Woda pitna w UE: poprawa jakości i dostępu

WP143 października posłowie do PE przyjęli nowe przepisy dotyczące dalszej poprawy jakości wody pitnej, dostępu do niej wszystkich obywateli i ograniczenia odpadów z plastikowych butelek wody.

Większość mieszkańców UE ma dobry dostęp do wysokiej jakości wody pitnej. Według sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (2016 r.) ponad 98,5 % próbek wody pitnej badanych w latach 2011–2013 spełniało normy UE.

W dyrektywie UE w sprawie wody pitnej ustanowiono minimalne normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (picia, gotowania, innych celów domowych), aby chronić nas przed zanieczyszczeniami.

WP15

Parlament głosował za aktualizacją przepisów, aby zwiększyć zaufanie konsumentów i zachęcić ich do picia wody z kranu. Posłowie do PE wezwali państwa członkowskie UE do „promowania powszechnego dostępu” do czystej wody wszystkich obywateli, zwłaszcza grup szczególnie wrażliwych w mniejszym lub większym stopniu pozbawionych tego dostępu.

Celem przepisów jest dalsze zwiększenie jakości wody z kranu dzięki zaostrzeniu maksymalnych limitów dla niektórych substancji zanieczyszczających, takich jak ołów (ma zostać zmniejszony o połowę), lub szkodliwych bakterii i wprowadzeniu nowych pułapów dla niektórych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Monitorowane będą też poziomy mikrodrobin plastiku. Nowe przepisy zwiększą ponadto przejrzystość i zapewnią konsumentom lepszy dostęp do informacji.

Woda z kranu jest tania i przyjazna dla środowiska. Posłowie opowiadają się za takimi środkami jak montaż darmowych dystrybutorów wody w miejscach publicznych, w tym w centrach handlowych i na lotniskach, oraz zachęcanie do korzystania z wody wodociągowej w restauracjach.

Według Komisji Europejskiej dostęp do wody lepszej jakości może ograniczyć zużycie wody butelkowanej o 17%. Mniejsza konsumpcja takiej wody pozwoli obywatelom zaoszczędzić pieniądze oraz wywrze pozytywny wpływ na środowisko dzięki zmniejszeniu emisji CO2 i odpadów z tworzyw sztucznych.

wp16

Inicjatywę obywatelską „Right2Water” („Prawo do wody”) podpisało ponad 1,8 mln osób, co pokazuje, jak ważna dla Europejczyków jest woda pitna. Konsultacje społeczne wykazały, że osoby podróżujące po innych krajach UE nie są pewne jakości wody z kranu, choć poziomy zgodności z normami są wysokie. Obywatele chcą też otrzymywać aktualniejsze informacje na temat jakości wody pitnej.

wp17

Dalsze działania

Zanim przepisy te wejdą w życie, będą przedmiotem negocjacji z Radą i Komisją.

 Autor: Parlament Europejski