Przejdź do treści

Działalność UE w zakresie polityki regionalnej i miejskiej w 2019 r.

Działalność UE w zakresie polityki regionalnej i miejskiej w 2019 r. fotoDyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej opublikowała na początku tego tygodnia broszurę podsumowującą swoją działalność w 2019 r.

DG REGIO oferuje fachową wiedzę w zakresie przemian, transformacji strukturalnej i wdrażania polityki regionalnej i miejskiej. Jej budżet ma pomagać przekształcać priorytety Unii Europejskiej w rezultaty, które zmieniają życie ludzi na lepsze.

Marc Lemaître, Dyrektor Generalny DG REGIO, stwierdził: „Polityka spójności odgrywa kluczową rolę w przyszłości Europy. Jest w pierwszej linii jeśli chodzi o reagowanie na kryzys COVID-19 i stanowi główny filar pakietu odbudowy. W dłuższej perspektywie będzie ona podstawą Zielonego Ładu dla wszystkich regionów, bez pozostawiania nikogo w tyle.”

Oprócz broszury podsumowującej, DG REGIO opublikowała wcześniej sprawozdanie roczne ze swojej działalności w 2019 r. Zawiera ono więcej szczegółów i informacji na temat wyników, zarządzania i budżetu DG REGIO w ubiegłym roku. W kontekście obecnych i przyszłych zadań Dyrekcji, sprawozdanie podkreśla w jaki sposób polityka spójności wspiera europejskie regiony i ludzi w stawianiu czoła wyzwaniom cyfrowej rewolucji i zielonej gospodarki neutralnej dla klimatu. Dokument zwraca również uwagę na rolę DG REGIO jako źródła fachowej wiedzy i wsparcia w zakresie przemian i transformacji strukturalnych. W tym kontekście, sprawozdanie pokazuje dlaczego polityka spójności powinna być traktowana jako kluczowe narzędzie dla rozwiązywania obecnych wyzwań w Europie.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

REACT-EU pomoże w walce z kryzysem

REACT EU pomoże w walce z kryzysem fotoW listach do ministrów UE odpowiedzialnych za politykę spójności, komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira oraz komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit wyjaśnili w zeszłym tygodniu, w jaki sposób państwa członkowskie mogą korzystać z funduszu REACT-UE.

Fundusz jest częścią narzędzia NextGenerationEU i będzie koncentrował się na wspieraniu odporności rynku pracy, zatrudnienia, MŚP, rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu przyszłościowych podstaw dla cyfrowej i zielonej transformacji oraz trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Szefowie państw lub rządów UE zgodzili się na przyznanie funduszowi budżetu w wysokości 47,5 miliarda euro na szczycie Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca. To porozumienie nie oznacza końca procesu legislacyjnego, ale by zapewnić szybkie wyjście z kryzysu związanego z koronawirusem, ważne jest, aby państwa członkowskie przystąpiły do szybkiego programowania zasobów.

Czytaj więcej...

Krok do zagwarantowania Europejczykom przyszłej szczepionki przeciw COVID-19

Krok do zagwarantowaniaKomisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Sanofi przewiduje możliwość zakupu szczepionki przez wszystkie państwa członkowskie UE. Przewidziano, że gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciwko COVID-19, Komisja, na podstawie umowy ramowej, będzie miała możliwość zakupu 300 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Komisja wciąż prowadzi również intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Komisja Europejska czyni wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić Europejczykom szybki dostęp do szczepionki, która jest bezpieczna i da im ochronę przed koronawirusem. Ogłoszone 31 lipca porozumienie z firmą Sanofi jest pierwszym ważnym filarem szerszej europejskiej strategii w dziedzinie szczepionek. Wkrótce poczynimy dalsze kroki. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkoma innymi firmami. Chociaż dziś nie wiemy, która szczepionka będzie najskuteczniejsza, Europa inwestuje w zróżnicowany zestaw obiecujących szczepionek, opracowywanych w oparciu o różne rodzaje technologii. Zwiększa to nasze szanse na szybkie uzyskanie skutecznego remedium na koronawirusa. Szczepionka byłaby prawdziwie ogólnoświatowym dobrem. Jesteśmy gotowi pomóc uzyskać dostęp do szczepionki również krajom znajdującym się w trudniejszej sytuacji, co pozwoliłoby im znaleźć wyjście z tego kryzysu.

Czytaj więcej...

Ocena wykorzystania inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na COVID-19

Ocena wykorzystania inicjatywy inwestycyjnej fotoKomisja Europejska opublikowała 29 lipca pierwszą, wstępną ocenę tego, w jaki sposób państwa członkowskie UE wykorzystują pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa (CRII). Od czasu przyjęcia pierwszej propozycji CRII państwa członkowskie z niespotykaną szybkością zmobilizowały ogromne ilości zasobów w ramach polityki spójności w celu zwalczania kryzysu związanego z koronawirusem. Jak dotąd 26 krajów UE i Wielka Brytania skorzystały z elastyczności przewidzianej w CRII, a 18 krajów odpowiednio dostosowało swoje programy polityki spójności.

Komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, powiedziała: - Wyniki, które dziś [29.07.2020 r.] publikujemy, pokazują, że pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa są bardzo potrzebną pomocą dla naszych państw członkowskich. Zapewniły one krajom środki prawne do ponownego dostosowania ich planów inwestycyjnych i szybkiego uruchomienia finansowania UE w obszarach najbardziej potrzebujących, takich jak sektor zdrowia, a także zatrudnienie i wsparcie dla MŚP.

Czytaj więcej...

