Przejdź do treści

Marszałek Woźniak ponownie wiceprzewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów

Prezydium 2.09.15Dzisiaj zakończyła się w Brukseli sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. Ponieważ końca dobiegła połowa pięcioletniej kadencji, członkowie wybrali nowe władze Komitetu. Marszałek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów. Natomiast przewodniczącym KR został Belg Karl-Heinz Lambertz, który zastąpił na tym stanowisku Fina Markku Markkulę, będzie on wykonywał tę funkcję do końca obecnej kadencji, czyli do 2020 roku. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Karl-Heinz Lambertz powiedział „W świecie globalizacji należy iść ścieżką integracji. Lęk przed Europą powinien zostać zamieniony na pragnienie Europy”. Podkreślił on, że „ci, którzy chcieli uśmiercić projekt europejski, nie skapitulowali. Najlepszą pozytywną odpowiedzią jest tworzenie stałych i dobrych rozwiązań dla obywateli, z którymi musimy zintensyfikować kontakt”.   

W sesji udział wzięło kilku kluczowych przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej, m.in. wiceminister ds. europejskich Estonii reprezentujący rozpoczynającą się właśnie prezydencję estońską w Radzie UE. Zaprezentował on priorytety, na których skupiać się będzie Rada w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. W ich skład wchodzą otwarta i innowacyjna gospodarka, bezpieczna i pewna Europa, wsparcie dla jednolitego rynku cyfrowego i włączenie społeczne obywateli. W pierwszym dniu sesji samorządowcy mieli okazję wymienić się poglądami z unijnym komisarzem ds. badań, nauki i innowacji Carlosem Moedasem. W trakcie debaty Komisarz zaznaczył, że dzięki finasowaniu unijnemu naukowcy europejscy zdobyli do tej pory już 6 Nagród Nobla. „Naszą mocną stroną jest finansowanie intuicji naukowców”, natomiast stroną, nad którą nadal trzeba pracować, jest ekosystem innowacji. Głównym tego powodem jest podejście odgórne, które trzeba zmienić na takie ukierunkowane oddolnie. Carlos Moedas zaznaczył, że należy połączyć badania naukowe z oczekiwaniami czy potrzebami obywateli, i tutaj ogromną rolę do odegrania mają europejskie regiony.

P1030404Przed rozpoczęciem sesji plenarnej Marszałek Woźniak przewodniczył spotkaniu polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wzięło dwóch europosłów Jan Olbrycht i Krzysztof Hetman. Tematami, wokół których toczyła się rozmowa były przyszłość finansów unijnych po 2020 r. oraz w tym kontekście przyszłość polityki spójności. 28 czerwca Komisja Europejska opublikowała dokument otwierający debatę nt. finansów UE, której efektem ma być wypracowanie propozycji dotyczących budżetu UE na kolejny okres programowania po 2020 r. Wiemy już, że budżet unijny będzie borykać się z problemem luki finansowej w wysokości około 20 mld euro rocznie spowodowanej wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz nowymi wyzwaniami, na które Europa musi znaleźć środki (obronność, bezpieczeństwo, migracje). Podczas spotkania podkreślono, że w związku z tym ucierpieć mogą dwie główne polityki unijne, czyli polityka spójności i Wspólna Polityka Rolna. W kwestii polityki spójności toczą się również rozmowy, które mogą wpłynąć na wysokość wsparcia finansowego dla poszczególnych krajów. Jedna z nich dotyczy tego czy produkt krajowy brutto (PKB) powinien być nadal jedynym kryterium przy rozdzielaniu funduszy miedzy kraje i regiony. Poseł Jan Olbrycht zaznaczył, iż często mówi się o tym, aby do PKB dodać wskaźniki dotyczące bezrobocia i jakości życia. Dla Polski nie jest to dobra informacja, gdyż w obu tych wskaźnikach wypadamy dobrze.

Marszałek Woźniak od kilku miesięcy aktywnie zabiega w Europejskim Komitecie Regionów o to, żeby unijne decyzje dotyczące przyszłości polityki spójności były jak najkorzystniejsze dla Polski. Sukcesem było wprowadzenie prawie wszystkich polskich poprawek do kluczowej opinii Europejskiego Komitetu Regionów ws. polityki spójności, czyli przyjętej w maju tego roku „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.”. Jest to oficjalne stanowisko tego organu dotyczące polityki spójności.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: Europejski Komitet Regionów/Biuro Wielkopolski w Brukseli