Francuska szkoła średnia poszukuje partnerów do projektu dot. szkoleń zawodowych

Utworzono: piątek, 06 wrzesień 2013 09:24
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Liceum zawodowe Robert d'Arbrissel poszukuje partnerów do projektu „Usługi wspierające ludzi w ich lokalnym środowisku" w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility i działania "Wstępne Kształcenie Zawodowe".

 

Celem projektu jest zorganizowanie szkolenia zawodowego dla 60 uczniów w wieku od 17 do 19 lat, którzy starają się o uzyskanie dyplomu w zakresie usług świadczonych w domach spokojnej starości, dla osób wymagających opieki domowej, w centrach opieki nad dzieckiem, szpitalach, szkołach itp. Praktyki te pozwolą poznać nowe techniki pomocy ludziom, sposoby prowadzenia działalności i tworzenia projektów. Młodzi ludzie odkryją również nowe podejście w zakresie wspierania rodziny, dzieci, starszych i niepełnosprawnych.

Poszukiwani partnerzy to szkoły oferujące profesjonalne szkolenia w zakresie usług dla seniorów, chorych lub niepełnosprawnych w kontekście zdrowia czy opieki społecznej. Rolą szkół będzie rozwój kontaktów pomiędzy szkołą a miejscem, w którym uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe oraz pomoc w zapewnieniu uczniom zakwaterowania podczas praktyk.

Warunki praktyk zawodowych:

- liceum będzie ubiegać się o dotacje z programu Leonardo da Vinci w celu sfinansowania podróży, zakwaterowania i posiłków uczniów

- podczas praktyk uczniowie wezmą udział w szkoleniu w profesjonalnym środowisku co umożliwi im zdobycie umiejętności oraz uzyskanie dyplomu

- każdy praktykant przejdzie przygotowanie kulturalne i językowe aby umożliwić odbywanie praktyk w firmie na jak najlepszych warunkach

- nauczyciele będą towarzyszyć uczniom aby kierować ich pracą i rozwijać ich umiejętności.

Liceum proponuje spotkanie przygotowawcze w 2013 roku aby poznać partnerów, wspólnie przygotować projekt oraz aby odwiedzić organizacje, które przyjmą uczniów na praktykę zawodową.

Termin składania wniosków upływa w lutym 2014 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli