Przejdź do treści

Nabór dla miast do projektu w zakresie transportu miejskiego

Do 30 września 2013 r. miasta europejskie mogą brać udział w naborze ramach projektu „The European SOLUTIONS” dotyczącego innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w transporcie miejskim na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.

Głównym celem projektu będzie wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami z Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i basenu Morza Śródziemnego.

Projekt będzie w szczególności oceniał rozwiązania w obszarach:

1. transportu publicznego

2. infrastruktury transportowej

3. logistyki miejskiej

4. zintegrowanego planowania / zrównoważonych planów mobilności miejskiej

5. sieci i zarządzania mobilnością

6. czystości pojazdów

Miasta mogą zgłaszać się do uczestnictwa w projekcie w jednej z poniższych kategorii:

       Miasta wiodące (chętne do dzielenia się doświadczeniem przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej)

           Miasta w fazie wzrostu (będące w fazie realizacji zmian oraz chętne do zainicjowania środków uzupełniających)

           Miasta adepci (chętne do udziału w warsztatach w celu podniesienia stopnia ich wiedzy w aspekcie zrównoważonej mobilności miejskiej)

Wnioskodawcą może być każdy organ władzy publicznej posiadający kompetencje w działaniach dotyczących transportu lub organizacja pozarządowa.

Budżet projektu przeznaczony został na pokrycie kosztów podróży i utrzymania delegatów oraz na organizację warsztatów przez miasta wiodące i miasta w fazie wzrostu.

Miasta wiodące powinny znajdować się na terenie Europy, Ameryki Łacińskiej lub Azji, miasta w fazie wzrostu na terenie Chin, Indii, Meksyku, Brazylii lub w basenie Morza Śródziemnego (z priorytetem dla Turcji, Izraela, Egiptu, Tunezji i Algierii). Natomiast miasta ubiegające się o tytuł miasta adepta powinni mieć siedzibę w Ameryce Łacińskiej, Azji i basenie Morza Śródziemnego.

Więcej informacji o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.urbanmobility-solutions.eu

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kvancluysen@polisnetwork.eu do 30 września 2013 r.

Oprac. BIWW na podst. www.iclei-europe.org