Miasto Bilbao poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Daphne III

Utworzono: czwartek, 05 wrzesień 2013 09:27
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Dyrekcja Równości, Współpracy i Obywatelstwa Rady Miasta Bilbao (Kraj Basków, Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt. „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka” w ramach programu DAPHNE III.

Celem projektu jest poprawa warunków opieki nad dziećmi będącymi na utrzymaniu kobiet, które są ofiarami przemocy seksualnej.

Proponowane działania obejmują:

1. Przeprowadzenie badania na temat procedur i wyników zastosowania narzędzia Balora (narzędzie oceny stosowane w Kraju Basków do opieki nad dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym) z perspektywy płci i doświadczeń opieki nad dziećmi ofiar i świadków przemocy w rodzinie.

2. Analiza adekwatności środków interwencji psychospołecznej dla tych dzieci.

3. Przygotowanie propozycji poprawy sytuacji.

4. Zaprojektowanie narzędzi i procedury interwencji dostosowanych do specyficznych potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi, które są ofiarami przemocy w rodzinie.

5. Ocena wyników projektu i ich rozpowszechnianie.

Poszukiwani partnerzy to: przedstawiciele władz lokalnych, uczelnie wyższe i ośrodki badawcze ze wszystkich państw członkowskich UE

Termin składania wniosków upływa 30 października 2013 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli