Przejdź do treści

2021: Europejski Rok Kolei

UE ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei", aby promować kolej jako bezpieczny i zrównoważony środek transportu. Dowiedz się więcej. 15 grudnia...

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja podjęła decyzję o zarejestrowaniu inicjatywy dotyczącej zakazu praktyk polegających na masowej inwigilacji biometrycznej

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance...

Prezydencja portugalska w Radzie UE: 1 stycznia – 30 czerwca 2021

1 stycznia Portugalia przejęła rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i będzie kierować pracami tej instytucji przez najbliższe 6 miesięcy....

Aktualności

Kształcenie w czasach epidemii – Virtual Exchanges jako wsparcie zajęć akademickich online

erasmusvirtualW obliczu ograniczeń narzuconych przez epidemię wirusa COVID-19, znakomita większość europejskich i światowych uniwersytetów pracuje obecnie nad wdrożeniem zajęć dydaktycznych online, badając narzędzia i metody, które mogą zagwarantować ciągłe zaangażowanie i aktywny udział studentów. Jednym ze sposobów jaki może pomóc w nauczaniu online jest inicjatywa unijna Virtual Exchange (wirtualna wymiana) rozwijana w ramach programu Erasmus+ od 2018 r. – wyjątkowe podejście, który umożliwia głęboką, interaktywną, międzykulturową naukę poprzez dyskusje prowadzone online.

Właśnie temu zagadnieniu było poświęcone seminarium online „Jak wzbogacić zajęcia dydaktyczne online w ramach kształcenia wyższego poprzez Virtual Exchanges” zorganizowane 26 marca 2020 r. przez zespół projektu Erasmus+ Virtual Exchange, w którym udział wzięła przedstawicielka Biura Wielkopolski w Brukseli.

Czym jest Virtual Exchange?

Virtual Exchange (VE) to podejście do nauczania online, którego wyjątkowość leży w prowadzeniu wartościowych zajęć za pośrednictwem dialogów międzykulturowych w czasie rzeczywistym z udziałem moderatorów. VE są skalowalne i dostępne dla uczestników bezpośrednio z ich domów, pozwalają na rozwijanie społeczności w duchu idei wzajemnego wsparcia poprzez regularne spotkania w małych międzykulturowych grupach i oferują różne sposoby korzystania z nich przez edukatorów.

 

Erasmus+ VE pozostaje w latach 2018-2020 projektem pilotażowym, którego celem jest zaangażowanie możliwie największej liczby młodych ludzi w międzykulturowe dyskusje online i poszerzenie programu Erasmus+ o wymiar wirtualny. Mogą w nim obecnie brać udział ludzie w wieku 18-30 lat z krajów objętych programem Erasmus+ oraz z południowej części regionu Morza Śródziemnego, a także profesorowie, nauczyciele, kadra uniwersytecka, edukatorzy i pracownicy młodzieżowi. Wszystkie oferowane aktywności są bezpłatne. Na tę chwilę w projekt zaangażowanych jest ok. 20 tysięcy osób, w tym ponad 16 tys. młodych uczestników (spośród których 87% wyraziło satysfakcję z udziału w projekcie) i 350 moderatorów.

Co zyskują studenci, a co profesorowie?

VE pozwalają młodym ludziom na prowadzenie dialogu, wzajemne poznanie się i zrozumienie. Mogą oni zdobyć międzynarodowe doświadczenie, wzmocnić umiejętności poszukiwane na rynku pracy takie jak komunikacja, współpraca międzykulturowa, krytyczne myślenie, znajomość języków obcych i umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych, a także zdobyć punkty ECTS oraz tzw. cyfrowe odznaki poświadczające udział w kursie, które można umieścić w CV czy na swoich profilach online.

Profesorowie zyskują natomiast możliwość wdrażania nowych atrakcyjnych metod pedagogicznych, wprowadzania międzynarodowego wymiaru do zajęć, budowania partnerstw z innymi instytucjami, cyfryzacji nauczania, a także rozwoju osobistych umiejętności w zakresie rozwijania kursów online.

Od teorii do praktyki

W kwestii integracji VE w kursy uniwersyteckie, istnieją dwa możliwe podejścia do korzystania z tego instrumentu. Pierwszym z nich jest wykorzystywanie gotowych kursów w języku angielskim lub arabskim dotyczących ważnych społeczno-politycznych zagadnień i wartych 1-5 punktów ECTS – rolą profesora jest jedynie zachęcenie studentów do zapisów. W ten sposób studenci mogą brać udział w interaktywnych otwartych kursach online (iOOCs) zbudowanych wokół krótkich wykładów wideo i interaktywnych dyskusji lub tzw. Dialogue Exchanges, które koncentrują się wyłącznie na dyskusjach na tematy rozwijane przez uczestników. Drugie podejście do korzystania z VE to tworzenie przez profesorów kursów „na miarę” w dowolnie wybranej dziedzinie. By przygotować się do podjęcia takiej inicjatywy, edukatorzy powinni najpierw wziąć udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach online.

Warto zwrócić uwagę, że VE mogą zarówno zastępować całe kursy lub stanowić ich uzupełnienie, w zależności od preferencji profesora.

Głównym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych (młodych ludzi, profesorów) chcących podjąć praktyczne kroki do wdrożenia VE jest strona https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en, która zawiera wszystkie najważniejsze dane dotyczące projektu Erasmus+ Virtual Exchange, w tym informacje na temat dostępnych kursów, szkoleń oraz ich terminów (w tym dat zapisów).

Na stronie https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/attachments/eve_-_handbook_for_iros.pdf można natomiast znaleźć praktyczny przewodnik z instrukcją dla pracowników uczelni zainteresowanych wykorzystaniem VE w ramach zajęć dydaktycznych.

Z podstawowymi informacjami na temat projektu Erasmus+ Virtual Exchange w formie wideo będzie można zapoznać się oglądając zapis seminarium „Jak wzbogacić zajęcia dydaktyczne online w ramach kształcenia wyższego poprzez Virtual Exchanges”, które odbyło się 26 marca 2020 r. Powinien on być wkrótce dostępny na stronie https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/resources_en.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli