Przejdź do treści

Ku europejskiemu obszarowi edukacji i lepszej edukacji cyfrowej

Komisja Europejska przyjęła 30 września dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z...

Nowa europejska przestrzeń badawcza

Komisja Europejska przyjęła wczoraj komunikat dotyczący nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji. Nowa europejska przestrzeń badawcza będzie oparta na...

Polskie lotniska dostaną wsparcie

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 142 mln złotych (około 32 mln...

Aktualności

Staże w zagranicznych placówkach UE

24045112 c shutterstock.com andresr 6Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) organizuje wspólnie z Komisją Europejską kolejną edycję programu stażowego Junior Professionals in Delegation (JPD) Programme. W jego ramach pracownicy z państwa członkowskich UE będą mogli odbyć praktyki w delegaturach Unii Europejskiej na całym świecie. Staże umożliwią młodym profesjonalistom uzyskanie doświadczenia oraz pogłębienie wiedzy z zakresu roli unijnych przedstawicielstw we wdrażaniu polityk UE w relacjach z państwami trzecimi.

Oferta programowa

ESDZ i KE oferują wspólnie 56 miejsc stażowych (po 2 na każde państwo członkowskie). Zakwalifikowani kandydaci zostaną skierowani na dziewięciomiesięczny staż w jednej ze 140 delegatur UE, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne dziewięć miesięcy. Na stanowiskach podlegających ESDZ stażyści będą zajmować się m.in. problematyką polityczną oraz kontaktami z mediami. W przedstawicielstwach KE będą pracować nad zagadnieniami związanymi z polityką handlową, ekonomiczną oraz pomocą rozwojową.

Wynagrodzenie

Stażystom przysługuje miesięczne wynagrodzenie, na które składają się stypendium w wysokości 1 300 euro, pokrycie kosztów zakwaterowania i specjalny dodatek, którego kwota zależy od kategorii, do której zaklasyfikowana jest dana delegatura. Uczestnicy programu otrzymają również jednorazowo 2 000 euro, a ponadto pokrycie kosztów ubezpieczenia oraz zwrot kosztów podróży.

Kto może aplikować?

Osoby, które chcą wziąć udział w programie powinny:

  • posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE;
  • posiadać wyższe wykształcenie  – w stopniu odpowiadającym tytułowi magistra - w dziedzinie związanej z działalnością delegatur;
  • posługiwać się biegle językiem angielskim i/lub francuskim, zarówno w mowie i piśmie, dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków;
  • wykazywać duże zainteresowanie i motywację do pracy w delegaturach UE;
  • doświadczenie zawodowe, ważnym atutem będzie dodatkowa aktywność kandydata np.  uczestnictwo w wolontariatach lub posiadanie publikacji.

Aplikacje można składać tylko w jednym państwie członkowskim.   

Jak się zgłaszać?

Aby wziąć udział w naborze należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
  2. przesłać dokument na adres jpd@msz.gov.pl

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. Ostateczne potwierdzenia udziału w programie zostaną przesłane do kandydatów w czerwcu. Staże rozpoczną się na przełomie września i października 2017 r.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie ESDZ.

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie eeas.europa.eu