Przejdź do treści

Ocena wykorzystania inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na COVID-19

Ocena wykorzystania inicjatywy inwestycyjnej fotoKomisja Europejska opublikowała 29 lipca pierwszą, wstępną ocenę tego, w jaki sposób państwa członkowskie UE wykorzystują pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa (CRII). Od czasu przyjęcia pierwszej propozycji CRII państwa członkowskie z niespotykaną szybkością zmobilizowały ogromne ilości zasobów w ramach polityki spójności w celu zwalczania kryzysu związanego z koronawirusem. Jak dotąd 26 krajów UE i Wielka Brytania skorzystały z elastyczności przewidzianej w CRII, a 18 krajów odpowiednio dostosowało swoje programy polityki spójności.

Komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, powiedziała: - Wyniki, które dziś [29.07.2020 r.] publikujemy, pokazują, że pakiety inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa są bardzo potrzebną pomocą dla naszych państw członkowskich. Zapewniły one krajom środki prawne do ponownego dostosowania ich planów inwestycyjnych i szybkiego uruchomienia finansowania UE w obszarach najbardziej potrzebujących, takich jak sektor zdrowia, a także zatrudnienie i wsparcie dla MŚP.

Ponadto dzięki CRII i modyfikacji wewnętrznych procedur Komisji w celu umożliwienia szybkiego rozpatrywania wszystkich wniosków modyfikacje programów można było wprowadzać w rekordowym tempie. W rezultacie jest 88 potwierdzonych zmian w programach dotyczących koronawirusa z 18 krajów, a wiele innych ma pojawić się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

  • Więcej informacji na temat dotychczasowych wyników można znaleźć w arkuszu informacyjnym.
  • Witryna internetowa inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na koronawirusa również przedstawia konkretne przykłady wyników z krajów UE.
  • Oczekuje się, że Komisja opublikuje raport dotyczący wyników pakietów CRII w październiku 2020 r.

Autor: Komisja Europejska