Przejdź do treści

Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: jeszcze głębsza recesja i większe nierówności

prognozy gospodarczej z lata 2020 r. W rezultacie pandemii koronawirusa gospodarka UE odnotuje w tym roku głęboką recesję, mimo że zarówno...

1 mld euro na innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii

Komisja ogłosiła 3 lipca pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów...

Plan inwestycyjny dla Europy: cel 500 mld euro na inwestycje osiągnięty przed terminem

        W ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro...