Przejdź do treści

Program prac Komisji na rok 2021– od strategii do realizacji

Komisja przyjęła dziś swój program prac na 2021 r., który ma sprawić, że Europa stanie się zdrowsza, sprawiedliwsza i że będzie lepiej...

Wielkopolska po raz kolejny w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast

14 października odbyło się wydarzenie „Communicating Science #EngageAudience” (Komunikacja naukowa #ZaangażowaćOdbiorców), współorganizowane przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach trwającego...

Nowa strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu

Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię UE na rzecz ograniczenia emisji metanu. Metan jest drugim – po dwutlenku węgla – najważniejszym...

Aktualności

Wielkopolska po raz kolejny w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast

Communicating Science foto14 października odbyło się wydarzenie „Communicating Science #EngageAudience” (Komunikacja naukowa #ZaangażowaćOdbiorców), współorganizowane przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach trwającego obecnie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast #EURegionsWeek. Wielkopolskę reprezentował dr Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Sesja miała formę wirtualnej debaty w języku angielskim i została przygotowana przez międzynarodowe konsorcjum „Regiony dla otwartej nauki”, którego partnerami oprócz Wielkopolski były: Kraj Południowomorawski (Czechy), Murcja (Hiszpania), Slawonia, Barania i Srem (Chorwacja), Carini (Włochy) oraz Nikozja (Cypr). Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata badań, nauki i innowacji z ww. regionów i miast, a główne przemówienie wygłosiła Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji (DG RTD) Komisji Europejskiej, Signe Ratso. Warsztat zgromadził ponad 60 odbiorców na platformie Zoom. Debatę można było także śledzić na żywo w serwisie YouTube.

„Komunikacja naukowa ma zasadnicze znaczenie dla zbliżania obywateli i badaczy w celu sprostania wyzwaniom środowiskowym, społecznym i gospodarczym” – mówiła Signe Ratso w swoim otwierającym wystąpieniu, wskazując przy tym na ważną rolę jaką regiony mają do odegrania w tym procesie. Nawiązała do opublikowanego przez Komisję Europejską dwa tygodnie temu (30 września) komunikatu dotyczącego nowej europejskiej przestrzeni badawczej, która traktuje obywateli jako współtwórców i stawia ich wraz z lokalnymi społecznościami i społeczeństwem obywatelskim w swoim centrum. Przedstawicielka Komisji Europejskiej podkreśliła, że pandemia COVID-19 jeszcze silniej zaznaczyła wagę komunikacji naukowej. Przedstawiła także w jaki sposób programy Horyzont 2020 i nadchodzący Horyzont Europa wspierają komunikację naukową.

Po przemówieniu Signe Ratso, swoje wystąpienia zaprezentowali eksperci reprezentujący regiony i miasta konsorcjum. Dyskutowali oni o różnych perspektywach komunikacji naukowej, w tym o roli otwartej nauki.

Reprezentując Wielkopolskę, dr Piotr Rzymski, badacz i wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, skoncentrował się na komunikowaniu nauki w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Jego zdaniem „komunikacja naukowa jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowych reakcji na zagrożenie zdrowotne i zrozumienia jego natury przez społeczeństwo”. Dr Rzymski przedstawił w tym kontekście przykłady dobrych praktyk, takich jak np. współpraca z mediami celem upowszechniania naukowych faktów na temat COVID-19, bez względu na ich profil światopoglądowy, wykorzystanie mediów społecznościowych dla propagowania wiedzy o wirusie, czy publikacja artykułu naukowego zachęcającego do przeciwdziałania dyskryminacji związanej z COVID-19, którego idea została podjęta przez szereg zagranicznych uniwersytetów. Wskazał także na potrzebę walki z tzw. fake news oraz napływem niskiej jakości nauki lub pseudonauki podczas pandemii. Zwrócił uwagę na krytyczne znaczenie nauki w czasach kryzysu i na konieczność jej komunikowania społeczeństwu przez badaczy poprzez wszystkie możliwe kanały. „Społeczeństwo musi rozumieć rolę nauki we współczesnym świecie” – dodał.

Głos zabrała również Iva Šašinková, menadżer ds. komunikacji naukowej na Uniwersytecie Masaryka w Kraju Południowomorawskim, która skupiła się na znaczeniu komunikacji naukowej w ujęciu ogólnym, wskazując szereg powodów, dla których warto ją podejmować, w tym m.in. by zwiększać wpływ tworzonej nauki czy wzmacniać krytyczne myślenie w społeczeństwie. Podkreśliła potrzebę dostosowywania przekazu celem zaangażowania różnych grup odbiorców oraz wskazała na przyjemność jaka może płynąć z komunikowania nauki różnymi metodami, np. poprzez kawiarnie i festiwale naukowe, media społecznościowe czy naukę obywatelską.

W dalszej części warsztatu swoje perspektywy na komunikację naukową przedstawili kolejni eksperci. Wszystkim prezentacjom towarzyszyły konkretne przykłady praktycznego stosowania komunikacji naukowej, co pozwoliło uczestnikom warsztatu na zapoznanie się z dobrymi praktykami w instytucjach o różnym charakterze, położeniu geograficznym i warunkach działania.

Encarna Guillén Navarro, główna badacz i profesor w obszarze genetyki medycznej w Instytucie Badań Biomedycznych IMIB i na Uniwersytecie w Murcji mówiła o komunikacji naukowej jako opowiadaniu historii i wyzwaniach jakie przed nią stoją. Nataša Drvenkar, profesor nadzwyczajny na wydziale ekonomii Uniwersytetu w Osijeku w regionie Slawonii, Baranii i Sremu, skupiła się na drodze do popularyzacji nauki w swoim regionie, przedstawiając marzenia, rzeczywistość oraz wyzwania i działania jakie mogą pomóc na nie odpowiedzieć. Dr Donata Sandri, specjalista ds. komunikacji i marketingu w Fundacji Ri.MED w Carini zaprezentowała komunikację naukową z perspektywy międzynarodowego partnerstwa publiczno-prywatnego. Ostatnie wystąpienie należało do Fabia Marii Montagnino, kierownika ds. innowacji i przedsiębiorczości w Instytucie Cypryjskim w Nikozji, który poświęcił swoją prezentację kwestii radzenia sobie ze złożonością współczesnych wyzwań takich jak COVID-19 czy zmiany klimatyczne oraz wsparcia jakie otwarta nauka może oferować społecznościom w niepewnym świecie. Wskazał on na kluczową rolę komunikowania nauki dla zrozumienia złożoności, które staje się priorytetem nie tylko w świecie naukowym, ale też w codziennym życiu.

Po wystąpieniach miała miejsce sesja pytań kierowanych do prelegentów ze strony uczestników spotkania i moderatora. Dotyczyły one m.in. ewolucji komunikacji naukowej przed i po rozpoczęciu pandemii COVID-19, jej efektywności za pośrednictwem mediów społecznościowych czy kierowania jej w stronę uczniów.

Zapis wideo debaty będzie można wkrótce obejrzeć na stronie z nagraniami Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast lub w serwisie YouTube.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcie: Biuro Murcji w Brukseli