Dawki Veklury dla leczenia COVID-19 w UE

Dawki Veklury dla leczenia COVID 19 fotoKomisja Europejska podpisała wczoraj umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru). Veklury był pierwszym lekiem dopuszczonym na szczeblu UE w terapii COVID-19. Od początku sierpnia w celu zaspokojenia pilnych potrzeb partie Veklury będą udostępniane państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu przy koordynacji i wsparciu Komisji.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: W ciągu ostatnich tygodni Komisja niestrudzenie współpracowała z Gilead, aby osiągnąć porozumienie zapewniające dostarczenie do UE zapasów pierwszego środka dopuszczonego do stosowania w leczeniu COVID-19. Wczoraj, niespełna miesiąc po dopuszczeniu remdesiwiru, została podpisana umowa, która umożliwi leczenie tysięcy pacjentów od początku sierpnia. Komisja nie szczędzi starań na rzecz zapewnienia dostępu do bezpiecznej i skutecznej terapii oraz wspiera prace nad opracowaniem szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wczorajsza umowa jest kolejnym ważnym krokiem w naszej walce z tą chorobą.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do partnerstw regionów UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

Zaproszenie do partnerstw regionów UEW dniu dzisiejszym Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: Bazujące na poprzednich, zakończonych sukcesem podobnych działaniach pilotażowych, mających na celu pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności na szczeblu regionalnym, niniejsze zaproszenie jest kolejnym przykładem potencjału UE i jej gotowości do wspierania lokalnych gospodarek w tak trudnym okresie. Ukierunkowanie na zdrowie, turystykę, zrównoważony rozwój i cyfryzację jest w pełni zgodne z priorytetami Komisji i stanowi konieczną odpowiedź na skutki kryzysu spowodowanego przez koronawirusa.

Czytaj więcej...

Trwa nabór na członków Rady Naukowej ERC!

erc logoNiezależny Komitet Identyfikacyjny ustanowiony przez Komisję Europejską rozpoczął poszukiwania kandydatów do Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. Scientific Council of the European Research Council, ERC).

Kilka słów o Radzie Naukowej ERC

Członkowie Rady Naukowej ERC są mianowani przez KE na podstawie rekomendacji Komitetu Identyfikacyjnego, który przekazał wiodącym ośrodkom naukowym w Europie listy konsultacyjne z prośbą o nominację kandydatów. Komitet akceptuje także zgłoszenia od innych podmiotów reprezentujących środowisko naukowe w UE.

Kadencja członków Rady Naukowej ERC wynosi 4 lata z możliwością jednokrotnego odnowienia mandatu. Przyszli członkowie Rady Naukowej ERC rozpoczną pełnienie swoich obowiązków wraz z początkiem obowiązywania programu Horyzont Europa.

Uwaga: Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 sierpnia 2020 r.

Kandydatury mogą być zgłaszane przez ośrodki prowadzące badania naukowe – więcej informacji na temat nominacji znajdziecie Państwo tutaj.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej i Krajowego Punktu Kontaktowego

„Mamy porozumienie!” – koniec szczytu Rady Europejskiej

flaga ue„Dziś uczyniliśmy historyczny krok, z którego wszyscy możemy być dumni”, napisała po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przywódcom państw członkowskim udało się osiągnąć porozumienie ws. nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy.

„Mamy porozumienie!”, napisał w mediach społecznościowych szef Rady Europejskiej Charles Michel. „Dziś uczyniliśmy historyczny krok, z którego wszyscy możemy być dumni”, dodała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po ponad 4 dniach negocjacji – 90 godzinach trudnych rozmów, przywódcom państw członkowskim udało się osiągnąć porozumienie ws. nowego unijnego budżetu oraz wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027.

Szef Rady Europejskiej ogłosił osiągnięcie porozumienia we wtorek o godz. 5:30 nad ranem. Premier Morawiecki uznał porozumienie za „wielki sukces od strony finansowej i całej architektury nadzoru nad środkami budżetowymi”. „Porozumienie daje dla Polski ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, razem z uprzywilejowanymi pożyczkami porozumienie daje Polsce 160 mld euro w cenach bieżących”, podkreślił premier.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Komisja Europejska apeluje o ochronę pracowników sezonowych

pracownicy sezonowi fotoKomisja Europejska przedstawiła 16 lipca wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby zagwarantowali prawa, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sezonowych oraz dopilnowali, by pracownicy ci byli świadomi swoich praw.

Transgraniczni pracownicy sezonowi korzystają z szerokiego wachlarza praw, ale ze względu na tymczasowy charakter pracy mogą być bardziej narażeni na niepewne warunki pracy i życia. Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej unaoczniła te warunki, a w niektórych przypadkach spowodowała ich pogorszenie. Takie sytuacje mogą zwiększać ryzyko skupisk COVID-19.

Czytaj więcej...

2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych w UE

projekty transportowe fotoUE wspiera odbudowę gospodarki we wszystkich państwach członkowskich, przekazując 2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych. Projekty te pomogą zbudować brakujące połączenia transportowe na całym kontynencie, wesprzeć zrównoważony transport i utworzyć miejsca pracy. Projekty otrzymają finansowanie za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę”, który jest unijnym programem dotacji na rzecz infrastruktury transportowej.

Budżet ten przyczyni się do realizacji celów klimatycznych zgodnie z założeniami przedstawionymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Bardzo duży nacisk kładzie się na projekty wzmacniające kolej, w tym połączenia transgraniczne i połączenia z portami i lotniskami. Rozwojowi żeglugi śródlądowej sprzyjają zwiększenie przepustowości i lepsze połączenia multimodalne z sieciami drogowymi i kolejowymi. W sektorze morskim pierwszeństwo mają projekty żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oparte na paliwach alternatywnych, a także zasilanie statków energią elektryczną z lądu w celu zmniejszenia emisji wytwarzanych przez statki przebywające w porcie.

Czytaj więcej...