Przejdź do treści

Klimat i oczekiwania EKR wobec unijnych instytucji w ich nowej kadencji – tematami spotkań M. Woźniaka w Brukseli

test123asdWczoraj (26.06) w Brukseli Marszałek Marek Woźniak spotkał się z unijną Komisarz Elżbietą Bieńkowską odpowiedzialną za kwestie rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Komisarz przedstawiła polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Marszałek Woźniak, najważniejsze zagadnienia związane z przyszłością UE. „Klimat, środowisko i efektywność energetyczna to będą tematy wiodące w nowej perspektywie finansowej” - powiedziała komisarz. Wiąże się to z faktem, iż cel ten będzie obecny w praktycznie każdej polityce unijnej, w tym również przemysłowej. Unia Europejska poprzez wspieranie finansowe m.in. odnawialnych źródeł energii, ma zamiar docelowo przejść na gospodarkę zero-emisyjną. Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że temat ochrony klimatu jest coraz bardziej rozumiany i popierany przez obywateli: „w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość społeczna w tym zakresie” – zaznaczył.

Spotkanie z Komisarz Bieńkowską odbyło się w momencie intensywnych negocjacji w Europie nt. obsadzenia głównych stanowisk unijnych (tj. przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu Europejskiego; a także przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa). W związku z tym temu tematowi poświęcono dużo miejsca w dyskusji zarówno podczas spotkania z komisarz, jak i z Przewodniczym Europejskiej Partii Ludowej Josephem Daulem, który był gościem wczorajszego posiedzeniu grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów. Podkreślono, że szefowie państw i rządów znaleźli się obecnie w sytuacji patowej, w której nie ma poparcia dla żadnego z kandydatów wystawionych przez główne partie polityczne: Europejską Partię Ludową, socjalistów oraz liberałów. Parlament Europejski, który ma podjąć decyzję w sprawie powołania swojego przewodniczącego, przeniósł głosowanie w tej sprawie z wtorku na środę, dając głównym unijnym negocjatorom dodatkowe 24 godziny. Donald Tusk natomiast, który stara się znaleźć kompromis w tej kwestii, spodziewa się, że zaplanowane na tę niedzielę spotkanie może się przedłużyć, dlatego już teraz zaprosił przywódców UE na śniadanie w poniedziałek, w trakcie którego trzeba będzie ostatecznie podjąć decyzję – powiedział J. Daul. W trakcie spotkań w Brukseli Marszałek Marek Woźniak kilkukrotnie podkreślał, że sytuacja, w jakiej znalazła się teraz UE - bez sprawnej decyzji nt. obsadzenia głównych stanowisk - jest bardzo niebezpieczna. „Potrzebna jest teraz twarda, stanowcza i konsekwentna postawa odnośnie tego, co dzieję się za wschodnią granicą UE” - zaznaczył w rozmowie z przewodniczącym Daulem. „Pojawiają się opinie ekspertów o cichym układzie między Rosją i USA, dotyczącym uznania tej części świata ponownie za rosyjską strefę wpływów” – mówił M. Woźniak. Joseph Daul podzielił ten pogląd i przyznał, że pilnie potrzebne jest silne unijne stanowisko i sprawna dyplomacja europejska, budująca międzynarodową pozycję UE.

Wczoraj wieczorem polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli, zorganizowała wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Udział w nim wzięli m.in. Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula. Podkreślili oni zmianę, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat dzięki finansowemu wparciu unijnemu oraz ważną rolę, jaką odgrywają polskie regiony w Unii Europejskiej. W tym kontekście Markku Markkula wskazał na znakomitą działalność Marszałka Marka Woźniaka 
w Brukseli i Europejskim Komitecie Regionów.

jakość

Spotkania odbyły się w ramach zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Reginów, w której uczestniczył M. Woźniak. Poświęcona była ona m.in. roli europejskich regionów w zarządzaniu zmianą klimatu i transformacją energetyczną oraz celom zrównoważonego rozwoju. Debaty na ten temat prowadzone były z udziałem dwóch unijnych Komisarzy: Jyrkiego Katainena odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjności oraz Miguela Cañete, zajmującego się polityką klimatyczną i energią. Ponadto, we wtorek (25.06) Marszałek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX w Europejskim Komitecie Regionów, w trakcie którego przyjęto projekty opinii nt. lepszego stanowieniu prawa oraz zwalczania dezinformacji.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęć: Biuro Wielkopolski w Brukseli i Komisja Europejska