Przejdź do treści

Posiedzenie Komisji CIVEX

M. Wozniak24 kwietnia br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w posiedzeniu Komisji CIVEX Komitetu Regionów. Tematami przewodnimi spotkania były europejska polityka sąsiedztwa oraz problem nielegalnej imigracji z Afryki, który staje się coraz większym wyzwaniem dla państw członkowskich UE.

„Polityce sąsiedztwa potrzebna jest nowa forma, bo rzeczywistość zweryfikowała jej dotychczasowy kształt. W realizacji jej wymiaru wschodniego musimy opierać się na naszych demokratycznych standardach” – powiedział Marek Woźniak biorąc udział w dyskusji na temat unijnej polityki sąsiedztwa. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele dwóch platform współpracy KR-u, Emin Jericjan, współprzewodniczący CORLEAP-u (Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego) oraz Hani Abdalmasih, współprzewodniczący ARLEM-u (Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych). Emin Jericjn podsumował obrady sesji plenarnej EuroNest (Zgromadzenie Parlamentarne ds. Stosunków z Państwami Partnerstwa Wschodniego), która odbyła się 17 marca w Armenii oraz zakończonego 23 kwietnia w Brukseli dorocznego posiedzenia CORLEP-u.

Czytaj więcej...

Wywiad z Marszałkiem Woźniakiem nt. opinii „Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”

Komitet Regionów: Sugeruje Pan w przyjętej przez KR opinii, iż budowa otwartej i policentrycznej Europy to najbardziej spójna strategia terytorialna wspomagająca wzrost gospodarczy, konkurencyjność i spójność społeczną, a podejście terytorialne (place-based) jest jedynym właściwym modelem polityki, dzięki któremu Unia może sprostać oczekiwaniom obywateli. Jak instytucje UE i regiony powinny wspierać rozwijanie podejścia ukierunkowanego na konkretny obszar, usprawniać wdrażanie agendy terytorialnej UE?

Czytaj więcej...

Komitet Regionów przyjmuje opinię Marszałka Marka Woźniaka nt. Agendy Terytorialnej UE 2020

M.Wożniak sesja KR kwiecieńDzisiaj w Brukseli Komitet Regionów przyjął na sesji plenarnej (16-17 kwietnia) opinię Marszałka Marka Woźniaka „Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”. Marszałek przygotował opinię na prośbę prezydencji łotewskiej, która Agendę Terytorialną uznała za jeden z tematów priorytetowych w swoich pracach.

Podejście terytorialne jest jedynym właściwym modelem polityki, dzięki któremu Unia może sprostać oczekiwaniom obywateli europejskich” – powiedział M. Woźniak.

W swojej opinii podkreśla, iż aby Europa skutecznie wykorzystywała swój potencjał potrzebna jest lepsza koordynacja działań unijnych oraz planowanie strategiczne uwzględniające wymiar terytorialny. Zarówno Unia Europejska jak i jej regiony muszą rozwijać się w sposób policentryczny, ważne jest także, aby obszary wiejskie i miejskie były ze sobą funkcjonalnie powiązane. Taki zrównoważony geograficznie rozwój można osiągnąć m.in. poprzez likwidowanie przepaści cyfrowej i polityce transportowej uwzględniającej zróżnicowanie terytorialne.

Czytaj więcej...

Prof. Jerzy Buzek spotyka się z polską delegacją do Komitetu Regionów

P1010936Głównym tematem posiedzenia polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które odbyło się 16 kwietnia 2015 r. była unia energetyczna. Zaproszenie Marszałka Marka Woźniaka, przewodniczącego delegacji, do udziału w spotkaniu przyjęli prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Szymon Polak, Pierwszy Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE odpowiedzialny za zewnętrzne aspekty polityki energetycznej.

Przedstawili oni założenia unii energetycznej, które w lutym br. zaproponowała P1010914Komisja Europejska, a w marcu Rada Europejska dała „zielone światło” dalszym pracom nad tym projektem. Szymon Polak przypomniał, że unia energetyczna to Polska inicjatywa, zaproponowana w zeszłym roku przez ówczesnego premiera Donalda Tuska, którą Komisja Europejska uznała za jeden z obszarów priorytetowych w swoich pracach na lata 2014-2020. Pan Polak przedstawił również, które z polskich postulatów znalazły się w propozycji Komisji. Natomiast prof. Jerzy Buzek zwrócił uwagę na to jak ważna jest współpraca świata nauki z biznesem w kontekście unii energetycznej, ale również w innych obszarach. „To przemysł powinien definiować zadania do badań” – podkreślił europoseł rozmawiając z samorządowcami.

W trakcie posiedzenia członkowie rozmawiali również na temat konferencji „Europe level up = governance level down. Decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę” współorganizowanej przez polską delegację do KR-u z okazji rocznicy 25-lecia samorządności w Polsce. Wydarzenie z udziałem m.in. prof. Jerzego Buzka odbędzie się 4 czerwca w budynku Komitetu Regionów.

Wstępny program konferencji

Autor: BIWW

Marszałek Woźniak w Brukseli na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów UE

marszalekDzisiaj w Brukseli na posiedzeniu Komisji COTER Komitetu Regionów Marszałek Marek Woźniak zaprezentował projekt przygotowywanej przez siebie opinii „Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”. Dokument powstał na specjalną prośbę prezydencji łotewskiej, która swoje prace postanowiła skoncentrować m. in. właśnie na temacie Agendy. W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele prezydencji łotewskiej oraz Komisji Europejskiej.

„Musimy podkreślać bardzo istotną rolę małych i średnich miast, a także ich współpracę z obszarami wiejskimi w kreowaniu dobrego rozwoju Unii Europejskiej” - powiedział Marszałek Woźniak podczas prezentacji opinii.

Agenda Terytorialna to strategiczne podejście do kwestii rozwoju terytorialnego całego obszaru Unii Europejskiej. Ma ona przyczynić się do trwałego wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy. Niezwykle ważne jest to, że Agenda ma na celu wzmocnienie konkurencyjności Unii Europejskiej poprzez wspieranie rozwoju wszystkich regionów Europy, a nie tylko tych najbardziej rozwiniętych gospodarczo.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak ponownie wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów i szefem polskiej delegacji do KR

Od lewej: Michael Schneider, przewodniczący grupy EPL, Marszałek Marek Woźniak, Markku Markkula, przewodniczący Komitetu Regionów

Podczas posiedzenia inaugurującego nową kadencję Europejskiego Komitetu Regionów 2015-2020, które odbyło się 11 i 12 lutego w Brukseli, marszałek Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym tego najważniejszego zgromadzenia reprezentującego samorządy unijne. Marszałek objął także funkcje członka Prezydium Komitetu oraz wiceprzewodniczącego grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Członkowie polskiej delegacji do KR po raz kolejny powierzyli marszałkowi stanowisko przewodniczącego delegacji.

W trakcie tego pierwszego posiedzenia nowej kadencji wybrano nowe władze Komitetu Regionów. Przewodniczącym KR został Fin Markku Markkula z EPL, jednej z dwóch największych grup politycznych w KR. Natomiast pierwszym wiceprzewodniczącym wybrany został przedstawiciel samorządów belgijskich Karl-Heinz Lambertz, wskazany przez grupę Partii Europejskich Socjalistów.

W posiedzeniu Komitetu Regionów wziął udział Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który zaprezentował członkom program prac Komisji na 2015 r. Zanda Kalnina-Lukaševica, parlamentarna sekretarz stanu do spraw europejskich, reprezentująca prezydencję łotewską przedstawiła priorytety i główne obszary, na który skupiać się będą działania prezydencji do połowy tego roku. Przedstawiciele europejskich samorządów uzgodnili także swoje stanowisko w kwestii Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP), które ma na celu ułatwienie współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W debacie poświęconej TTIP wzięła udział unijna Komisarz Cecilia Malmström, odpowiedzialna za handel.

Czytaj więcej...

Pierwsze spotkanie polskiej delegacji w nowej kadencji Komitetu Regionów 2015-2020

polska delegacja - wspólne11 lutego w Brukseli w ramach obrad sesji plenarnej inaugurującej nową kadencję Komitetu Regionów odbyło się posiedzenie polskiej delegacji. W trakcie tego pierwszego spotkania w nowym składzie, polscy samorządowcy wybrali swojego przewodniczącego. Przez aklamację – po raz kolejny – funkcję tę powierzyli Marszałkowi Markowi Woźniakowi. Członkowie zadecydowali także, że w Prezydium Komitetu Regionów delegację reprezentować będą Marszałkowie Marek Woźniak i Adam Struzik oraz Wójt Jerzy Zająkała.

W trakcie posiedzenia członkowie poinformowali o funkcjach jakie obejmą w tej kadencji w strukturach Komitetu Regionów oraz grupach politycznych. Stanisław Szwabski, radny Miasta Gdyni został wybrany Przewodniczącym Grupy Przymierze Europejskie (EA- European Alliance) – jednej z pięciu grup politycznych funkcjonujących w KR. Natomiast Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, będzie piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji CIVEX odpowiadającej za kwestie obywatelstwa, sprawowania rządów, spraw instytucjonalnych i zewnętrznych.

Czytaj więcej...

Jest kandydat EPL na przewodniczącego Komitetu Regionów

Od lewej: Michael Schneider, Marek Woźniak, Markku Markkula "Bardzo się cieszę, że grupa EPL wybrała dzisiaj swojego kandydata na przewodniczącego Komitetu Regionów. Trzymamy kciuki za naszego fińskiego kolegę, wiem że będziemy świetnie współpracować" - powiedział marszałek Marek Woźniak po zakończonym posiedzeniu grupy EPL w Komitecie Regionów.

Marszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj udział w spotkaniach w Brukseli związanych z rozpoczynającą się właśnie nową kadencją Komitetu Regionów. Marszałek przewodniczył posiedzeniu polskich członków grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej, w której skład wchodzą samorządowcy z Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas spotkania członkowie omówili bieżące kwestie związane z nową kadencją Komitetu.

Po spotkaniu polskich członków EPL, odbyło się posiedzenie całej grupy politycznej, podczas którego dokonano wyboru przewodniczącego grupy. Został nim ponownie Michael Schneider, sekretarz stanu, przedstawiciel kraju związkowego Saksonia‑Anhalt przy rządzie federalnym Niemiec. W swoim wystąpieniu podkreślił on, że EPL to po raz kolejny, obok grupy Partii Europejskich Socjalistów, najsilniejsze ugrupowanie w Komitecie Regionów. W związku z tym, to te dwie grupy wskażą przewodniczących Komitetu Regionów, każdy z nich będzie wykonywał swoją funkcję przez dwa i pół roku czyli połowę pięcioletniej kadencji. Podczas posiedzenia członkowie EPL zdecydowali, że kandydatem grupy na przewodniczącego będzie Fin Markku Markkula, członek Rady Miasta Espoo. Decyzja o wyborze przewodniczących zapadnie podczas pierwszej, inauguracyjnej sesji Komitetu Regionów w lutym 2015 r.  

Autor: BIWW

Zdjęcie (od lewej): Michael Schneider, Marek Woźniak, Markku Markkula

 

Ostatnie posiedzenie Komisji COTER pod przewodnictwem Marszałka Woźniaka

cw14Marszałek Marek Woźniak po raz ostatni przewodniczył dziś w Brukseli posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER. Kolejna, pięcioletnia kadencja Komitetu Regionów 2010-2014 dobiega właśnie końca.

M. Woźniak został wybrany przewodniczącym tej kluczowej, z punktu widzenia rozwoju regionalnego, komisji we wrześniu 2012 r. Swoją funkcję pełnił w ważnym momencie – planowania i negocjowania przez instytucje europejskie budżetu unijnego na lata 2014 – 2020 oraz kształtowania zapisów przyszłej polityki spójności.

Czytaj więcej...

Polska delegacja podczas ostatniej sesji kadencji Komitetu Regionów 2010-2014

Polska delegacja silnie zaakcentowała swoją aktywność podczas ostatniej sesji plenarnej w tej kadencji Komitetu Regionów (3-4 grudnia 2014 r.). W trakcie posiedzenia przyjęto aż trzy opinie przygotowane przez polskich samorządowców. Adam Banaszak opracował opinię nt. innowacji w wykorzystaniu potencjału mórz i oceanów w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, Olgierd Geblewicz skupił się na kwestii realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa w 2013 r., natomiast Marek Olszewski w imieniu Komitetu Regionów przygotował opinię „Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się”.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak podsumowuje w Brukseli wyniki wyborów samorządowych

15936641371 b884c3ed5f zW dniach 2-4 grudnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w sesji plenarnej Komitetu Regionów. Grudniowa sesja była ostatnim posiedzeniem KR obecnej kadencji, która kończy się 31 stycznia 2015 r. Dlatego głównymi kwestiami, poruszanymi podczas poprzedzających ją spotkań, były przygotowania do nowego mandatu Komitetu, wzmocnienia jego roli w procesie legislacyjnym UE i ściślejszej współpracy z Parlamentem Europejskim i Komisją.

Ważnym tematem, dyskutowanym między innymi podczas posiedzenia Grupy Europejskiej Partii Ludowej, były wybory samorządowe w Polsce. Marszałek Woźniak, jako wiceprzewodniczący grupy, podsumował ich wyniki wskazując na fakt, że obie partie koalicyjne PO i PSL, wchodzące w skład EPL, tworzyć będą koalicję rządzącą w 15 na 16 sejmików wojewódzkich.

Czytaj więcej...

10 lat polskiej delegacji do Komitetu Regionów

DSC07216W poniedziałek (6 października) w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Obrady poprowadzili wspólnie Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i jednocześnie prezes ZWRP, oraz marszałek Marek Woźniak jako szef polskiej delegacji do KR i wiceprezes ZWRP.

W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele województwa do ZWRP i Komitetu Regionów: Lech Dymarski, przewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa oraz radna sejmiku, Tatiana Sokołowska.

Czytaj więcej...

Nowe wyzwania stojące przed prezydencją włoską w związku z polityką spójności UE na lata 2014–2020

Wozniak-150Marszałek województwa wielkopolskiego i przewodniczący Komisji COTER Marek Woźniak omawia potrzebę przygotowania białej księgi w sprawie spójności terytorialnej, aby zbadać interakcje między agendą terytorialną 2020 a strategią „Europa 2020”.

Po żmudnej, lecz owocnej debacie uzgodniono kształt nowej polityki spójności na lata 2014–2020. Umowy o partnerstwie i programy operacyjne, które zostaną przyjęte w nadchodzących miesiącach, nadadzą jej konkretną formę.

Czytaj więcej...

Polska delegacja do Komitetu Regionów obraduje w Brukseli

P1010288dPolska delegacja do Komitetu Regionów spotkała się 25 czerwca w Brukseli przed rozpoczęciem sesji plenarnej, aby omówić najważniejsze bieżące kwestie. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak, który zapoznał zebranych samorządowców z informacjami nt. rozpoczęcia nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Delegacja rozmawiała również na temat obchodów 20-lecia działalności Komitetu Regionów oraz rezolucji w sprawie 20. rocznicy powstania KR-u, która została przyjęta podczas obrad sesji plenarnej. W trakcie sesji członkowie KR poparli również drugą rezolucję „Propozycje Komitetu Regionów na nową kadencję prawodawców Unii Europejskiej”, w której podkreślona została rola i stanowisko KR poprzez przedstawienie oczekiwań i propozycji samorządowych na nową kadencję.

Czytaj więcej...