Przejdź do treści

Program prac KR na 2013 r.

W dniu 31 stycznia 2013 roku polska delegacja do Komitetu Regionów zebrała się, aby omówić program prac Komitetu Regionów na rok 2013 oraz kwestie Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej. Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli Agnieszka Kudlińska,Dyrektor ds. Prac Konsultacyjnych KR oraz Radca Minister Andrzej Babuchowski, Kierownik Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Dyrektor Kudlińska przedstawiła obszary tematyczne, nad którymi będą pracowali członkowie Komitetu Regionów w ramach sześciu komisji w ciągu całego roku.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów przyjmuje ważną rezolucję w obronie budżetu polityki spójności

zdjecie_biww2.jpgPolityka spójności musi być strategią inwestycyjną, opartą na efektywnych wydatkach i solidnym budżecie. Jeśli chcemy stawić czoła obecnemu kryzysowi gospodarczemu, musimy walczyć o utrzymanie jej silnej pozycji i podobnego jak do tej pory poziomu finansowania w latach 2014 - 2020” – powiedział Marek Woźniak podczas dzisiejszej sesji plenarnej Komitetu Regionów. KR przyjął ważną rezolucję na temat pakietu polityki spójności, której sprawozdawcą jest właśnie marszałek województwa wielkopolskiego. Rezolucja podsumowuje poprzednie stanowiska KR w sprawie rozporządzeń pakietu legislacyjnego, wprowadzając jednocześnie nowe postulaty, które pojawiły się w rezultacie toczących się od zeszłego roku negocjacji pomiędzy instytucjami UE i państwami członkowskimi.

Jednym z głównych priorytetów Komitetu Regionów, jako organu konsultacyjnego UE, jest obecnie wywieranie wpływu na kształtowanie zapisów dotyczących budżetu Unii po 2013 roku oraz kierunków poszczególnych polityk. Marek Woźniak, jako Przewodniczący komisji Spójności Terytorialnej COTER bierze czynny udział w spotkaniach dwustronnych z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz Rady, by na bieżąco przedstawiać postulaty Komitetu Regionów zawarte w rezolucji oraz wcześniej przygotowanej przez siebie opinii ws. Wspólnych Ram Strategicznych (patrz: list od komisarza ds. polityki regionalnej UE w tej sprawie - w załączniku ).

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak inauguruje europejską wystawę urbanistyczną

img_0890.jpg-1.jpgW piątek, 7 grudnia br. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w ceremonii wręczenia 9. Europejskich nagród w dziedzinie urbanistyki i planowania regionalnego przyznawanych przez Europejską Radę Planistów (ECTP – CEU). Ceremonia odbyła się w Komitecie Regionów w Brukseli, jako wydarzenie towarzyszące posiedzeniu Komisji Spójności Terytorialnej COTER.

Ta prestiżowa nagroda promuje najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty i osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego, które demonstrują znaczenie rewitalizacji miast i spójności terytorialnej.

Czytaj więcej...

Ambasador Marek Prawda spotyka się z polską delegacją do KR

delegacja.12.2012.jpgDnia 29 listopada, przed rozpoczęciem obrad 98. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów,  odbyło się pierwsze spotkanie polskiej delegacji z nowo powołanym Stałym Przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej Markiem Prawdą.

Witając ambasadora, przewodniczący polskiej  delegacji  marszałek Marek Woźniak zaakcentował  wielką wagę merytorycznego wsparcia, udzielanego przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE  polskim członkom Komitetu Regionów.  

Czytaj więcej...

Fundusze unijne - KR przyjmuje opinie Marszałka Woźniaka

marszalek.wywiad.kr.jpg„Jeśli chcemy stworzyć więcej miejsc pracy, pomóc naszym przedsiębiorcom w rozwijaniu innowacji oraz szkolić pracowników w  kierunku działania na rzecz zrównoważonego i inteligentnego wzrostu, potrzebujemy sprawnie działających funduszy strukturalnych; temu właśnie służą wspólne ramy strategiczne” - powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w zeszły czwartek w Brukseli, po tym jak Komitet Regionów przyjął przez aklamację przygotowaną przez niego opinię poświęconą tym ramom. 

Dyskusja nad przyszłym kształtem polityki spójności wciąż trwa. Regiony i władze lokalne, które odpowiadają za jej realizację na swoim terenie, cały czas biorą w niej aktywny udział. Europejskie władze samorządowe nie tylko posiadają znaczące doświadczenie zgromadzone podczas poprzednich okresów programowania. Zależy im również na tym, aby regulacje dotyczące wdrażania funduszy po 2014 roku były dostosowane do ich możliwości oraz potrzeb. Z tego względu Komitet Regionów, który reprezentuje i dba o interesy unijnych regionów i miast, aktywnie włącza się w proces tworzenia przyszłego kształtu polityki spójności.

 

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak uczestnikiem obrad Komitetu Regionów o przyszłości UE

W dniach 28-30 listopada Marszałek Marek Woźniak weźmie udział w posiedzeniu Prezydium i Sesji Plenarnej Komitetu Regionów. Znajdujemy się obecnie w kluczowym momencie prac nad przyszłym budżetem i kształtem polityki UE, dlatego tematami spotkań będą projekty rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych i priorytetów Komitetu Regionów na rok 2013 w oparciu o program prac Komisji Europejskiej. W debacie nad przyszłością Unii weźmie również udział przewodniczący Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Komitetu Regionów w liście do premiera Tuska

Donald TuskPrzewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso skierował do szefów państw i rządów pismo, w którym podkreślił głębokie zaniepokojenie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych dotyczące „pozbawienia ich koniecznych instrumentów umożliwiających podjęcie […] wyzwania”,któremu muszą stawić czoła. Przewodniczący KR-u ostrzega, że „kolejne cięcia środków na politykę spójności mogą zagrozić możliwościom powrotu na drogę wzrostu i ożywienia gospodarczego”.

Europejskie miasta i regiony podkreślają potrzebę zadbania o równowagę budżetową między poszczególnymi pozycjami w wieloletnich ramach budżetowych na lata 2014–2020 i wzywają do przyznania większych środków na politykę spójności.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak rozmawia o roli samorządów na arenie międzynarodowej

Marszałek Marek Woźniak spotka się dzisiaj z Agnieszką Pomaską - Przewodniczącą Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. Tematem spotkania będzie omówienie relacji samorządy a państwo i parlament oraz w zakresie międzynarodowej współpracy samorządów. Współpraca Komisji do Spraw UE Sejmu z Komitetem Regionów (KR) i w szczególności z Komisją Spójności Terytorialnej COTER, której Pan Marszałek przewodniczy znajdzie się również w centrum uwagi. 

Czytaj więcej...

Łącząc Europę. Marszałek Woźniak prowadzi dziś seminarium COTER w Walencji

Maconnecting-europe_1350995310.jpgrszałek Marek Woźniak, jako nowy przewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów, poprowadzi dziś seminarium pt. „Oddziaływanie instrumentu »Łącząc Europę« i jego efekt dźwigni w dziedzinie spójności terytorialnej”. Spotkanie odbywa się w Walencji.

Instrument „Łą cząc Europę” („Connecting Europe”) jest nowym narzędziem finansowym zaproponowanym przez Komisję Europejską, które ma sprzyjać skuteczniejszemu pozyskiwaniu finansowania prywatnego oraz być głównym instrumentem wdrażania nowej europejskiej polityki infrastrukturalnej.

Czytaj więcej...

Marszałek M. Woźniak zachęca samorządy Partnerstwa Wschodniego do bliskiej współpracy

11b01_03.jpg„Zachęcam partnerów z krajów Partnerstwa Wschodniego do nawiązywania kontaktów z władzami lokalnymi i regionalnymi UE, i korzystania z naszych doświadczeń w budowaniu demokracji” - tą deklaracją Marszałek Marek Woźniak zakończył wczoraj swoje wystąpienie na seminarium „Współpraca terytorialna i parlamentarna w ramach Partnerstwa Wschodniego jako korzyść dla Europy”.

Było to pierwsze wydarzenie organizowane wspólnie przez CORLEAP - Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego Komitetu Regionów oraz Zgromadzenie Parlamentu Europejskiego EURONEST.

Czytaj więcej...

D. Hübner i M. Woźniak w brukselskiej debacie nad przyszłością polityki spójności po 2013 roku

10e02_18.jpgWczoraj w Brukseli miało miejsce wspólne posiedzenie komisji, zajmujących się polityką regionalną w Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów. Poprowadzili je razem przewodniczący obu komisji prof. Danuta Hübner oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Tegoroczne spotkanie komisji COTER-REGI, odbywające się w ramach X Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days, poświęcono gorącemu obecnie tematowi -  przyszłości polityki spójności po 2013 roku.

Debata skupiła uwagę kilkuset przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, instytucji unijnych oraz społeczeństwa obywatelskiego z całej UE. W posiedzeniu wzięło udział grono sprawozdawców opinii ws. polityki spójności po 2013 roku z obu instytucji.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów o zapobieganiu skutkom kryzysu

nikozja_wrzesien2012.jpg7 września  Marszałek Marek Woźniak uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów (KR) w Nikozji. Podczas obrad Ramón Luis Valcárcel Siso, Przewodniczący Komitetu Regionów przedstawił swój program polityczny na lata 2012–2015. Odbyły się również rozmowy okrągłego stołu na temat wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a w szczególności zapobieganiu konsekwencjom społecznym kryzysu oraz walce z ubóstwem i wykluczeniem.

“Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych powinniśmy mądrze działać na rzecz włączenia społecznego osób, które z powodu kryzysu znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Naszym zadaniem powinno być nie tylko dawanie gotowych rozwiązań, ale również edukowanie obywateli do odpowiedzialności.

Czytaj więcej...

Posiedzenie polskiej delegacji przed 96. sesją plenarną KR

3.jpgDnia 18 lipca 2012 r., w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbyło się kolejne spotkanie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył szef delegacji Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, omówiono najważniejsze kwestie związane z 96. sesją plenarną Komitetu Regionów.
W związku z upływem połowy swojej kadencji, głównym zadaniem Komitetu w trakcie tegorocznej lipcowej sesji plenarnej było dokonanie ponownych wyborów na kluczowe stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczących, pozostałych członków Prezydium oraz grup politycznych, którzy swoje funkcje będą pełnili przez kolejne dwa i pół roku.  

Czytaj więcej...

Marszałek ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów

sesja_plenarna.jpgKończąca się właśnie w Brukseli 96. sesja plenarna Komitetu Regionów przypada na połowę obecnej, pięcioletniej kadencji tego organu UE. Dlatego w jej trakcie dokonano ponownych wyborów na kluczowe stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Prezydium, którzy swoje funkcje będą pełnili przez kolejne dwa i pół roku. Przewodniczącym Komitetu Regionów został Ramón Luis Valcárcel Siso, przewodniczący hiszpańskiego autonomicznego regionu Murcja, członek Europejskiej Partii Ludowej.

Czytaj więcej...