Przejdź do treści

Konferencja w sprawie przyszłości Europy tematem sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

logo KRWładze lokalne i regionalne muszą być uwzględniane we wszystkich procesach decyzyjnych i wdrażaniu głównych polityk unijnych.  To główne przesłanie zakończonej w dniu dzisiejszym (7 maja) 3-dniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jednym z jej tematów był projekt konferencji w sprawie przyszłości Europy, która jest nadzieją na odbudowanie zaufania obywateli do demokracji europejskiej.

Pierwszy dzień majowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczął się wystąpieniem premiera Portugalii António Costy, który przedstawił najważniejsze tematy i wyzwania podejmowane przez trwającą obecnie prezydencję portugalską w Radzie UE. A. Costa odniósł się także do szczytu społecznego, który odbędzie się w Porto w dniach 7-8 maja. „Europejski Komitet Regionów reprezentuje szczebel lokalny i regionalny. Jest zatem kluczowym partnerem w sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej odbudowie Europy. Ożywienie gospodarcze będzie skuteczne na szczeblu unijnym wtedy tylko jeśli plan odbudowy odniesie sukces na szczeblu lokalnym. Będzie to możliwe poprzez zdecentralizowane wdrażanie, umożliwiające szybkie i skuteczne wykorzystanie dostępnych funduszy, które jednocześnie odzwierciedla potrzeby gospodarcze regionów i miast oraz oczekiwania naszych obywateli”- mówił premier Costa w dyskusji z członkami KR. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych podkreślali konieczność współpracy między wszystkimi szczeblami administracji w celu osiągnięcia celów Europejskiego filaru praw socjalnych. Wyrazili oni niezadowolenie z braku uwzględnienia poziomu samorządowego w projekcie deklaracji z Porto. Zwrócili się też do prezydencji portugalskiej o promowanie pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie i realizację krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.

Gościem sesji plenarnej był również przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Wziął on udział w debacie na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy, która zostanie zainaugurowana w Dniu Europy 9 maja. Otwierając debatę, Apostolos Tzitzikostas, Przewodniczący KR podkreślił, że Komitet Regionów jest naturalnym sojusznikiem Parlamentu Europejskiego w wysiłkach na rzecz tworzenia bardziej demokratycznej Europy. W swoi wystąpieniu D. Sassoli  zaznaczył, że założenia konferencji muszą być realizowane na poziomie lokalnym, aby nie objęła ona jedynie instytucji UE czy stolic poszczególnych krajów członkowskich.

Na temat konferencji, europejscy samorządowcy dyskutowali również z Hermanem van Rompuyem, byłym przewodniczącym Rady Europejskiej, który obecnie pełni funkcję szefa grupy wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej. Przedstawił on plany grupy, która rozpocznie swoje prace dogłębną analizą obecnej sytuacji, a następnie skupi się na znajdowaniu konkretnych i skutecznych rozwiązań mających na celu wzmocnienie demokracji, podkreślając w nich rolę obywateli. Zwrócił też uwagę na nowy kontekst współczesnej demokracji, nawiązując do powszechnie dostępnych i masowo wykorzystywanych mediów społecznościowych. W dyskusji członkowie KR podkreślili istotną rolę samorządów w przybliżaniu UE obywatelom, jako poziomu administracji mającemu realny wpływ na wiele spraw, które rzutują na codzienne życie mieszkańców ich miast, wsi i regionów. 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Plan odbudowy dla Europy głównym tematem sesji plenarnej KR

b_200_0_16777215_00_images_PM_17_marca.png
 
 
 

Pandemia, odbudowa gospodarcza, demokracja, handel, a także finansowanie fali renowacji w regionach, miastach i wsiach to tylko niektóre tematy zakończonej dzisiaj 143. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Gośćmi posiedzenia byli m.in. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, Valdis Dombroskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom; Kadri Simson, komisarz ds. energii oraz Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych.

PM 17 marca 3„My, regiony, chcemy być pełnoprawnym współuczestnikiem tworzenia krajowych planów odbudowy. Rządy chcą mieć główny wpływ na to jak środki finansowe na rzecz odbudowy zostaną wydatkowane. Należy wykorzystać instrumenty prawne, które już mamy, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2013, które zobowiązuje do wykorzystania zasady wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa w przypadku tworzenia programów z udziałem funduszy unijnych. Regiony muszą mieć pełny udział w odbudowie, aby móc reagować na skutki pandemii, która dotknęła gospodarkę, życie społeczne i opiekę zdrowotną na poziomie, który nam podlega”- apelował Marszałek M. Woźniak podczas spotkania przewodniczących 27 delegacji krajowych z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów A. Tzizikostasem. Szefowie delegacji dyskutowali m.in. na temat pandemii i odbudowy Europy, wdrażania budżetu UE na szczeblu lokalnym i regionalnym, zielonego ładu, klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Parlamencie Europejskim wzywa do większego włączenia regionów w tworzenie planów odbudowy

b_200_0_16777215_00_images_KR_zdjęcie.jpg

conference16 marca 2021 odbyło się spotkanie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, którego gościem był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas wysłuchania na temat wdrażania instrumentów UE mających na celu walkę z pandemią koronawirusa i minimalizowanie jej skutków gospodarczych i społecznych, Marszałek przedstawił europosłom wielkopolskie doświadczenia w tym zakresie.

Marszałek pochwalił Inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na koronawirusa – CRII i CRII+, które pozwoliły na realokację środków z funduszy europejskich na działania związane ze skutkami pandemii, wprowadzając przy tym przyspieszone i uproszczone procedury zatwierdzania nowego przydziału funduszy. „Nasze wysiłki skoncentrowały się na wsparciu służby zdrowia” – zaznaczył M. Woźniak dodając, że środki zostały przeznaczone na zakup łóżek szpitalnych, respiratorów i kardiomonitorów oraz wyposażenie 47 szpitali i 6 laboratoriów, w których przeprowadza się testy na COVID-19. Marszałek poinformował również europosłów, że w ramach walki ze skutkami pandemii Wielkopolska uruchomiła środki pochodzące z instrumentów zwrotnych Jeremy i Jessica, które wróciły do budżetu regionu z poprzednich inwestycji. Część z nich posłużyła za kapitał obrotowy w postaci pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu Wielkopolska wykreowała własną formę wsparcia dla firm. M. Woźniak podkreślił jednocześnie potrzebę współpracy pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym, ponieważ w Polsce działania regionów w zakresie zdrowia i reagowania na pandemię są uzupełnieniem interwencji państwa.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak o trudnej sytuacji lotnisk regionalnych na spotkaniu Europejskiego Komitetu Regionów

 
 
 
 

Komisja COTER„Lotniska regionalne potrzebują wsparcia w postaci bezzwrotnej” apelował Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas posiedzenia komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów zajmującej się polityką spójności terytorialnej oraz budżetem unijnym. Podczas spotkania komisji, które odbyło się 26 lutego, wiele uwagi poświęcono Zrównoważonej i Inteligentnej Strategia Mobilności, która została omówiona w kontekście dwóch opracowywanych opinii – dotyczących bezpieczeństwa lotnisk regionalnych oraz samej strategii. Europejscy samorządowcy dyskutowali również o doświadczeniach i lekcjach wyniesionych z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

„Moje lotnisko regionalne przyjmowało do tej pory blisko 2,5 miliona pasażerów. Dzisiaj w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 liczba ta spadła o 70%. Konieczna była również redukcja liczby zatrudnienia o 15%. To dowodzi, że sytuacja jest niezmiernie trudna. Samorząd Województwa Wielkopolskiego udzielił lotnisku wsparcia z własnych środków w wysokości 25 milionów złotych. Jest to pomoc w postaci pożyczki, a tymczasem lotniska regionalne potrzebują pomocy w formie bezzwrotnej. Musimy znaleźć źródło takiej pomocy, być może w ramach Funduszu Odbudowy. W przeciwnym razie lotniska będące ważnym elementem rozwoju dla każdego regionu, nie przetrwają obecnego okresu” – mówił M. Woźniak w debacie z członkami na temat przyszłości lotnisk regionalnych, ich wyzwań i możliwości. Od rozpoczęcia pandemii wywołanej COVID-19 lotniska regionalne zostały wystawione na wiele wyzwań. W 2020 r. sektor lotniczy odnotował straty netto w wysokości 56,2 mld EUR, przewieziono o 1,7 mld pasażerów mniej, wykonano o 6,1 mln mniej lotów w porównaniu z 2019 r. oraz zarejestrowano 191 000 zwolnień w Europie. Szacuje się, że ruch lotniczy powróci do poziomu z 2019 r. w najbardziej optymistycznym scenariuszu dopiero w 2024 r., a w najbardziej pesymistycznym - w 2029 roku. Działania naprawcze w tym zakresie będą wymagały aktywności nie tylko zarządów lotnisk, władz regionalnych, krajowych oraz europejskich, a także zapewnienia odpowiednich środków w ramach nowej perspektywy finansowej na 2021-2027. W debacie z europejskimi samorządami uczestniczył również przedstawiciel Komisji Europejskiej, który omówił opublikowaną w grudniu 2020 r. Zrównoważoną i Inteligentną Strategię Mobilności. Jej celem jest odpowiedzenie na pytanie jak odbudować sektor transportowy, aby był on odporny, cyfrowy i nastwiony na przyszłość. Strategia jest zakorzeniona w celach Europejskiego Zielonego Ładu, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych. O skutkach pandemii i priorytetach, na których lotniska regionalne będą musiały się skupić mówił Olivier Jankovec, dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych w Europie (ACI EUROPE) skupiającej ponad 400 lotnisk. Wskazywał on na fakt, iż proces odbudowy lotnisk nie będzie prawdopodobnie możliwy już w pierwszym kwartale 2021 ze względu na niepokoje wywołane nowymi mutacjami wirusa, opóźnieniami w szczepieniach, a w konsekwencji dalszymi ograniczeniami w podróżowaniu. Lotniska będą potrzebowały szeregu instrumentów w postaci m.in. wsparcia w zakresie wypłacania odszkodowań, dekarbonizacji, możliwości odzyskiwania stałych kosztów, do których są zmuszone pozostając otwartymi przy jednoczesnym braku dochodów, pomocy operacyjnej po 2024 roku czy uwzględnienia w rewizji pomocy państwowej nowej rzeczywistości rynkowej.

Czytaj więcej...

Przyszłość funduszy europejskich i odbudowa po pandemii jednym z tematów 1. sesji plenarnej KR w 2021 r.

M. Gabriel5 lutego br. (piątek) zakończyła się pierwsza w tym roku sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W jej trakcie europejscy samorządowcy dyskutowali m. in. na temat odbudowy sektorów kultury i kreatywnego, europejskiej przestrzeni badawczej, wieloletniego budżetu unijnego i nowej puli środków (Fundusz Next Generation) przeznaczonej na odbudowę gospodarki europejskiej po pandemii. Debaty dotyczyły również kampanii szczepień przeciwko COVID-19, a także priorytetów portugalskiej prezydencji, która rozpoczęła się 1 stycznia tego roku.

W debacie dotyczącej sektora kulturalnego i kreatywnego oraz europejskiej przestrzeni badawczej uczestniczyła unijna komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży - Maryia Gabriel. Sektor kulturalny i kreatywny jest zaraz obok turystyki, obszarem najbardziej dotkniętym skutkami trwającej pandemii COVID-19. Szacuje się, iż straty finansowe sięgnęły 70% w 2020 r. Kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają ważną rolę w rozwoju lokalnym i regionalnym. Są nie tylko jednymi z wartości europejskich, ale stanowią także podstawę europejskiej tożsamości i obywatelstwa. Dlatego tak ważne i potrzebne jest skoordynowane wsparcie dla obszarów kultury i sztuki ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich, o które apelowali przedstawiciele europejskich samorządów.  Komisarz podkreśliła, że konieczne są wspólne wysiłki, aby zapewnić, że kultura odegra kluczową rolę w tworzeniu bardziej zielonej i odpornej Europy, a władze lokalne i regionalne są największymi sojusznikami tego procesu. M. Gabriel odniosła się również do europejskiej przestrzeni badawczej, której wzmocnienie przyczyni się do odbudowy Europy. Zgodziła się z członkami KR, że wspólne działania Komisji Europejskiej oraz władz lokalnych i regionalnych powinny bardziej uwzględniać i wspierać potencjał regionalnych ekosystemów innowacji. 

Commissioner Ferreira and President TzitzikostasW czasie sesji plenarnej odbyła się także debata z Elisą Ferreirą - europejską Komisarz ds. spójności i reform na temat nowych programów polityki spójności i ich synergii z instrumentami mającymi na celu odbudowę Europy. Rozpoczynając debatę, Przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas wezwał do przestrzegania zasady partnerstwa, która wymaga zaangażowania samorządów, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w projektowanie i wdrażanie wszystkich funduszy i instrumentów. Komisarz Ferreira podkreśliła, że fundusze polityki spójności są na końcowych etapach procedury legislacyjnej i niedługo będzie możliwe ich wdrażanie. Zwróciła też uwagę na dostępność większych środków na działania związane z przejściem na zieloną i cyfrową gospodarkę, wyższy (8%) niż dotychczas procent budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) zarezerwowany dla obszarów miejskich, a także planowane wsparcie na turystykę i kulturę. Europejska komisarz odniosła się także do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, apelując jednocześnie do samorządów o konieczności zaangażowania się w proces tworzenia i wdrażania Krajowych Planów Odbudowy tak, aby te w jak największym stopniu uwzględniały lokalną i regionalną specyfikę.

Czytaj więcej...

Klimat, brexit oraz obszary wiejskie tematami grudniowej sesji plenarnej w KR

logo KRWczoraj (10 grudnia) zakończyła się trzydniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas posiedzenia poruszono wiele aktualnych kwestii agendy unijnej, które są ważne dla europejskich samorządów lokalnych i regionalnych. Dotyczyły one m. in. zwiększenia ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19; skutków terytorialnych brexitu i umowy między UE a Wielką Brytanią; odbudowy i zwiększenia odporności na obszarach wiejskich oraz programu prac Komisji Europejskiej na 2021.

Zwiększenie ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19 było tematem debaty z niemiecką minister federalną ds. środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego - Svenją Schulze. Przedstawicielka obecnie trwającej prezydencji niemieckiej w Radzie Unii Europejskiej podkreśliła, iż pomimo trwającej pandemii ważne jest wzmocnienie współpracy europejskiej w obszarze ochrony środowiska. Europejski Zielony Ład to punkt wyjścia umożliwiający stworzenie nowej Europy będącej bardziej ekologicznym i zrównoważonym miejscem do życia. To również strategia ożywienia gospodarczego całej Europy, dlatego tak ważne jest właśnie osiągnięte porozumienie państw członkowskich w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz instrumentu na rzecz naprawy i odporności, obejmującego środki na ochronę klimatu i różnorodność biologiczną. Ponadto, podczas debaty odniesiono się do kwestii porozumienia w sprawie nowego celu redukcji emisji w UE na 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r., co popierał Europejski Komitet Regionów. W międzyczasie Rada Europejska osiągnęła porozumienie w tej sprawie.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas sesji plenarnej KR była kwestia porozumienia pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią oraz skutki terytorialne brexitu. Z końcem grudnia br. zakończy się okres przejściowy. „Chciałbym zapewnić, że Londyn pozostanie kluczowym partnerem dla Brukseli i każdego europejskiego miasta, regionu i kraju. Jeżeli w ciągu najbliższych kilku dni nie uda się osiągnąć porozumienia handlowego, wezwę Borisa Johnsona i UE do przedłużenia okresu przejściowego. Brak porozumienia nie powinien być po prostu opcją” – powiedział burmistrz Londynu Sadiq Khan jednocześnie podkreślając potencjalne koszty braku porozumienia dla obu stron. Podczas debaty członkowie KR zobowiązali się do ścisłej współpracy w celu zapewnienia regularnej oceny wpływu terytorialnego brexitu oraz do wspólnych działań w przyszłości.

Czytaj więcej...

To nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet UE

IMG 3219Dzisiaj (26.11.2020), podczas posiedzenia Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)   Europejskiego Komitetu Regionów, Marszałek Marek Woźniak przedstawił w imieniu polskiej delegacji oświadczenie w sprawie użytej przez Rządy RP i Węgier groźby zablokowania pakietu budżetowego UE. Pakiet ten obejmuje wieloletni budżet UE oraz Fundusz Odbudowy.

Marszałek Woźniak wyraził zaniepokojenie delegacji zapowiedzią weta z powodu objęcia pakietu budżetowego klauzulą praworządności. „Dla nas przedstawicieli samorządów praworządność we wszystkich aspektach naszego życia jest bardzo ważna” – dodał M. Woźniak. Podkreślił również, że opóźnienie przepływu środków byłoby ogromnym zagrożeniem dla samorządów, ponieważ uniemożliwiłoby realizację wielu inwestycji. Oprócz wspomnianego Funduszu Odbudowy, który ma podnieść gospodarkę całej UE z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, późniejszy dostęp do pieniędzy unijnych dotyczyłby także Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ma on zapewnić regionom środki na łagodzenie skutków odchodzenia od węgla. Marszałek zaznaczył, iż oświadczenie nie zostało przyjęte przez delegację jednogłośnie, ponieważ nie jest ona jednolita politycznie. Jednocześnie podkreślił, iż to nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet unijny i nie ma na to poparcia wielu środowisk, w tym również samorządowych. 

Oświadczenie spotkało się z poparciem wielu przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z różnych krajów UE. Podkreślali oni, iż praworządność jest podstawową wartością w Europie i z tego względu kwestie jej dotyczące powinny być debatowane również na forum Europejskiego Komitetu Regionów. Kwestia opatrzenia pakietu budżetowego mechanizmem praworządności pojawiła się również w oświadczeniu Przewodniczącej Komisji COTER. Isabelle Boudineau zaznaczyła, iż jest ona zgodna z postulatami Europejskiego Komitetu Regionów, ponieważ chroni beneficjentów przed ich rządami centralnymi, gdy te nie przestrzegają obowiązujących przepisów.

W dalszej części posiedzenia członkowie COTER debatowali na temat polityki transportowej oraz Europejskiego Roku Kolei, który będzie obchodzony w 2021 r. W dyskusji uczestniczył Matthew Baldwin, zastępca dyrektora generalnego DG ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, który przedstawił bieżące i przyszłe działania UE w obszarze transportu. Na posiedzeniu podjęto także decyzję o opracowaniu opinii w zakresie lotnisk regionalnych, które ze względu na pandemię borykają się obecnie z poważnymi problemami finansowymi.

Oświadczenie polskiej delegacji

Autor: BIWW

Posiedzenie Komisji COTER z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

logo KR10 lipca 2020 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął zdalnie udział w posiedzeniu Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Posiedzenie skupiło się na zagadnieniach trzech opinii przygotowywanych aktualnie przez członków Komisji, poświęconych kolejno sprawiedliwym standardom życia, Europejskiemu Roku Kolei 2021 oraz transportowi publicznemu w miastach i na obszarach metropolitalnych. Sprawozdawcami dwóch ostatnich spośród ww. dokumentów są członkowie polskiej delegacji do KR.

Jako pierwsza dyskutowana była opinia pt. „Sprawiedliwe standardy życia jako wspólne wyzwanie dla wszystkich poziomów sprawowania rządów w Europie”. Ma ona na celu podsumowanie toczących się w wielu państwach członkowskich debat na temat sposobów osiągnięcia sprawiedliwych standardów życia; przyjrzenie się, w jaki sposób wysiłki te są powiązane z instrumentami polityki spójności UE i unijnymi strategiami; a także sformułowanie zaleceń dotyczących lepszego połączenia wysiłków krajowych i europejskich.

Następnie przedstawiona została opinia pt. „Europejski Rok Kolei 2021”, którego sprawozdawcą jest Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Dokument powstaje w odpowiedzi na propozycję Komisji Europejskiej o ustanowieniu roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei, celem wsparcia realizacji unijnych działań ekologicznych w dziedzinie transportu. Seria wydarzeń, kampanii i inicjatyw w 2021 r. ma promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu.

Czytaj więcej...

Plan odbudowy Europy tematem posiedzenia Komisji COTER

2020.06.01 logo KR28 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie online Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym wziął udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było doświadczeniom europejskich samorządów w walce ze skutkami pandemii wywołanej COVID-19 oraz jej wpływowi na politykę spójności i wieloletnie ramy finansowe. Drugim ważnym punktem był ogłoszony przez Komisję Europejską w dniu 27 maja kompleksowy pakiet dotyczący planu odbudowy. Gościem posiedzenia był Marc Lemaître, dyrektor generalny Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Polityki regionalnej i miejskiej.

„Najbardziej inteligentna opcja jest najbardziej bezpieczna. Wszystkie osoby odpowiedzialne za korzystanie z planu ożywienia muszą przełożyć go na rzeczywistość obywateli” – tak rozpoczął dyskusję z europejskimi samorządowcami Marc Lemaître, dyrektor generalny Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Polityki regionalnej i miejskiej. Przedstawiając propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą planu odbudowy zwrócił uwagę na wagę zrozumienia filozofii, która towarzyszyła jej tworzeniu. Nowy plan został zatytułowany: „Naprawa i przygotowanie na następną generację”. Naprawa jest niezbędna, a zakłócenia, które zostały zidentyfikowane, pokazały, że istnieje asymetria jeśli chodzi o wpływ kryzysu na różne obszary w Europie, również w zakresie możliwości reakcji poszczególnych państw członkowskich. Konieczne jest zagwarantowanie, że naprawa będzie miała miejsce w każdym miejscu w Europie z zachowaniem solidarności i spójności pomiędzy państwami członkowskimi i regionami.

