Przejdź do treści

1 mld euro na innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii

Komisja ogłosiła 3 lipca pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów...

Plan inwestycyjny dla Europy: cel 500 mld euro na inwestycje osiągnięty przed terminem

        W ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro...

Nowy europejski program na rzecz umiejętności

Komisja przedstawiła 1 lipca europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Określono w nim ambitne...