Przejdź do treści

Europejski Komitet Regionów dyskutuje o praworządności

wozniakreplaceChcę podziękować tym wszystkim, którzy dbają o poszanowanie prawa w Polsce” – powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas debaty z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i Koenem Lenaertsem, prezesem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prawa i wartości unijne, integracja imigrantów i budżet UE na lata 2021-2027 to główne tematy zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Sesję poprzedziła ceremonia uroczystego odsłonięcia tablicy w Europejskim Komitecie Regionów poświęconej byłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

Im bardziej  przestrzegana jest praworządność, tym silniejsza jest demokracja” – podkreślił Koen Lenaerts w dyskusji z samorządowcami. Zgodził się z nim Marszałek Marek Woźniak, twierdząc „Jeśli zasada niezależności sądów jest naruszana, to trudno mówić o demokracji”. Na ręce wiceprzewodniczącego Timmermansa M. Woźniak złożył podziękowania dla Komisji Europejskiej za troskę o Polskę w związku z przestrzeganiem praw podstawowych. „Myślę, że to bardzo pozytywnie odbije się na przyszłości mojego kraju i Unii Europejskiej” – powiedział Marszałek. Odnosząc się do sytuacji w Polsce, Timmermans stwierdził, że pomimo obawy, iż podejmowane działania mogą przyczynić się do wzrostu nastrojów antyunijnych, dzieje się wręcz przeciwnie. W Polsce w ostatnich latach wzrósł poziom zaufania do instytucji UE.

Prawa podstawowe mają fundamentalne znaczenie dla Unii Europejskiej. Wartości z nimi związane definiują to, kim jesteśmy jako Europejczycy” – mówił Frans Timmermans. Zaznaczył, że demokracja może być chroniona tylko przez niezawisłe sądy, także na poziomie samorządowym. „Każdy sędzia krajowy jest także sędzią unijnym, a Trybunał Sprawiedliwości jest sądem krajowym (…) Problemy z praworządnością w jednym państwie są problemem dla wszystkich” – podsumował. O prawie unijnym mówił K. Lenaerts, który przypomniał, że najważniejszą w hierarchii norm europejskich jest Karta Praw Podstawowych – pierwotne i konstytucyjne prawo UE. Oznacza to, że całe prawo tworzone w Unii Europejskiej musi być interpretowane w oparciu o jej zasady.

Do kwestii zasad i wartości unijnych, na których opiera się demokracja, odniósł się również Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Wziął on udział w uroczystej inauguracji inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów „Miasta i Regiony na rzecz integracji migrantów”. Ma ona na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz włączenia społecznego imigrantów na terenie Europy. „W integracji nie chodzi o słowa, ale o konkretne działania” – mówił komisarz. „Musimy uczynić fundusze unijne bardziej dostępnymi dla miast i regionów” – kontynuował. Jako jeden z przykładów podał Europejski Fundusz Społeczny, w ramach którego Komisja Europejska przeznaczyła w obecnym siedmioletnim budżecie 120 mln euro na rzecz wspierania grup słabszych - w tym również migrantów. W kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 fundusze unijne zostaną jeszcze bardziej nakierowane na działania na rzecz integracji społeczno-gospodarczej imigrantów.

O tym, na jakie obszary i polityki będzie przeznaczone unijne wsparcie finansowe po 2021 r. członkowie KR rozmawiali z Jeanem Arthuisem, przewodniczącym komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego. Temat ten poruszany był również podczas posiedzenia polskiej delegacji do KR, która miała miejsce przed rozpoczęciem sesji plenarnej. Na zaproszenie przewodniczącego delegacji Marszałka Marka Woźniaka udział w niej wziął Poseł Jan Olbrycht – zajmujący się w Parlamencie Europejskim tematyką budżetu UE. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że budżet unijny zostanie zmniejszony.

W swoim stanowisku, zaprezentowanym rok temu, Komisja Europejska zaproponowała ograniczenie finansowania na politykę spójności oraz Wspólną Politykę Rolną. Tym cięciom sprzeciwiają się zarówno Parlament Europejski, jak i Europejski Komitet Regionów. Jak wskazywali Poseł J. Olbrycht oraz J. Arthuis negocjacje na temat budżetu 2021-2027 w Radzie planowane są na jesień tego roku. Wtedy dowiemy się, czy środki na te dwie kluczowe dla Polski i polskich samorządów polityki zostaną utrzymane.

Przed rozpoczęciem sesji plenarnej odbyła się ceremonia upamiętniającą Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W symbolicznym geście europejskiej solidarności Foyer (przestrzeni wystawowej) w budynku Europejskiego Komitetu Regionów nadano imię byłego Prezydenta. W uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej Pawłowi Adamowiczowi wziął udział przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, żona, córka, brat zmarłego Prezydenta oraz jego następczyni Aleksandra Dulkiewicz. Paweł Adamowicz był członkiem Europejskiego Komitetu Regionów od 2011 r.

rodzinaabramowicz

 

 

 

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Autor zdjęć: Europejski Komitet Regionów