Przejdź do treści

Komisja Europejska chce poznać zdanie nt. wdrażania Horyzont Europa

komisjaaaaaaaaaa

Jeśli jesteś menadżerem europejskich projektów badawczych, reprezentujesz uniwersytet lub instytut badawczy i chcesz mieć wpływ na proces wdrażania programu Horyzont Europa, weź udział w publicznych konsultacjach Komisji Europejskiej!
 

W jakim celu?

Opierając się na doświadczeniach programu Horyzont 2020, wdrażanie nowego programu Horyzont Europa na lata 2021-2027 zostanie określony w praktyce. Celem Komisji Europejskiej jest uproszczenie procedur, dostosowanie ich do innowacyjnych rozwiązań w ramach programu Horyzont Europa oraz zachowanie wysokiego poziomu. Strategia wdrażania Horyzontu Europa ma zostać sfinalizowana do końca 2019 roku. Zwieńczy ją przyjęcie planu strategicznego Horyzont Europa, na którym opierać się będą tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu (2021–2024).

Co obejmuje badanie?

Konsultacje obejmują 12 sekcji m.in:

  • składanie i ewaluację wniosków
  • rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników
  • dane i raportowanie
  • synergie

Kiedy?

Komisja zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach do 15 września 2019 r. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w dyskusjach podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24–26 września.

Jak?

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Oddzielna ankieta zbierająca opinie na temat przyszłych priorytetów w zakresie badań i innowacji, na podstawie której KE ma przygotować plan strategiczny zakończy się 8 września 2019 r. (więcej informacji).

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE