Przejdź do treści

Komisja wspiera projekty reform w państwach członkowskich na rzecz większej liczby miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego

 
 

pexels pixabay new photo yKomisja zatwierdziła dziś 226 projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich, które to projekty pomogą państwom członkowskim w opracowaniu i wdrożeniu krajowych reform mających na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego. Wsparcie to jest realizowane w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, a jego łączny budżet na 2021 r. – na promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej – będzie opiewać na 102,6 mln euro.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Reformy są niezbędne do poprawy otoczenia dla przedsiębiorstw, wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, wzmocnienia systemów społecznych i edukacyjnych oraz ogólnego zwiększenia odporności państw członkowskich i zainteresowanych stron w obliczu trudnych wyzwań i kryzysów światowych. Instrument Wsparcia Technicznego jest potężnym narzędziem, które jest w stanie umożliwić państwom członkowskim przeprowadzenie reform, jakich potrzebują, aby zapewnić trwały wzrost gospodarczy”.

Czytaj więcej...

Ochrona europejskich konsumentów: Safety Gate skutecznie pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów wykorzystywanych do walki z COVID-19

 
 

pexels anna shvetsKomisja Europejska opublikowała dziś roczne sprawozdanie na temat Safety Gate – unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach konsumpcyjnych – który pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów nieżywnościowych. Ze sprawozdania wynika, że liczba działań podejmowanych przez odpowiednie organy po otrzymaniu ostrzeżenia rośnie z roku na rok, i osiągnęła rekordową wysokość 5 377. Dla porównania w 2019 r. liczba ta wynosiła 4477. 9 proc. wszystkich ostrzeżeń zgłoszonych w 2020 r. dotyczyło produktów związanych z COVID-19, głównie maseczek, które nie pełniły funkcji ochronnej. Inne przykłady zgłoszonych do Safety Gate niebezpiecznych produktów związanych z COVID-19 to środki dezynfekujące zawierające toksyczne substancje chemiczne, takie jak metanol, który może po spożyciu powodować ślepotę a nawet śmierć, a także sterylizatory UV, które narażały użytkowników na silne promieniowanie powodujące podrażnienia skóry.

Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: System Safety Gate okazał się odporny na kryzysy: podczas pandemii COVID-19 pomaga on chronić konsumentów, będąc kluczowym instrumentem służącym skutecznemu i szybkiemu rozpowszechnianiu informacji na temat produktów niebezpiecznych, takich jak wadliwe maseczki lub toksyczne środki odkażające, oraz wycofywaniu tych produktów z rynku. Dzięki takim instrumentom ochronnym prawa konsumentów są lepiej zabezpieczone.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak o trudnej sytuacji lotnisk regionalnych na spotkaniu Europejskiego Komitetu Regionów

 

Komisja COTER„Lotniska regionalne potrzebują wsparcia w postaci bezzwrotnej” apelował Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas posiedzenia komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów zajmującej się polityką spójności terytorialnej oraz budżetem unijnym. Podczas spotkania komisji, które odbyło się 26 lutego, wiele uwagi poświęcono Zrównoważonej i Inteligentnej Strategia Mobilności, która została omówiona w kontekście dwóch opracowywanych opinii – dotyczących bezpieczeństwa lotnisk regionalnych oraz samej strategii. Europejscy samorządowcy dyskutowali również o doświadczeniach i lekcjach wyniesionych z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

„Moje lotnisko regionalne przyjmowało do tej pory blisko 2,5 miliona pasażerów. Dzisiaj w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 liczba ta spadła o 70%. Konieczna była również redukcja liczby zatrudnienia o 15%. To dowodzi, że sytuacja jest niezmiernie trudna. Samorząd Województwa Wielkopolskiego udzielił lotnisku wsparcia z własnych środków w wysokości 25 milionów złotych. Jest to pomoc w postaci pożyczki, a tymczasem lotniska regionalne potrzebują pomocy w formie bezzwrotnej. Musimy znaleźć źródło takiej pomocy, być może w ramach Funduszu Odbudowy. W przeciwnym razie lotniska będące ważnym elementem rozwoju dla każdego regionu, nie przetrwają obecnego okresu” – mówił M. Woźniak w debacie z członkami na temat przyszłości lotnisk regionalnych, ich wyzwań i możliwości. Od rozpoczęcia pandemii wywołanej COVID-19 lotniska regionalne zostały wystawione na wiele wyzwań. W 2020 r. sektor lotniczy odnotował straty netto w wysokości 56,2 mld EUR, przewieziono o 1,7 mld pasażerów mniej, wykonano o 6,1 mln mniej lotów w porównaniu z 2019 r. oraz zarejestrowano 191 000 zwolnień w Europie. Szacuje się, że ruch lotniczy powróci do poziomu z 2019 r. w najbardziej optymistycznym scenariuszu dopiero w 2024 r., a w najbardziej pesymistycznym - w 2029 roku. Działania naprawcze w tym zakresie będą wymagały aktywności nie tylko zarządów lotnisk, władz regionalnych, krajowych oraz europejskich, a także zapewnienia odpowiednich środków w ramach nowej perspektywy finansowej na 2021-2027. W debacie z europejskimi samorządami uczestniczył również przedstawiciel Komisji Europejskiej, który omówił opublikowaną w grudniu 2020 r. Zrównoważoną i Inteligentną Strategię Mobilności. Jej celem jest odpowiedzenie na pytanie jak odbudować sektor transportowy, aby był on odporny, cyfrowy i nastwiony na przyszłość. Strategia jest zakorzeniona w celach Europejskiego Zielonego Ładu, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych. O skutkach pandemii i priorytetach, na których lotniska regionalne będą musiały się skupić mówił Olivier Jankovec, dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych w Europie (ACI EUROPE) skupiającej ponad 400 lotnisk. Wskazywał on na fakt, iż proces odbudowy lotnisk nie będzie prawdopodobnie możliwy już w pierwszym kwartale 2021 ze względu na niepokoje wywołane nowymi mutacjami wirusa, opóźnieniami w szczepieniach, a w konsekwencji dalszymi ograniczeniami w podróżowaniu. Lotniska będą potrzebowały szeregu instrumentów w postaci m.in. wsparcia w zakresie wypłacania odszkodowań, dekarbonizacji, możliwości odzyskiwania stałych kosztów, do których są zmuszone pozostając otwartymi przy jednoczesnym braku dochodów, pomocy operacyjnej po 2024 roku czy uwzględnienia w rewizji pomocy państwowej nowej rzeczywistości rynkowej.

Czytaj więcej...

Webinarium „Strategia Unii Europejskiej na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – wnioski po roku od opublikowania”

 

COR logoDo 8 marca można rejestrować się na webinarium, którego głównym tematem będzie wpływ pandemii COVID-19 na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz na strategię UE na rzecz MŚP. Prelegenci dyskutować będą także o głównych osiągnięciach strategii po 12 miesiącach od jej opublikowania i wskażą środki wsparcia dla MŚP, które są kluczowe do przeprowadzenia skutecznej naprawy gospodarczej. Wydarzenie odbędzie się 10 marca w godzinach 15:00-16:15 w trybie online.

Unijna strategia na rzecz MŚP została przedstawiona 10 marca 2020 r., na kilka dni przed wprowadzeniem obostrzeń w całej Europie w reakcji na pandemię COVID-19.  Po roku istotne będzie zweryfikowanie wpływu pandemii na MŚP oraz na unijną strategię na rzecz MŚP. Prelegenci będą starali się odpowiedzieć na następujące pytania: w jaki sposób strategia była przeprowadzana i wdrażana w trakcie ostatnich 12 miesięcy? Czy spełnia ona nadal swoje założenia?

Mimo, że małe i średnie przedsiębiorstwa jako elementy napędzające wzrost gospodarczy i rozwój społeczny miały kluczową rolę w pokonywaniu wyzwań w przeszłości, to obecnie natychmiast potrzebują większego wsparcia zarówno finansowego, jak i pozafinansowego, aby skutecznie mogły przezwyciężyć kryzys. Zapewnienie szerszego dostępu do informacji, rynków, technologii oraz zasobów finansowych może przyczynić się do uwolnienia ich potencjału, by zwiększyć ich produktywność, efektywność i odporność.

Czytaj więcej...

Ursula von der Leyen: „Jeszcze w marcu Komisja Europejska złoży propozycję ws. paszportów szczepień”

 

ursula von der leyen keKomisja Europejska ma jeszcze w marcu przedstawić propozycję legislacyjną w sprawie tzw. cyfrowych paszportów szczepień. Taką deklarację złożyła dziś (1 marca) Ursula von der Leyen.

„W marcu Komisja Europejska przedstawi propozycję stworzenia unijnych cyfrowych paszportów szczepień”, napisała dziś (1 marca) za pośrednictwem mediów społecznościowych przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE deklaruje: Szczegóły jeszcze w marcu

Zanim szefowa KE poinformowała dziś (1 marca) w mediach społecznościowych o propozycji ws. paszportów szczepień, wzięła udział w wideokonferencji z niemieckimi europosłami. W jej trakcie Ursula von der Leyen stwierdziła, odpowiadając na pytanie jak mogłyby wyglądać tzw. cyfrowe certyfikaty szczepień w UE, że jeszcze w marcu Komisja Europejska przedstawi odpowiedni wniosek legislacyjny.

Czytaj więcej...

Nowe unijne etykiety energetyczne obowiązujące od dnia 1 marca 2021 r.

 

logo komisjaAby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od poniedziałku 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.

Ponieważ coraz więcej produktów uzyskuje zgodnie z obecną skalą oznaczenia A+, A++ lub A+++, najważniejszą zmianą jest powrót do prostszej skali A–G. Ta skala jest bardziej rygorystyczna i skonstruowana tak, aby na początku tylko nieliczne produkty były w stanie otrzymać oznaczenie „A”, pozostawiając możliwość poszerzania tej klasy w przyszłości o kolejne energooszczędne rozwiązania. Najbardziej energooszczędne produkty znajdujące się obecnie na rynku będą teraz oznaczane zazwyczaj jako „B”, „C” lub „D”. Na etykietach znajdzie się szereg nowych elementów, w tym link QR do ogólnounijnej bazy danych, co umożliwi konsumentom znalezienie bardziej szczegółowych informacji na temat produktu. Od dnia 1 marca zacznie również obowiązywać szereg przepisów dotyczących ekoprojektu – w szczególności w zakresie możliwości naprawy i konieczności zachowywania przez producentów części zamiennych przez kilka lat po zniknięciu produktów z rynku.

Czytaj więcej...

Jaka powinna być 12. Europejska konferencja poświęcona komunikacji publicznej EuroPCom? – wyraź swoje zdanie!

b_200_0_16777215_00_images_EuroPCom_2021_call_for_proposals.png
 

Chcesz mieć wpływ na kształt największej europejskiej konferencji nt. komunikacji publicznej? Czy wiesz jakie są  wyzwania i potrzeby komunikacji UE w 2021 roku? Jakie sesje tematyczne byłyby szczególnie istotne w kontekście odbudowy po pandemii COVID-19, demokracji lub konferencji w sprawie przyszłości Europy? Masz pomysł w jaki sposób lepiej komunikować się z obywatelami na temat działań na rzecz klimatu i Europejskiego Zielonego Ładu? Zgłoś swoje wnioski i propozycje ws. tegorocznej edycji EuroPCom!

Europejska konferencja poświęcona komunikacji publicznej (EuroPCom) jest największym corocznym spotkaniem specjalistów w dziedzinie komunikacji publicznej, które organizowane jest przez unijne instytucje w Brukseli.

8 i 9 listopada 2021 r. odbędzie się 12. Edycja EuroPCom, która w trybie online zgromadzi około 1000 ekspertów ds. komunikacji z lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich władz oraz stowarzyszeń, celem wymiany poglądów i najlepszych praktyk.

Czytaj więcej...

Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu

logo komisjaKomisja Europejska przyjęła dziś nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany. Choć UE robi wszystko, co w jej mocy, aby przeciwdziałać zmianie klimatu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, musimy również przygotować się na jej nieuniknione konsekwencje. Od fal śmiercionośnych upałów i niszczycielskich susz, przez zniszczone lasy, po wybrzeża, które ucierpiały wskutek podnoszenia się poziomu mórz, zmiana klimatu już teraz zbiera żniwo w Europie i na świecie. W oparciu o strategię przystosowania się do zmiany klimatu z 2013 r. celem dzisiejszych wniosków jest przesunięcie punktu ciężkości ze zrozumienia problemu na opracowywanie rozwiązań oraz przejście od planowania do wdrażania.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że niewystarczające przygotowanie może mieć poważne konsekwencje. Nie ma szczepionki przeciwko kryzysowi klimatycznemu, ale nadal możemy z nim walczyć i przygotować się na jego nieuniknione skutki. Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Nowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu umożliwia nam przyspieszenie i zwiększenie skali przygotowań. Jeżeli przygotujemy się teraz, mamy jeszcze szansę zbudować odporność na zmianę klimatu w przyszłości.

Czytaj więcej...

Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy – trwa nabór do programu!

b_200_0_16777215_00_images_YEP_2021.png
 
 

YEPS General Visual WebpageRozpoczął się nabór wniosków o przystąpienie do programu Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy (ang. Young Elected Politician Programme). Inicjatywa skierowana jest do młodych polityków szczebla lokalnego i regionalnego, którzy mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 12 marca.

Dlaczego warto zgłosić się do programu i być częścią społeczności Młodych Demokratycznie Wybranych Polityków?

Program Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy to sieć zrzeszająca polityków, którzy nie ukończyli 40 roku życia i piastują mandaty na szczeblu lokalnym lub regionalnym w którymś z państw członkowskich UE. Program został stworzony przez Europejski Komitet Regionów w 2019 r. i do tej pory przystąpiło do niego ponad 250 uczestników.

Czytaj więcej...

UE ma ustanowić nowe partnerstwa europejskie i zainwestować prawie 10 mld euro w ekologiczną i cyfrową transformację

logo komisjaKomisja zaproponowała dzisiaj ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi lub przemysłem. Celem jest przyspieszenie przejścia do osiągnięcia zielonej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy oraz zwiększenie odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu. UE zapewni finansowanie w wysokości prawie 10 mld euro, które partnerzy uzupełnią o co najmniej równoważną kwotę inwestycji. Oczekuje się, że ten łączny wkład przyczyni się do uruchomienia dodatkowych inwestycji wspierających transformację i wywarcia długoterminowego pozytywnego wpływu na zatrudnienie, środowisko i społeczeństwo.

Proponowane zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie mają na celu poprawę gotowości i reagowania UE na choroby zakaźne, opracowanie wydajnych niskoemisyjnych statków powietrznych na potrzeby ekologicznego lotnictwa, wspieranie wykorzystania odnawialnych surowców biologicznych w produkcji energii, zapewnienie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii i infrastruktury cyfrowej oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego.

Dziesięć partnerstw, z których część opiera się na istniejących wspólnych przedsięwzięciach, to:

Czytaj więcej...