Hiszpańska Agencja poszukuje partnerów do projektu dot. ochrony różnorodności genetycznej

Utworzono: sobota, 28 wrzesień 2013 11:52
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska Agencja Rolnictwa i Rybołówstwa z regionu Andaluzja szuka partnerów do projektu „Działanie przygotowawcze: unijne zasoby genetyczne roślin i zwierząt”.

Celem projektu jest udział w badaniach z zakresu rozwoju strategii ochrony różnorodności genetycznej w UE.

Główne działania obejmują:

Poszukiwani partnerzy to: wydziały uniwersytetów, instytucje badawczo –rozwojowe, środowisko akademickie.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie upływa 10 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli