Przejdź do treści

UE otwiera drogę do unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19

ursulaPrzewodniczący trzech instytucji UE - Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej - wzięli dziś udział w oficjalnej ceremonii podpisania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19, kończąc tym samym proces legislacyjny. Przy tej okazji przewodniczący David Sassoli i Ursula von der Leyen oraz premier António Costa stwierdzili:

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest symbolem tego, czym jest Europa. Europa, która nie słabnie, gdy zostaje wystawiona na próbę. Europa, która jednoczy i rozwija się w obliczu wyzwań. Nasza Unia ponownie pokazała, że gdy współpracujemy osiągamy najlepsze wyniki. Rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 zostało uzgodnione przez nasze instytucje w rekordowym czasie 62 dni. Podczas gdy pracowaliśmy w ramach procesu legislacyjnego, zbudowaliśmy również techniczny trzon systemu - unijną bramę sieciową, która funkcjonuje od 1 czerwca.

Możemy być dumni z tego wielkiego osiągnięcia. Europa, którą wszyscy znamy i której powrotu wszyscy pragniemy, to Europa bez barier. Unijne zaświadczenie ponownie umożliwi obywatelom korzystanie z tego najbardziej namacalnego i cennego prawa UE - prawa do swobodnego przemieszczania się. Podpisane dziś rozporządzenie umożliwi nam bezpieczne podróżowanie tego lata. Dziś wspólnie potwierdzamy przywiązanie do otwartej Europy.

Czytaj więcej...

Komisja i przemysł inwestują 22 mld euro w nowe partnerstwa europejskie, aby znaleźć rozwiązania najważniejszych wyzwań społecznych

thisisengineeringKomisja zainicjowała dziś wraz z przemysłem jedenaście nowych partnerstw europejskich, które mają pobudzić inwestycje w badania naukowe i innowacje oraz umożliwić rozwiązanie poważnych problemów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem, aby uczynić Europę pierwszą gospodarką neutralną dla klimatu i wdrożyć Europejski Zielony Ład. Zgodnie z celami dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej – partnerstwa będą również realizować ambicje cyfrowe UE na kolejną dekadę – cyfrową dekadę Europy. Otrzymają one ponad 8 mld euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027 „Horyzont Europa”. Łączna kwota zobowiązań, w tym ze strony partnerów prywatnych i państw członkowskich, wynosi około 22 mld euro.

Ta krytyczna masa finansowania umożliwi partnerstwom realizację innowacyjnych rozwiązań na dużą skalę, na przykład w celu rozwiązania problemu emisji z energochłonnych sektorów przemysłu i sektorów, w których obniżenie emisyjności jest trudne, takich jak żegluga i produkcja stali, a także w celu opracowania i wdrożenia wysokowydajnych baterii, zrównoważonych paliw, narzędzi opierających się na sztucznej inteligencji, technologii w zakresie danych i robotyki itd. Partnerstwa pozwalają na łączenie działań, zasobów i inwestycji na dużą skalę, co przyniesie również długoterminowe pozytywne skutki, zwiększy konkurencyjność i suwerenność technologiczną Europy oraz przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Jedenaście wspomnianych partnerstw to:

Czytaj więcej...

Europejskie granty dla naukowców tematem webinariów dla uczelni z Wielkopolski i województwa lubuskiego

 
 
 
 
 

msca 2Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) były tematami dwóch webinariów, które odbyły się w dniach 8 i 10 czerwca br. dzięki współpracy biur Wielkopolski oraz województwa lubuskiego w Brukseli, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE dla obu regionów oraz Biura NCBiR w Brukseli. Pracownicy naukowi z wielkopolskich i lubuskich uczelni mieli okazję poznać zasady poszczególnych programów grantowych, rady ekspertów oceniających wnioski oraz doświadczenia laureatów.

Granty ERC i MSCA to dwa elementy nowego programu ramowego UE na rzecz badań i innowacji – Horyzont Europa, który w najbliższych 7 latach zapewni łączne środki w wysokości 95.5 mld euro na finansowanie doskonałości naukowej, stawianie czoła globalnym wyzwaniom oraz stymulowanie innowacji w Unii Europejskiej. Jest to rekordowa kwota na program badawczo-innowacyjny, a takie jego elementy jak granty ERA i MSCA umożliwiają naukowcom z całej Europy nie tylko finansowanie badań naukowych, ale też rozwój kariery badawczej.

Czytaj więcej...

Wersje robocze Programów Pracy dla klastrów są dostępne na stronach KE

horizon europe logoWciąż trwają prace nad ostatecznym zatwierdzeniem Programów Pracy, czyli tematów konkursowych w poszczególnych klastrach tematycznych programu Horyzont Europa. Jednak najbliższe nabory wniosków coraz bliżej, bo już w czerwcu, zatem warto zacząć się przygotowywać do składania wniosku. Żeby ułatwić przygotowania Komisja Europejska udostępniła wersje robocze Programów Pracy.

W dokumentach tych mogą zajść jeszcze pewne zmiany w procesie uchwalania, ale nie powinny to być zmiany znaczące. Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi tematami konkursowymi, planowania udziału w konkursach i do kontaktu z ekspertami tematycznymi z poszczególnych obszarów.

Kontakt do ekspertów

A Programy Pracy można pobrać z poniższych odnośników:

Widening i ERA w tydzień! Zapraszamy na cykl wydarzeń

woman with computerSzanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają Państwa na Widening i ERA w tydzień! – cykl spotkań online poświęconych pakietowi Widening i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) w programie Horyzont Europa.

Podobnie jak poprzednie programy ramowe, program Horyzont Europa będzie zachęcał do większego uczestnictwa, zmniejszał lukę w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmacniał Europejską Przestrzeń Badawczą za pomocą komponentu Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Widening participation and strengthening the European Research Area).

Do dyspozycji wnioskodawców dostępnych będzie szereg instrumentów finansowych, m.in. w ramach konkursów Teaming for Excellence, ERA Chairs, Twinning oraz nowych Excellence Hubs czy ERA Fellowships.

Łączny budżet przewidziany na wspomniane konkursy to 3,4 mld euro. Jest zatem o co się starać!

W trakcie naszego wydarzenia poznacie Państwo nowe zasady konkursów,  usłyszycie historie sukcesów polskich projektów wideningowych, a także będziecie mogli zadać pytania wszystkim naszym prelegentom, w tym również przedstawicielom Komisji Europejskiej.

Wydarzenie odbędzie się w formie online w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2021.

Startujemy codziennie o godzinie 10:00.

Rejestracja i szczegóły dotyczące poszczególnych dni:

Poniedziałek, 28 czerwca 2021 Pakiet Widening w Horyzoncie Europa – wzmacnianie doskonałości w jednostkach naukowych.
Teaming
Wtorek, 29 czerwca 2021 Pakiet Widening – Współpraca i mobilność jednostek naukowych oraz naukowców.

Twinning, ERA Fellowship, COST

Środa, 30 czerwca 2021 Pakiet Widening – Zmiana w jednostce naukowej i współpraca z otoczeniem.

ERA Chairs, Excellence Hubs

Czwartek,  1 lipca 2021 Pakiet Widening – Gender Equality Plans (wydarzenie współorganizowane przez Biuro NCBR w Brukseli i KPK NCBR – szczegóły wkrótce)
Piątek, 2 lipca 2021 ERA – Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji

autor: KPK

Budżet UE na 2022 r.: Przyspieszenie odbudowy Europy i dążenie do ekologicznej, cyfrowej i odpornej przyszłości

pexels carlos pernalete tua 730647 4Komisja zaproponowała wczoraj budżet UE na 2022 r. w wysokości 167,8 mld euro, który ma zostać uzupełniony szacunkową kwotą 143,5 mld euro w postaci dotacji w ramach NextGenerationEU. Te połączone zasoby przyczynią się do uruchomienia znacznych inwestycji mających na celu pobudzenie ożywienia gospodarczego, zapewnienie zrównoważonego rozwoju i tworzenie miejsc pracy. W budżecie tym priorytetowo traktowane będą wydatki dotyczące ekologii i cyfryzacji, aby Europa była bardziej odporna i lepiej przygotowywana do wymogów przyszłości.

Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za sprawy budżetu UE, stwierdził: Przedstawiamy dziś budżet zawierający wsparcie finansowe na niespotykanym dotychczas poziomie, które ma wzmocnić odbudowę Europy po kryzysie zdrowotnym i gospodarczym. Będziemy pomagać obywatelom, przedsiębiorstwom i regionom najbardziej dotkniętym pandemią. Będziemy inwestować w odporność Europy i jej modernizację poprzez transformację ekologiczną i cyfrową. Naszym priorytetem jest powrót Europy na ścieżkę rozwoju, przyspieszenie ożywienia gospodarczego i przystosowanie Europy do wyzwań przyszłości!

Projekt budżetu na 2022 r., uzupełniony instrumentem NextGenerationEU, kieruje środki tam, gdzie mogą przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie.

Środki te przyczynią się do odbudowy i modernizacji Unii dzięki transformacji ekologicznej i cyfrowej, stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzmocnieniu roli Europy w świecie.

Budżet ten odzwierciedla priorytety polityczne UE, niezwykle istotne dla zapewnienia trwałej odbudowy gospodarczej. W tym celu Komisja proponuje następującą alokację (w środkach na zobowiązania):

 • 118,4 mld euro dotacji z NextGenerationEU w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz uczynienia gospodarek i społeczeństw UE bardziej zrównoważonymi, odpornymi i lepiej przygotowanymi na wyzwania i szanse związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.
 • 53,0 mld euro na wspólną politykę rolną i 972 mln euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektora rolno-spożywczego i sektora rybołówstwa i umożliwić odpowiednie zarządzanie kryzysowe Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mógłby otrzymać z NextGenerationEU dodatkowe 5,7 mld euro.
 • 36,5 mld euro na rozwój regionalny i spójność, powiększone o 10,8 mld euro z NextGenerationEU w ramach REACT-EU na wsparcie reagowania kryzysowego i kryzysowe działania naprawcze.
 • 14,8 mld euro na wsparcie naszych partnerów i interesów na świecie, z czego 12,5 mld euro w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR - Globalny wymiar Europy) oraz 1,6 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).
 • 13,1 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,2 mld euro na „Horyzont Europa”, sztandarowy unijny program badawczy. Program ten mógłby on otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU.
 • 5,5 mld euro na europejskie inwestycje strategiczne, z czego 1,2 mld euro na InvestEU na kluczowe priorytety (badania naukowe i innowacje, dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową, sektor zdrowia oraz technologie strategiczne), 2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę” w celu poprawy infrastruktury transgranicznej oraz 1,2 mld euro na program „Cyfrowa Europa” w celu kształtowania cyfrowej przyszłości Unii. InvestEU mógłby otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU.
 • 17,9 mld euro na inwestowanie w ludzi, spójność społeczną i wartości, z czego 13,3 mld euro na Europejski Fundusz Społeczny Plus na wspieranie zatrudnienia, umiejętności i włączenia społecznego, 3,4 mld euro w ramach programu Erasmus+ na tworzenie możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 401 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 253 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości*.
 • 2,1 mld euro na wydatki przeznaczone na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny, który połączy działania Unii w tej strategicznej dziedzinie.
 • 1,9 mld euro na działania na rzecz środowiska i klimatu, z czego 708 mln euro na program LIFE z przeznaczeniem na wspieranie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz 1,2 mld euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że przejście na zieloną gospodarkę przyniesie korzyści wszystkim. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mógłby otrzymać dodatkowe 4,3 mld euro z NextGenerationEU.
 • 1,9 mld euro na ochronę naszych granic, z czego 780 mln euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i 758 mln euro na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).
 • 1,9 mld euro na wsparcie krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w spełnianiu wymogów procesu przystąpienia Unii, głównie za pośrednictwem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III).
 • 1,3 mld euro na wydatki związane z migracją, z czego 1,1 mld euro na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl zgodnie z naszymi wartościami i priorytetami.
 • 1,2 mld euro na działania związane z obronnością i wspólnym bezpieczeństwem, z czego 950 mln euro na wspieranie rozwoju zdolności i badań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO), a także 232 mln EUR na wsparcie mobilności wojskowej.
 • 905 mln euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 584 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku oraz blisko 200 mln euro na prace w dziedzinie podatków, ceł i zwalczania nadużyć finansowych.
 • 789 mln euro na Program UE dla zdrowia, aby zapewnić kompleksową odpowiedź na potrzeby ludzi w dziedzinie zdrowia, oraz 95 mln euro na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU), aby móc szybko uruchomić pomoc operacyjną w przypadku kryzysu. RescEU mógłby otrzymać dodatkowe 680 mln euro z NextGenerationEU.
 • 600 mln euro na bezpieczeństwo, z czego 227 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), który będzie służył do zwalczania terroryzmu, radykalizacji postaw, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości.

Projekt budżetu na 2022 r. jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 r. i ma na celu przekucie jego priorytetów w konkretne rezultaty do osiągnięcia w danym roku. Znaczna część środków zostanie zatem przeznaczona na przeciwdziałanie zmianie klimatu, zgodnie z celem, jakim jest wydatkowanie 30 proc. budżetu długoterminowego i instrumentu odbudowy NextGenerationEU w tym właśnie obszarze polityki.

Kontekst

Projekt budżetu UE na 2022 r. obejmuje wydatki w ramach NextGenerationEU, które zostaną sfinansowane z pożyczek na rynkach kapitałowych, oraz wydatki pokrywane ze środków w ramach długoterminowych pułapów budżetowych finansowane z zasobów własnych. Jeśli chodzi o te drugie, w projekcie budżetu ujęte są dwie kwoty dla każdego programu – środki na zobowiązania i środki na płatności. „Zobowiązania” dotyczą finansowania, które można uzgodnić w umowach w danym roku, natomiast „płatności” to środki faktycznie wydatkowane. Budżet proponowany na 2022 r. wynosi 167,8 mld euro w środkach na zobowiązania i 169,4 mld euro w środkach na płatności. Wszystkie kwoty podane są w cenach bieżących.

Rzeczywiste płatności w ramach NextGenerationEU – a także potrzebne środki, które Komisja Europejska będzie chciała pozyskać na rynkach finansowych – mogą być niższe i będą oparte na dokładnych szacunkach zmieniających się wraz z upływem czasu. Komisja będzie nadal publikować półroczne plany finansowania, tak by dostarczać informacji na temat planowanych wielkości emisji w nadchodzących miesiącach.

Dzięki budżetowi w wysokości 807 mld euro w cenach bieżących NextGenerationEU pomoże naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa i przygotować UE na wyzwania przyszłości. Środki przewidziane w tym instrumencie pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania. Głównym elementem NextGenerationEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach którego udziela się dotacji i pożyczek na wspieranie reform i inwestycji w państwach członkowskich UE. Umowy/zobowiązania w ramach NextGenerationEU mogą być zawierane do końca 2023 r., a płatności związane z pożyczkami będą realizowane do końca 2026 r.

Wszystkie państwa członkowskie UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych, Komisja może więc rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie odbudowy Europy w ramach NextGenerationEU.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi: Projekt budżetu rocznego na 2022 r.

Dokumenty

Długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 oraz NextGenerationEU

UE jako pożyczkobiorca

Spotkanie brokerskie przed pierwszymi w Horyzoncie EU konkursami klastra 6

people at the tableZachęcamy do udziału w wirtualnym wydarzeniu brokerskim, które będzie doskonałą okazją do znalezienia potencjalnych partnerów do projektów przed zbliżającymi się konkursami w Klastrze 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Spotkanie odbędzie się 9 lipca 2021 w formule on-line.

