zima, ale widać światło na końcu tunelu

logo komisjaEuropa nadal jest sparaliżowana pandemią koronawirusa. Ponowny wzrost liczby zakażeń oraz pojawienie się nowych, bardziej zakaźnych szczepów koronawirusa zmusiły wiele państw członkowskich do ponownego wprowadzenia lub zaostrzenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie rozpoczęcie programów szczepień w całej UE daje podstawę do ostrożnego optymizmu.

Wzrost gospodarczy przyspieszy w miarę znoszenia obostrzeń

prognozie gospodarczej z zimy 2021 r. przewiduje się, że gospodarka strefy euro odnotuje wzrost rzędu 3,8 proc. zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r. W prognozie przewiduje się również, że gospodarka UE odnotuje wzrost rzędu 3,7 proc. w 2021 r. i 3,9 proc. w 2022 r.

Oczekuje się, że gospodarka strefy euro i UE osiągnie poziom notowany przed kryzysem wcześniej niż przewidywano w prognozie gospodarczej z jesieni 2020 r. – głównie z powodu silniejszego niż oczekiwano tempa wzrostu przewidywanego w drugiej połowie 2021 r. i w 2022 r. 

Czytaj więcej...