Przejdź do treści

Europejski Ranking Innowacyjności 2021: Wielkopolska początkującym innowatorem(+)

Komisja opublikowała dziś Europejski Ranking Innowacyjności 2021, który pokazuje, że wyniki Europy w zakresie innowacji nadal poprawiają się w całej UE....

Poznań i Kalisz w nowym zestawieniu Europejskiej Agencji Środowiska

W nowej przeglądarce jakości powietrza w miastach EEA utworzono ranking miast począwszy od najczystszego do najbardziej zanieczyszczonego w okresie dwóch lat kalendarzowych...

Program Pracy dla MSCA już dostępny – pierwsze konkursy ruszą 22 czerwca 2021

Komisja Europejska opublikowała Program Pracy dla Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) na lata 2021-2022. Pierwsze konkursy ruszą już 22 czerwca 2021...

Aktualności

Poznańscy naukowcy wzywają do przeciwdziałania uprzedzeniom związanym z COVID-19 na uniwersytetach

COVID19 PLW obliczu epidemii COVID-19, naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – prof. Michał Nowicki i dr Piotr Rzymski – napisali list otwarty do środowiska akademickiego wzywający uniwersytety do proaktywnego rozwoju polityki przeciwdziałającej dyskryminacji jaka może dotykać np. przedstawicieli społeczności uczelnianej z regionów najbardziej dotkniętych wirusem.

List został opublikowany 20 marca 2020 r. na łamach prestiżowego czasopisma Science w trybie otwartego dostępu i można się z nim zapoznać na stronie https://science.sciencemag.org/content/367/6484/1313.1/. Zawiera on przykłady dobrych praktyk, jakie mogą być stosowane przez instytucje kształcenia wyższego by zmniejszać uprzedzenia związane z COVID-19.

Publikacja wskazuje m.in., że wśród działań zapobiegawczych dyskryminacji podejmowanych przez uniwersytety powinno być przejrzyste informowanie o statusie choroby, gromadzenie danych, a także oferowanie wskazówek dotyczących właściwego zachowania oraz uspokajających oświadczeń na temat lokalnej sytuacji związanej z COVID-19.

Wśród zaleceń znalazło się również np. uruchamianie kampanii w mediach społecznościowych w formie infografik lub materiałów wideo wspierających studentów najbardziej narażonych na dyskryminację oraz stanowcze określenie przez władze uczelni, że wszelka dyskryminacja związana z COVID-19 nie będzie tolerowana. Zdaniem autorów listu, uczelnie powinny także zachęcać do dodatkowego wsparcia i życzliwości względem zagranicznych studentów podczas trwającej epidemii.

W odpowiedzi na publikację, wybrane uczelnie wyższe w Polsce, m.in. Politechnika Warszawska, uruchomiły już programy monitorowania i zapobiegania zachowaniom dyskryminującym z powodu koronawirusa.

W przypadku pytań można kontaktować się z pracownikiem Biura Wielkopolski w Brukseli Panią Ewą Chomicz, pod adresem ewa.chomicz@wielkopolska.eu.

 

Autor: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu