Przejdź do treści

Hiszpańska Agencja poszukuje partnerów do projektu dot. ochrony różnorodności genetycznej

Hiszpańska Agencja Rolnictwa i Rybołówstwa z regionu Andaluzja szuka partnerów do projektu „Działanie przygotowawcze: unijne zasoby genetyczne roślin i zwierząt”.

Celem projektu jest udział w badaniach z zakresu rozwoju strategii ochrony różnorodności genetycznej w UE.

Główne działania obejmują:

  • Przeprowadzenie kompleksowego opisu i analizy techniki genetycznej związanej z zasobami w UE,
  • Stworzenie praktycznych zaleceń opartych na analizie innych przypadków oraz wywiadów z odpowiednimi podmiotami zaangażowanymi w ochronę i zrównoważone korzystanie z agro-różnorodności biologicznej.

Poszukiwani partnerzy to: wydziały uniwersytetów, instytucje badawczo –rozwojowe, środowisko akademickie.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie upływa 10 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli