Przejdź do treści

Jaka powinna być 12. Europejska konferencja poświęcona komunikacji publicznej EuroPCom? – wyraź swoje zdanie!

Chcesz mieć wpływ na kształt największej europejskiej konferencji nt. komunikacji publicznej? Czy wiesz jakie są  wyzwania i potrzeby komunikacji UE...

Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu

Komisja Europejska przyjęła dziś nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się...

Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy – trwa nabór do programu!

    Rozpoczął się nabór wniosków o przystąpienie do programu Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy (ang. Young Elected Politician Programme). Inicjatywa skierowana jest...

Aktualności

Komisja Europejska poszukuje ekspertów, którzy ocenią dotychczasowe efekty programu Horyzont 2020

horizon 2020 12Komisja Europejska zobowiązała się do przeprowadzenia okresowej oceny efektów programu Horyzont 2020. W tym celu powoła grupę ekspertów, którzy ocenią dotychczasową realizację tego programu i wypracują rekomendacje wyznaczające kierunek przyszłych badań i innowacji w Unii Europejskiej. W związku z tym KE poszukuje osób chętnych do wzięcia udziału w pracach 12-osobowego zespołu specjalistów, którzy zostaną wyznaczeni do przeprowadzenia tej analizy. 

Członkowie grupy ekspertów zostaną wybrani przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji spośród kandydatów, którzy powinni mieć odpowiednie umiejętności językowe oraz posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na co najmniej jednym z następujących stanowisk:

- wyższe stanowisko związane z tworzeniem polityk w organizacjach krajowych lub międzynarodowych (np. minister, sekretarz stanu, dyrektor generalny) lub stanowisko niezależnego doradcy naukowego w polityce krajowej lub międzynarodowej (np. główny doradca naukowy) lub o podobnym charakterze;

- wyższe stanowisko lub funkcja na uniwersytecie lub w organizacji badawczej (np. dyrektor wykonawczy);

- kadra zarządzająca  w podmiotach prywatnych/biznesie/sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (np. członek lub prezes zarządu);

- wyższe stanowisko lub funkcja w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego (np. prezes lub sekretarz generalny) lub podobne.

 

W procesie kwalifikacyjnym będą również brane pod uwagę następujące kryteria:

- posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej w stopniu naukowym doktora albo udokumentowane doświadczenie w zakresie badań i innowacji na poziomie strategicznym i w obszarze tworzenia polityki;

- renoma publiczna danej instytucji lub jej osiągnięcia, np. w postaci nagród i wyróżnień uzyskanych na poziomie krajowym, europejskim lub międzynarodowym;

- posiadanie umiejętności analitycznych, w tym w dziedzinie badań i rozwoju technicznego oraz innowacji w celu oceny społecznego wymiaru oraz strategicznego znaczenia programów ramowych Unii Europejskiej dla badań i innowacji.

Maksymalna stawka wynagrodzenia dla nominowanych ekspertów wynosi 450 euro dziennie. Koszty podróży i pobytu związane z wykonywaniem funkcji zostaną zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu zarejestrowania się i zgłoszenia swojej kandydatury należy:

1) wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/experts/index.html

oraz

2) wysłać na adres RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu mail zawierający potwierdzenie chęci zgłoszenia wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz ID eksperta otrzymanym podczas rejestracji (rozpoczynającym się od „EX...”) a także wypełnić krótki formularz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLG_Interim_evaluation_H2020

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 września 2016 r.

Przewiduje się, że prace grupy rozpoczną się w styczniu 2017 r. i potrwają pół roku. Przygotowany przez ekspertów raport końcowy powinien zostać przekazany Komisji do końca czerwca 2017 roku.

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie ec.europa.eu

Zdjęcie: Komisja Europejska