Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Parlament Europejski nowej kadencji wybrał wczoraj (17 lipca br.) 44 delegacje międzyparlamentarne, które będą współpracowały z członkami parlamentów innych krajów...

więcej
Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Niemiecka minister obrony została zatwierdzona przez europosłów na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Za kandydaturą Ursuli von der Leyen opowiedziało się...

więcej
Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Parlament Europejski zadecyduje dziś o tym, czy niemiecka minister obrony zostanie nową szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen jest...

więcej
Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Aktualności

e-VAT bez luk

euInternetowe platformy handlowe zostaną włączone do systemu zwalczania uchylania się od opodatkowania. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskie UE dotyczące szczegółowych środków niezbędnych do uproszczenia przepisów VAT w odniesieniu do sprzedaży towarów on-line. - Dostosowujemy przepisy do wymogów XXI wieku – powiedział komisarz Pierre Moscovici.

Przepisy zapewnią sprawne wdrożenie nowych środków VAT dla handlu elektronicznego uzgodnionych w grudniu 2017 r., które wejdą w życie w styczniu 2021 r. Mają one pomóc państwom członkowskim odzyskać 5 mld euro przychodów podatkowych rocznie od sprzedaży przez internet. Do 2020 r. wartość ta wzrośnie do 7 mld euro. Decyzję w tej sprawie podjęli ministrowie gospodarki i finansów krajów UE na posiedzeniu w Brukseli.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził: - Krok po kroku zamykamy luki powodujące utratę dochodów podatkowych i pozbawiające tym samym kraje UE środków, które mogłyby być wykorzystane na infrastrukturę publiczną i inwestycje publiczne. Jednocześnie dostosowujemy przepisy VAT do wymogów XXI wieku, charakteryzującego się coraz bardziej zdigitalizowaną i zglobalizowaną gospodarką. Przedsiębiorstwa powinny oczekiwać płynnego przejścia na nowy system VAT w handlu elektronicznym w 2021 r.

Zwalczanie nieprzestrzegania przepisów VAT od sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych

Przedsiębiorstwa spoza UE – w tym te, które korzystają z magazynów lub tzw. centrów realizacji zamówień w UE – mogą sprzedawać towary klientom z UE za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Organy podatkowe często mają trudności z odzyskaniem należnego VAT z tytułu sprzedaży takich towarów.

Zgodnie ze środkami uzgodnionymi w grudniu 2017 r. internetowe platformy handlowe będą traktowane jak sprzedawcy, jeżeli umożliwią sprzedaż towarów o wartości do 150 euro klientom w UE przez przedsiębiorstwa spoza UE korzystające z tej platformy. Te same przepisy będą obowiązywały w przypadku gdy przedsiębiorstwa spoza UE będą wykorzystywały platformy internetowe do sprzedaży towarów z ich „centrów realizacji zamówień” w UE, niezależnie od wartości tych towarów. To umożliwi organom podatkowym pobór VAT należnego z tytułu takiej sprzedaży. Platformy internetowe będą również prowadziły rejestry sprzedaży towarów lub usług przez przedsiębiorstwa korzystające z danej platformy.

Uzgodnione przepisy określają bardziej szczegółowo, w jakich przypadkach uznaje się, że internetowe platformy handlowe ułatwiły sprzedaż, a w jakich nie – w oparciu o fakt, czy ustalają one warunki dostawy oraz czy uczestniczą w procesie płatności lub zamawiania i dostawy towarów. Przepisy określają również szczegółowo, jakiego rodzaju rejestry powinny być prowadzone przez platformy ułatwiające sprzedaż towarów i usług klientom w UE.

Nowy system VAT dla sprzedawców internetowych

Dzięki uzgodnionym przepisom nowy system VAT będzie gotowy dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających przez internet w 2021 r. Przedstawiono nowe elementy składowe systemu, które będą niezbędne, aby firmy internetowe mogły w pełni korzystać z jednolitego rynku UE.

Dzięki zaktualizowanemu elektronicznemu portalowi będącemu „punktem kompleksowej obsługi” przedsiębiorcy sprzedający towary przez internet będą mogli załatwić formalności związane z VAT w UE za pośrednictwem przystępnego portalu internetowego, w swoim własnym języku.

W przeciwnym razie rejestracja na potrzeby podatku VAT byłaby konieczna w każdym z państw członkowskich UE, w którym prowadzona jest sprzedaż, co jest uważane za jedną z największych barier dla małych firm prowadzących transgraniczną działalność handlową. W przypadku dostawców usług elektronicznych system funkcjonuje już od 2015 r. i działa bardzo dobrze.

Dalsze działania

Ostateczne przyjęcie nowych przepisów będzie możliwe po przedstawieniu opinii doradczej przez Parlament Europejski. Państwa członkowskie mogą jednak już teraz rozpocząć dostosowywanie swoich systemów informatycznych w oparciu o przyjęte dziś przepisy.

Nowe przepisy VAT będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r., a państwa członkowskie mają obowiązek transpozycji nowych przepisów dyrektywy VAT do prawa krajowego do końca 2020 r. Przedsiębiorstwa pragnące skorzystać z rozszerzonego punktu kompleksowej obsługi w zakresie VAT mogą rozpocząć rejestrowanie się w państwach członkowskich od 1 października 2020 r.

Dalsze informacje

Przepisy te są kontynuacją przedstawionego przez Komisję w kwietniu 2016 r. planu działania w sprawie VAT w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT.

Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) odgrywa ważną rolę na europejskim jednolitym rynku. VAT jest ważnym i stale rosnącym źródłem dochodów w UE – w 2015 r. kwota pobrana z tytułu tego podatku wyniosła ponad bilion euro, co odpowiada 7 proc. unijnego PKB. Jeden z zasobów własnych UE również jest oparty na podatku VAT.

Autor: Komisja Europejska