Zgłoszenia do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego "Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i w gospodarce". Pula 50 tys. euro

Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego pod hasłem "Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i w gospodarce"....

więcej
Zgłoszenia do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego "Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i w gospodarce". Pula 50 tys. euro

Finansowanie dla projektów dot. integracji migrantów

Komisja Europejska zapewnia możliwości finansowania projektów dot. integracji imigrantów z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji z puli projektów finansowanych i...

więcej
Finansowanie dla projektów dot. integracji migrantów

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie najnowocześniejszych technologii

Celem konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które...

więcej
Wsparcie przedsiębiorców w zakresie najnowocześniejszych technologii