Przejdź do treści

Polscy i chorwaccy samorządowcy rozmawiają o zacieśnianiu współpracy na forum unijnym

22866369114 bc51d171c0 z3 grudnia w Brukseli Marek Woźniak Marszałek Woj. Wielkopolskiego oraz Nikola Dobroslavić, Prefekt Żupanii Dubrownicko-Neretwiańskiej, poprowadzili wspólne posiedzenie polskiej i chorwackiej delegacji do Komitetu Regionów. Spotkanie było okazją do zacieśnienia istniejącej współpracy pomiędzy samorządowcami z obu krajów, a także do dyskusji na temat obecnego kryzysu migracyjnego. W posiedzeniu udział wzięła członek Gabinetu Przewodniczącego Komitetu Regionów Markku Markkuli, Monika Kapturska, która przedstawiła program prac KR na 2016 r.

Otwierając spotkanie Przewodniczący polskiej delegacji Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że jest to już drugie wspólne posiedzenie obu delegacji do KR. Pierwsze odbyło się przed przystąpieniem Chorwacji do UE w maju 2012 r. w momencie kiedy Chorwaci otrzymali status obserwatorów w Komitecie Regionów. Polscy samorządowcy podzielili się z nimi wówczas zdobytym w ciągu 8 lat doświadczeniem na forum KR. Nikola Dobroslavić, szef delegacji chorwackiej zwrócił uwagę na wiele podobieństw łączących oba kraje oraz na fakt, że Chorwacja zaczęła angażować się w prace Grupy Wyszehradzkiej (Chorwacja uczestniczyła w posiedzeniu Grupy, które odbyło się w październiku 2015 r.).

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej Komitetu Regionów

22866369114 bc51d171c0 zW Brukseli 3-4 grudnia odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów, w której wziął udział Marszałek Marek Woźniak. Z samorządowcami spotkali się m.in. Frans Timmermans, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę Praw Podstawowych oraz Dimitris Avramopoulos, unijny Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przekazał swoją wypowiedź w formie nagrania wideo.

Pierwszą część debaty w trakcie sesji zdominowały tematy bieżące. Minutą ciszy członkowie uczcili ofiary zamachu terrorystycznego w Paryżu, a następnie dyskutowali na temat fali niekontrolowanej migracji do Europy i konieczności stworzenia efektywnej polityki migracyjnej.

23200973580 0838d062d4 z11„Sposób w jaki sprostamy aktualnym wyzwaniom będzie testem co do przyszłości naszej wspólnej Europy” – powiedział Donald Tusk. Zaznaczył również, że samorządy stoją na pierwszej linii frontu, ponieważ to miasta są ofiarami ataków terrorystycznych, a regiony zaangażowane są w rozwiązywanie kryzysu migracyjnego i integrację uchodźców. O kluczowej roli jaką odgrywają europejskie władze lokalne i regionalne mówił również Komisarz Avramopoulos. Podkreślił także, że Unia nie pozostała bierna w obliczu kryzysu spowodowanego napływem fali migrantów, ale podjęła i kontynuuje konkretne działania. Od tego roku Unia Europejska, po raz pierwszy, ma swoją politykę migracyjną, której podstawę stanowi Agenda Migracyjna, powstały dwa „hotspoty” (na greckiej wyspie Lesbos i włoskiej Lampedusa), gdzie odbywa się rejestracja migrantów i zapadają decyzje co do ich relokacji. Również liczba działań Agencji Frontexu związanych z odsyłaniem migrantów w 2015 roku znacznie wzrosła. Natomiast na początek 2016 roku, Komisja Europejska planuje przegląd systemu dublińskiego oraz chce zaproponować poszerzenie mandatu Frontex-u tak, aby stał się on faktycznie „strażą graniczną” zewnętrznych granic Unii.

Czytaj więcej...

„Potrzebujemy więcej Europy” - posiedzenie komisji CIVEX w Brukseli

M Woźniak CIVEXMinutą ciszy uczcili członkowie komisji CIVEX Komitetu Regionów ofiary piątkowego ataku terrorystycznego w Paryżu. Ważnymi tematami dzisiejszego posiedzenia w Brukseli, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak, były zamach we Francji oraz to jak w tym kontekście należy bronić europejskich wartości. „Potrzebujemy więcej Europy” – wielokrotnie podkreślali europejscy samorządowcy w trakcie spotkania.

