Weź udział w konkursie fotograficznym nt. zrównoważonego środowiska

whbJak działanie człowieka wpływa na środowisko, klimat i zdrowie? Jakie są negatywne i pozytywne aspekty tych działań? Nowy konkurs fotograficzny Europejskiej Agencji Środowiska „Twój zrównoważony wybór” skierowany jest do obywateli Europy, którzy chcą podzielić się zdjęciami przedstawiającymi wyzwania i możliwości związane ze zrównoważonym podejściem człowieka do otaczającego środowiska. Do wygrania są trzy nagrody w wysokości 1000 euro i dwie w wysokości 500 euro. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja 2019 r.

Tematyka

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęcia na jeden z trzech wybranych tematów:

  1. Zrównoważona żywność;
  2. Zrównoważona energia;
  3. Zrównoważona mobilność.

We wszystkich tych obszarach widoczny jest duży wpływ człowieka. Wiąże się on z produkcją, transportem i konsumpcją żywności, z wytwarzaniem energii za pomocą odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł energii oraz z mobilnością ludzi i towarów za pośrednictwem rozmaitych środków transportu. Celem konkursu jest przedstawienie tego, jak można dążyć do zrównoważonego środowiska oraz podzielenie się inspirującym rozwiązaniami w tym zakresie.

Jak wziąć udział w konkursie?

  • należy przesłać zdjęcie w formacie elektronicznym (np.: .jpeg, .png, .tiff) o minimalnej rozdzielczość 2000 pikseli, a najlepiej ponad 4961 pikseli - na dłuższej krawędzi zdjęcia;
  • dołączyć krótki tytuł i tekst w języku angielskim (opis zdjęcia) - maksymalnie do 1000 znaków;
  • przesłać swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Konkurs jest otwarty dla obywateli 33 państw członkowskich Europejskiej Agencji Środowiska i 6 państw Bałkan Zachodnich współpracujących z EAŚ. Zdjęcia muszą zostać zrobione w tych krajach. Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć ukończone 18 lat.

Ogólne zasady

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zgłoszeń w konkursie (jedno zgłoszenie odpowiada jednej fotografii). Ponieważ każde z nich będzie rozpatrywane osobno, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy za każdym razem, kiedy zdecyduje się przesłać więcej niż jedno zdjęcie.

Uczestnicy muszą posiadać pełne prawa autorskie do przesłanego materiału. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać żadnych reklam produktów lub usług, treści rasistowskich, zniesławiających lub związanych z przemocą. Zdjęcia nie zostaną zaakceptowane, jeśli znajdują się na nich osoby, które nie wyraziły zgody na upublicznienie ich wizerunku. Formularze niekompletne lub niezgodne
z przedstawionymi wymogami zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

Nagrody i powiadomienia o zwycięzcach

Zwycięzcy w każdej kategorii (zrównoważona żywność, zrównoważona energia i zrównoważona mobilność) otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 euro, z kolei 500 euro przyznane będzie za nagrodę dla młodzieży i nagrodę publiczności. Pierwsza z nich zostanie przyznana osobie w wieku 18-24 lat (urodzona w latach 1995-2001), o drugiej natomiast zadecyduje głosowanie w internecie. Zwycięzcy konkursu zostaną o tym powiadomieni pocztą elektroniczną, dlatego należy upewnić się, że dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym są poprawne.

Kryteria oceny

Oceniający będą uwzględniać kreatywność, zaangażowanie, siłę przekonywania oraz jakość i technikę przesłanego zdjęcia. Organizatorzy zastrzegają sobie jednocześnie prawo do usunięcia tych zgłoszeń z konkursu, które według nich mogą naruszyć którekolwiek z postanowień Regulaminu.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń zaleca się je złożyć z dużym wyprzedzeniem.

Formularz zgłoszeniowy
Zasady konkursu

Jeśli masz pytania dotyczące konkursu, wyślij e-mail do organizatorów.

Ważne daty:

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 maja 2019 r.
Głosowanie nagrody publiczności odbędzie między 5 a 15 czerwca 2019 r.
Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 19 czerwca 2019 r.

Więcej o konkursie na oficjalnej stronie przedsięwzięcia.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Europejskiej Agencji Środowiska