mt_ignore

Znajdź partnera biznesowego na platformie społecznościowej EIC

Rosnąca Społeczność EIC może już spotykać się online. Firmy, które otrzymały grant w ramach pilotażowego projektu Europejskiej Rady ds. Innowacji...

więcej
Znajdź partnera biznesowego na platformie społecznościowej EIC

Wyszehrad i inne państwa UE chcą zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe

Grupa Wyszehradzka, a także Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia ostrzegają przed „dysproporcjami” w łańcuchu dostaw żywności, jeżeli wielcy dostawcy nie...

więcej
Wyszehrad i inne państwa UE chcą zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe

Orędzie o stanie Unii: podsumowanie

Ta Komisja Europejska przeminie, przeminie ten Parlament Europejski i obecne rządy, ale Europa pozostanie. Musimy uczynić ją silną, tak by...

więcej
Orędzie o stanie Unii: podsumowanie

Aktualności

W Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE

purple 3 12 17Wczoraj, 11 października 2017 r. w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polityczni regionów członkowskich. Wielkopolskę reprezentował Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego i Wiceprzewodniczący sieci. Podczas spotkania omówiono działalność Zarządu wybranego w czerwcu tego roku, plan prac na najbliższe lata oraz sprawy wewnętrzne sieci.

purple 1 12 17Ważnym tematem omówionym podczas Zgromadzenia Ogólnego była przyszłość polityki spójności po 2020 roku. Grupa lobbingowa sieci opracowała dokument – stanowisko PURPLE w sprawie przyszłej polityki spójności po roku 2020. Dokument prezentuje główne powiązania sieci z kwestiami terytorialnymi, w szczególności z terenami podmiejskimi oraz przedstawia postulaty sieci w kwestii spójności terytorialnej. Ponadto, w trakcie spotkania omówiono plany na przyszłe lata dotyczące działalności Zgromadzenia Ogólnego sieci. Wicemarszałek Jankowiak podkreślił, że zgodnie z ideą sieci PURPLE należy podtrzymać tradycję corocznych spotkań w regionach członkowskich, w trakcie których odbywa się Zgromadzenia Ogólne połączone z wizytą studyjną na lokalnych obszarach podmiejskich. Takie działanie przyczynia się do skutecznej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz zacieśnienia współpracy między członkami. Poza tym omówiono także nadchodzące wydarzenia z udziałem członków PURPLE, które przyczynią się do zwiększenia znaczenia i rozpoznawalności sieci i nawiązania współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Ponadto w trakcie spotkania sieci PURPLE omówiono również inicjatywy, w które sieć się angażuje. Szczególną uwagę poświęcono projektowi realizowanemu od 1 czerwca bieżącego roku w ramach programu Horyzont 2020. Czas trwania projektu przewidziany jest na okres 4 lat. Ma on na celu ujednolicenie ram polityk i modeli zarządzania na rzecz synergii w zakresie powiązań miejsko-wiejskich. Sieć PURPLE jest odpowiedzialna w nim za promowanie udanych modeli zarządzania i narzędzi oraz sporządzenie zestawów dobrych praktyk, które ilustrują rolę i funkcjonowanie powiązań miejsko-wiejskich. W związku z realizacją projektu, sieć włącza się w wiele unijnych inicjatyw i debat dotyczących powiązań miejsko-wiejskich. Jedną z nich jest włączenie się w konsultacje dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto monitoruje wydarzenia oraz wdrażane regulacje w tym obszarze. Na spotkaniu ustalono, że w prace związane z realizacją projektu zaangażowani będą członkowie Zarządu oraz regiony członkowskie sieci.

Również wczoraj odbyły się warsztaty współorganizowane przez regiony sieci PURPLE w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Tegoroczna, 15. edycja Europejskiego Tygodnia odbywa się pod hasłem „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Tematem były „Regiony a zmiany – siła transformacji międzynarodowych sieci”. W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli sieci PURPLE, wzięły udział trzy europejskie sieci współpracy – FEDERENE (Europejska Federacja Agencji i Regionów na rzecz Energii i Środowiska), ERRIAFF (Europejskie Regiony na rzecz Innowacji w Rolnictwie, Żywności i Leśnictwie, a także FECOF (Europejska Federacja Gmin z Obszarami Leśnymi). Przedstawiciele sieci zaprezentowali obszary działalności sieci, bieżące plany oraz dyskutowali o tym, jak międzynarodowe sieci współpracy mogą jeszcze skuteczniej przyczyniać się do współpracy między unijnymi samorządami.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęć: Biuro Wielkopolski w Brukseli