Przygotowując się na następną generację należy nadać priorytet temu, co przygotowuje nas na przyszłość, zwłaszcza na cyfrową i zieloną transformację. Chodzi o pakiet solidarności i spójności, który zostanie zawarty w polityce spójności – inicjatywę REACT-UE. Będzie się ona koncentrować na naprawie systemu zdrowotnego, małych i średnich przedsiębiorstwach i rynku pracy. KE podkreśla, że musimy zwrócić się w przyszłość i upewnić, że możemy utorować drogę do ożywienia ekologicznego i cyfrowego. Aby to umożliwić, w latach 2021-2027 przeznaczone zostanie na ten cel 55 miliardów euro.

Czytaj więcej...

COVID–19: Przewodniczący KR-u domaga się nowego unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia w celu wsparcia regionów i miast

Koronowirus 2Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów ‎Apostolosa Tzitzikostasa

Codziennie w całej Europie tysiące przywódców lokalnych i regionalnych walczy z rozprzestrzenianiem się wirusa i robi wszystko, by powstrzymać jego skutki w terenie. Jako przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa dostrzegam profesjonalizm, poświęcenie i odwagę wszystkich, którzy prowadzą walkę z epidemią COVID-19. Mobilizujemy nasze społeczności do ochrony najsłabszych obywateli i zapewnienia, by nasze gospodarki funkcjonowały w sposób możliwie niezakłócony.

Dziękuję z głębi serca władzom lokalnym i regionalnym, znajdującym się na pierwszej linii tej walki, a w szczególności wszystkim, którzy osobiście płacą wysoką cenę za swoje zaangażowanie. Europa może na nas polegać. Może polegać na wójtach, starostach, burmistrzach, prezydentach miast i marszałkach oraz członkach sejmików i rad w prowadzeniu walki z pandemią. Jednocześnie UE musi pomóc społecznościom lokalnym w momencie, gdy najbardziej potrzebują one Europy, poprzez pilne udostępnienie budżetu i zdolności interwencyjnych Unii Europejskiej naszym obywatelom i przedsiębiorstwom.

Wysiłki Komisji Europejskiej i Rady UE zmierzają w dobrym kierunku. Kluczowe znaczenie ma elastyczność paktu na rzecz stabilności i wzrostu oraz zasad pomocy państwa, ponieważ upraszcza i przyspiesza korzystanie z funduszy polityki spójności. Również mobilizacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ważnych narzędzi takich jak Europejski Fundusz Solidarności i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji może przynieść korzyści naszym społecznościom lokalnym.

W świetle moich bezpośrednich doświadczeń oraz informacji zwrotnych otrzymywanych od moich kolegów i członków KR-u uważam, że UE musi pójść krok dalej, uruchamiając unijny mechanizm nadzwyczajny w dziedzinie zdrowia, który zapewni większe wsparcie tysiącom samorządowców mających problem ze świadczeniem lokalnych usług zdrowia.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER o dekarbonizacji i transformacji energetycznej

pierwsze11Marszałek Marek Woźniak wziął we wtorek (3.03) udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na rok 2020, a głównymi tematami dyskusji były działania w ramach tzw. Zielonego Ładu - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i zrównoważony rozwój miast. Marszałek Woźniak wziął także udział we wspólnym posiedzeniu Komisji COTER i parlamentarnej Komisji TRAN o roli regionów w dekarbonizacji transportu.

Marszałek Woźniak uczestniczył w znaczącej z punktu widzenia Wielkopolski debacie nt. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) z udziałem członków COTER, ekspertów i przedstawicieli Komisji Europejskiej. "Transformacja energetyczna jest jednym z największych wyzwań naszej ery. W Funduszu chodzi o to, by regiony ucierpiały na niej jak najmniej" – podkreślił reprezentujący Komisję Europejską Nicola De Michelis z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego. Samorządowcy jednoznacznie podkreślili swoje stanowisko, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie może powodować obniżenia wsparcia udzielanego regionom w ramach funduszy strukturalnych. W debacie postulowane było jednocześnie zapewnienie władzom regionalnym większej elastyczności decyzyjnej co do wysokości dofinansowywania pojedynczych projektów FST z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego i Społecznego oraz uelastycznienie podejścia do kwestii pomocy publicznej. Członkowie KR domagają się ponadto, aby zobowiązać państwa UE do tego, by plany sprawiedliwej transformacji na poziomie regionalnym zawierały zobowiązanie do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i celu UE dotyczącego osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Samorządowcom z niektórych krajów zależało także na rozszerzeniu finansowania z FST na jak największe obszary. W tej kwestii Komisja Europejska stoi jednak na stanowisku, że FST ma inny cel niż fundusze strukturalne, i dlatego należy skupić się przede wszystkim na regionach, którym należy się największe wsparcie w procesie transformacji energetycznej. Dzięki temu niezagrożone będą fundusze na sprawiedliwą transformację regionów takich jak Wschodnia Wielkopolska.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Brukseli na posiedzeniu komisji CIVEX

49525125058 6e820c1a5d cMarszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj (26.02) udział w posiedzeniu komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na 2020, a głównymi tematami dyskusji były Konferencja nt. przyszłości Europy, dialog władz samorządowych z obywatelami, wykorzystanie technologii cyfrowej w celu wzmocnienia demokracji przedstawicielskiej i sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, a także wyzwania przed jakimi stoi demokracja lokalna na Bałkanach Zachodnich. Członkowie spotkali się m.in. z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i gabinetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja na temat przyszłości Europy to jeden z kluczowych projektów zapowiedzianych przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen. Przedstawicielka Komisji Europejskiej Mina Andreeva podczas dyskusji z członkami komisji CIVEX stwierdziła: „W Unii Europejskiej jest milion przedstawicieli władz samorządowych. Potrzebujemy Państwa w debacie o przyszłości UE. Musicie Państwo organizować wydarzenia z udziałem obywateli na swoim poziomie, które następnie zasilą debatę”.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak ponownie wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

pierwsze lutPodczas odbywającej się w dniach 11-13 lutego w Brukseli sesji plenarnej, Marszałek Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Głosami polskich członków KR, Marszałkowi powierzono także po raz kolejny funkcję przewodniczącego polskiej delegacji narodowej. W nowej kadencji M. Woźniak zasiądzie również w Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej. 

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia członkowie Europejskiego Komitetu Regionów wybrali nowego przewodniczącego KR i jego zastępcę. Nowym szefem został Apostolos Tzitzikostas z Grecji, a jego pierwszym zastępcą - Vasco Cordeiro z Portugalii.

Marszałek Marek Woźniak, który zasiada w KR nieprzerwanie od 2006 r., po raz kolejny – w nowej kadencji 2020-2025 - pełnił będzie funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium KR. Prezydium odpowiada za koordynację prac Komitetu oraz poszczególnych komisji, określa program polityczny tej instytucji oraz  czuwa nad jego wdrażaniem. Ponadto, Marszałek Marek Woźniak podczas posiedzenia polskiej delegacji wybrany został ponownie, poprzez aklamację, na jej przewodniczącego. Z jego inicjatywy, od 2008 r. delegacja aktywnie działa na forum KR, spotykając się i zajmując stanowisko w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich samorządów. W zakończonej kadencji członkowie delegacji spotkali się m.in. z Przewodniczącym Rady Donaldem Tuskiem, komisarzami europejskimi odpowiedzialnymi za politykę spójności oraz kwestie związane z przemysłem i przedsiębiorczością, a także z  posłami do Parlamentu Europejskiego. Polska delegacja składa się z 21 członków reprezentujących wszystkie szczeble administracji samorządowej w Polsce i stanowi czwartą najliczniejszą delegację narodową w KR. Jej członkowie pełnią w nowej drugie lutkadencji istotne funkcje w Europejskim Komitecie Regionów: przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wybrany został Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a szefem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) został Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W trakcie sesji plenarnej rozpoczynającej nową kadencję Europejskiego Komitetu Regionów, członkowie wybrali jej przewodniczącego oraz pierwszego wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym, z ramienia grupy EPL, został Apostolos Tzitzikostas, aktywny na szczeblu regionalnym samorządowiec, były grecki parlamentarzysta i czynny członek KR od 2015 r. „Pochodzę z Salonik, z Macedonii Środkowej, z Grecji, ale w każdym zakątku Europy czuję się jak u siebie w domu” – mówił Tzitzikostas. Podkreślił, że podczas swojej 2,5-letniej kadencji chce się skupić na realizacji trzech priorytetów. Po pierwsze, Unia Europejska powinna zbliżyć się do obywateli i małych ojczyzn, w których mieszkają. Europejski Komitet Regionów powinien być gwarantem poprawnego, odpowiadającego na oczekiwania, wdrażania takich polityk jak: polityka spójności, zatrudnienia, czy skutecznego zaangażowania młodzieży. Po drugie, należy skoncentrować się na zrozumieniu i znalezieniu odpowiedzi na zmiany związane z ekologią, cyfryzacją i wyzwaniami demograficznymi. Po trzecie, przewodniczący uważa, że samorządowcy muszą wzmocnić demokrację europejską tak, aby decyzje podejmowane były jak najbliżej obywateli. Na stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego, z ramienia Grupy Europejskich Socjalistów (PES), wybrany został Vasco Cordeiro z Portugalii – szef rządu regionalnego Azorów. Cordeiro za 2,5 roku obejmie funkcję przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów.

trzecie lutDrugiego dnia sesji plenarnej członkowie KR wzięli udział w debacie na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Dubravką Šuicą, odpowiedzialną za demokrację i demografię. Spotkali się również z ministrem administracji publicznej Chorwacji Ivanem Malenicą, który zaprezentował priorytety chorwackiej prezydencji w Radzie UE. Istotna z punktu widzenia polskiej delegacji była przyjęta opinia i poprzedzająca ją debata na temat praworządności w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W dyskusji głos zabrał Marszałek Marek Woźniak. Samorządowcy przyjęli także opinie dotyczące m.in. polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz zjawiska drenażu intelektualnego w UE. Pod głosowanie poddane zostały: rezolucja KR w sprawie rocznej strategii zrównoważonego wzrostu na 2020 r. i stanowisko wobec programu prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Zadecydowano także, że w nowej kadencji KR powołane do życia zostaną dwie nowe grupy - robocza ds. Zielonego Ładu oraz ds. kontaktów z Wielką Brytanią.

13 lutego odbyły się posiedzenia inauguracyjne sześciu komisji KR. Marszałek Marek Woźniak, podobnie jak w poprzedniej kadencji, przez najbliższe 5 lat pracował będzie w Komisji COTER, zajmującej się polityką spójności i budżetem UE oraz w Komisji CIVEX, która skupia się na kwestiach związanych m.in. z bezpieczeństwem, sprawiedliwością, zarządzaniem i polityką sąsiedztwa.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zakończyła się ostatnia sesja plenarna bieżącej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów

pierwsze0512Rola Europejskiego Komitetu Regionów i potrzeby samorządów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu były głównymi tematami odbywającej się 4 i 5 grudnia ostatniej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w bieżącej kadencji. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w debatach z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego oraz unijnych komisarzy Fransa Timmermansa i Nicolasa Schmita. Marszałek poprowadził także wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do KR i wziął udział w uroczystość z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów.

„25 lat po założeniu Europejskiego Komitetu Regionów nadszedł czas, by jego rola została jednoznacznie podkreślona” – otworzył posiedzenie Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Ostatnia sesja plenarna w bieżącej kadencji KR rozpoczęła się podsumowaniem 25 lat działalności Europejskiego Komitetu Regionów i próbą zdefiniowana dla niego odpowiedniego miejsca wśród instytucji europejskich na kolejne 25 lat.

„Chcielibyśmy nawiązać silny sojusz pomiędzy Parlamentem Europejskim a Europejskim Komitetem Regionów” - zaznaczył David Sassoli w debacie na temat Stanu Unii: Perspektywa Miast i Regionów. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący KR, podkreślali jednym głosem, że przyszły budżet Unii Europejskiej na lata 2021-27 kształtowany powinien być w odpowiedzi na potrzeby regionów. „Nie zgodzimy się na to, żeby środki na politykę spójności zostały pomniejszone. Chcemy takiej polityki spójności, która będzie łączyła - centra z peryferiami i miasta z wsiami” – mówił Sassoli. W podobnym tonie wypowiedział się Lambertz, który podkreślił potrzebę utrzymania silnej polityki spójności, aby regiony i miasta mogły budować zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość Europy. „Aby umożliwić regionom i miastom osiąganie dobrych wyników, budżet UE musi być silny, ambitny i terminowy” – dodał. W trakcie dyskusji, zwrócono szczególną uwagę na drugie 20512wyzwania regionów w odpowiedzi na transformację energetyczną Europy. „Potrzebujemy Zielonego Ładu przedstawionego przez nową Komisję Europejską, który będzie odpowiedzią na kryzys klimatyczny, z którym mamy do czynienia” – zaznaczył przewodniczący KR. Jednym z jego elementów będzie utworzenie nowych instrumentów kompensujących trudności wynikające z uwolnienia się regionów od uzależnienia od węgla. „Zależy nam, by Zielony Ład i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej miały odpowiednie zaplecze finansowe” – mówił Sassoli w imieniu Parlamentu Europejskiego w kontekście negocjacji budżetowych – „Zależy nam także, by mogły funkcjonować nie polegając na funduszach strukturalnych”. O udział w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej w kontekście potrzeb Wielkopolski Wschodniej stara się Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej...