Przejdź do treści

Wsparcie dla projektów wymagających zasobów obliczeniowych w walce z pandemią COVID-19

two test tubesPartnerstwo na rzecz Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych w Europie (PRACE) ogłosiło 24 marca 2020 r. przyspieszony nabór wniosków dot. wsparcia projektów wymagających zasobów obliczeniowych by przyczynić się do łagodzenia skutków pandemii COVID-19. Zgłaszane projekty mogą nawiązywać m.in. do takich obszarów jak:

  • Badania biomolekularne mające na celu zrozumienie mechanizmów infekcji wirusowej
  • Badania bioinformatyczne mające na celu zrozumienie mutacji, ewolucji itp.
  • Bio-symulacje mające na celu opracowanie leków i/lub szczepionek
  • Analiza epidemiologiczna mająca na celu zrozumienie i prognozowanie rozprzestrzeniania się choroby
  • Inne analizy mające na celu zrozumienie i łagodzenie skutków pandemii

Niniejszy nabór wniosków jest objęty przyspieszonym procesem oceny by zapewnić szybką odpowiedź aplikującym. Nabór pozostanie otwarty do odwołania. Wnioski są oceniane w przeciągu jednego tygodnia, a projekty rozpoczynają się tak szybko jak to możliwe, jeśli zostaną wyróżnione.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Wszystkie fundusze strukturalne na walkę z epidemią

Zmartwiona pani UlaKomisja Europejska proponuje przeznaczenie wszystkich dostępnych środków w ramach funduszy strukturalnych na walkę z koronawirusem. Komisja zapowiada elastyczne podejście do wydatkowania środków oraz informuje o przeznaczeniu kolejnych 3 mld euro na zakup sprzętu medycznego.

Komisja Europejska proponuje przekierowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych na walkę z koronawirusem. Unijna egzekutywa zapowiada również utworzenie oddzielnego instrumentu finansowego wartego 100 mld euro, który ma przyczynić się do ochrony pracowników przed zwolnieniami w związku z zastojem europejskiej gospodarki.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Szybki dostęp do funduszy na badania

test lab 954583Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs pn. „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”. Konkurs skierowany jest do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania COVID-19 oraz na temat psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Ze względu na potrzebę szybkiego wspólnego działania naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i łagodzenia skutków pandemii, NCN uruchamia szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. W ramach konkursu finansowane będą przede wszystkim badania podstawowe związane z patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19; badania nad mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia, oraz badania nad psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Czytaj więcej...

Koronawirus: Jak chronić się przed cyberprzestępczością?

20200330PHT76115 originalOd wybuchu pandemii COVID-19 zaobserwowano gwałtowny wzrost cyberprzestępczości, co ma związek z próbami wykorzystania ludzkich lęków.

Poniżej przedstawiono wskazówki, jak się przed nią chronić.

Powszechne wprowadzenie środków mających na celu opanowanie koronawirusa sprowadza się do tego, że spędzamy znacznie więcej czasu w sieci, czy to pracując zdalnie, czy przeglądając zasoby internetowe. W połączeniu z narastającymi obawami spowodowanymi przez kryzys, często prowadzi to internautów do podejmowania niebezpiecznych zachowań, które stają się okazją do cyberprzestępców.

Wykorzystują oni phishing, instalowanie złośliwego oprogramowania i inne złośliwe praktyki do kradzieży danych i uzyskiwania dostępu do urządzeń, co pozwala im robić wszystko, od dostępu do kont bankowych po bazy danych organizacji.

Najczęstsze ataki internetowe w ostatnim czasie:

• Fałszywe wiadomości lub linki wykorzystujące obawy, prowadzące do złośliwych stron internetowych lub zawierające samo złośliwe oprogramowanie, w tym wiadomości o cudownych lekarstwach, fałszywe mapy dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa, prośby o datki, e-maile podszywające się pod organizacje opieki zdrowotnej;
• Fałszywe wiadomości lub telefony podszywające się pod Microsoft, Google Drive itp. próbujące uzyskać Twój login i hasło, oferując "pomoc" lub grożąc zawieszeniem konta;
• Fałszywe komunikaty o nieistniejących dostawach paczek.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Partnerstwo Wschodnie z unijnym wsparciem

adobestockW ramach globalnej reakcji na epidemię COVID-19, Komisja Europejska wspiera kraje Partnerstwa Wschodniego i przeznacza 140 mln euro na zapewnienie najpilniejszych potrzeb w Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Republice Mołdawii i Ukrainie. Ponadto KE przekieruje wykorzystanie istniejących instrumentów o wartości do 700 mln euro na pomoc w łagodzeniu skutków społeczno-gospodarczych kryzysu wywołanego przez koronawirusa.

Komisarz ds. Sąsiedztwa i Rozszerzenia, Olivér Várhelyi powiedział: - To bardzo trudne czasy nie tylko dla UE, lecz również dla naszych krajów partnerskich. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by złagodzić wpływ epidemii koronawirusa na ludzkie życie i źródła utrzymania. Odpowiadamy zarówno na najpilniejsze potrzeby systemów opieki zdrowotnej, jak i długoterminowe potrzeby najsłabszych grup społecznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon gospodarki w tych sześciu krajach.

Reagowanie na bezpośrednie potrzeby

Na wniosek krajów partnerskich, KE odpowie na pilne potrzeby poprzez wspieranie dostaw wyrobów medycznych i sprzętu ochrony osobistej, takich jak respiratory, zestawy laboratoryjne, maski, gogle, fartuchy i kombinezony ochronne. Komisja Europejska współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i przeznacza 30 mln euro na zapewnienie, aby te niezbędne produkty zostały wspólnie zakupione i skutecznie przekazane systemom zdrowotnym sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego w najbliższych tygodniach. Ponadto środki te wesprą krajowe administracje w dziedzinie zdrowia w szkoleniach personelu medycznego i laboratoryjnego oraz w zakresie podejmowania działań uświadamiających dla ogółu społeczeństwa.

Komisja udostępniła również ponad 11,3 mln euro na małe dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Środki te już na bieżąco odpowiadają na najpilniejsze potrzeby w ramach regionalnego „mechanizmu szybkiego reagowania”, na przykład poprzez wspieranie lokalnych szkół w nauczaniu na odległość. Do lata, w ramach tego pakietu, Komisja uruchomi Program Solidarności Partnerstwa Wschodniego, który będzie skierowany do najbardziej dotkniętych grup ludności, poprzez wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności poprzez dotacje kaskadowe dla mniejszych, lokalnych organizacji.

Komunikat prasowy oraz zestawienie informacji dostępne są na stronie internetowej.

 

autor: Komisja Europejska