W przemówieniu otwierającym dzisiejsze posiedzenie przewodniczący komisji, Francuz François Decoster przypomniał, iż podobne ataki terrorystyczne miały miejsce również w Bejrucie czy Ankarze, natomiast zamach we Francji, to zamach na pojęcie obywatela europejskiego. Decoster podkreślił, że europejską bronią powinny być zasady braterstwa, równości i wolności, które już w przeszłości okazały się skuteczne w zwalczaniu tyranów i które gwarantują jedność Europy. W trakcie posiedzenia samorządowcy podkreślali jak ważna jest teraz ścisła współpraca w celu pogłębienia integracji Unii Europejskiej. Żadne z państw w pojedynkę nie jest w stanie walczyć z ponadnarodową organizacją terrorystyczną, dlatego Unia Europejska musi przejść na kolejny etap. Z wydarzeń w Paryżu powinniśmy wyciągnąć naukę, potrzebujemy więcej Europy – argumentowali samorządowcy. O godzinie 12.00, podobnie jak w miastach francuskich i wielu innych miejscach w Europie, członkowie komisji uczcili minutą ciszy ofiary zamachu w Paryżu.

Czytaj więcej...

„Czy jesteśmy zdolni odzyskać kontrolę nad migracją?” – pyta Marszałek Woźniak podczas sesji plenarnej KR w Brukseli

DSC06318

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli (12-14 października). Miała ona wyjątkowy charakter, ponieważ otwierała Europejski Tydzień Regionów i Miast – Open Days 2015, a udział w niej wzięło wielu znaczących gości. Z europejskimi samorządowcami spotkali się Federika Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa będąca jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Ramón Valcárcel Siso, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz pięciu unijnych komisarzy. W trakcie posiedzenia omawiano m.in. takie kwestie jak napływ imigrantów do Unii Europejskiej, zmiany klimatyczne, energia oraz nowe inicjatywy w zakresie badań i innowacji.

Czytaj więcej...

Przyszłość polityki spójności tematem posiedzenie polskiej delegacji

DSC06435Polska delegacja do Komitetu Regionów spotkała się 13 października w Brukseli. Posiedzeniu, którego głównymi tematami była przyszłość polityki spójności po 2020 roku oraz możliwości współpracy z Polską Agencją Prasową, przewodniczył Marszałek Marek Woźniak. W dyskusji z samorządowcami udział wzięli Radca Aleksandra Kisielewska ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz redaktor Mateusz Kicka z Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

Pomimo trwającej obecnie perspektywy finansowej 2014-2020, w Brukseli rozpoczynają się już przygotowania do kolejnego okresu programowania po 2020 roku. Już teraz instytucje europejskie organizują spotkania i konsultacje na ten temat. W ramach działań przygotowawczych Komitet Regionów realizuje projekt „Przyszłość polityki spójności”, którego celem jest zaprezentowanie dotychczasowych doświadczeń władz regionalnych i lokalnych i ich postulatów odnośnie przyszłego kształtu polityki spójności. W trakcie spotkania A. Kisielewska podkreśliła, że należy przedstawić polskie stanowisko popierające utrzymanie po 2020 r. wysokiej alokacji środków w ramach polityki spójności dla Polski. W obecnym okresie programowania Polska otrzymała do rozdysponowania 82,5 mld euro.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak bierze udział w posiedzeniu komisji COTER Komitetu Regionów

wozniak coterRozwój terytorialny oraz sposoby jego mierzenia były głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia komisji COTER Komitet Regionów, w którym uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. Członkowie zajęli się również tematyką współpracy transgranicznej, unijnym programem rozwoju miast i przyszłością polityki spójności po 2020 r.

W debacie nt. rozwoju terytorialnego samorządowcy skupili się przede wszystkim na tym jaka powinna być wizja tego rozwoju do 2050 r. Podkreślali wielokrotnie, że Unia Europejska jest zróżnicowana terytorialnie, a jej poszczególne obszary stoją przed różnymi wyzwaniami i dysponują zróżnicowanym potencjałem. Z tego względu konieczne jest, aby Unia zaczęła dostosowywać swoje strategie do potrzeb i możliwości konkretnych samorządów, dzięki czemu osiągnięte zostaną lepsze rezultaty, a działania będą bardziej skuteczne. Zalety takiego policentrycznego modelu rozwoju regionalnego Marszałek Woźniak podkreślał już w swojej opinii „Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”, którą Komitet Regionów przyjął w kwietniu tego roku. W dokumencie M. Woźniak wskazywał ponadto na rolę małych i średnich miast w zapewnianiu bardziej zrównoważonego rozwoju. Na tę kwestię zwracali również uwagę w dzisiejszej debacie samorządowcy podkreślając, że aż 56% miast w UE liczy od 5 000 do 100 000 mieszkańców.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Brukseli w debacie nt. imigrantów

m wozniakMarszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj udział w posiedzeniu Komisji ds. Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów w Brukseli. Głównym tematem, o którym rozmawiali europejscy samorządowcy była kwestia napływu uchodźców do Europy. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Sieci Studiów Prawnych nad Imigracją i Azylem w Europie (Odysseus).

„Uszczelnijmy granice UE, ale dajmy tym, którzy na to zasługują za względu na swoją sytuację, możliwość legalnego wjazdu i pracy”- podkreślił Marszałek Woźniak. W swojej wypowiedzi stwierdził, że możliwym rozwiązaniem wobec kryzysu byłaby skuteczna praca konsularna wykonywana przez placówki unijne poza jej granicami. To one powinny wydawać uchodźcom odpowiednie pozwolenia na wjazdy na teren Unii, co jednocześnie zmniejszyłoby przemyt ludzi. Jako przykład M. Woźniak podał pracę polskich służb: „Polskie placówki konsularne w 2015 r. wydały już 600 tys. wiz obywatelom Ukrainy, a urzędy pracy ponad 300 tys. doraźnych oraz 30 tys. stałych pozwoleń na pracę”.

W maju 2015 r. Komisja Europejska zaprezentowała „Europejski program w zakresie migracji”, w którym określiła działania jakie należy podjąć w obecnej kryzysowej sytuacji związanej z narastającą się falą uchodźców w Europie. Propozycja opiera się na czterech filarach tj. ograniczeniu bodźców zachęcających do nieuregulowanej migracji; zabezpieczeniu granic zewnętrznych Unii i ratowaniu życia; silnej wspólnej polityce azylowej; oraz nowej polityce odnośnie legalnej imigracji.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu Komisji COTER o polityce spójności i budżecie unijnym na 2016

19479083519 749369647b zMarszałek Marek Woźniak wziął wczoraj udział w spotkaniu Komisji COTER Komitetu Regionów w Brukseli. W posiedzeniu w charakterze gości specjalnych uczestniczyli Przewodnicząca Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Rozwoju Regionalnego (REGI) Iskra Mihaylova oraz Dyrektor Generalna ds. Budżetu Komisji Europejskiej Nadia Calviño. W ramach przygotowań do posiedzenia COTER, M. Woźniak przewodniczył spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów, a także reprezentował Grupę podczas posiedzenia koordynatorów wszystkich grup politycznych w KR.

P1020250W trakcie debaty Przewodnicząca Komisji REGI przedstawiła priorytety działalności tej Komisji na lata 2014-2020. Są to m.in. polityka spójności, instrumenty finansowe, Plan inwestycyjny dla Europy, współpraca transgraniczna oraz Agenda Miejska. I. Mihaylova podkreśliła również doskonałą współpracę między Komisjami COTER i REGI istniejącą już od kilku lat. „Polityka spójności ma ogromny potencjał, który powinien być wspólnie realizowany w ramach prac obu Komisji, a także stać się kluczowym elementem strategii Europa 2020” – powiedziała Przewodnicząca REGI. Podczas debaty przedstawiciele europejskich samorządów wielokrotnie sygnalizowali, iż wspólne działania Komisji to doskonały przykład współpracy międzyinstytucjonalnej między Parlamentem Europejskim a Komitetem Regionów, która powinna być udoskonalana.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w debacie o unii energetycznej z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

19529351281 fcf9d2c15dd zDzisiaj w Brukseli zakończyła się dwudniowa sesja plenarna Komitetu Regionów, w której uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. Głównymi tematami były unia energetyczna, priorytety rozpoczynającej się właśnie prezydencji luksemburskiej w Radzie, szczególna sytuacja w Grecji po niedzielnym referendum oraz kwestie migracji. Z europejskimi samorządowcami spotkał się m.in. Maroš Šefčovič, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Potrzebujemy silnej unii energetycznej, wewnętrznie spójnej, wykorzystującej istniejące potencjały i potrafiącej reagować w sytuacjach kryzysowych”­-mówił Marszałek Woźniak podczas debaty z Wiceprzewodniczącym, który w Komisji Europejskiej odpowiada za opracowanie projektu unii energetycznej. M.Woźniak podkreślił kluczowe kwestie z punktu widzenia polskich samorządów dotyczące m.in.: bezpieczeństwa dostaw, które uchronią UE od negatywnych efektów wynikających z uzależnienia importowego. Marszałek zaapelował również do Wiceprzewodniczącego o determinację w działaniach na rzecz tworzenia przejrzystego rynku gazu, dzięki czemu ten surowiec nie będzie mógł być przedmiotem nacisków politycznych. „UE powinna także umożliwić wspólne, dobrowolne zakupy gazu” – zaznaczył Marszałek.

18902981644 624d3c37bf zW trakcie sesji plenarnej Šefčovič podkreślił, że liderzy europejscy podczas marcowego posiedzenia Rady dali unii energetycznej "zielone światło". Dzięki temu Komisja Europejska uzyskała mandat pozwalający na rozpoczęcie prac nad tym projektem. Jednak, jak podkreślił Wiceprzewodniczący, „unia energetyczna nie powinna powstawać w Brukseli. Musimy ją budować w naszych krajach, regionach i miastach przy poparciu obywateli. Stworzenie unii energetycznej to projekt na wiele lat, dlatego musi to być nasze wspólne zadanie”. Ważnym skutkiem wdrożenia unii energetycznej będzie stworzenie wspólnego rynku energii, na którym zyskają obywatele UE, ponieważ pozwoli on na obniżenie cen energii. M. Šefčovič odniósł się również do roli władz samorządowych w tym procesie, bez których nie da się przeprowadzić reform w sektorze energetycznym. Ogromne znaczenie ma również decentralizacja produkcji energii.

Czytaj więcej...

Instrumenty finansowe tematem posiedzenia polskiej delegacji

P10201928 lipca 2015 r. w Brukseli Marszałek Marek Woźniak przewodniczył spotkaniu polskiej delegacji do Komitetu Regionów. W jego trakcie omówione zostały najważniejsze kwestie związane z rozpoczynającą się sesją plenarną. Podczas posiedzenia odbyło się również seminarium poświęcone wpływowi instrumentów finansowych na rozwój regionalny. Udział w nim wzięli przedstawiciele świata akademickiego oraz praktycy.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie" Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Projekt był realizowany w latach 2011-2015 i finansowany w ramach Działania 5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Seminarium było tematycznie powiązane z opinią Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika „Instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny” przygotowaną w ramach komisji COTER Komitetu Regionów.

W trakcie spotkania mówcy podkreślali, iż instrumenty finansowe mogą być ważnym narzędziem w rozwoju regionalnym, a w niektórych przypadkach mogą się nawet okazać korzystniejsze niż tradycyjny system dotacyjny. Celem wdrażania instrumentów powinno być rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i ekonomicznych, a jednocześnie osiąganie długofalowych skutków. Regiony odgrywają ważną rolę w tym procesie, dlatego powinny na bieżąco współpracować z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w obszarach dotyczących interpretacji regulacji prawnych, efektów wdrażania czy pojawiających się problemów.

Czytaj więcej...

„Europa musi mieć serce” - sesja KR z udziałem Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean Claude Junckera

1 2015 06Marszałek Marek Woźniak w dniach 3-4 czerwca wziął udział w Brukseli w sesji plenarnej Komitetu Regionów, podczas której Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił najistotniejsze problemy funkcjonowania UE oraz rolę samorządów w ich rozwiązywaniu. Na zaproszenie Ambasadora Marka Prawdy, M. Woźniak uczestniczył również w specjalnym spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE poświęconym pogłębianiu istniejącej współpracy SP z polską delegacją do Komitetu Regionów.

Podczas spotkania, które odbyło się 3 czerwca, Ambasador Prawda poinformował członków delegacji o najważniejszych bieżących pracach w Radzie. Odniósł się m.in. do tematu migracji i jej wpływu na sytuację w Europie.

Marszałek Woźniak podkreślił znaczenie współpracy polskiej delegacji ze Stałym Przedstawicielstwem. „Przedstawicielstwo jest naszym najważniejszym partnerem w Brukseli. Nasze wzajemne relacje przyniosły już bogaty dorobek” – zaznaczył M. Woźniak. „Jako polska delegacja chcemy zabierać głos w istotnych dla Europy kwestiach uwzględniając stanowisko narodowe. Ważne jest spójne prezentowanie polskiego interesu na wszystkich forach unijnych”.

Czytaj więcej...

Wspólna Polityka Rolna tematem posiedzenia polskiej delegacji

P1010958 res3 czerwca Marszałek Marek Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji, której głównym tematem była Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020. W dyskusji udział wzięli Radca Minister Andrzej Babuchowski ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, a także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej.

Tematami, wokół których toczyła się debata były rozwój obszarów wiejskich i system kwot mlecznych. Pomimo faktu, iż od 1 kwietnia Komisja Europejska zniosła ograniczenia w produkcji mleka, które obowiązywały od 30 lat, wiele państw członkowskich, w tym Polska, musi zapłacić kary za przekroczenie limitów za okres 2014-2015. W przypadku Polski nadwyżka produkcji wyniosła 6%. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, iż sankcje będą dotkliwe dla polskich rolników. Minister Babuchowski poinformował członków, że w związku z tym Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało rozłożenie kar dla rolników na raty.

Jednym z zagadnień poruszanych w obszarze rozwoju obszarów wiejskich w Polsce była kwestia zazieleniania. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślili, że jest ono jednym z nowych obowiązkowych komponentów systemu płatności bezpośrednich. Może być ono realizowane poprzez dywersyfikację upraw, utrzymywanie trwałych użytków rolnych czy utrzymywanie obszarów proekologicznych. Na jego finansowanie w Polsce przeznaczane będzie ok. 1 mld euro rocznie.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak na nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy EPL w Mediolanie

wozniak122 maja br. Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w nadzwyczajnym zgromadzeniu Europejskiej Partii Ludowej Komitetu Regionów, której jest wiceprzewodniczącym. Tematem posiedzenia wyjazdowego Grupy EPL w Mediolanie (Włochy) były „Innowacje społeczne w zakresie żywności i energii. Przyszłość inwestycji regionalnych”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Światowej Wystawy EXPO 2015, która zbiegła się w czasie z trwającym obecnie Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju.

Posiedzenie w dużej mierze poświęcone zostało prawu każdego człowieka do dostępu do zdrowej żywności w dobrej jakości. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych reprezentujący Grupę EPL uznali, że muszą działać wspólnie z obywatelami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami oraz instytucjami, po to, aby zagwarantować to prawo także przyszłym pokoleniom.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER w Rydze

wozniakMarszałek Marek Woźniak bierze udział w rozpoczynającym się dzisiaj dwudniowym posiedzeniu wyjazdowym Komisji Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w Rydze na Łotwie. Posiedzenie zostało połączone z konferencją nt. „Zintegrowanego rozwiązania w dziedzinie mobilności i rozwoju miast w miejskich obszarach funkcjonalnych”, która odbędzie się jutro tj. 13 maja.

W trakcie posiedzenia Komisji COTER, członkowie omówią temat przyszłych działań Komisji w dziedzinie polityki spójności oraz współpracy w tym obszarze z Komisją Europejską, a także priorytety prac na 2015 rok. Członkowie wskazali na trzy priorytety tj. Plan inwestycyjny i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych tzw. Plan Junckera; wyniki negocjacji umów partnerstwa i programów operacyjnych; oraz instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny. Dwa ostatnie są już realizowane w formie opinii, których projekty zostaną przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu.

Czytaj więcej...