Marszałek Marek Woźniak dyskutuje z unijnymi komisarzami nt. finansów UE po 2020 r.

28-09-17
Biuro Wielkopolski w Brukseli

1 2017 27 09„Rozpoczynając dyskusję o budżecie na razie nie powinniśmy zajmować się jego wysokością, ale spojrzeć na niego pod kątem wyzwań stojących przed Unią Europejską i oczekiwań, jakie mają jej obywatele” – zaapelował Marszałek Woźniak.

Wczoraj w Brukseli Marszałek Marek Woźniak spotkał się z unijnymi komisarzami Güntherem Oettingerem odpowiedzialnym za budżet UE oraz Coriną Creţu, która w Komisji Europejskiej zajmuje się polityką regionalną. Spotkanie zostało zorganizowane ze względu na opinię, którą w Europejskim Komitecie Regionów przygotowuje M. Woźniak nt. przyszłości finansów unijnych po 2020 r. i odbyło się w ramach dwudniowego posiedzenia komisji COTER (27-28.09). Debata nt. przyszłości finansów unijnych, która została zapoczątkowana dokumentem otwierającym dyskusję na ten temat wydanym przez Komisję Europejską w czerwcu tego roku („Reflection Paper on the Future of EU Finances”), jest jedną z najważniejszych dyskusji, która obecnie toczy się w Brukseli. Jej efekty będą determinować wysokość przyszłego budżetu UE oraz tego, jak w jego ramach zostaną podzielone finanse Unii Europejskiej.

2 2017 27 09W trakcie debaty Marszałek Woźniak wyraźnie zaznaczył, że europejskie samorządy chcą i potrzebują silnej Europy, która wspólnie robi dużo więcej dla swoich obywateli. „Stoimy jako Europejski Komitet Regionów przed poważnym wyzwaniem wyrażenia swojej opinii o niezwykle istotnym dla przyszłości UE dokumencie „Reflection Paper on the Future of EU Finances”. Jako sprawozdawca tej opinii zachęcam do otwartej i śmiałej dyskusji. Myślę, że jako punkt wyjścia powinniśmy przyjąć piąty scenariusz z białej księgi nt. przyszłości Europy[1],  wzbogacony o sugestie Przewodniczącego Junckera, zwane szóstym scenariuszem, a także poziom budżetu przekraczający 1% DNB państw członkowskich”. Takie samo stanowisko zaprezentowali obydwoje komisarze, którzy zaznaczyli, że utrzymanie wkładów krajowych do unijnego budżetu na poziomie 1% DNB nie pozwoli na realizację priorytetów UE [2]. W takim przypadku istnieje ryzyko, że np. konieczne będzie zmniejszenie finansowania niektórych polityk unijnych.     

Komisarze podkreślili, że przed kolejnym unijnym budżetem stoi wiele wyzwań, jedno z ważniejszych wynika z faktu, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (kraj płatnik netto tj. wpłacający do budżetu więcej niż otrzymujący z niego) spowoduje dziurę budżetową w wysokości 12-15 mld euro rocznie, do tego dochodzą nowe zadania, którymi Unia Europejska musi się zająć po 2020 r., na które rocznie będzie potrzebne około 10 mld euro.

3 2017 27 09„Brońmy polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej przed cięciami, ale pamiętajmy też o nowych wyzwaniach dla UE: bezpieczeństwie, wspólnej obronności, problemie imigrantów, skutecznej pomocy rozwojowej dla potrzebujących państw świata” – podkreślił w dyskusji Marszałek Woźniak. W tym kontekście oraz odnosząc się do dyskusji toczących się w Brukseli zarówno Komisarz Oettinger, jak i Komisarz Creţu podkreślili znaczenie polityki spójności po 2020 r. Corina Creţu powiedziała, iż mimo tego, że polityka spójności jest zagrożona, ona jako komisarz odpowiedzialna za ten obszar, stoi cały czas na stanowisku, że powinna ona obejmować wszystkie państwa i regiony unijne. Günther Oettinger zaakcentował natomiast jej znaczenie dla przyszłości Europy. Zobowiązał się, że taką opinię będzie przedstawiał państwom - płatnikom netto w czasie negocjacji budżetu UE. „Jest to polityka tradycyjna, co nie oznacza, że jest przestarzała” – powiedział. Powinna się ona opierać na solidarności europejskiej, gdyż jej celem jest wyrównywanie poziomu życia w krajach i regionach UE.

4 2017 27 09W ramach prac nad opinią „Przyszłość finansów UE po 2020 r.” Marszałek wziął również udział w konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską poświęconej temu tematowi, w której udział wzięli komisarze UE, ministrowie rządów odpowiedzialni za obszar finansów oraz czołowi unijni intelektualiści. Marszałek uczestniczył również we wspólnym posiedzeniu komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów i komisji TRAN Parlamentu Europejskiego nt. inteligentnej i zrównoważonej mobilności.

[1] Możliwe scenariusze dotyczące przyszłości Europy zostały nakreślone w białej księdze, którą Komisja Europejska przedstawiła 1 marca br., więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_pl

[2] Wkłady krajowe są głównym źródłem finansowania budżetu UE.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęć: Europejski Komitet Regionów