Przejdź do treści

Nowy grant, nowe możliwości! Trwa nabór na dofinansowanie projektów związanych ze Wspólną Polityką Rolną!

Do 21 stycznia 2021 r. istnieje możliwość aplikowania o granty unijne dot. działań informacyjnych na tematy związane ze Wspólną Polityką...

Transport na obszarach podmiejskich w obliczu wyzwań związanych z pandemią COVID-19 tematem Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE

Pan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, 2 grudnia 2020 roku, wziął udział w 33. Zgromadzeniu Ogólnym Sieci PURPLE. Wielkopolska jest...

To nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet UE

Dzisiaj (26.11.2020), podczas posiedzenia Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)   Europejskiego Komitetu Regionów, Marszałek Marek Woźniak przedstawił...