Przejdź do treści

Polskie regiony przekazują w Europejskim Komitecie Regionów stanowisko ws. polityki spójności po 2020 r.

P1030016Wczoraj w Brukseli z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka odbyło się spotkanie członków polskiej delegacji z Michaelem Schneiderem, sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości polityki spójności. Podczas spotkania M. Schneider otrzymał stanowisko polskich regionów zawierające postulaty województw dotyczące tego jak powinna wyglądać i funkcjonować ta polityka po 2020 r.

„Polskie regiony mają dobre doświadczenia i znakomite efekty we wdrażaniu środków z regionalnych programów operacyjnych. Stanowi to przykład pozytywnej decentralizacji zarządzania funduszami europejskimi. Ten model sprawdza się do tej pory i mam nadzieję, że będzie dalej się sprawdzał” – powiedział M. Woźniak otwierając spotkanie. Treść stanowiska polskich regionów przedstawił prezes Związku Województw RP, Olgierd Geblewicz. Odnosząc się do dokumentu Michael Schneider, który jest kluczową postacią w kwestii kształtowania opinii Europejskiego Komitetu Regionów odnośnie polityki spójności, podkreślił doskonałą współpracę z polskimi samorządami. „Polska to duży i silny kraj. Państwo gdzie regiony mają ogromne doświadczenia w korzystaniu z funduszy strukturalnych. Dlatego Państwa wkład w dyskusję na temat przyszłości polityki spójności jest bardzo ważny” – powiedział.  Schneider podkreślił nie tylko fakt, że treść stanowiska jest wartościowa merytorycznie, ale również to, że powstało ono w ważnym momencie dyskusji w Unii Europejskiej na temat polityki spójności po 2020 r. „Kto chce wpłynąć na proces opiniotwórczy musi się „wcześnie obudzić” i zaprezentować swoją opinię”.

Komisja Europejska planuje przedstawić propozycję w połowie przyszłego roku, dlatego obecnie trwają dyskusje na temat tego co powinno się w niej znaleźć. Nad swoimi stanowiskami pracują m.in. regiony niemieckie, austriackie, holenderskie czy fińskie. Polskie województwa jako jedne z pierwszych w Europie przedstawiły propozycję, w 35 punktach określając swoje postulaty. W stanowisku znalazły się kwestie dotyczące m. in. tego, że polityka spójności nie powinna być traktowana jako panaceum na pojawiające się w UE niekorzystne zjawiska społeczno-gospodarcze, ale jej głównym zadaniem powinno być zmniejszanie dysproporcji rozwojowych. Ponadto regiony postulują, aby PKB pozostało zasadniczym wskaźnikiem podziału środków finansowych oraz aby wypracować formułę, która pozwoli uniknąć drastycznej zmiany w skali interwencji polityki spójności po tym jak regiony będą przechodzić po 2020 r. – w związku ze swoją coraz lepszą sytuacją gospodarczą - z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (większość polskich województw) do kategorii regionów przejściowych (obecnie tylko woj. mazowieckie) czy lepiej rozwiniętych. 

Spotkanie odbyło się w ramach posiedzeń, które towarzyszyły sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (7-8 grudnia). W trakcie obrad z europejskimi samorządowcami spotkali się m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Frans Timmermans oraz unijny komisarz odpowiadający za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo  Dimitris Avramopoulos. Członkowie KR przyjęli podczas sesji szereg opinii, w tym „EFSI 2.0”, „Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego” oraz „Turystyka siłą napędową współpracy regionalnej w UE”. 

 

Stanowisko – polski

Stanowisko – angielski

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęć: Biuro Wielkopolski w Brukseli