Przejdź do treści

Marszałek Woźniak na konferencji na rzecz silnej polityki spójności

wozniaklipiecW środę 10 lipca br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w konferencji „Razem na rzecz silnej polityki spójności 2021-2027", zorganizowanej w ramach inicjatywy Cohesion Alliance (Sojusz na rzecz spójności) oraz poprzedzającym ją posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER). Ważnym mówcą podczas konferencji był wybrany tego samego dnia przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) - Younous Omarjee, który przedstawił swoją wizję prac komisji REGI na najbliższe lata.

„Cieszę się, że moją pierwszą aktywnością jako przewodniczącego komisji REGI jest wizyta w Europejskim Komitecie Regionów i podjęcie dialogu z państwem” – rozpoczął swoje przemówienie Y. Omarjee. Podkreślił on jak ważna jest dla niego współpraca z europejskimi samorządami „Możecie Państwo na mnie polegać, będę się starał jeszcze wzmocnić nasze powiązania”. Nowy przewodniczący zapewnił, że będzie się starał jak najszybciej wznowić proces negocjacji z Radą dotyczący przyszłego kształtu polityki spójność. Zapewnił on również zebranych samorządowców, że sprzeciwia się jakimkolwiek cięciom przyszłego budżetu unijnego w obszarze polityki spójności. Jego zdaniem polityka spójności w obecnym, wywalczonym przez „Sojusz na rzecz spójności”, kształcie jest jedynym gwarantem realizacji traktatowych celów spójności. W kontekście kształtowania priorytetów nowej polityki regionalnej, Omarjee zwrócił uwagę na problemy, z jakimi zmaga się obecnie Unia Europejska. Kryzys klimatyczny i transformacja energetyczna znajdą się w centrum naszego zainteresowania – podkreślił. Nowy przewodniczący parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego jednocześnie opowiedział się za usunięciem uwarunkowań makroekonomicznych i podjęciem dalszych kroków w celu uproszczenia polityki spójności. W tym samym tonie o polityce spójności po 2020 r. wypowiedział się otwierający konferencję Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. „40 milionów więcej obywateli wzięło udział w wyborach europejskich, żądając zmiany. Polityka spójności może i będzie głównym motorem zmian i poprawy codziennego życia naszych obywateli” - mówił Lambertz. Przewodniczący opowiedział się m.in. za wprowadzeniem takich ułatwień administracyjnych w nowej perspektywie budżetowej na lata 2020-2027, aby inwestycje w regionach nie doznawały powszechnych wcześniej opóźnień.

Europejski Komitet Regionów współpracuje z europejskimi organizacjami, samorządami, w tym Wielkopolską, w ramach bezprecedensowego „Sojuszu na rzecz spójności”, którego celem jest wpływ na instytucje unijne, aby utrzymać w nowej perspektywie finansowej dotychczasowe znaczenie i finansowanie polityki spójności. „Kiedy po raz pierwszy ujrzano przygotowany przez Komisję Europejską projekt budżetu na lata 2020-2027 w 2017 r., nie znaleziono innego wyjścia aniżeli zjednoczenie się samorządów lokalnych” – mówił podczas konferencji o powstaniu „Sojuszu na rzecz spójności” Michael Schneider, przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów. Sojusz powstał, aby zapobiec zmniejszeniu znaczenia zasady partnerstwa po 2020 r., a wyolbrzymieniu roli kryteriów makroekonomicznych nadmiernie. Środowa konferencja miała na celu wysłanie jednoznacznego przesłania do przyszłej Komisji Europejskiej, nowego Parlamentu Europejskiego i do Rady Europejskiej uświadamiającego znaczenie silnej polityki spójności dla przyszłości Unii Europejskiej i jej mieszkańców.

Spotkanie poprzedziło posiedzenie Komisji COTER, na którym przyjęto trzy projekty opinii dotyczące zaleceń dla skutecznego opracowywania strategii rozwoju regionalnego, komunikowania polityki spójności oraz rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność. W przyjętej opinii na temat rekomendacji Europejskiego Komitetu Regionów dotyczących strategii rozwoju regionalnego po 2020 r. zwrócono uwagę, że strategie te muszą uwzględniać realne wyzwania, prognozy i opierać się na najnowszych trendach. W związku z tym potrzebne jest nowoczesne podejście, które będzie rozumiało „region” jako obszar funkcjonalny, a nie jako obszar wytyczony granicami administracyjnymi. Wydaje się to szczególnie istotne dla tak wielkich regionów jak Wielkopolska. Projekt opinii dotyczącej lepszego komunikowania polityki spójności konkluduje, że zwiększenie widoczności sposobu wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przyczyni się do poprawy postrzegania przez obywateli polityki spójności i poprawy wizerunku projektu europejskiego jako całości. Z kolei przyjęty projekt opinii o rozwoju kierowanym przez lokalną społeczności bazował w znacznej mierze na pozytywnych doświadczeniach w planowaniu wydatków samorządów terytorialnych przy aktywnym współudziale organizacji obywatelskich takich jak stowarzyszenia rolników czy ruchy miejskie.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcia: Europejski Komitet Regionów