Przejdź do treści

Marszałek Woźniak w Brukseli na posiedzeniu komisji CIVEX

49525125058 6e820c1a5d cMarszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj (26.02) udział w posiedzeniu komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na 2020, a głównymi tematami dyskusji były Konferencja nt. przyszłości Europy, dialog władz samorządowych z obywatelami, wykorzystanie technologii cyfrowej w celu wzmocnienia demokracji przedstawicielskiej i sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, a także wyzwania przed jakimi stoi demokracja lokalna na Bałkanach Zachodnich. Członkowie spotkali się m.in. z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i gabinetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja na temat przyszłości Europy to jeden z kluczowych projektów zapowiedzianych przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen. Przedstawicielka Komisji Europejskiej Mina Andreeva podczas dyskusji z członkami komisji CIVEX stwierdziła: „W Unii Europejskiej jest milion przedstawicieli władz samorządowych. Potrzebujemy Państwa w debacie o przyszłości UE. Musicie Państwo organizować wydarzenia z udziałem obywateli na swoim poziomie, które następnie zasilą debatę”.

 22 stycznia Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Konferencji, teraz Rada ma się wypowiedzieć co do propozycji. Wiadomo, że konferencja nie ma być jednorazowym wydarzeniem, ale składać się na nią będzie dwuletni ciąg otwartych i pluralistycznych debat z udziałem obywateli, w tym młodych ludzi, społeczeństwa obywatelskiego, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz instytucji europejskich. Cykl ma rozpocząć się w Dniu Europy w 2020 r. (9 maja) i potrwać do lata 2022 r. Proponowane tematy, wokół których toczyć się będą dyskusje to m.in. gospodarka, przemiany cyfrowe, zmiany klimatu, wartości europejskie, sprawiedliwość i równość oraz kwestie demokratyczne.

Odnosząc się do opracowywanych przez komisję CIVEX opinii „Władze lokalne i regionalne w stałym dialogu z obywatelami” i „Wzmacnianie sprawowania władzy na szczeblu lokalnym i demokracji przedstawicielskiej dzięki nowym instrumentom technologii cyfrowej”  Mina Andreeva zaznaczyła, że pomimo faktu, iż wzrasta udział obywateli w wyborach europejskich, a sytuacja ekonomiczna w Unii poprawia się, obywatele nie mają poczucia, że ich głos jest słyszalny. Należy wzmacniać demokrację przedstawicielską w UE, a Europejczykom przyznać większą rolę w kształtowaniu przyszłych polityk. „Trzeba korzystać z ich wiedzy przy tworzeniu propozycji nowego prawa w UE” mówiła Andreeva.

W debacie nt. projektu opinii KR-u w sprawie wyzwań dla demokracji lokalnej na Bałkanach Zachodnich podkreślono, że celem dokumentu jest zbadanie zjawiska zawłaszczania struktur państwa na szczeblu lokalnym. Dotyczy to sytuacji, kiedy silne jednostki, grupy lub organizacje opanowują lokalny samorząd lub jego części dla własnych partykularnych interesów. U obywateli wywołuje to poczucie bezsilności i prowadzi do apatii politycznej, co z kolei przekłada się na niski poziom uczestnictwa w wyborach i aktywności obywatelskiej.

Podczas posiedzenia członkowie komisji przyjęli również priorytety prac na ten rok, wśród których znalazły się przyszłość Europy, dobre sprawowanie rządów i zasada pomocniczości; demokracja i promowanie europejskiego stylu życia; migracja, integracja i polityka azylowa; a także europejskie polityki sąsiedztwa, rozszerzenia i rozwoju.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcia: Flickr/Europejski Komitet Regionów