mt_ignore

Twój sukces może zainspirować innych!

Trwa kolejna edycja konkursu EDUinspirator, w którym możesz podzielić się swoim sukcesem i zostać EDUInspiratorem 2018. Jeśli byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych...

więcej
Twój sukces może zainspirować innych!

Schody do doskonałości

KE przedłuża inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają...

więcej
Schody do doskonałości

Pomoc dla Łodzi i Poznania z polityki spójności

Prawie 150 mln euro unijnych środków pomoże w modernizacji transportu publicznego i sieci kanalizacyjnej w Łodzi oraz Poznaniu. Stolica Wielkopolski...

więcej
Pomoc dla Łodzi i Poznania z polityki spójności

Aktualności

W Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE

purple 3 12 17Wczoraj, 11 października 2017 r. w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polityczni regionów członkowskich. Wielkopolskę reprezentował Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego i Wiceprzewodniczący sieci. Podczas spotkania omówiono działalność Zarządu wybranego w czerwcu tego roku, plan prac na najbliższe lata oraz sprawy wewnętrzne sieci.

purple 1 12 17Ważnym tematem omówionym podczas Zgromadzenia Ogólnego była przyszłość polityki spójności po 2020 roku. Grupa lobbingowa sieci opracowała dokument – stanowisko PURPLE w sprawie przyszłej polityki spójności po roku 2020. Dokument prezentuje główne powiązania sieci z kwestiami terytorialnymi, w szczególności z terenami podmiejskimi oraz przedstawia postulaty sieci w kwestii spójności terytorialnej. Ponadto, w trakcie spotkania omówiono plany na przyszłe lata dotyczące działalności Zgromadzenia Ogólnego sieci. Wicemarszałek Jankowiak podkreślił, że zgodnie z ideą sieci PURPLE należy podtrzymać tradycję corocznych spotkań w regionach członkowskich, w trakcie których odbywa się Zgromadzenia Ogólne połączone z wizytą studyjną na lokalnych obszarach podmiejskich. Takie działanie przyczynia się do skutecznej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz zacieśnienia współpracy między członkami. Poza tym omówiono także nadchodzące wydarzenia z udziałem członków PURPLE, które przyczynią się do zwiększenia znaczenia i rozpoznawalności sieci i nawiązania współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Ponadto w trakcie spotkania sieci PURPLE omówiono również inicjatywy, w które sieć się angażuje. Szczególną uwagę poświęcono projektowi realizowanemu od 1 czerwca bieżącego roku w ramach programu Horyzont 2020. Czas trwania projektu przewidziany jest na okres 4 lat. Ma on na celu ujednolicenie ram polityk i modeli zarządzania na rzecz synergii w zakresie powiązań miejsko-wiejskich. Sieć PURPLE jest odpowiedzialna w nim za promowanie udanych modeli zarządzania i narzędzi oraz sporządzenie zestawów dobrych praktyk, które ilustrują rolę i funkcjonowanie powiązań miejsko-wiejskich. W związku z realizacją projektu, sieć włącza się w wiele unijnych inicjatyw i debat dotyczących powiązań miejsko-wiejskich. Jedną z nich jest włączenie się w konsultacje dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto monitoruje wydarzenia oraz wdrażane regulacje w tym obszarze. Na spotkaniu ustalono, że w prace związane z realizacją projektu zaangażowani będą członkowie Zarządu oraz regiony członkowskie sieci.

Również wczoraj odbyły się warsztaty współorganizowane przez regiony sieci PURPLE w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Tegoroczna, 15. edycja Europejskiego Tygodnia odbywa się pod hasłem „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Tematem były „Regiony a zmiany – siła transformacji międzynarodowych sieci”. W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli sieci PURPLE, wzięły udział trzy europejskie sieci współpracy – FEDERENE (Europejska Federacja Agencji i Regionów na rzecz Energii i Środowiska), ERRIAFF (Europejskie Regiony na rzecz Innowacji w Rolnictwie, Żywności i Leśnictwie, a także FECOF (Europejska Federacja Gmin z Obszarami Leśnymi). Przedstawiciele sieci zaprezentowali obszary działalności sieci, bieżące plany oraz dyskutowali o tym, jak międzynarodowe sieci współpracy mogą jeszcze skuteczniej przyczyniać się do współpracy między unijnymi samorządami.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęć: Biuro Wielkopolski w Brukseli