Młodzi politycy z wyborów (Young Elected Politicians) – aplikuj do programu w 2020 r.

W tym roku Europejski Komitet Regionów ponownie ogłasza swoje doroczne zaproszenie do udziału w programie YEP, którego celem jest wyłonienie...

więcej
Młodzi politycy z wyborów (Young Elected Politicians) – aplikuj do programu w 2020 r.

Szef Facebooka rozmawia z Brukselą o fake newsach i mowie nienawiści

Mark Zuckerberg zjawił się w Brukseli na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły walki z rozpowszechnianiem w internecie fake...

więcej
Szef Facebooka rozmawia z Brukselą o fake newsach i mowie nienawiści

Komisarz ds. rolnictwa J. Wojciechowski: Rolnictwo musi być bardziej ekologiczne

Unijne rolnictwo czekają zmiany. O szczegółach opowiadał w środę w Parlamencie Europejskim unijny komisarz Janusz Wojciechowski. Nowa Wspólna Polityka Rolna...

więcej
Komisarz ds. rolnictwa J. Wojciechowski: Rolnictwo musi być bardziej ekologiczne

Aktualności

Konsultacje ws. Europejskiego Funduszu Społecznego w dziedzinie kształcenia i szkolenia

IKomisja Europejskanformacje o konsultacjach

Temat
Kształcenie i szkolenie

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszelkie organizacje oraz osoby prywatne. Szczególnie zależy nam na odpowiedziach od: • obywateli, niezależnie od tego, czy korzystają oni lub korzystali dotąd ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w dziedzinie kształcenia i szkolenia; • państw członkowskich i organizacji zaangażowanych w zarządzanie Europejskim Funduszem Społecznym, takich jak instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, podmioty realizujące projekty, członkowie komitetów monitorujących; • organizacji zaangażowanych w realizację działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako beneficjenci lub partnerzy projektu: instytucji publicznych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, gmin; • wszelkich organizacji lub obywateli posiadających szczególną wiedzę w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Cel konsultacji

Komisja pragnie poznać opinie obywateli i zainteresowanych stron o działaniach prowadzonych przez UE od 2014 r. za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wspierania kształcenia i szkolenia. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów udoskonalenia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Ocena obejmie między innymi skuteczność inicjatyw UE w zakresie ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, promowania równego i powszechnego dostępu do edukacji i uczenia się przez całe życie, wspierania szkolenia zawodowego oraz poprawy jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego. Posłuży również do określenia najskuteczniejszego rodzaju dotychczasowego wsparcia.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

KWESTIONARIUSZ

Ochrona danych osobowych i prywatności

Unia Europejska jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności. Prowadząc konsultacje publiczne, przestrzegamy zasad „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/1725 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych

Okres nadsyłania opinii
18 Listopad 2019 - 24 luty 2020 (północ czasu brukselskiego)

Autor: Komisja Europejska