Parlament przyjął porozumienie o czystości wody pitnej i odpadach plastikowych

Utworzono: czwartek, 17 grudzień 2020 09:42
Biuro Wielkopolski w Brukseli

pexels pixabay 416528

 

Zatwierdzona przez Parlament dyrektywa w sprawie wody pitnej zapewni lepszy dostęp do wysokiej jakości wody wodociągowej, także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

We wtorek Parlament zatwierdził porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej wody pitnej.

Nowe przepisy mają zapewnić wysoką jakość wody wodociągowej w całej UE. Dyrektywa stanowi odpowiedź na inicjatywę obywatelską „Right2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej wody pitnej, podpisaną przez ponad 1,8 mln osób. Tym samym jest to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, która stała się prawem.

Państwa członkowskie będą zapewniać nieodpłatny dostęp do wody pitnej w budynkach publicznych. Klienci restauracji, stołówek i usług gastronomicznych powinni otrzymywać wodę do picia za darmo lub za niską opłatą. Państwa członkowskie powinny również starać się poprawić dostęp do wody bieżącej grupom znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i grupy mniejszościowe.

Monitorowanie i poprawa jakości wody wodociągowej

Woda z kranu powinna nadawać się do bezpośredniego spożycia i należy do tego zachęcać. W tym celu trzeba poprawić jakość wody wodociągowej poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych limitów dla niektórych zanieczyszczeń, np. ołowiu.

Do początku 2022 r. Komisja sporządzi wykaz substancji lub związków, których wpływ na zdrowie ludzkie budzi obawy społeczne lub naukowe, a następnie będzie go monitorować. W wykazie znajdą się m.in. środki farmaceutyczne, związki zaburzające gospodarkę hormonalną i mikrodrobiny plastiku.

Komisja ustanowi również europejskie wykazy substancji dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.

Państwa członkowskie będą pilnować, aby środki podejmowane w celu wdrożenia nowych norm opierały się na zasadzie ostrożności i w żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

Cytat

„Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby ją zaktualizować i zaostrzyć wymagania w odniesieniu do niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła zanieczyszczenia dotychczas nieobecne. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zawarte w dyrektywie przepisy dotyczące mikrodrobin plastiku i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A”, powiedział poseł sprawozdawca Christophe Hansen (PPE, LU).

Kolejne kroki

Dyrektywa wejdzie w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. W ciągu dwóch lat od wejścia dyrektywy w życie państwa członkowskie podejmą środki niezbędne do jej wykonania.

Tło

Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby przynieść gospodarstwom domowym w UE oszczędności w wysokości ponad 600 mln euro rocznie. Jeśli wzrośnie zaufanie obywateli do wody wodociągowej, zmniejszy się ilość odpadów plastikowych związanych z korzystaniem z wody butelkowanej, co zmniejszyłoby również ilość śmieci w morzu. Butelki plastikowe są jednym z przedmiotów jednorazowego użytku najczęściej spotykanych na europejskich plażach.