Wydarzenie organizuje sieć Krajowych Punktów Kontaktowych do Horyzontu Europa Bridge2 HE. Zaproszenie jest skierowane do zainteresowanych uczestnictwem w projektach europejskich w nadchodzących konkursach Horyzontu Europa – Klaster 6, takich jak:

 • uczelnie
 • ośrodki badawcze
 • firmy prywatne (zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa)
 • gminy
 • stowarzyszenia/federacje
 • władze publiczne/organizacje rządowe
 • organizacje pozarządowe
 • klastry, huby
 • interesariusze zaangażowani w B+R.

Do udziału w wydarzeniu szczególnie zachęcamy przyszłych koordynatorów i zainteresowanych partnerów ze wszystkich europejskich państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość omówienia i udoskonalenia swoich pomysłów projektowych z potencjalnymi partnerami, budowania współpracy i dołączenia do konsorcjów.

Wydarzenie skupia się na następujących tematach konkursowych programu Horyzont Europa – Klaster 6:

 • Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe
 • Sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy żywnościowe od produkcji podstawowej po konsumpcję
 • Sektory gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki
 • Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń
 • Ląd, ocean i woda dla działań na rzecz klimatu
 • Odporne, integracyjne, zdrowe i zielone społeczności wiejskie, nadmorskie i miejskie
 • Innowacyjne zarządzanie, obserwacje środowiskowe i rozwiązania cyfrowe wspierające Zielony Ład

Wydarzenie jest bezpłatne, ale rejestracja i aktywacja profilu są obowiązkowe. Rejestracja do 6 lipca br.

Rejestracja

autor: KPK

Weź udział w konsultacjach nt. europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia!

pexels alex green 5699456 2Rozpoczęły się konsultacje online organizowane przez Komisję Europejską ws. cyfrowych danych i usługi dot. zdrowia, czyli europejskiej przestrzeni danych dot. zdrowia. Ostatni dzień na wypełnienie ankiety upływa 26 lipca br.

Zadania europejskiej przestrzeni danych dot. zdrowia 

- promowanie bezpiecznej wymiany danych pacjentów (z włączeniem ich wymiany danych podczas podróży zagranicznych) i ponoszenie odpowiedzialności za dane dot. zdrowia obywateli;

- wspieranie badań nad metodami leczenia, lekami i wyrobami medycznymi;

- zachęcanie do dostępu do danych dot. zdrowia i wykorzystania ich do prowadzenia badań, kształtowania polityki i regulacji prawnych z uwzględnieniem ram zarządzanych opartych na zaufaniu i przestrzeganiu zasad ochrony danych;

- wspieranie cyfrowych usług zdrowotnych;

- wyjaśnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.

Jakie są cele konsultacji?

Zapewnienie lepszego dostępu do danych dot. zdrowia oraz ich wymiana ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia szerszego dostępu do opieki zdrowotnej, i jej przystępności cenowej, pobudzania innowacji w sektorze zdrowia i opieki zarówno celem usprawnienia leczenia, jak i wspierania innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologie cyfrowe, z uwzględnieniem sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI). Gromadzenie, dostęp, wykorzystywanie oraz ponowne wykorzystywanie danych dot. zdrowia w opiece zdrowotnej tworzy wyzwania zwłaszcza w obszarze wypracowania właściwego balansu pomiędzy środkami ułatwiającymi wymianę danych przy równoczesnej ochronie interesów i praw osób fizycznych, w tym w odniesieniu do ochrony ich danych osobowych. 

Komisja Europejska chcąc zagwarantować by przy opracowywaniu ram prawnych dla europejskiego obszaru danych nt. zdrowia uwzględnione zostały wszelkie możliwe poglądy i celem zapewnienia transparentności, zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do podzielenie się swoimi poglądami i doświadczeniami. 

Kto może uczestniczyć w konsultacjach?

Do wypełnienia kwestionariusza zachęca się następujące podmioty: krajowe organy ds. zdrowia publicznego, zdrowia cyfrowego i ochrony danych, organy działające w zakresie autoryzacji danych, pracownicy służby zdrowia, ubezpieczyciele zdrowotni, organizacje reprezentujące pacjentów i społeczeństwo obywatelskie w zakresie zdrowia cyfrowego, środowisko akademickie i instytucje badawcze, komisje etyczne, związki zawodowe, przedstawiciele branży cyfrowej, farmaceutycznej i wyrobów medycznych.

Gdzie można wypełnić kwestionariusz i w jakich językach ?

Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich 24 językach urzędowych Unii Europejskiej i można go wypełnić tu do 26 lipca 2021 r., również w języku polskim.

Uwaga – aby uzyskać dostęp do ankiety należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu EU login, który stosowany jest przez Komisję Europejską, celem uwierzytelniania tożsamości użytkowników – instrukcja obsługi znajduje się tu.

Opracowanie: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. KE

EIC uruchamia Women Leadership Programme dla innowatorek

EIC logo oficjalneAby wspierać rolę kobiet w innowacjach i technologii, Europejska Rada Innowacji (EIC) stworzyła program rozwoju umiejętności i tworzenia sieci dla przedsiębiorczyń i badaczek – Women Leadership Programme (WLP). Program ma na celu wyrównanie szans kobiet w branży deep tech. Zgłoszenia do programu są przyjmowane do 2 lipca 2021 r.

Zwiększenie udziału kobiet w obszarze deep tech jest nie tylko kwestią sprawiedliwości, ale ma ogromne znaczenie dla wykorzystania pełnego potencjału Europy w zakresie doskonałości w nauce i innowacjach.

W marcu 2021 r. EIC ogłosiła nabór mentorek do programu, w wyniku czego zgromadziła blisko 500 potencjalnych mentorek z całego kontynentu, które będą współpracować z potencjalnymi liderkami. Nadszedł czas, aby do programu przystąpiły beneficjentki konkursów EIC.

W ramach Programu Przywództwa Kobiet (Women Leadership Programme) EIC oferuje wsparcie w podnoszeniu umiejętności i tworzeniu sieci dla badaczek i innowatorek z EIC. WLP stawia na poprawę umiejętności biznesowych uczestniczek i będzie promować sieciowanie poza społecznością EIC. W ten sposób EIC dąży do zwiększenia liczby firm tworzonych przez kobiety i odnoszących sukcesy w biznesie oraz do zwiększenia różnorodności w zakresie innowacji i technologii.

Warto zwrócić uwagę, że na etapie pilotażowym EIC poczyniła już znaczne postępy, zwiększając liczbę przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety, którym przyznano finansowanie w ramach Akceleratora (z 8% do 29%). Ponadto kobiety stanowią 50% członków jury, które rekomendują finansowanie EIC i 42% trenerów biznesu, którzy doradzają i mentorują wspierając start-upy.

Do programu mogą aplikować kobiety z projektów finansowanych przez EIC (Accelerator, Pathfinder i poprzednie instrumenty w ramach pilotażu EIC). 50 z nich przejdzie szkolenie szyte na miarę i otrzyma szansę pracy z osobistymi mentorami i coachami, co pomoże im w zdefiniowaniu i realizacji swoich strategii biznesowych. W drugim etapie program zostanie rozszerzony na projekty wybrane w ramach nowego programu WomenTechEU.

Zgłoszenia należy składać do 2 lipca 2021 r.

Autor: KPK

Weź udział w dniach informacyjnych programu Horyzont Europa!

horizon europeW dniach 28 czerwca – 9 lipca br. odbędą się pierwsze dni informacyjne programu Horyzont Europa. Celem spotkań będzie przybliżenie potencjalnym wnioskodawcom obszarów tematycznych programu, tematów nadchodzących naborów wniosków oraz nowości związanych z programem HE. Uczestnicy będą mogli również uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia.

Dni informacyjne podzielone są na dziewięć obszarów tematycznych, które dedykowane są różnym klastrom oraz częściom programu HE:

- 28 czerwca – Infrastruktura badawcza;

- 29 – 30 czerwca – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna (klaster 4);

Czytaj więcej...