Komisja COTER Komitetu Regionów i Komisja Europejska na temat polityki spójności

30-11-16
Biuro Wielkopolski w Brukseli

wozniak coterMarszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj (30.11) udział w posiedzeniu komisji COTER Komitetu Regionów. Podczas dyskusji z Marcem Lemaîtrem, dyrektorem generalnym odpowiedzialnym w Komisji Europejskiej za politykę regionalną, Marszałek Woźniak powiedział: „Politykę spójności należy lepiej promować. Trzeba mówić na przykład o tym, że z efektów jej wdrażania w regionach słabiej rozwiniętych, korzystają również regiony bogatsze w postaci np. wzrostu eksportu”. Podczas spotkania M. Lemaître przedstawił główne punkty propozycji dotyczącej polityki spójności, którą Komisja Europejska ma przedstawić w przyszłym roku.

Odnosząc się do prac nad przyszłością tej polityki M. Woźniak podkreślił, że kilka dni temu polskie regiony przyjęły wspólne stanowisko w tej kwestii, które zostanie przekazane instytucjom unijnym. „Pomimo tego, że polskie województwa są rozwojowo zróżnicowane, to udało nam się w 35 punktach zawrzeć kluczowe dla nas postulaty, które mam nadzieję staną się również przedmiotem prac Komitetu Regionów” – powiedział Marszałek Woźniak.

W swoich działaniach dotyczących wypracowania propozycji nt. polityki spójności po 2020 r. Komisja Europejska skupia się na czterech głównych obszarach tematycznych: uproszczenia, ukierunkowanie na wyniki, powiązanie z zarządzaniem gospodarczym oraz elastyczność. Dyrektor Lemaître podkreślił, że ważnym momentem w debacie będzie Forum Spójności, które zaplanowane jest na koniec czerwca przyszłego roku w Brukseli. Po nim Komisja Europejska – a nie przed jak do tej pory – przedstawi Raport Spójności (Cohesion Report), w którym dokonane zostanie podsumowanie wdrażania polityki spójności oraz zarysowane propozycje dotyczące kolejnego okresu programowania. 

W trakcie debaty przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił również, jak duże znaczenie w realizacji polityki spójności ma wspólne zarządzanie. „Potrzebujemy go teraz bardziej niż kiedykolwiek, po to aby cele europejskie nie były oderwane od rzeczywistości. Dzięki wspólnemu zarządzaniu są one przekładane na warunki lokalne i regionalne” – podkreślił.    

Podczas posiedzenia członkowie przyjęli także projekty opinii dotyczące brakujących połączeń transportowych w regionach przygranicznych, polityki unijnej w sprawie Arktyki, rewitalizacji miast i terenów portowych oraz Europejskich Funduszy Inwestycyjnych i Strukturalnych 2.0. Dyskutowali również na temat propozycji opinii „Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii”. Kolejne posiedzenie komisji COTER odbędzie się w Warszawie 3 marca 2017 r.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęcia: Komitet Regionów