Utrudnienia dla hakerów

49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych...

więcej
Utrudnienia dla hakerów

COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy...

więcej
COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Komisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w...

więcej
Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Aktualności

Konsultacje ws. Europejskiego Funduszu Społecznego w dziedzinie kształcenia i szkolenia

IKomisja Europejskanformacje o konsultacjach

Temat
Kształcenie i szkolenie

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszelkie organizacje oraz osoby prywatne. Szczególnie zależy nam na odpowiedziach od: • obywateli, niezależnie od tego, czy korzystają oni lub korzystali dotąd ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w dziedzinie kształcenia i szkolenia; • państw członkowskich i organizacji zaangażowanych w zarządzanie Europejskim Funduszem Społecznym, takich jak instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, podmioty realizujące projekty, członkowie komitetów monitorujących; • organizacji zaangażowanych w realizację działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako beneficjenci lub partnerzy projektu: instytucji publicznych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, gmin; • wszelkich organizacji lub obywateli posiadających szczególną wiedzę w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Cel konsultacji

Komisja pragnie poznać opinie obywateli i zainteresowanych stron o działaniach prowadzonych przez UE od 2014 r. za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wspierania kształcenia i szkolenia. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów udoskonalenia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Ocena obejmie między innymi skuteczność inicjatyw UE w zakresie ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, promowania równego i powszechnego dostępu do edukacji i uczenia się przez całe życie, wspierania szkolenia zawodowego oraz poprawy jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego. Posłuży również do określenia najskuteczniejszego rodzaju dotychczasowego wsparcia.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

KWESTIONARIUSZ

Ochrona danych osobowych i prywatności

Unia Europejska jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności. Prowadząc konsultacje publiczne, przestrzegamy zasad „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/1725 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych

Okres nadsyłania opinii
18 Listopad 2019 - 24 luty 2020 (północ czasu brukselskiego)

Autor: Komisja Europejska