Przejdź do treści

Podstawowe wartości demokracji tematem posiedzenia komisji CIVEX

W piątek 25 stycznia 2019 r. Marszałek Marek Woźcivexniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Przewodnicząca komisji Barbara Duden rozpoczęła spotkanie od wspomnienia Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, potępiając jego morderstwo. Członkowie komisji uczcili pamięć Prezydenta minutą ciszy. W trakcie posiedzenia zgodzili się również, że kwestia mowy nienawiści powinna pozostać ważnym przedmiotem dyskusji na forum Europejskiego Komitetu Regionów. W najbliższym czasie zostanie zorganizowana wizyta studyjna poświęcona tej tematyce.

Głównym tematem posiedzenia była demokracja i jej podstawowe wartości. W tym kontekście uczestnicy debatowali, jak władze samorządowe mogą chronić takie jej elementy jak praworządność, pluralizm czy prawa człowieka. Wiele z nich bowiem wiąże się bezpośrednio z zaangażowaniem władz lokalnych lub regionalnych oraz codziennym życiem obywateli (dotyczy to np. swobody wypowiedzi czy wolności zrzeszania się). Wyzwaniem dla władz samorządowych mogą być kwestie związane z takimi sferami demokracji jak wolność wypowiedzi, integracja społeczna czy eksponowanie symboli religijnych w przestrzeni publicznej – we wszystkich z nich napotykamy bowiem na formy ekstremalne, które mogą naruszać spójność i sprawność demokracji. Według ostatniego badania Eurobarometru przeprowadzonego wiosną 2018 r., obywatele 28 państw członkowskich UE wyrazili przekonanie, że trzy najwyżej cenione wartości w Unii Europejskiej to pokój (39% ankietowanych), prawa człowieka (33%) i demokracja (32%).

Na posiedzeniu komisji konsultacji poddano także projekt opinii nt. rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Przedmiotem dyskusji był ponadto program prac w zakresie pomocniczości w roku 2019. 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęcia: Europejski Komitet Regionów