Przejdź do treści

Lista projektów

Klub górski z Chorwacji poszukuje partnerów do projektu

Klub górski "Pusti duh" (Lepoglava, Chorwacja) poszukuje partnerów do projektu The call of the mountains [Góry wzywają!] organizowanego w ramach inicjatywy 'Lepoglava – Europejskie Miasto Sportu 2015' i finansowanego z programu Europa dla Obywateli lub Erasmus +.

Poszukiwani są czterej partnerzy do projektu, którego głównym celem jest:

 • zachęcanie młodych ludzi do wspinaczki górskiej i pieszych wycieczek
 • szerzenie etyki i kultury wspinaczki górskiej
 • kreowanie zachowań przejawiających troskę o środowisko naturalne
 • zachęcanie do obcowania z naturą
 • szerzenie informacji na temat udzielania pierwszej pomocy
 • instruowanie na temat użytkowania ekwipunku technicznego
 • nauka orientacji w terenie 
 • dostarczenie informacji na temat radzenia sobie nocą w górach
 • promocja zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej, integracji społecznej 

Wyżej wymienionych założenia zostaną zrealizowane poprzez:

 • programy edukacyjne
 • aktywność fizyczną związaną ze wspinaczką górską
 • wymianę wiedzy i doświadczeń

Grupa docelowa: projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, ale także do pozostałych grup wiekowych, członków klubów górskich, służb ratownictwa górskiego i innych powiązanych organizacji.
Poszukiwani partnerzy: kluby górskie i wspinaczkowe, organizacje i instytucje turystyczne

Trwanie projektu: 3 lata, od 01.01.2016 do 31.12.2018.
Proponowany budżet: 400,000 Euro
Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: koniec kwietnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielski uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. stworzenia gry pozwalającej na redukcję zużycia energii

Uniwersytet Anglia Ruskin z Wielkiej Brytanii poszukuje partera do projektu Consumer engagement for sustainable energy [Zaangażowanie konsumenckie na rzecz zrównoważonej energii] w ramach programu Horyzont 2020.

Celem projektu jest redukcja zużycia energii poprzez stworzenie interaktywnej gry monitorującej pobór prądu, dzięki której użytkownicy będą mogli bardziej świadomie podejmować decyzję związane z zakupem i eksploatacją urządzeń domowych.

Czynny udział w grze powinien oferować użytkownikom około 10 procent oszczędności na zużyciu energii, a także przyczynić się do zmian przyzwyczajeń pozwalających na redukcję konsumpcji energii.

Poszukiwany jest PARTNER spoza terytorium Wielkiej Brytanii spełniający poniższe kryteria:
• doświadczenie w pisaniu instrukcji do gier oraz instrukcji obsługi w celu zmaksymalizowania zaangażowania użytkowników
• doświadczenie w budowaniu strategii
• doświadczenie na polu interakcji pomiędzy użytkownikami a grą, a także w ramach grup pilotażowych
• doświadczenie w rozpowszechnianiu projektu

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłaszanie wniosków: 31 marca 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański uniwersytet poszukuje partnerów do projektu w zakresie metagenomów

Wydział Informacji i Komunikacji Inżynieryjnej z Uniwersytetu w Murcii (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu META-AGRI Metagenomics as innovation driver [Metagenomy jako czynnik innowacyjny] w ramach programu Horyzont 2020, naboru BIOTEC-6-2015.

Celem projektu jest rozwój skutecznych technologii bioinformatycznych pozwalających na innowacje oparte na metagenomach. Planowane działania to m.in. otrzymanie narzędzi bioinformatycznych pozwalających na skuteczną analizę metagenomiczną w dziedzinie roślin rolniczych, umożliwiających skuteczną integrację danych i metadanych oraz porównywanie metagenomów.

Poszukiwani partnerzy : uniwersytety, instytuty badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa mające doświadczenie w badaniu bądź stosowaniu technik z zakresu metagenomiki w biotechnologii roślin, bioinformatyki, statystyki, pozyskiwania danych, tworzenia modeli komputerowych, analizy danych, biotechnologii.

Budżet projektu : 28,840,000 €

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 26 marca 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielska gmina poszukuje partnerów do projektu edukacyjnego

Brytyjska gmina Oldham z hrabstwa Greater Manchester poszukuje partnerów do projektu ASPIRE Aligning School Partnerships for Innovation and Research in Excellence [Partnerstwa szkół na rzecz badań i innowacji] w ramach programu Erasmus + KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Projekt ma za zadanie rozwój, dzielenie się oraz wdrożenie innowacyjnych praktyk pomiędzy szkołami w celu zwiększenia szans na zatrudnienie młodzieży.

Założenie projektu ASPIRE:

- zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu oraz dzielenie się nimi w ramach partnerstwa edukacyjnego

- rozwój, współpraca oraz przekazywanie strategii rozwojowych mających na celu ulepszenie jakości kształcenia i przygotowanie ludzi młodych do wejścia na rynek pracy

- dzielenie się skutecznymi technikami rozwoju pomiędzy partnerami projektu

Poszukiwani partnerzy: szkoły i inne instytucje edukacyjne

Język roboczy projektu: język angielski

Prosimy o szybki kontakt ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 31 marca 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli


Angielski samorząd poszukuje partnerów do projektu w zakresie pobudzania kreatywności w szkołach

Hrabstwo Kent z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do projektu Creative curriculums (boosting the creativity of teaching) [Kreatywne programy nauczania (pobudzanie kreatywności w szkołach)] w ramach programu Erasmus +.

Celem projektu jest wsparcie szkół podstawowych i gimnazjów w rozwijaniu kreatywnego programu podnoszącego standardy nauczania.

Poszukiwani partnerzy: szkoły

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłaszanie wniosków: 6 marca 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu w zakresie sportu

Włoska gmina Correggio z regionu Emilia-Romania poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus Plus – Sport.

Celem projektu jest :

 • integracja młodych ludzi (wywodzących się z odmiennych krajów, kultur oraz tradycji) poprzez sport
 • promocja sportu jako narzędzia integracji społecznej oraz elementu przeciwdziałania przemocy i rasizmowi
 • zachęcanie do aktywnego wysiłku fizycznego
 • usprawnienie współpracy i wymiany praktyk pomiędzy gminami europejskimi biorącymi udział w projekcie

Grupa docelowa: młodzież w wieku 8-14 lat

Budżet : maks. 500.000 Euro, dofinansowanie UE - do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Język roboczy: język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: koniec marca

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w dziedzinie kultury

Włoskie stowarzyszenie Accademia d'Arti Discanto (www.accademiadiscanto.it) poszukuje partnerów do projektu “Strategic Partnership for Young musicians in the new changes global cultural market” [Partnerstwo strategiczne dla młodych muzyków na globalnym rynku kultury] w ramach programu Erasmus +/ KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Celem tego projektu, który jest skierowany do młodych muzyków, jest możliwość prezentacji swoich umiejętności poza granicami kraju ojczystego oraz nabycie dodatkowych umiejętności umożliwiających swobodne poruszanie się na rynku pracy.

Poszukiwani partnerzy: organizacje z krajów członkowskich UE działające w sektorze kulturalnej, przede wszystkim związane z biznesem muzycznym, w tym: organizacje pozarządowe, fundacje, konserwatoria, teatry, szkoły prywatne, firmy zajmujące się promocją oraz rozpowszechnianiem wydarzeń artystycznych.

Język roboczy projektu: język angielski

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielska organizacja edukacyjna poszukuje partnerów do projektu dotyczącego zatrudnienia osób młodych

Organizacja „Access Europe Network” z Londynu poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych ludzi, m.in. poprzez współpracę z instytucjami, które realizują inicjatywy ze szkołami lub młodzieżą. Projekt zakłada również wymianę pomysłów i innowacyjnych metod pracy pomiędzy partnerami z różnych państw członkowskich UE. Potencjalne działania projektowe to:

- opracowanie programów i warsztatów promujących przedsiębiorczość, zdobywanie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności

- tworzenie i realizowanie programów edukacji i szkolenia technicznego i zawodowego

Termin zgłoszeń mija 2 marca.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Hiszpańskie centrum technologiczne poszukuje partnera do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Centrum Technologiczne Marmuru i Kamienia Naturalnego, mieszczące się w regionie Murcja, poszukuje partnerów do złożenia wniosku projektowego w ramach programu Horyzont 2020. Projekt będzie dotyczył nowych łańcuchów przemysłowych.

Informacje o naborze wniosków: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych łańcuchów wartości, opartych na nowych technologiach, w celu optymizacji procesów logistycznych.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw działających w sektorze informatycznym, logistycznym, automatyki fabrycznej i optymizacji procesów.

Termin zgłoszeń mija 10 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka organizacja poszukuje partnera do projektu dot. rynku pracy

Szwedzka organizacja “Jobb- och Kunskapstorget” z miasta Linköping poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach program Erasmus+/KA1. Organizacja zajmuje się zatrudnieniem i edukacją osób dorosłych w gminie. Koordynuje ona działania na rynku pracy i na polu edukacji, aby ułatwić absolwentom znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.    

Głównym celem projektu jest współpraca z organizacjami, które zajmują się podobnymi zagadnieniami w celu wymiany doświadczeń i wiedzy. Przez tą działalność możliwy będzie rozwój i zwiększenie kompetencji wszystkich zaangażowanych w projekt partnerów.

Oferta skierowana jest do organizacji i instytucji zajmujących się kwestiami rynku pracy i edukacji.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Prosimy o jak najszybszy kontakt, ponieważ termin składania wniosków mija 4 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu dot. kultury i historii Europy

Włoskie stowarzyszenie C.E.R.S. (Konsorcjum Europejskich Stowarzyszeń Rekonstrukcyjnych) poszukuje partnera do projektu „Konflikt i kara”  w ramach programu Europa dla Obywateli.

Głównym celem projektu jest promowanie wartości europejskich poprzez zrozumienie i poznawanie wspólnej historii i podziałów.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne, organizacje społeczne, instytucje naukowe, związki kombatantów, muzea, szkoły itp.

Budżet projektu – maks. 100 000 euro

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Termin składania wniosków mija 1 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu ‘Kultura jako czynnik rozwoju lokalnego’

Stowarzyszenie „Altovicentino” poszukuje partnera do projektu: „Lokalna kultura, jako czynnik promujący zrównoważony, interkulturalny, społeczny i ekonomiczny rozwój na terenach peryferyjnych Europy Środkowej” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Głównym celem projektu jest realizowanie innowacyjnej strategii i organizowanie działań pilotażowych polegających na testowaniu nowych modeli biznesowych, dzięki którym lokalne muzea zwiększą swój potencjał w zakresie analizy i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Oferta skierowana jest do instytucji kulturalnych w Europie Środkowej.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Dofinansowanie UE: 85%

Termin zgłoszeń do projektu mija 25 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła średnia poszukuje partnera do współpracy w projekcie dot. nauczania dwujęzycznego

Liceo Scientifico Tron z Schio (Włochy) poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu KA1/Erasmus+. W ostatnim czasie, szkoła rozpoczęła wdrażanie sposobu nauczania wg. formatu CLIL (nauczanie dwujęzyczne obejmujące prowadzanie wybranych zajęć szkolnych w jęz. obcym). Aktualnie poszukiwany jest partner w celu dalszego rozwoju projektu.

Głównym celem projektu jest dać szkołom „europejski wymiar” i zwiększać kompetencje kadry nauczającej i samych uczniów.

Oferta skierowana jest do instytucji edukacyjnych rozwijających program CLIL w języku angielskim.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Termin składania wniosków mija 25 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła poszukuje partnera do projektu edukacyjnego

Zespół Szkół „Musco” z włoskiego regionu Katania, łączący etapy edukacji od przedszkola do liceum, poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ (KA2 – współpraca dla innowacji i wymiana dobrych praktyk).

Celem projektu jest wymiana nauczycieli i uczniów między szkołami partnerskimi w celu poznania nowej metodyki i pedagogicznego podejścia w szkołach, które mierzą się z takimi problemami jak:

            - dzieci i młodzież ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej

            - problemy z nauką

            - mała motywacją uczniów

            - niebezpieczne zachowania

- przedwczesne porzucanie nauki

            - dzieci pochodzące z rodzin dotkniętych bezrobociem, z problemami finansowymi.

Oferta skierowana jest do szkół z dużych miast.

Okres składania wniosków mija 28 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska fundacja szuka partnerów do projektu społecznego

Hiszpańska Fundacja Moderna poszukuje partnera do projektu „Inno-Inclusive Talent” realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA3. Jego głównym celem będzie rozwój i opracowanie innowacyjnych metod w celu zmniejszenia różnic w poziomie nauczania wśród uczniów pochodzących ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej.

Oferta skierowana jest do instytucji regionalnych i krajowych zajmujących się edukacją i szkół wyższych.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Termin składania wniosków mija 24 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Norweska szkoła poszukuje partnera do wymiany uczniów szkół zawodowych

Norweska szkoła poszukuje partnera do wymiany uczniowskiej.

Malakoff VG School (Norwegia, w pobliżu Oslo) poszukuje partnera w Polsce do projektu mającego na celu wymianę uczniowską na okres 2-3 tygodni w celu odbycia praktyk zawodowych w sektorze budowlanym i nauki w szkole.

Celem projektu jest poznanie nowych rozwiązań w zakresie budownictwa i nabycie doświadczenia. Dodatkowo, polscy uczniowie z Norwegii będą mogli używać swojego ojczystego języka, a polscy uczniowie z Polski otrzymają wspaniałą możliwość nauki j. angielskiego.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Czeska firma szuka partnerów do projektu edukacyjnego

Czeska firma ATTEST Ltd. (ABET HOLDING, Inc.) szuka partnerów do projektu „Nauczyciel Cyfrowy”, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+/KA2.

Główną ideą projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń między szkołami oraz organizacjami edukacyjnymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Korzyści z projektu:

-          długoterminowa współpraca transnarodowa między szkołami i instytucjami edukacyjnymi i zaangażowanie ich w przyszłą edukację nauczycieli w zakresie technologii cyfrowych

-          zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy dzięki wymianie informacji pomiędzy partnerami projektu

-          opracowanie kompleksowej metodologii nauczania, która zostanie również udostępniona innym szkołom, które będą zainteresowane poznawaniem nowych możliwości i aktualnych trendów w wykorzystaniu technologii cyfrowych w nauczaniu.

Poszukiwani partnerzy projektu to szkoły podstawowe i organizacje edukacyjne z takich państw jak: Polska, Słowacja, Niemcy, Włochy, Węgry, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Turcja i Macedonia.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Termin składania wniosków upływa 31 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu Europa dla Obywateli

Włoskie miasto poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Urząd miasta Alviano poszukuje partnera do projektu: „Odżywianie i dobre samopoczucie – smak miast”. Projekt będzie realizowany w ramach programu „Europa dla Obywateli” – sieci miast.

Projekt ma na celu:

-          promować partycypację obywatelską w Unii Europejskiej

-      rozpocząć debatę, nakłonić do refleksji i rozwoju kontaktów między stowarzyszeniami, obywatelami i autorytetami publicznymi

-          uczulić młodych Europejczyków na znaczenie tradycji kulinarnych i podstawowych zasad zdrowego żywienia

-          promować koncepcję turystyki kulinarnej w Europie

Oferta skierowana jest do: miast, stowarzyszeń miejskich, władz lokalnych i regionalnych władz oraz organizacji pozarządowych.

Termin składania zgłoszeń mija 13 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto szuka partnerów do projektu dot. szkoleń i rynku pracy

Urząd miasta Walencja (Hiszpania) szuka partnerów do projektu na temat szkoleń odpowiadających specyfice danego rynku pracy, realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA2.

Projekt ma na celu wymianę informacji i wiedzy na temat programów szkoleniowych oraz ich dostosowania do potrzeb rynków pracy w różnych państwach członkowskich UE. Partnerzy projektu zajmą się również metodami uznawania wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych w ramach nauki nieformalnej.

Budżet na realizację programu wynosi 300 000 euro

Projekt skierowany jest do władz publicznych, izb handlowych, centrów coachingowych i uniwersytetów.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła podstawowa im Karola Wojtyły szuka partnera do projektu edukacyjnego

Włoska Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Belmonte Mezzagno (Sycylia) szuka partnerów do projektu w ramach program Erasmus+.akcja 2: Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk”.

Celem projektu jest promowanie uczenia się przez całe życie za pomocą wartości, które wzmacniaja obywatelstwo europejskie. Działania jakie mają zostać podjęte w ramach realizacji tej inicjatywy to:

-          realizacja praktycznych pomysłów na prowadzenie zajęć w klasie za pomocą różnorodnych,materiałów do nauki

-          wymiana pomysłów i współpraca z innymi szkołami w Europie.

Oferta skierowana jest do szkół podstawowych. Językiem roboczym projektu będzie jeż. angielski.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 28 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli