Zdrowie i Ochrona Konsumentów

Zdrowie

Organizowanie i świadczenie opieki zdrowotnej jest zadaniem rządów krajowych, natomiast rolą Unii Europejskiej jest uzupełnianie polityki zdrowotnej na szczeblu krajowym poprzez:
• wspieranie rządów w osiąganiu wspólnych celów,
• wytwarzanie efektu skali dzięki łączeniu zasobów
• oraz wspieranie państw członkowskich w radzeniu sobie z problemami dotykającymi całą UE, takimi jak pandemie, choroby przewlekłe, czy też wpływ rosnącej średniej długości życia na funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej.
UE opracowuje przepisy i normy dotyczące produktów i usług zdrowotnych (np. leków, urządzeń medycznych i e-zdrowia) oraz ochrony i praw pacjentów (np. bezpieczeństwa i świadczeń zdrowotnych za granicą). Udostępnia również państwom członkowskim narzędzia umożliwiające współpracę i określanie najlepszych praktyk (np. w zakresie promowania zdrowia, działań dotyczących czynników ryzyka, zarządzania chorobami i systemów ochrony zdrowia).
W ramach unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia finansowane są również innowacyjne inicjatywy dotyczące zdrowia. Jednym z przykładów jest program badawczy Horyzont 2020 w zakresie poprawy opieki zdrowotnej w Europie, na który w latach 2014-2020 Unia Europejska wyda blisko 7,5 mld euro na badania.
Unia Europejska ustanowiła także przepisy dotyczące praw pacjentów w zakresie leczenia za granicą. Przepisy te mają ułatwić krajowym organom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia współpracę i wymianę informacji na temat standardów jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej oraz zagwarantować uznawanie recept wystawionych w jednym kraju UE we wszystkich krajach Unii

 

Ochrona konsumentów

Polityka UE tworzy specjalne wymogi bezpieczeństwa dotyczące zabawek, urządzeń elektrycznych, kosmetyków, produktów farmaceutycznych, żywności, zapalniczek, środków ochrony indywidualnej, maszyn i łodzi rekreacyjnych. UE reguluje również przepisy chroni dotyczące praw konsumentów w obszarach takich jak uczciwe praktyki handlowe, reklamy wprowadzające w błąd, podawanie cen i etykietowanie, nieuczciwe warunki umów, prawa podróżnych, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne na produktach a także składniki żywności i opakowania.
Celem unijnej polityki konsumenckiej jest ochrona obywateli unii przed poważnym ryzykiem i zagrożeniami wynikającym z zakupu produktów lub usług, umożliwienie podejmowania decyzji na podstawie jasnych, precyzyjnych i spójnych informacji oraz rozwiązywania sporów z przedsiębiorstwami handlowymi w szybki i skuteczny sposób

Źródło: europa.eu

 

Więcej artykułów:

DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów
Zdrowie publiczne – strona Komisji Europejskiej