Utrudnienia dla hakerów

49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych...

więcej
Utrudnienia dla hakerów

COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy...

więcej
COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Komisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w...

więcej
Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Aktualności

Wsparcie badań w związku z koronawirusem

koronawirus aktualna sytuacja na podkarpaciu 17 03 2020 43979Projekty badawcze i inicjatywy mające na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa i gotowość na inne wybuchy epidemii.

Czym są koronawirusy?

Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które wywołują choroby od zwykłego przeziębienia po cięższe choroby, takie jak bliskowschodni zespół oddechowy (MERS-CoV) i ciężki ostry zespół oddechowy (SARS-CoV).

Nowy koronawirus (SARS-CoV-2), który pojawił się w Chinach w grudniu 2019 r., jest głównym wirusem wywołującym chorobę znaną obecnie jako COVID-19.

Komisja Europejska odgrywa wiodącą rolę we wspieraniu badań i koordynacji europejskich i światowych wysiłków badawczych, w tym w zakresie gotowości na wypadek pandemii. Oprócz szeregu przeszłych i bieżących działań badawczych związanych z korona wirusami i ogniskami choroby, w 2020 r. Komisja rozpoczęła kilka nowych działań.

Działania w kontekście koronawirusa


Jakie są działania mające na celu walkę z obecną epidemią koronawirusa?

47,5 mln EUR na 17 wybranych projektów badawczych

Lepsze zrozumienie COVID-19 i jego rozprzestrzeniania się jest niezbędne w celu wykrycia choroby, leczenia i ochrony pacjentów, a docelowo kontrolowania epidemii. Dlatego też w dniu 30 stycznia 2020 r. Komisja Europejska wystosowała zaproszenie do składania wniosków o wyrażenie zainteresowania zatytułowane "SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020": Pogłębianie wiedzy w zakresie klinicznej i publicznej reakcji na epidemię [COVID-19]." z budżetem w wysokości 47,5 mln euro. 17 projektów badawczych zostało wybranych do finansowania w drodze oceny przez niezależnych ekspertów.

Projekty te przyczynią się do lepszego zrozumienia nowego koronawirusa (SARS-CoV-2), do skuteczniejszego postępowania klinicznego z pacjentami zakażonymi tym wirusem, a także do zwiększenia gotowości i reakcji publicznej służby zdrowia na wybuch epidemii.

W ramach 17 projektów, w których uczestniczy 136 zespołów badawczych z całej UE i spoza niej, będą prowadzone prace nad:

• podniesieniem poziomu wiedzy na temat epidemiologii i zdrowia publicznego, w tym gotowości i reagowania na wybuchy epidemii;
• szybkimi testami diagnostycznymi w punktach opieki;
• nowymi zabiegami;
• nowymi szczepionkami.

Oczekuje się, że zespoły badawcze będą szybko dzielić się uzyskaną wiedzą, tak aby wyniki ich badań mogły natychmiast wpływać na reakcję sektora zdrowia publicznego.

Taka szybka reakcja jest możliwa dzięki stałej pozycji w budżecie przeznaczonej na nadzwyczajne fundusze badawcze, którą Komisja utrzymuje w ramach rocznych programów prac programu "Horyzont 2020" na rzecz badań w dziedzinie zdrowia.

Projekty badawcze Komisji Europejskiej dotyczące koronawirusa

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (termin 31 marca 2020 r.)

W dniu 3 marca 2020 r. w ramach inicjatywy ogłoszono zaproszenie do składania wniosków dotyczących badań (termin 31 marca 2020 r.), którego celem jest wspieranie projektów opracowujących metody leczenia i diagnostyki umożliwiające lepsze opanowanie ognisk COVID-19 oraz zwiększenie gotowości na ewentualne przyszłe ogniska. Komisja Europejska finansuje IMI w ramach programu "Horyzont 2020" i wniesie wkład w wysokości do 45 mln euro w ramach tego zaproszenia. Oczekuje się, że przemysł farmaceutyczny zaangażuje się na podobną skalę, tak aby całkowita kwota inwestycji mogła osiągnąć 90 mln euro.

Gotowość i reagowanie na wybuchy epidemii

Przez wiele lat Komisja inwestowała również w rozwój sieci klinicznych w celu zapewnienia gotowości do prowadzenia badań klinicznych w odpowiedzi na nowe ogniska chorób zakaźnych. Kilka projektów finansowanych przez UE (zarówno z siódmego programu ramowego, jak i z programu "Horyzont 2020") przyczynia się obecnie do europejskich i światowych działań w zakresie gotowości i reagowania.

Poznaj wszystkie projekty

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej